Gershom

Gershom

@Gershom

1 Volgers 0 Volgend


@20 Ik zal het even herhalen voor je uit je eigen post in @14 daar schrijf je: [Ontken je die onevenredige verdeling van genialiteit?" -
Uiteraard doe ik dat, dat is immers Nazi rassenleer.]

Dus je ontkent een feit, namelijk de onevenredige verdeling van genialiteit, hetgeen aangetoond wordt met een 20.000% oververtegenwoordiging in Nobelprijswinnaars, en een 25.000% oververtegenwoordiging in wereldschaakkampioenen. En dat omdat het niet in jouw wereldbeeld past.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@23 Je ontkent het feit dat Joden VEEEL intelligenter zijn dan niet-Joden, hetgeen aangetoond wordt met een 20.000% oververtegenwoordiging in Nobelprijswinnaars, en een 25.000% oververtegenwoordiging in wereldschaakkampioenen.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@15 Als jij het vermoorden van homo's en het onderdrukken van vrouwen ongewenst gedrag vindt, dan zou jij zeer sterk anti-islam moeten zijn.

Maar jij bent natuurlijk pro-islam, voor meer meer meer moslims naar europa, en "weg met ons".

Dus we zullen die argumenten van jou maar niet al te serieus nemen.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

In de afgelopen tweehonderd jaar hebben denkers over de metafysische aspecten van de Joodse overleving nagedacht. Ze lijken zich te vergapen aan dit fenomeen. Bijvoorbeeld, Leo Tolstoj in zijn "Wat is de Jood?" schreef: (9)

"Wat is de Jood? Dit is niet zo'n vreemde vraag als het op het eerste gezicht lijkt te zijn. Laat ons nadenken over wat voor soort uniek schepsel dit is die al de heersers en alle naties van de wereld hebben onteerd, vermorzeld, verdreven, en vernietigd, vervolgd, verbrand en verdronken, en die, ondanks hun woede en hun razernij, doorleeft en bloeit. Wie is die Jood, waarvan ze nooit geslaagd zijn om hem te verleiden met alle verlokkingen van de wereld, waarvan onderdrukkers en vervolgers alleen suggereerden dat hij zijn religie moest ontkennen [en verloochenen] en de trouw van zijn voorouders opzij moest schuiven?!
De Jood is het symbool van de eeuwigheid. Hij is degene die ze nooit konden vernietigen, noch bloedbad noch kwellingen, noch vuur noch het zwaard zijn er in geslaagd om hem te vernietigen. Hij is degene die zo lang de profetische boodschap heeft bewaard en doorgegeven aan de hele mensheid. Een volk zoals dit kan nooit verdwijnen. De Jood is eeuwig. Hij is de belichaming van de eeuwigheid. "


In zijn boek "The Ancient World" Professor TR Glover schreef in dezelfde trant: (10)

"Geen oud volk had een geschiedenis vreemder dan de joden ..... De geschiedenis van geen oud volk is zo waardevol, als we het alleen maar konden recupereren en begrijpen .... Nog vreemder, de oude religie van de Joden overleeft terwijl alle religies van ieder oud ras van de pre-christelijke wereld verdwenen zijn. Nogmaals, het is vreemd dat de levende religies van de wereld allemaal gebouwd zijn op de religieuze ideeën afgeleid van de Joden ..... Dit is het probleem aangeboden door de Joden aan de historicus. De grote kwestie is niet "Wat is er gebeurd?", maar "Waarom is het gebeurd?" Waarom heeft dit ras stand weten te houden? Waarom leeft het jodendom nog? Hoe is het echt begonnen? Waarom is het zo geworden? "

