U blokkeert onze banners :(

Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden goedgekeurd. Dit vinden wij jammer, want Nieuwskoerier.nl is mede dankzij onze advertenties gratis toegankelijk. Help ons door Nieuwskoerier.nl te whitelisten

Gezondheid
  • 1
In de Bible-Belt is de vaccinatiegraad ongeveer 50%. Hoe mooi wil je het hebben. Het moet haalbaar zijn om te onderzoeken hoeveel van de ongevaccineerde kinderen de afgelopen 10 jaar de mazelen hebben gekregen, en hoe dat is verlopen. En dit af te zetten tegen hoeveel van de gevaccineerde ...

7 maanden geleden door Esm

REAGEER MET EEN EMOJI
6
LEES MEER OVER

Er komen alleen maar meer vragen over vaccinatie. Geen antwoorden……

1 WijzeDwaas    
7 maanden geleden door WijzeDwaas
18
Meld

Toevallig hè, dat de stijging van het aantal gevallen van besmettelijke ziektes samenvalt met de huidige ongecontroleerde massa-import van immigranten uit risicogebieden...

2 Ron    
7 maanden geleden door Ron
17
Meld

Dit onderzoek heeft i.i.g. wel plaatsgevonden , maar het verbaast me niet dat Door Frankema dat 'toevallig' gemist hebt: https://www6.erasmusmc.nl/viroscience/research/news/6952705/

(**) In 2013 vond in Nederland een grote mazelenepidemie plaats, vooral in de bevindelijk gereformeerde gemeenschap, waar veel kinderen uit religieuze overwegingen niet gevaccineerd worden. Dankzij de medewerking van deze ongevaccineerde kinderen en hun ouders konden de onderzoekers van het Erasmus MC een uniek onderzoek uitvoeren naar het verloop van natuurlijke mazeleninfecties. De onderzoekers hebben bij deze kinderen bloedmonsters verzameld voor, tijdens en na het doormaken van mazelen. In de bloedmonsters verzameld tijdens de acute fase van de ziekte konden ze laten zien dat het mazelen virus vooral de geheugencellen van het afweersysteem infecteert. In gepaarde bloedmonsters van kinderen verzameld voor en na het doormaken van mazelen konden ze laten zien dat de populaties geheugencellen in het bloed tot meerdere weken na de ziekte veranderd waren. De geheugencellen van het afweersysteem blijven in het lichaam achter na herstel van een eerdere infectieziekte. Bij herhaalde blootstelling aan dezelfde ziekte kan het afweersysteem door deze geheugencellen sneller en sterker reageren en wordt de ziekte in de kiem gesmoord. Mazelenvirus infecteert een groot aantal van geheugencellen, waardoor de immuniteit tegen eerder doorgemaakte infecties verzwakt wordt. Dit mechanisme wordt “immunologisch geheugenverlies” genoemd.

Samen leveren de twee wetenschappelijke publicaties nieuw bewijs dat mazelen een aanslag pleegt op het afweersysteem, waarvan het effect enkele maanden tot meerdere jaren kan aanhouden. (**)

Er wordt al jaren gewaarschuwd voor onder meer VaccinVrij: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels

Kritiek zonder wetenschappelijke basis
Vanuit groepen als Vaccinvrij, de Vaccinatieraad en de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is veel twijfel of verzet tegen het gebruik van vaccins. Zij wantrouwen vaccinaties en zijn van mening dat veel van de ziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma vaccinaties aanbiedt, onschuldige kinderziekten zijn die gezonde kinderen goed kunnen doorstaan. Zij wijzen ouders op de vele bijwerkingen van de vaccins en de hulpstoffen die in vaccins zitten. Ze onderbouwen dit met voorbeelden van kinderen die ernstige aandoeningen hebben gekregen nadat ze gevaccineerd waren, terwijl niet is aangetoond dat deze aandoeningen door de vaccinatie werden veroorzaakt.

3 Wilmama    
7 maanden geleden door Wilmama
7
Meld

@3 waar precies in dit onderzoek worden de gevaccineerde en de ongevaccineerde kinderen met mazelen tegenover elkaar gezet en de verloop van de ziekte bij BEIDE groepen. Het gaat hier vooral om de ongevaccineerde kinderen die mazelen hebben doorstaan.

