• 16
  • 312x gelezen
Reageer met een Emoji
3
5

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.

Inderdaad. . . Opzeggen.

Als ik een aangegane overeenkomst of een contract niet meer kan nakomen, zal er toch ook een oplossing gevonden moeten worden.

2
1 LoydMorris

@1

Dat jij iets niet kan nakomen geloof ik best wel ja.

16
2 Wedergeboren

@2 Hoho. . . gaan we een beetje op de man spelen? 😁


Wees maar niet bang hoor. . . Ik ben geen verrader.

1
3 LoydMorris

@3

Je slaat een beetje door LM.

13
4 Wedergeboren

''vanwege internationale verdragen" .....

https://www.nieuwskoerier.nl/news/98498566-steeds-minder-groen-en-steeds-meer-bebouwing-in-nederland?bekijk=c6494104&cid=6494104&page=1&orderBy=newest

https://www.nieuwskoerier.nl/news/98498015-nederlandse-gastvrijheid-nederland-keurt-veel-meer-asielverzoeken-goed-dan-buurlanden-nieuwrechtsnl?bekijk=c6493308&cid=6493308&page=1&orderBy=newest

''Volgens een rapport van Eurostat werden er vorig jaar meer dan 400.000 asielverzoeken goedgekeurd in de hele EU. Nederland staat met een goedkeuringspercentage van 80 procent bovenaan, terwijl Frankrijk (31,4 procent), België (44,7 procent) en Duitsland (62,2 procent) aanzienlijk minder asielverzoeken honoreren. In Roemenië, IJsland en Zweden is de kans op goedkeuring het laagst, met percentages onder de 30 procent.''

1
5 DWZ

@5 Ja maar moet van de EU. Dat willen ze ons al jaren doen geloven.
Die 80% goedkeuringspercentage komt door personeelstekorten en blabla.

We worden gewoon in de maling genomen.

3
6 Bob Sleebaan

inderdaad opzeggen die asielverdragen en zo niet, dan ook maar die EU lidmaatschap opzeggen. kijken hoe ze dan gaan piepen daar in Brussel

3
7 ABRACADABRA

Opzeggen die hap en degene die hier geen recht op asiel hebben het bootje in en terug naar land van herkomst. 🖐🖐

3
8 Bram brabant

@7
Ja, strak plan.
Dan weet iedereen gelijk dat NL onder wilders volledig onbetrouwbaar is en dat gemaakte afspraken niets waard zijn. Beetje zoals die Nigeriaanse prins met de miljoenerfenis.

7
9 Snorrie

Uit de comments

"Uit het vluchtelingenverdrag stappen kan heel eenvoudig, briefje is genoeg:

Article 44. Denunciation
1.Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

2.Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned one year from the date upon which it is received by the Secretary-General of the United Nations."

2
10 Vageali6888

@10 Dat is inderdaad zo gebeurt maar dan komt de EU om de hoek kijken die verplicht dat elk lid het EVRM aanvaardt. in dat verdrag is het recht op asiel opgenomen. Om dat te omzeilen moet een land uit de EU.

2
11 Hendrianus

@10

Niemand die ontkent dat het opgezegd kan worden, daar gaat het dus ook niet om.
Waar het wél om gaat is dat jer dan nog laaaaaaaaaaaang niet bent.

Uit de oude doos:

Mensen vluchten niet vanwege het Vluchtelingenverdrag, maar wegens en/of uit vrees voor oorlog of vervolging. Die realiteit is onveranderd gebleven. Opzegging of aanpassing van het verdrag zal het vluchtelingenvraagstuk niet doen verdwijnen.

Recht op bescherming tegen vervolging :
- Europees Verdrag over de Rechten van de Mens
Dat zou dan opgezegd/gewijzigd moeten worden. Voor wijzigen moeten ALLE andere ondertekenaars akkoord zijn, dus vergeet dat maar.