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

"Concluderend kunnen we zeggen: Als de statistieken correct zijn, dan maken de joden maar 1% van het menselijk ras uit. (in werkelijkheid maar 0,2%)
Dat suggereert slechts een wazig dim vleugje sterrenstof, verloren in de gloed van de Melkweg. Normaal gesproken zou men nauwelijks iets moeten horen van de jood, maar hij wordt gehoord, en werd altijd al gehoord. Hij is net zo prominent aanwezig op de aarde als elk ander volk, en zijn economische invloed is totaal onevenredig met zijn kleine aantal.
Zijn bijdragen aan de wereldlijst van grote namen in de literatuur, wetenschap, kunst, muziek, financien, medicijnen, en ingewikkelde studies is ook buiten alle verhouding vergeleken met zijn kleine aantal.
Hij heeft een fantastisch gevecht geleverd in deze wereld, in alle eeuwen, en hij deed het met zijn handen op zijn rug gebonden. Hij zou heel hoogmoedig kunnen zijn, en het zou hem vergeven moeten worden. De egyptenaren, de babyloniers, en de perzen rezen op, vulde de aarde met pracht en praal, en vervaagden toen tot legenden. De grieken en romeinen volgden hen, maakten een hoop kabaal, en zij zijn verdwenen. Andere volken staken de kop op en hielden de fakkel hoog voor tijdje, maar het vuur doofde uit, en zij zitten nu aan de kant, of zijn verdwenen.
De jood zag ze allemaal, versloeg ze allemaal, en is nu wat hij altijd was, hij vertoond geen tekenen van decadentie, geen ouderdomsverschijnselen, geen slijtage, geen uitputting van zijn energie, geen afstomping van zijn scherpe agressieve verstand. Alle dingen zijn sterfelijk, behalve de jood. Alle andere machten gaan voorbij, maar hij blijft. Wat is het geheim van zijn onsterfelijkheid?"

Het hele verhaal van Mark Twain's "Concerning the Jews" kan in het engels hier gevonden worden: www.fordham.edu/halsall/mod/1898twain-jews.html

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@15 Nee dus, Israel verdwijnt niet.

Waar zijn de grote culturen van de antieke wereld met hun originele talen, religies, en groepswaarden? Waar is het oude Sumerië, Mesopotamië, Amon, Moab, Aram, Egypte, Babylonië, Media, Nubië, Perzië, Griekenland, Palmyra, Parthia, Lydia, Akkadia, en Rome?

Waar zijn de oude naties van de Phoenitiërs, Amelekieten, Hittieten, Asyriërs, Kanaanieten, Midianieten, Aegeers, Minoërs, Nabateërs, Maja's, Azteken, Cassieten, Cimmeriërs, Doriërs, Etrusken, Inca's, Hyksos, Jebusieten, Zidoriërs, en Scyten?

En waar zijn de niet zo oude groepen als de Mongolen, Hunnen, Avars, Bulgaren, Kariërs, Franken, Vandalen, Oostgoten, Samaniërs, Goten, Visgoten, Lombardijnen, Kelten, Saxen, Berbers, Picten, Tartaren, Galliërs, en Vikingen – waar zijn ze vandaag de dag?

Het antwoord op deze vragen is duidelijk: Deze naties en vele anderen zijn cultureel, religieus, en zelfs etnisch geabsorbeerd in de loop der geschiedenis. (3) Alle andere oude naties hebben hun nationale en religieuze identiteit – wanneer ze de kans kregen – opgegeven, om één te worden met de meerderheid of de overwinnende macht. Alleen de Joden, temidden van ongelooflijke discriminatie en vervolging, hebben hun taal, religie, nationaal bewustzijn, en burgerlijke wetgeving behouden over een periode van 3000 jaar, terwijl ze vaak een integraal deel waren van een grotere niet-Joodse maatschappij.

De Joden hoefden alleen maar de meerderheidscultuur en/of religie te accepteren, om ogenschijnlijk enorme hoeveelheden plunderingen, martelingen, deportaties, en slachtpartijen bespaard te blijven. Waarom waren de Joden hierin zo anders dan de andere volken en culturen? Waren de joodse leiders door de geschiedenis heen zo uitzonderlijk ingenieus en overtuigend dat zij er in slaagden, in totaal verschillende landen, om het Joodse volk bij elkaar te houden gedurende meer dan 3000 jaar terwijl het verdwijnen van andere naties slechts een kwestie was van militaire overwinning, ideologische infiltratie, of deportatie?

Waren de Joden zo anders dat alleen zij in staat waren om vol te houden, terwijl andere naties, onder beduidend minder erge omstandigheden, na verloop van tijd volledig geïntegreerd en geabsorbeerd waren in de overheersende maatschappij?


Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@21 En zo ontken jij feiten die niet passen in jouw politieke wereldbeeld.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@14 Dus jij bent zo iemand die de feiten ontkent wanneer die volgens jou niet politiek correct zijn.

Je leeft dus in een zelfverzonnen lalaland.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@12 Er is helemaal geen compassie met de palestijnen. Palestijnen worden met duizenden afgeslacht en verhongerd in Syrië, en daar hoor je helemaal niks over in de MSM, en hier op NK hoor je daar ook helemaal niks over. Daar is gewoon geen mens in geïnteresseerd. Arabieren die arabieren afslachten, dat ontlokt alleen maar een geeuw.

En voor wat betreft de palestijnen in Israel is men net zo ongeïnteresseerd.

Allleen in Israel doet men alsof men geïnteresseerd is, want men heeft een stok nodig om de Joden mee te slaan, en dat zijn de palestijnen.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@9 De arabieren die zich "palestijnen" noemen hebben heel wat keer Israel aangevallen, maar Israel heeft nooit die arabieren aangevallen.

En "buurland palestina" heeft nooit bestaan.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@22 Hoe kom je op het krankzinnige idee dat Israel die bewoners niet menswaardig behandelt??

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@32 De eerste daad van oorlog werd gedaan door Egypte; namelijk het afsluiten van de straat van Tiran voor Israelische scheepvaart.

Dus dat..

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@48 Krijgt iemand in NL ook tien keer meer uitkering als hij Joodse burgers vermoord heeft?? :?

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@33 Ze hebben wel hele bijzondere hersens: https://www.nieuwskoerier.nl/news/197696-nobelprijzen-toegekend-nobele-joden

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@20 Oh, dus omdat het in een encyclopedie staat, en omdat ze lid zijn van interpol, daarom zijn ze een staat?

Iedereen met twee of meer werkende hersencellen weet dat er geen staat "palestina" bestaat.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@5 Misschien omdat het totaal irrelevant is?

Area A staat onder PA controle. Area C is onder Israelische controle.

Waarom zouden de Joden arabieren bouwvergunningen moeten geven buiten hun eigen gebied? Laten ze in gebied A blijven. Bevalt ze dat niet dan kunnen ze naar heel arabië verhuizen.

https://tinyurl.com/Jews-from-Judah

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

Dus niemand kan een serieuze verklaring geven waarom Joden in intellectuele gebieden een 20.000 tot 25.000 procent oververtegenwoordiging hebben?

Dan zal ik het maar zeggen: De schrijver van het artikel over Joden en Nobelprijzen heeft gewoon gelijk, het is het teken wat God in het Joodse volk gezet heeft.

Voor meer over dit teken kijk hier: https://sites.google.com/site/777mountzion/holocaustnl

De Franse schrijver Jon DeBileda, tijdens het laatste deel van de negentiende eeuw, (dwz vóór de Russische Revolutie, nazi-Duitsland, en de moderne Joodse staat) beschreef de situatie aldus: (14)

"In wezen lacht het Joodse volk om alle vormen van anti-semitisme. Denk zo lang als je wilt, en je zult niet in staat zijn om een vorm van wreedheid of strategie te vinden die niet gebruikt is in de oorlogvoering tegen het Joodse volk. 'Ik kan niet verslagen worden', zegt het Jodendom. Alles wat je vandaag probeert mij aan te doen is 3200 jaar geleden geprobeerd in Egypte. Daarna probeerde de Babyloniërs en Perzen het. Daarna probeerden de Romeinen het, en dan anderen en anderen ..... Er is geen twijfel dat de Joden ons allemaal zulen overleven. Dit is een eeuwig volk ..... Ze kunnen niet verslagen worden, begrijp dat dan! Elke oorlog met hen is een zinloze verspilling van tijd en mankracht. Daar tegenover staat dat het verstandig is om een wederzijds verbond met hen te sluiten. Hoe betrouwbaar en winstgevend zijn ze als bondgenoten. Kijk naar hun vaderlandsliefde, hun commerciële voordeel, en hun ambitie en hun succes in de wetenschap, de kunst, en de politiek. Wees hun vriend en zij zullen u honderdvoudig terug te betalen in vriendschap. Dit is een verheven en uitverkoren volk."

