Ghurka

Ghurka

@Ghurka

0 Volgers 0 Volgend


De spoedwet als reparatiewet om de avondklok met terugwerkende kracht van een juridische basis te voorzien mocht het hoger beroep geen stand houden. Dit omdat men de avondklok meende te moeten invoeren door oneigenlijk gebruik te maken van de Wbbbg. Juridisch geklungel van de bovenste plank. Uiteraard gaan zij die verantwoordelijk zijn voor deze amateuristische aanpak vrijuit. Hoog tijd voor een parlementair onderzoek opdat we in de toekomst gevrijwaard blijven van dilettantisme als zich de volgende crisis aandient. Dat het vertrouwen in het beleid van dit blunderkabinet inzake de bestrijding van COVID-19 inmiddels volledig zoek is behoeft geen betoog...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Het Corona-beleid is een rommeltje. De heisa rond Grapperhaus, wel/geen mondkapje, wel/geen avondklok, wie worden er als eerste gevaccineerd, beschikbaarheid vaccins, binnen drie weken tweede prik of na zes, tegenstrijdige/onduidelijke informatie, versoepeling vs. lockdown, vergaande incompetentie De Jonge, etc. En nu heisa over de rechtsgeldigheid van de opgelegde avondklok. De overheid is niet bij machte om een coherent beleid te voeren. Het vertrouwen is weg. Tijd voor een parlementair onderzoek.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Nog meer mensen onder de armoedegrens, nog meer mensen naar de voedselbank. Gaaf land, hè Rutte!

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Bodemloze put. Kappen ermee!

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Onhaalbaar en onbetaalbaar.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Deze hysterica gewoon links laten liggen op 17 maart...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

D66 kouwe kak

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Kennelijk leven ze in het Haagse onder een steen...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Links-populistisch geleuter van Klaver c.s. GroenLinks grossiert in plannen die van weinig realiteitszin getuigen. Plannen die vaak het licht zien als er verkiezingen op stapel staan...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Biomassacentrales waar bossen voor moeten wijken, windturbines en zonnepanelen die een enorme berg afval opleveren na einde levensduur - dat is waar D66, GroenLinks en de PvdA de burger mee opzadelen. Die mag opdraaien voor alle kosten die deze transitie met zich zich meebrengt. Een transitie die de burger door de strot geduwd wordt door een stelletje verblinde fanaten die zich niets gelegen laten liggen aan ‘voortschrijdend inzicht’. Inzicht waaruit blijkt dat we op de verkeerde weg zitten. Nee, liever ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd. Dat schijnt het motto te zijn van voornoemde partijen. Stem er niet op.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Alsof we er nog niet genoeg hebben. Stuur ze maar terug. Vol is vol.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Hoe verzinnen ze het? Wat en stel dwazen.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Als de verkiezingen er aan zitten te komen, wordt door de VVD de anti-immigratiekaart getrokken. Dat deed die halve zool een paar jaar geleden ook. Na de verkiezingen blijft alles bij het oude en gaat de instroom gewoon door... Een stem op de VVD is een stem vóór meer import.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Gaat niet gebeuren. Daarvoor zijn de multinationals en de rijken der aarde te machtig. De tegenstelling arm - rijk zal alleen maar groter worden.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Terug naar de kust...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Oude wijn in nieuwe zakken. D66, een neppartij...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Volledig van de pot gerukt.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Hoe nu verder met Jetten? Who cares?

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Hysterica Kaag realiseert zich onvoldoende dat e.e.a. onhaalbaar en onbetaalbaar is. Modieus gewauwel om stemmen te trekken.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Dan is hij zo ongeveer de enige...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Luchtfietserij van de bende van Kaag. 17 maart komt er aan....

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Moors en De Koning zijn het die de rechtsstaat ondermijnen. Wie wil er nou het paard van Troje binnenhalen?

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Luchtfietserij enkel bedoeld om stemmen te trekken.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Een carnavalsgrap zeker?

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Te gek voor woorden. Gewoon geen stem uitbrengen op deze partij. Ze kunnen zich beter richten op de hedendaagse problemen dan oude koeien uit de sloot te halen.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Onderdeel van het plan van D666 om Nederland met huid en haar uit te leveren aan de EUSSR

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Hysterica Kaag op 17 maart gewoon negeren. Zoiets wil je toch niet als volksvertegenwoordigster?! Nederland verdient beter.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Weinig reden tot vreugde...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Twee miljoen inwoners erbij. En Nederland is nu al overbevolkt...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

NEE !!!

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

De trukendoos van Grapperhaus gaat open om de intriges van de Oranjes onder het hoogpolig tapijt te vegen...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Hee Ollongren, begin dan maar met het verbannen van al die onnozele D66-banners die de lezer worden opgedrongen als hij een artikel wil lezen over bv. D66. Kan de kop van Kaag niet meer zien...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Weer zo’n dwaas die denkt te beschikken over een ‘hotline’ met de Allerhoogste...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

NEXIT

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Dan stevenen we af op een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Intimidatie en manipulatie heeft niets meer met het democratische proces uitstaande.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Als er nu al zoveel te doen is rondom Kaag dan is het wellicht beter om niet op haar te stemmen...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Wat een gepruts!