4 Esm    
7 maanden geleden door Esm
16
Meld

@4
Wellicht dat dit bericht uit 2015 jou wat meer duidelijkheid verschaft dan:
https://nos.nl/artikel/2034630-mazelen-verzwakken-afweersysteem-ruim-twee-jaar.html

Kinderen die mazelen hebben zijn daarna meer dan twee jaar extra vatbaar voor andere infectieziekten. Mazelen verzwakken het natuurlijke afweersysteem. Tot nu toe werd aangenomen dat dit effect hooguit een paar maanden duurde. Maar uit nieuw onderzoek is gebleken dat kinderen tot 28 maanden nadat ze de ziekte hebben verhoogde kans lopen om te sterven aan andere infectieziekten. Onderzoekers van het Erasmus MC en de Amerikaanse Princeton University publiceren daarover vandaag een studie in Science.

Omgekeerd betekenen de onderzoeksresultaten dat de vaccinatie tegen mazelen een dubbel doel dient: het voorkomen van mazelen én het voorkomen van andere infectieziekten. Daarmee wordt de kindersterfte door mazelen maar ook door andere infectieziekten verminderd.

5 Wilmama    
7 maanden geleden door Wilmama
5
Meld

* Verwijderd door de redactie *

6 Amy    
7 maanden geleden door Amy

Muur eromheen en verder alle medische hulp weigeren.

7 Scholar002    
7 maanden geleden door Scholar002
10
Meld

@7 doeslief...

8 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
2
Meld

@8 Ik doe lief. De biblebelt mag in gods voorzienigheid blijven geloven en de rest van nederland heeft er geen last meer van. Win-win situatie.

9 Scholar002    
7 maanden geleden door Scholar002
3
Meld

@5 dit geeft nog steeds geen duidelijk beeld dat gevaccineerde kinderen beter af zijn tijdens het doorstaan van de ziekte omdat ze gevaccineerd zijn. Het wordt beweerd maar nergens cijfers over het aantal sterfgevallen onder gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen die getroffen werden met mazelen. Geen harde feiten dat het vaccin volledige bescherming biedt of dat de gevaccineerde kinderen de ziekte in "mildere" vorm doorstaan.

10 Esm    
7 maanden geleden door Esm
13
Meld

@10 ik weet niet goed wat ik me bij zo'n onderzoek voor zou moeten stellen? Ik bedoel hoe zou dat opgezet moeten worden wat u betreft?

11 datkanjijmakkelijkzeggen    
7 maanden geleden door datkanjijmakkelijkzeggen
2
Meld

@10 daar waar wordt gevaccineerd verdwijnt mazelen. Sterfte en handicaps dalen naar nul.

Daar waar wordt gestopt met vaccineren keert maselen terug. Handicaps en sterfte zijn duidelijk groter dan nul.

12 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
2
Meld

@10
[@5 dit geeft nog steeds geen duidelijk beeld dat gevaccineerde kinderen beter af zijn tijdens het doorstaan van de ziekte omdat ze gevaccineerd zijn.]

Normaal gesproken is er bij gevaccineerde kinderen geen sprake van zoiets als het 'het doorstaan van de ziekte'. Ze krijgen door het vaccin geen mazelen meer en kunnen logischerwijs niet aan de gevolgen van mazelen overlijden.

Het mazelenvirus had al uitgeroeid kunnen zijn, en is het jammer dat dat nog steeds niet gelukt is door toedoen van vaccinatieweigeraars.

13 Wilmama    
7 maanden geleden door Wilmama
2
Meld

@13 zou uw laatste zin de kern van de oorzaak raken?

Dankzij de antivaxx-beweging
- moeten we blijven vaccineren
- zijn er jaarlijks meerdere ziekenhuisbehandelingen

Van beide punten profiteert maar één partij: de farmacie.

Of denk ik nu als een complotter?

14 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
2
Meld

@12 dat is niet waar. Er sterven genoeg gevaccineerde kinderen aan infectieziekten maar dat hoor je niet of er wordt een andere reden aan toegewezen. Het inspuiten van levende virussen veroorzaakt volgens ‘Het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde’ bij 5%-10% van de gevaccineerde kinderen mazelachtige symptomen. Met andere woorden kinderen kunnen de ‘mazelen’ krijgen van het vaccin. En gevaccineerde kinderen kunnen, niet alleen de mazelen krijgen, maar ook andere kinderen besmetten door ‘replica’ (vermeerdering) van de levende virussen die zijn ingespoten.