14) Schwartz, Y., “Am Segulah” (Jerusalem: Dvar Yerushalayim, 1981), pp. 120-121

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer ....

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@6 Maar aangezien de eu een aftakelend en gedoemd continent is, is die "steeds meer europese steun voor palestina" niet erg behulpzaam.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

20 ruggen.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@5 Dus als het om Nobelprijswinnaars gaat, dan hebben we het over een 20.000% oververtegenwoordiging.

Jij beweert dus dat met een beetje stimulering en studie je een 20.000% voorsprong krijgt op anderen.

Geloof je dat nou zelf?? :?

Als het gaat om wereldschaakkampioenen dan hebben we het over een 25.000% oververtegenwoordiging.

Gewoon door en beetje studie en aanmoediging??

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@4 Je bent niet verplicht om ze te lezen hoor. Gewoon overslaan.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@9 Dream on.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@11 Er is geen "palestijns grondgebied". De palestijnen hebben nooit grondgebied gehad, of het moet Jordanië zijn. De meerderheid van de mensen daar is palestijn, en het land ligt op 80% van mandaatgebied Palestina.

Dus daar kunnen de palestijnen heen.

Twee palestijnse staten is weer een beetje te veel van het goede, zeker als ze nog een hap uit het kleine Israel willen nemen.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@8 Dat jij maar wat raaskalt zonder enige onderbouwing is aan de ene kant zorgwekkend, maar aan de andere kant geeft dat duidelijk aan dat je geen zinnige argumenten kan inbrengen tegen dat artikel over Adrian Reland.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@9 Daar zit het wel goed mee.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@48 Ja maar hij heeft toch gewoon gelijk?

Kom toch gewoon uit de kast kerel!

Iedereen weet toch allang hoe de vlag er bij hangt bij jou.

Je pogingen om net te doen of je medelijden hebt met de arabieren zijn gewoon pathetisch.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@3 Ik neem aan dat jij problemen hebt met de "onevenredige verdeling van genialiteit".

Ontken je die onevenredige verdeling van genialiteit?

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@7 Wat dacht je van in Koerdistan?

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@1 Waar zeggen ze dat precies?

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

https://tinyurl.com/saynotobds

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@14 Israel is geen "kolonie op palestijns grondgebied" want er is geen "palestijns grondgebied", of het moet Jordanië zijn. De meerderheid van de mensen daar is palestijn, en het land ligt op 80% van mandaatgebied Palestina.

Dus daar kunnen de palestijnen heen.

Twee palestijnse staten is weer een beetje te veel van het goede, zeker als ze nog een hap uit het kleine Israel willen nemen.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

@10 Wie is er nu bezig met het demoniseren van Israel door te beweren dat ze genocide plegen?

Weer een bewijs dat je volgens de internationale definitie van antisemitisme een ordinaire Jodenhater bent.

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom

* Verwijderd door de redactie *

Gershom    
meer dan 5 jaar geleden door Gershom
Laatste reacties
rebo
OT 159

@37 Ja dan is die inmiddels antiek geworden. Het is enkel nog maar de vraag of die het dan nog zal doen. Misschien heb je dan wel enkel nog maar...

41 minuten geleden geplaatst door rebo

elsemiek
OT 159

@36 Soort collectors item dus , over 20 jaar levert hij je geld op 😃...

1 uur geleden geplaatst door elsemiek

eh
MUZIEKDRAADJE 21 - Deel hier je favoriete muziek. ...

https://www.youtube.com/watch?v=ZpGeVENe3Vw&ab_channel=MetallicaMetallica: Rob & Kirk's Doodle - Ça plane pour moi (Brussels, Belgium - J...

1 uur geleden geplaatst door eh

rebo
OT 159

@35 Ja dat is nog zo een mobieltje waarmee je enkel maar kunt bellen en sms'sen. ...

1 uur geleden geplaatst door rebo

eh
MUZIEKDRAADJE 21 - Deel hier je favoriete muziek. ...

https://www.youtube.com/watch?v=WlKeqwYC_xw&ab_channel=Muziekbij%C3%A9%C3%A9nEqual Idiots & Plastic Bertrand | Ça plane pour moi -...

1 uur geleden geplaatst door eh