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Een zwaar overbetaalde, incompetente slapjanus die zich door Lavrov laat vloeren, die niet op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, die niet opkomt voor de Europese belangen, enz. Wegwezen!

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Partij van de Afbraak
Partij van de Allochtonen

Geen reden om een feestje te vieren...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Kaag wil Nederland uitleveren aan de EUSSR. Een stem op Kaag is een stem tegen Nederland. Het is een wolvin in schaapskleren. De opmaat tot landverraad.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Goh, een ramp van formaat...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Kaag premier? Liever niet want mocht ze dat worden dan wordt Nederland met huid en haar in sneltreinvaart uitgeleverd aan de EUSSR. Stem niet op deze wolvin in schaapskleren.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Niet omdat het moet, maar omdat het kan...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Opdoeken die poppenkast!

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Ik heb geen problemen met een Elfstedentocht, maar wel met D66. Komt er nu ook een Kaagbaan voor schaatsers...?

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Dit stopt niet vanzelf. Hoog tijd om die bootjes op sleeptouw te nemen en ze af te zetten op de stranden vanwaar ze vertrokken zijn.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Totdat ‘voortschrijdend inzicht’ het wint van haar huidige stellingname en ze alsnog gaat voor een post als minister of staatssecretaris. Politici zijn wispelturig en bij uitstek opportunistisch...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Uw denigrerende opmerkingen laat ik maar even voor wat ze zijn.

Één voorbeeld dan (er zijn er legio):

“Duits Constitutioneel hof verklaart uitleg Hof van Justitie voor de Europese Unie (HvJEU) ondemocratisch” (bron: mwagemakers.nl)

De opkoop van staatsschulden door de ECB wordt door het Bundesverfassungsgericht niet alleen gezien als buitenproportioneel en onvoldoende gemotiveerd maar ook als niet behorende tot de bevoegdheden van de ECB. Het HvJEU stelt dat de ECB zijn bevoegdheden niet te buiten ging. Het Duits constitutioneel gerechtshof is van mening dat er geen sprake is van minimale democratische legitimatie waardoor de belangen van Duitsland worden geschaad. Het HvJEU stelt hiertegenover dat nationale gerechtshoven die besluiten van de EU (i.c. het HvJEU) aanvechten de ‘unity of the EU legal order’ in gevaar brengen. Nationale gerechtshoven worden geacht om er voor te zorgen dat de EU-wetgeving volledig wordt toegepast zodat het gelijkheidsbeginsel voor alle lidstaten gehandhaafd blijft.

Mijn interpretatie: De belangen van een staat zijn ondergeschikt aan die van de EU. De staat kan weliswaar protest aantekenen maar wordt ’overruled’ omdat het belang van één gemeenschappelijke unie voorop staat. Besluit de staat om zich desondanks niet bij de uitspraak van het HvJEU neer te leggen dan wordt dat land als ‘afvallig’ beschouwd en als een paria behandeld. Het is maar wat je democratie noemt...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Google. Tik in ‘EU ondemocratisch’ en u wordt overstelpt met sites die het ondemocratische karakter van de EU aan de kaak stellen.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Een actieplan om de democratie te redden in de lidstaten, geïnitieerd door de ondemocratische EU-moloch. Komt zeer geloofwaardig over. NOT.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Paar keer op en neer springen...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

GroensLinks...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Dat bevestigt mijn vermoedens. Dank.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Lezen is daadwerkelijk een kunst. Ik heb in mijn reactie NERGENS gesteld dat mensen in de bijstand capabel of niet capabel zijn. Ik heb enkel en alleen aangegeven dat er sloten met geld uitgegeven worden aan outplacementbureautjes die mensen in de bijstand aan werk zouden moeten helpen. Mijn vraag is of al dat geld dat hiervoor wordt uitgetrokken wel nuttig besteed wordt. M.a.w. hoeveel bijstandsgerechtigden daadwerkelijk een baan weten te bemachtigen via deze route.
De groep bijstandsgerechtigden die op zoek is naar werk is niet incapabel, hetgeen u suggereert door te stellen dat ze allemaal op begeleiding zijn aangewezen. En ook uw argument dat er ook nog zoiets is als eigen verantwoordelijkheid gaat slechts ten dele op. Uitkeringsgerechtigden op zoek naar werk kunnen, buiten hun schuld, tegen allerlei problemen aanlopen: afstand tot de arbeidsmarkt, leeftijdsdiscriminatie, ziekte, geen of onvoldoende opleiding, verouderde kennis en kunde, etc. Werkgevers zijn (vaak) op zoek naar het schaap met de vijf poten. Als er een vlekje aan zit dan wordt hij/zij afgeserveerd. Als de werkgever deze attitude zou laten varen dan kunnen veel uitkeringsgerechtigden zonder enige vorm van begeleiding aan de slag.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Met permissie. Ik heb het nergens over ‘ALLE personen’ en ik beweer ook nergens dat ‘alle personen in de bijstand MINDER CAPABELE mensen’ zijn. Dat zijn uw woorden, niet de mijne...