15 Esm    
7 maanden geleden door Esm
12
Meld

@11 heel simpel. In de Bible belt vaccineert 50% van de gemeenschap hun kinderen. Over zoveel jaar gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen monitoren op infectieziekten met de bijhorende ziekteverschijnselen of eventuele vacinatieschade. En dan uitspraken doen dat vaccinaties volledige bescherming bieden of volledig effectief en veilig zijn.

16 Esm    
7 maanden geleden door Esm
11
Meld

@15 u zegt het goed: sommige kinderen krijgen mazelenachtige symptomen. Ze krijgen dus misschien de 'mazelen' als u dat graag zo wilt noemen... maar ze krijgen beslist niet de Mazelen.

Een essentieel verschil. Probeer dat alstublieft niet te verdoezelen.

17 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
3
Meld

@15
Er worden nooit levende virussen gebruikt; ook niet in dat tegen mazelen. Het vaccin bestaat uit zwak gemaakte mazelenvirussen. Van deze verzwakte virussen krijg je geen mazelen, maar bouw je afweer tegen de ziekte op.

Mazelachtige symptomen zijn wat anders dan de ziekte zelf:
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/bmr

(**) Als er bijwerkingen ontstaan, treden deze meestal op tussen 5 dagen en 3 weken na de vaccinatie. Het BMR-vaccin bevat levend verzwakte virussen, waardoor je een lichte infectie krijgt. Bijwerkingen van het vaccin kunnen dan ook lijken op een lichte vorm van mazelen, bof of rodehond. (**)

[ En gevaccineerde kinderen kunnen, niet alleen de mazelen krijgen, maar ook andere kinderen besmetten door ‘replica’ (vermeerdering) van de levende virussen die zijn ingespoten.]
Dat is niet waar en kan dat ook niet zijn, omdat er dus helemaal geen levende virussen gebruikt worden.

18 Wilmama    
7 maanden geleden door Wilmama
3
Meld

@16
De belangrijkste horrorverhalen uit de koker van Door Frankema werden in dit artikel voortreffelijk ontkracht met ter zake doende uitleg erbij:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vijf-horrorverhalen-over-vaccins-tegen-het-licht-en-ontkracht~bcdcfaef/

Kortste samenvatting: Zelfbenoemd deskundige Door Frankema is een gevaar voor de volksgezondheid en niet zo'n klein beetje ook.

19 Wilmama    
7 maanden geleden door Wilmama
3
Meld

* Verwijderd door de redactie *

20 Robin    
7 maanden geleden door Robin

@20 , u beweert dat één persoon over meer kennis zou beschikken dan alle experts bij elkaar. Dat is een nogal opzienbarende bewering. Zoals u weet, dienen opzienbarende beweringen te worden vergezeld van opzienbarende argumentatie, anders zijn ze niet geloofwaardig. Helaas verzuimt u, de benodigde argumentatie te leveren. Uw bewering is derhalve enkel geloofwaardig voor mensen die goedgelovig en kritiekloos volgen. Mensen die zelfstandig nadenken zullen uw beweringen terzijde leggen.

U herhaalt uw achterhaalde bewering dat er jaarlijks 200 duizend mensen zouden sterven door bijwerkingen van pillen en vaccins. Ook deze bewering is grondig onderuit gehaald. Het aantal sterfgevallen is veel lager, en de sterfgevallen worden voornamelijk veroorzaakt door verkeerd gebruik, niet door de pillen zelf. Vaccins veroorzaken geen sterfgevallen.

Bij deze stel ik u opnieuw de vraag waarom u beweringen herhaalt waarvan elke hier aanwezige lezer weet dat ze onjuist zijn.

21 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
2
Meld

* Verwijderd door de redactie *

22 Robin    
7 maanden geleden door Robin

@22 de werkelijke aantallen, en de werkelijke doodsoorzaken, zijn op dit forum uitvoerig uit de doeken gedaan. U negeert die uitleg. Waarom doet u dat? Het zou u sieren indien u inhoudelijk op de u gegeven uitleg in zou gaan.