Opzeggen? Dat mag ja. Maar dan zou NL bv ook de Raad van Europa moeten verlaten ( https://www.njb.nl/blogs/uittreding-van-nederland-uit-de-eu-meer-asielzoekers-en-minder-toeristen/ )

Opzeggen? Het opzeggen van ‘hinderlijke’ mensenrechtenverdragen is behalve complex, langdurig en ongewenst ook geen oplossing.
https://www.nrc.nl/nieuws/2010/09/08/opzeggen-mensenrechtenverdragen-is-complex-langdurig-en-geen-oplossing-a1481383

VN-Vluchtelingenverdrag :
- dat verplicht om vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure

Opzeggen? Dat is in strijd met de Grondwet. Artikel 90 geeft de Nederlandse regering expliciet de taak de internationale rechtsorde te bevorderen. Hieronder valt ook het waarborgen van mensenrechten en het bevorderen van de naleving van internationale regels. De werking van het Vluchtelingenverdrag verzwakken of opzeggen gaat daarmee in tegen de geest van de Nederlandse Grondwet.
Bovendien: met het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag ben je er nog lang niet, schrijft de Adviesraad.
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2023/01/vluchtelingenverdrag-en-europees-mensenrechtenverdrag-opzeggen-kan-dat-920665/
[PB : voor een eventuele grondwetswijziging zal 2x een tweederde meerderheid nodig zijn]

Opzeggen? Omdat het verdrag (en het protocol) onderdeel uitmaken van de verdragen van de Europese Unie, moeten die verdragen ook gewijzigd worden [NB : waar ALLE verdragspartijen mee moeten instemmen] , of het moet komen tot een Nexit. En een Nexit is zeer slecht voor de BV NL, als er al een politieke meerderheid voor te vinden zal zijn, hetgeen zéééééééér onwaarschijnlijk is.
https://www.adviesraadmigratie.nl/actueel/nieuws/2021/02/10/wist-u-dat-...-blog-2-opzeggen-vluchtelingenverdrag-schaadt-ook-nederlands-belang

Opzeggen? als Nederland dat doet, blijven we wel aan vergelijkbare regels gebonden.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vluchtelingenverdrag-is-op-te-zeggen-via-een-briefje-maar-dan-kun-je-mensen-niet-ineens-weigeren-of-het-land-uitzetten/

Opzeggen ? Dan kom je in botsing met andere internationale afspraken, zoals het Werkingsverdrag en het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie, waarin het Vluchtelingenverdrag is opgenomen.
https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikelen/cda-vvd-en-het-vluchtelingenverdrag

[Ter illustratie : Op 2 november 2017 heeft FvD-voorman Thierry Baudet in een motie de regering nog opgeroepen om het verdrag op te zeggen zodat Nederland haar eigen vluchtelingenbeleid kan voeren.
De motie is echter door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen (22 stemmen voor en 128 tegen).
https://gerard1945.wordpress.com/2018/10/11/over-het-opzeggen-van-het-vn-vluchtelingenverdrag/ ]

Zie tevens o.a. :
https://www.adviesraadmigratie.nl/actueel/nieuws/2021/02/10/wist-u-dat-...-blog-2-opzeggen-vluchtelingenverdrag-schaadt-ook-nederlands-belang
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vluchtelingenverdrag-is-op-te-zeggen-via-een-briefje-maar-dan-kun-je-mensen-niet-ineens-weigeren-of-het-land-uitzetten/

Wijzigen? Het Vluchtelingenverdrag zelf kent geen herzieningsprocedure om het verdrag aan te passen. Nederland zou daarom via de Algemene Vergadering van de VN om een aanpassing van het verdrag moeten verzoeken. Alle betrokken verdragspartijen moeten het vervolgens eens zijn met die aanpassingen.
https://www.adviesraadmigratie.nl/actueel/nieuws/2021/02/10/wist-u-dat-...-blog-2-opzeggen-vluchtelingenverdrag-schaadt-ook-nederlands-belang

Wijzigen? Wil je het VN-Vluchtelingenverdrag (1951) niet opzeggen maar veranderen, dan moeten ALLE 147 LANDEN die het getekend hebben daarmee instemmen.
https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikelen/cda-vvd-en-het-vluchtelingenverdrag

Omdat Nederland ook bijvoorbeeld als EU-lidstaat verplicht is asielzoekers op te vangen, maakt opzeggen of aanpassen van het vluchtelingenverdrag geen verschil. Bovendien zou Nederland met een aanpassing ALLE ANDERE LANDEN die het verdrag hebben ondertekend voor zich moeten winnen.
https://www.parool.nl/nederland/kabinet-ziet-niets-in-opzeggen-of-aanpassen-vluchtelingenverdrag~b684a941/

„De mogelijkheden om nationaal asielbeleid te voeren zijn beperkter geworden, maar het Vluchtelingenverdrag is daar niet de oorzaak van. Veel nadrukkelijker vloeien beperkingen voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het recht van de EU en de jurisprudentie inzake het Verdrag en de EU wet- en regelgeving"
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20200704:newsml_pr15972946

Overbrengen naar Rwanda ? : JA21 houdt asielzoekers het liefst geheel buiten Europa, zo blijkt uit de oproep van fractieleider Joost Eerdmans om het Deense voorbeeld te volgen en asielcentra in Rwanda op te zetten. Behalve van de andere rechts-radicale partijen kreeg hij daarvoor de steun van VVD en CDA, hoewel zij kunnen weten dat zijn pleidooi indruist tegen de Europese asielwetgeving en internationale mensenrechtenverdragen waaraan Nederland is gebonden.
https://www.groene.nl/artikel/de-partij-van-het-dedain

Het Deense model dan ? Bij toetreding tot de EU heeft Denemarken voor een opt-out gekozen voor wat betreft immigratie, en is daarom niet gebonden aan EU-regels/richtlijnen. Daar achteraf voor kiezen is schier onmogelijk. Dan zou ons verdrag met de EU gewijzigd moeten worden, en daarmee moeten dan ALLE overige verdragspartijen akkoord gaan.

3
12 Wedergeboren

* Deze reactie is gemarkeerd vanwege potentieel gevoelige inhoud en zal, na een zorgvuldige moderatie, zichtbaar worden gemaakt indien deze in overeenstemming is met onze huisregels. *

Reden: Oproep tot ontnemen stemrecht

Let op: Ons moderatiesysteem bevindt zich momenteel in een testfase. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige onschuldige reacties onterecht worden gemarkeerd. Wij werken voortdurend aan het verfijnen van dit proces en waarderen uw begrip.

1
13 ongelovenloos

@10
Zie ook de beantwoorde kamervragen, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/09/antwoorden-kamervragen-over-opzeggen-vluchtelingenverdrag

Uit die link, "Daarnaast stipt de hiervoor genoemde verkenning van Donner en Den Heijer aan
dat de juridische verplichtingen van Nederland jegens asielzoekers en
vluchtelingen niet alleen voortvloeien uit het Vluchtelingenverdrag, maar ook uit
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en EU-regelgeving.
Het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag zal de verplichtingen van Nederland
dan ook niet wezenlijk veranderen."

Kortom FvD wenst uit de EU te gaan en de grondwet aan te passen. Maar zeg dat dan ook.

2
14 Hendrianus

@10 En als Rutte daar dan zit kan het inlegvelletje ook nog in het Nederlands.

1
15 Nicks R. Van

Dat dus.

1
16 progressiefliberaal

@13
Wat is daar nou mis mee om te zeggen dat ze bij sommigen het stemrecht moeten ontnemen .
het begint een beetje lachwekkend te worden .
Geef die AI bot maar de schuld maar ik denk dat die AI bot helemaal niet bestaat en dat het gewoon door mensen word gedaan die schuilen achter die AI.

0
17 ongelovenloos

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Net binnen
Toon meer
Meest gelezen
Laatste reacties
Hendrianus
PVV'er zegt dat er geen hongersnood is in Gaza, coalitiepartners reageren verbouwereerd

@48"Hadden ze gewoon in vrede met israel geleefd was al die ellende er niet geweest en hadden die gazanen in een welvarende regio/land kunne...

25 minuten geleden geplaatst door Hendrianus

Hendrianus
PVV'er zegt dat er geen hongersnood is in Gaza, coalitiepartners reageren verbouwereerd

@48 "Overigens is er in gaza wel een elektriciteitscentrale."Klopt maar ik had het over een volwaardige installatie. Niet dat mini ding dat...

28 minuten geleden geplaatst door Hendrianus

Hendrianus
PVV'er zegt dat er geen hongersnood is in Gaza, coalitiepartners reageren verbouwereerd

@48 "Ontziltingsfabrieken hadden ze mogen bouwen, deden ze niet."Bericht uit 2021https://www.mo.be/nieuws/watercrisis-in-gaza-escaleert-na...

33 minuten geleden geplaatst door Hendrianus

Nicks R. Van
Energieverbruik 17 procent lager dan in 2000

@4 Dat elektrisch rijden is pure volksverlakkerij! Eerst iedereen in een EV zien te krijgen en als heel veel mensen zich hebben laten verleiden,...

34 minuten geleden geplaatst door Nicks R. Van

Bop
Moslimleerlingen houden islamitische bedevaart in Deventer: 'Indrukwekkend' - NieuwRechts.nl

@38 Grappig, dat dacht ik ook van jou toen ik jouw @27 las. ...

36 minuten geleden geplaatst door Bop

Hendrianus
PVV'er zegt dat er geen hongersnood is in Gaza, coalitiepartners reageren verbouwereerd

@48 Hamas heb ik allang beschreven als een plaag voor de Palestijnse bevolking in Gaza en elders, die reacties kunnen je niet ontgaan zijn. ...

37 minuten geleden geplaatst door Hendrianus

Hendrianus
PVV'er zegt dat er geen hongersnood is in Gaza, coalitiepartners reageren verbouwereerd

@48 Wie Gaza bezette in 47/48? Dat was Egypte. Waar wil je heen?...

39 minuten geleden geplaatst door Hendrianus

Nicks R. Van
Energieverbruik 17 procent lager dan in 2000

@3 Met 'dank' aan die Rob Jetten, de klimaatgoeroe....

40 minuten geleden geplaatst door Nicks R. Van

Bop
Richard de Mos ook in hoger beroep vrijgesproken; OM gaat door het stof - NieuwRechts.nl

Nu moeten we natuurlijk niet net gaan doen of het zo'n integere man is omdat hij ergens van is vrijgesproken. Hij heeft wel een voorwaardelijke ...

40 minuten geleden geplaatst door Bop

RobP
Energieverbruik 17 procent lager dan in 2000

@2 Hetzelfde geldt voor elektrisch rijden....

41 minuten geleden geplaatst door RobP

NK. App
Bengali ChudaiJapanse Porn MassageMature ExhibitionistRachel StarMature ScortsLana Rhoades Xxx VideoNew Indian Sex ComWettmelons PornVideo Porn BrasilBest Tamil PornTrain Groping In JapanHot Women With Big Boobs NakedBiggest Boobs MoviesVelamma HindiLehlaniEmblack OnlyfansCurvy Bbw PornhubPornos 12Gracecharisxo LeakJessa RhodeHostel Girl Xxx VideoDeepthroat MaturePussy Licking CompilationPhoto Pornographique AmateurMuvaphoenixFrench FuckingPornôs AmadoresFamily CuckoldsBen SexStepdad Fucks StepdaughterHentiaheavenLeague Of Legends Hen TaiHappy_pornMadison Moores NudeKajal Aggarwal XxnxXnxx China MovieRabi Pirzada NudeSecurtary PornAunty Chut Photoکص ایرانیXxxindiIvy HarperFsiblofTransar LésbicasLoop.das FamosasWife Takes A BbcPornhublinkAnna Sophia BerglundMei CornijoBhabhisaxMia Kalifa PornoTeagen RoseSexetageSpider GwenhentaiBig Bobbs SexDesi Porn ViralVanandjuaniBig Booty TrannypornGay Otter PornGigantitsXhamptsterOnlyfinder MapBetter Anime AssistirXxxdanielX Videos Web SeriesHenati ComicsImage PornHentais Manga Sem CensuraNonnude ModlesIndian Hidden Sex VideosSex Sex Video EnglishBbc PornhubSexvidosJulia Ann NewTrippy SexAlice March AnalFrancene Smith PornAllporncomcicsXxx Sex VSex Stories In Marathi LanguageIndian Big PussyTina Sex VideoBoob Press JapanHamster Xxx ComXxz HindiBf Movie Full OpenWrestler PornPorn KesbiansPorn AzHuge Tits BrunetteCrow Sex VideoSexi Porn VideoBollywood Actors Porn50 Shades Of Gray ScenesNaked In WalmartRiley LustSexomercadobcnSexs IndianLily Olsen NudePornos Con LesbianasErica Eleniac NudeBreast Sucking SexBunny HentaiTamil Women Sex PhotosXxxxnxxAndra XnxxErotic TalesGay Five Nights At Freddy's PornAnimerape PornFc2-ppv-3526301Hindi Sexy Film HdDoctor And Patient Porn VideosXxxx XnxxxNude AtressEros.ccomPussyNikki HunterKatrina Kaif Sexy BpDasi Sexx VideoPriya Roy NudeLadboy PornAllinity Only FansPanocha PeludaCandicoatedsarcasmEbony Porn StartsBazzers AnalTaylor Tomlinson SexyVictoria Peach NudeAsian Milf BjToy Chica PornI Pron VideoMeilleur Site Porno GratuitTelegral PornReddit ExtramilePorn Real EstateJoslyn Jane Vs SoloXvideos Com AnalPraveena SexSister And Brother Sax VideoPorn Star Michelle TuckerGranny Lesbians PornTied Down PornSkylarmaexo Leaked OnlyfansSophiedee TwitterWww Brazers ComSax VedoWww Reality Kings ComGay SxeFashion Nova ModelsAravani Sex