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Klopt! Ik had het betreffende artikel “U.S. Air Force Talks New F-16 Orders in Latest Acquisition Shake-Up” (aviationweek.com) d.d. 21januari 2021 ook gelezen. Voor een vergelijking tussen de F-16 en de F-35 zie ook “F-35 Lightning II vs F-16 Fighting Falcon” (militarymachine.com) van 3 januari 2020.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Vaak kunnen ouderen (en niet alleen ouderen) niet meedoen omdat het hen aan financiële middelen ontbreekt. Maar liefst 1 miljoen mensen leeft onder de armoedegrens en kunnen zich geen pc, i-phone of i-pad permitteren. Daarnaast zijn er genoeg ouderen die wel de moeite nemen maar desondanks afhaken omdat het ontbreekt aan de meest elementaire kennis inz. digitalisering. De jeugd heeft het voordeel dat ze met de digitalisering is opgegroeid. Voor hen is het gebruik van bv. een i-pad, gsm, of i-phone vanzelfsprekend. Echter, voor veel ouderen zijn dit (nog steeds) nieuwe technieken. En wat nieuw is schrikt af, wordt argwanend bekeken. Misschien moeten bedrijven die de consument met nieuwe technieken opzadelen er toe aangezet worden om de consument met raad en daad terzijde te staan als die ‘verplicht’ wordt gebruik te maken van die nieuwe technieken. Het zijn per slot van rekening de bedrijven en instellingen die optimaal denken te kunnen profiteren van de door hun geïntroduceerde digitale diensten.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Ik heb het betoog van Omtzigt gevolgd. Er was geen speld tussen te krijgen. En alles keurig netjes onderbouwd. Hij zou inderdaad geknipt zijn voor het premierschap want oprecht en integer. Hetgeen niet gezegd kan worden van Rutte.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Wat dacht u van de CO2-uitstoot die de productie van al die windmolens en zonnepanelen met zich mee gaat brengen? En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle afgedankte molens en panelen die opgeruimd moeten worden. Gas is weliswaar een fossiele brandstof maar relatief zeer schoon. In Duitsland ontvangt de burger subsidie als hij/zij besluit over te gaan op gas. Het CO2-‘probleem’ wordt m.i. zwaar overdreven. CO2 is goed voor de plantengroei dus plant maar meer bomen in plaats van het landschap vol te plempen met windmolens (die alleen energie leveren als er wind is) of te bedekken met zonnepanelen (die geen of nauwelijks energie leveren als de zon het laat afweten).

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Zie de reactie van Kuifje en Bobbie 2.

Mw. Kaag wil Nederland met huid en haar uitleveren aan de EUSSR. Minder autonomie voor Nederland, minder zelfbeschikkingsrecht en (nog) meer invloed en regelgeving van Brussel. NL een provincie van de EUSSR? Alleen maar getolereerd omwille van de financiën die we telkens weer zo genereus ter beschikking stellen aan dat rondreizend circus? Dat moeten we niet willen. De Nederlandse belangen moeten voorop staan en niet die van dat megalomane Brussel. Of is het Straatsburg?

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Aanvulling: En dan te bedenken dat nota bene D66 (en GroenLinks) met een wetswijziging meer transparantie bij de overheid willen bewerkstelligen. Kennelijk is Ollongren (D66) niet onder de indruk van dat initiatief. Die gaat gewoon op de oude voet verder. Ongelooflijk.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Nee

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka

Onbetaalbaar? Stoppen met die asiel-flauwekul levert juist miljarden op! Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Een ijzersterk argument om de grenzen te sluiten.

Ghurka    
1 jaar geleden door Ghurka
Laatste reacties
Ronin
-Frits Bosch- 'D66 is een fascistische partij'

Ik had nog nooit van deze Frits Bosch gehoord, maar het lijkt mij een wijs man....

1 minuut geleden geplaatst door Ronin

Graaier1000
OT 160

🥈...

14 minuten geleden geplaatst door Graaier1000

Graaier1000
OT 160

Alweer te laat. Maar in ieder geval zilver, een welverdiende 2e plaats 👍...

18 minuten geleden geplaatst door Graaier1000

nikkie01
Dit vaccin nieuws is krankzinnig – Nederlands ondertiteld

Josef Mengele eat your heart out! 😮...

19 minuten geleden geplaatst door nikkie01

nikkie01
Dr. John Campbell: CDC, natuurlijke immuniteit niet genoemd

@1 Is bedoeld voor dit bericht: https://www.nieuwskoerier.nl/news/860858-dit-vaccin-nieuws-is-krankzinnig-nederlands-ondertiteld...

19 minuten geleden geplaatst door nikkie01