Niet alleen negeert u de gegeven uitleg, u herhaalt een stelling, en u haalt er een autoriteit bij. Dat verbaast mij, en wel om twee redenen:

1.
Volgens u is de overheid, en met name de EU, onbetrouwbaar. Kunt u uitleggen waarom u zich baseert op een bron die volgens u onbetrouwbaar is, sterker nog, onder één hoedje speelt met de farmaceuten?

2.
U noemt geen referentie naar de door u beweerde stellingname van deze volgens u uitermate onbetrouwbare partij.

U zult begrijpen dat u enige uitleg verschuldigd bent vooraleer aan uw uitspraken ook maar de geringste mate van betrouwbaarheid kan worden toegekend.

23 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
2
Meld

* Verwijderd door de redactie *

24 Robin    
7 maanden geleden door Robin

Vertaling van @24 : "LALALALA het is niet waar LALALALA!"

25 Neobullseye    
7 maanden geleden door Neobullseye
1
Meld

@24


Jij toont niets maar dan helemaal niets aan.
Je roept alleen maar wat.

26 Mies het zusje van Wim    
7 maanden geleden door Mies het zusje van Wim
1
Meld

@24 zou u kunnen ingaan op het gevraagde in @23 , in plaats van deze vragen te ontwijken?

Als u een reden heeft om de gestelde vragen niet te beantwoorden, hoor ik graag van u welke die reden is.

27 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
1
Meld

Wie stelt, die bewijst. De farmaceutische industrie beweert dat hun troep veilig is.
Zolang ze niet met gedegen informatie komen heb ik geen reden om ze te geloven.

28 WijzeDwaas    
7 maanden geleden door WijzeDwaas
11
Meld

@28
Dit is de realiteit:
https://www.cbg-meb.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/veiligheid-van-vaccins

Hoe bepaalt het CBG of een medicijn veilig is?
Nederland stelt hoge eisen aan de kwaliteit van vaccins. Studies brengen de veiligheid van vaccins goed in kaart. Fabrikanten moeten nieuwe vaccins meestal bij enkele duizenden personen onderzoeken. Het vooraf testen op grote groepen personen geeft de zekerheid dat de kans op ernstige bijwerkingen beperkt is. Het CBG bekijkt zorgvuldig en kritisch alle onderzoeken met en over het vaccin. En beoordeelt samen met andere Europese landen de kwaliteit van het vaccin, of het vaccin werkt en of het veilig is.

29 Wilmama    
7 maanden geleden door Wilmama
2
Meld

@28 zolang ze met gedegen informatie komen heeft u niet het recht te beweren dat dat niet zo is.

Overigens zult u hun gedegen informatie sowieso afwijzen omdat die informatie van hen afkomstig is. Kunt u uitleggen waarom u vraagt om informatie die u zult afwijzen?

30 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
2
Meld

@20 @22 @24
Nee Robin. Jij was, bent en blijft aantoonbaar degene met het moreel besef van een schaamluis. Als die hard anti-vaxer de schaamte allang voorbij en zodoende mede een gevaar voor de volksgezondheid.

31 Wilmama    
7 maanden geleden door Wilmama
3
Meld

@30

Lees het artikel. Die „slager keurt zijn eigen vlees” resultaten leg ik naast me neer.

32 WijzeDwaas    
7 maanden geleden door WijzeDwaas
9
Meld

Groenteboer keurt vlees lijkt mij onbetrouwbaarder.

33 datkanjijmakkelijkzeggen    
7 maanden geleden door datkanjijmakkelijkzeggen
1
Meld

* Verwijderd door de redactie *

34 Robin    
7 maanden geleden door Robin

@34

Het punt is dat de vaccinatie-industrie dient te bewijzen dat vaccinatie veilig is.
Het kan niet zo zijn dat kritische mensen dienen te bewijzen.
De bewijslast ligt bij Farma.

35 WijzeDwaas    
7 maanden geleden door WijzeDwaas
11
Meld

@34 is dat omdat al uw informatie zo vreselijk geheim is? Die hoogopgeleiden kunnen toch wel Googlen zeker? Althans, dat pretenderen ze wel.
@35 zonder aanwijsbare reden? Het is ook een keer genoeg toch? Of moet de bouwer van de Zeelandbrug ook steeds valse claims weerleggen?

36 datkanjijmakkelijkzeggen    
7 maanden geleden door datkanjijmakkelijkzeggen
0
Meld

Dat die halve garen zelf geen vaccinatie willen is nog tot daar aan toe, maar worden moeten die kinderen van hun eronder leiden?

Dat is het hele probleem bij die gestoorden altijd; ze vinden dat hun kinderen op zo'n manier moeten worden opgevoed, ongeacht verstandig of niet.
Ik ken persoonlijk ook zo'n jehova getuigen, die ook nog eens vegan is. het is een behoorlijk irritant persoon, die ook nog eens een kind heeft.

37 Handalf    
7 maanden geleden door Handalf
0
Meld

@35
Ga eens naar buiten en kijk eens om te heen. Praat eens met een paar mensen.
Meer bewijs van veiligheid is waarschijnlijk niet nodig.
Natuurlijk niet in je eigen enge kringetje van zweefteven blijven.

38 Snorrie    
7 maanden geleden door Snorrie
0
Meld

@38

Dat is anekdotisch bewijs. Dat telt niet question

Behalve dan wanneer antivaxxers met anekdotes komen over de vermeende gevaren van vaccins. Dan zijn het ineens kritische mensen.

In de gewone wereld heet dat "met twee maten meten"

39 carpenter    
7 maanden geleden door carpenter
0
Meld

@32 terecht. Dat doen wij allemaal.

Ik begrijp echter niet wat dat te maken heeft met de bewezen veiligheid en werkzaamheid van vaccins. Zou u dat kunnen toelichten?

40 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
0
Meld

@34 u doet opnieuw een aantal onjuiste beweringen. U verzwijgt opnieuw alle kanttekeningen die herhaaldelijk bij uw beweringen zijn gemaakt.

Uw geloofwaardigheid heeft zwaar te lijden onder uw gedrag.

41 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
0
Meld

@35 u spreekt uzelf tegen. In @35 zegt u dat de vaccinproducent dient te bewijzen dat vaccins veilig zijn. In @32 zei u echter dat u dergelijk bewijs naast u neerlegt.

42 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
0
Meld

@42

Goed lezen, Intellector. Onbetrouwbare keuringen leg ik naast me neer.

43 WijzeDwaas    
7 maanden geleden door WijzeDwaas
9
Meld

@43
Natuurlijk, alleen keuringen die het door jou gewenste resultaat geven, acht je betrouwbaar.

44 Snorrie    
7 maanden geleden door Snorrie
0
Meld

@44 precies. @43 heeft in @32 gezegd dat hij de door hem in @35 geëiste bewijzen naast zich neer zal leggen.

45 Doeslief    
7 maanden geleden door Doeslief
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Kopschoppende Marokkaanse jongeren op jacht n...
Meerdere slachtoffers gevallen! En dit hoor e...

16 uur geleden door Klu Klugs Klauw

De blanke kinderen die gruwelijk in elkaar zi...
De afschuw die wegblijft bij de 3 in elkaar g...

15 uur geleden door Spraypaint

Proef met vluchtelingen als buschauffeur word...
Syriërs als buschauffeur. Connexxion is blij...

8 uur geleden door Jona G.

Kamer spreekt over 'weerzinwekkende mish...
Partijen in de Tweede Kamer zijn geschrokken...

9 uur geleden door RTL Nieuws


ADVERTENTIE


Laatste reacties
Schildpad
Impeachment onderzoek is desastreus voor de d...
@26What About Gerrie Eickhof: https://www.n...

3 minuten geleden door Schildpad

Niet wit niet zwart
De democraten in Amerika weten dat ze ''niet'...
@1490Moet natuurlijk zijn, niet kon waarmak...

3 minuten geleden door Niet wit niet zwart

Scholar002
Mazelen: Samoa waarschuwt voor anti-vaxxers...
@12 De kindermoordenaar heeft ook weer een me...

4 minuten geleden door Scholar002

Rinze
Giuliani heeft bewijs over de inmenging van S...
https://www.youtube.com/watch?v=IHnq7pFKohg...

4 minuten geleden door Rinze

Violier
Impeachment onderzoek is desastreus voor de d...
@26 Toch gaat het impeament gewoon door. Volg...

5 minuten geleden door Violier

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig