U blokkeert onze banners :(

Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden goedgekeurd. Dit vinden wij jammer, want Nieuwskoerier.nl is mede dankzij onze advertenties gratis toegankelijk. Help ons door Nieuwskoerier.nl te whitelisten

Binnenland
  • 56
Hoofddorp is in rep en roer na een steekpartij in een speeltuin bij winkelcentrum Pax. Maandagmiddag rond half 5 gingen enkele jongeren een andere groep te lijf. Daarbij vielen vier gewonden. Een persoon is opgepakt door de politie. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt!” ...

7 maanden geleden door Equalizer

REAGEER MET EEN EMOJI
81
LEES MEER OVER

@193 het punt is dat we (de NL-regering) het wel kan maar niet wil doen. Precies zoals @198 stelt.

201 Ruud100    
7 maanden geleden door Ruud100
0
Meld

Er zitten bij hun een steekje los. Op alle plaatsen worden we gestoken in ons lieve Nederland, Jaja door MOSLIMS, Met dank aan onze falievouwers regering.

202 Rooie Roggers    
7 maanden geleden door Rooie Roggers
1
Meld

Dit soort ernstige incidenten zullen alleen maar toenemen, er lopen nl honderden van deze Syrische tijdbommen vrij rond in dit land, onder het mom van "zielige vluchtelingen", hoest. Los daarvan, wat hebben jongeren van genoemde leeftijd in hemelsnaam een speeltuin te zoeken? Je zult maar kleine kinderen hebben en even met ze naar de speeltuin gaan, levensgevaarlijk dus.

203 Sneeuwbal    
7 maanden geleden door Sneeuwbal
0
Meld

@203 Dit noemen wij het sneeuwbaleffect wat gaande is.

204 Rooie Roggers    
7 maanden geleden door Rooie Roggers
1
Meld

@204 Het zit hem in het ""Trigger effect"".

205 MARCUSAURELIUS    
7 maanden geleden door MARCUSAURELIUS
0
Meld

Honk Honk!

206 HonkHonkTheClown    
7 maanden geleden door HonkHonkTheClown
6
Meld

@205 '' ''Trigger effect '' '' kan niet. Trigger is het paard van Roy Rogers, oftewel Rooie Roggers.

207 Rooie Roggers    
7 maanden geleden door Rooie Roggers
2
Meld

Als je een open wond hebt dan wil je bacteriën buiten de deur hebben.

Je plakt de wond af.

Het heeft geen zin om er steeds bacteriën bij te laten anders geneest de wond niet. Dan gaat het etteren en ontsteken.

208 HonkHonkTheClown    
7 maanden geleden door HonkHonkTheClown
3
Meld

@206 Daar ben je dan, vroeg me al af waar je bleef question

209 lisaaatjuh    
7 maanden geleden door lisaaatjuh
1
Meld
210 HonkHonkTheClown    
7 maanden geleden door HonkHonkTheClown
6
Meld

Vroeger speelden we Landverovertje met messen in het zand. ook wel landjepik genoemd, Maar we staken ons niet overhoop bij verlies.

211 Rooie Roggers    
7 maanden geleden door Rooie Roggers
0
Meld

Haar naam was Ebba Åkerlund

212 HonkHonkTheClown    
7 maanden geleden door HonkHonkTheClown
1
Meld

@207 Ik ben oud genoeg om dat te weten hoor.

213 MARCUSAURELIUS    
7 maanden geleden door MARCUSAURELIUS
0
Meld

* Verwijderd door de redactie *

214 PianoPiano    
7 maanden geleden door PianoPiano

@213 Raden 85.

215 Bets Muts    
7 maanden geleden door Bets Muts
3
Meld

En links zag,.. .. dat het goed was.

216 Tyler    
7 maanden geleden door Tyler
4
Meld

Een nieuwe trend in Nederland: mensen met een mes doodsteken.
Wat een verrijking van onze cultuur!!

217 PeKa    
7 maanden geleden door PeKa
3
Meld

Binnen de islam is dit normaal om te doen als de slachtoffers, geen volgelingen van Mohammed zijn.

218 OnLiNe    
7 maanden geleden door OnLiNe
1
Meld

@6 Mede door wegkijkers zoals jij @6 , ontkenners van de islamisering van Nederland, Europa, zo niet de rest van de wereld, kan het kwaad gewoon doorgaan en is het dweilen met de kraan open!

219 OnLiNe    
7 maanden geleden door OnLiNe
0
Meld

Verlos hun, en ons

220 Aardbezie    
7 maanden geleden door Aardbezie
1
Meld

Niks aan de hand. De Syriërs hebben gewoon PTSS omdat ze gevlucht zijn voor hun leven van een gebied des oorlog enzo.

Ik zeg : Vrijspraak.

221 DikkeTor    
7 maanden geleden door DikkeTor
5
Meld

@16 Je schrijft bij reactie @8 , ''U praat over kinderen van 14 jaar, ergo uw politiek gebazel mag naar de vuilnisbelt.''

En bij reactie @16 , ''U mag even aantonen waar ik dat heb gezegd. Doe uw best.
Bezuinigingen op GGZ komen dankzij de PVV overigens.''

Is behoorlijk hypocriet om iemand vals te beschuldigen terwijl je zelf wel leugens aan het verkondigen bent en allerlei andere bagger.

222 OnLiNe    
7 maanden geleden door OnLiNe
1
Meld

Ausradieren naar Islamabad.

223 Arthur2000    
7 maanden geleden door Arthur2000
1
Meld

@196 Hier nog een soortgelijke video Undercover Mosque uit Engeland.

https://www.youtube.com/watch?v=3WgVa3VRFb4

224 Nieuwsgierig    
7 maanden geleden door Nieuwsgierig
0
Meld

@224 Hier een filmpje als je een mening hebt op teh internetz XD : https://youtu.be/Z1Xr4nfKsWk

225 DikkeTor    
7 maanden geleden door DikkeTor
8
Meld

Dat links ons deze waanzin en bloed door de strot duwt. Als dat geen facisme is he AntIFa?

226 Tegenlicht    
7 maanden geleden door Tegenlicht
1
Meld

@185
In de Bijbel onder Leviticus 20 staat echter het volgende:

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Gij zult ook tot de kinderen Israëls zeggen: Een ieder uit de kinderen Israëls, of uit de vreemdelingen, die in Israël als vreemdelingen verkeren, die van zijn zaad den Molech gegeven zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; het volk des lands zal hem met stenen stenigen.

3 En Ik zal Mijn aangezicht tegen dien man zetten, en zal hem uit het midden zijns volks uitroeien; want hij heeft van zijn zaad den Molech gegeven, opdat hij Mijn heiligdom ontreinigen, en Mijn heiligen Naam ontheiligen zou.

4 En indien het volk des lands hun ogen enigszins verbergen zal van dien man, als hij van zijn zaad den Molech zal gegeven hebben, dat het hem niet dode;

5 Zo zal Ik Mijn aangezicht tegen dien man en tegen zijn huisgezin zetten, en Ik zal hem, en al degenen, die hem nahoereren, om den Molech na te hoereren, uit het midden huns volks uitroeien.

6 Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden haars volks uitroeien.

7 Daarom heiligt u, en weest heilig; want Ik ben de HEERE, uw God!

8 En onderhoudt Mijn inzettingen, en doet dezelve; Ik ben de HEERE, die u heilige.

9 Als er iemand is, die zijn vader of zijn moeder zal gevloekt hebben, die zal zekerlijk gedood worden; hij heeft zijn vader of zijn moeder gevloekt; zijn bloed is op hem!

10 Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster.

11 En een man, die bij zijns vaders huisvrouw zal gelegen hebben, heeft zijns vaders schaamte ontdekt; zij beiden zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

12 Insgelijks, als de man bij de vrouw zijns zoons zal gelegen hebben, zij zullen beiden zekerlijk gedood worden; zij hebben een gruwelijke vermenging gedaan; hun bloed is op hen!

13 Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

14 En wanneer een man een vrouw en haar moeder zal genomen hebben, het is een schandelijke daad; men zal hem, en diezelve met vuur verbranden, opdat geen schandelijke daad in het midden van u zij.

15 Daartoe als een man bij enig vee zal gelegen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden.

16 Alzo wanneer een vrouw tot enig beest genaderd zal zijn, om daarmede te doen te hebben, zo zult gij die vrouw en dat beest doden; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

17 En als een man zijn zuster, de dochter zijns vaders, of de dochter zijner moeder, zal genomen hebben, en hij haar schaamte gezien, en zij zijn schaamte zal gezien hebben, het is een schandvlek; daarom zullen zij voor de ogen van de kinderen huns volks uitgeroeid worden; hij heeft de schaamte zijner zuster ontdekt, hij zal zijn ongerechtigheid dragen.

18 En als een man bij een vrouw, die haar krankheid heeft, zal gelegen en haar schaamte ontdekt, haar fontein ontbloot, en zij zelve de fontein haars bloeds ontdekt zal hebben, zo zullen zij beiden uit het midden huns volks uitgeroeid worden.

19 Daartoe zult gij de schaamte van de zuster uwer moeder, en van de zuster uws vaders niet ontdekken; dewijl hij zijn nabestaande ontbloot heeft, zullen zij hun ongerechtigheid dragen.

20 Als ook een man bij zijn moei zal gelegen hebben, hij heeft de schaamte zijns ooms ontdekt; zij zullen hun zonde dragen; zonder kinderen zullen zij sterven.

21 En wanneer een man zijns broeders huisvrouw zal genomen hebben, het is onreinigheid; hij heeft de schaamte zijns broeders ontdekt; zij zullen zonder kinderen zijn.

22 Onderhoudt dan al Mijn inzettingen en al Mijn rechten, en doet dezelve; opdat u dat land, waarheen Ik u brenge, om daarin te wonen, niet uitspuwe.

23 En wandelt niet in de inzettingen des volks, hetwelk Ik voor uw aangezicht uitwerp; want al deze dingen hebben zij gedaan; daarom ben Ik op hen verdrietig geworden.

24 En Ik heb u gezegd: Gij zult hun land erfelijk bezitten, en Ik zal u dat geven, opdat gij hetzelve erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de HEERE, uw God, Die u van de volken afgezonderd heb!

25 Daarom zult gij onderscheid maken tussen reine en onreine beesten, en tussen het onreine en reine gevogelte; en gij zult uw zielen niet verfoeilijk maken aan de beesten en aan het gevogelte, en aan al wat op den aardbodem kruipt, hetwelk Ik voor u afgezonderd heb, opdat gij het onrein houdt.

26 En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.

27 Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.

Kommer en kwel is niet voorbehouden aan de Koran.................................

227 HenkV    
7 maanden geleden door HenkV
13
Meld

Niks aan de hand, was gewoon een board overleg tussen de stafleden.

228 skapoe    
7 maanden geleden door skapoe
0
Meld

Zijn de kerken al gesloten? is Rutte al geschokt en heeft Halsema haar afschuw uitgesproken, of is dit normaal tegenwoordig?

229 Rapunzel    
7 maanden geleden door Rapunzel
0
Meld

Alle Syriërs als straf terugsturen, als 1 lijdt dan lijden allen. Tuig moeten wij hier niet willen

230 Waarheid, gewoon zoals het is    
7 maanden geleden door Waarheid, gewoon zoals het is
0
Meld

Mijn onderbuikgevoel had het toch wel weer goed ...

231 netcat    
7 maanden geleden door netcat
0
Meld

@229 Nee, want ze zijn niet dood...sarc.off

232 netcat    
7 maanden geleden door netcat
0
Meld

@232 Het is een terroristische aanslag, wees blij dat ze niet dood zijn, dit moet wel tot op de bodem uitgezocht worden.

233 Rapunzel    
7 maanden geleden door Rapunzel
0
Meld

@233 ..Er staat niet voor niets sarc./off achter...Pas als er doden vallen komt Rutte en Co eens kijken..de hypocrieten!

234 netcat    
7 maanden geleden door netcat
0
Meld

@234 mijn comments zijn ook sarcastisch ^^

235 Rapunzel    
7 maanden geleden door Rapunzel
0
Meld

@235 Ok...question

236 netcat    
7 maanden geleden door netcat
0
Meld

@4 : denkt u echt dat t gaat helpen... vraag t me serieus af bij mensen met z'on oorlogsachtegrond.. misschien dat een native nog wat te corrigeren is

237 maarten1234    
7 maanden geleden door maarten1234
0
Meld

* Verwijderd door de redactie *

238 minaret    
7 maanden geleden door minaret

* Verwijderd door de redactie *

239 Undertaker    
7 maanden geleden door Undertaker

* Verwijderd door de redactie *

240 Geert    
7 maanden geleden door Geert

Dank u lieve Nederlanders dat wij vanuit ons kapotgebombardeerde land met een gek aan de macht door jullie opgevangen worden, onderdak krijgen en gratis zorg en eten. En krijgen we het niet, och, dan stelen we het toch gewoon? En tegenspraak dulden we niet, want we steken er gewoon op los. Nogmaals beankt

241 Robbedoes    
7 maanden geleden door Robbedoes
0
Meld

@241

Ik ben het eens met je cynisme. Echter. ISIS kwam van buiten Syrie gedirigeerd door Amerikaanse CIA. En het is het westen met Amerika/Frankrijk/VK voorop en ook NL diematerieel en politieke steun le erde (ook via delinksemedia) die Syrie helemaal hebben kapotgemaakt. Dus tja. Alleen hebben die Syriers de verkeerden neergestoken denk ik zo.

242 Tegenlicht    
7 maanden geleden door Tegenlicht
6
Meld

* Verwijderd door de redactie *

243 Geert    
7 maanden geleden door Geert

Thierry Baudet zei onlangs terecht in de tweede kamer dat het leger terug moest komen van de onzinnige missies en worden ingezet om orde op zaken te stellen in Nederlandse woonwijken.

244 IconDuality    
7 maanden geleden door IconDuality
0
Meld

"Hoofddorp trilt..."

Nou zeg. Na die paar jaar waarin we kennis hebben mogen maken met 'verwarde mannen'(messen en bijlen), kan de overheid toch wel voorspellen dat de "jongen net zo piepen"...

Wat je inzaait, kun je later oogsten. Kennelijk is het nu oogsttijd. De rijpe vruchten vallen op het land.

[ Is het toch waar geweest dat er veel chirurgen uit Syrië naar NL zijn gekomen. ]
De vrede is wedergekeerd in die contreien : 'Return to zandbak!'

245 Gandalf    
7 maanden geleden door Gandalf
0
Meld

Hoofddorp trilt...

... bij het bedenken van goedpraterij.

246 Rex    
7 maanden geleden door Rex
1
Meld

Denk heeft ook gereageerd,
Wen er maar aan..

https://youtu.be/3m2LoQanGZA

247 Xmod    
7 maanden geleden door Xmod
0
Meld

* Verwijderd door de redactie *

248 wollahwollah    
7 maanden geleden door wollahwollah

Ja daar zullen we aan moeten wennen en mee leren leven dat een groep Syriërs met PTSS dit soort dingen doet. Wapens zijn voor hun een manier van overleven geweest en dat gaat er nooit meer uit.

De Islam is een wrede godsdienst

249 Jan met de korte achternaam    
7 maanden geleden door Jan met de korte achternaam
0
Meld

Sinds de migranten tsunami ga ik niet zonder eigen mes, welke nog wettelijk toegestaan is bij je te dragen, van huis.
Deze jongen prikt in ongevraagde noodweer situaties totdat de levensbedreigende situatie voorbij is.
Hoop niet dat het ooit nodig is maar in ieder geval kan ik iets doen als ik niet gelijk helemaal lek gestoken ben.

250 Bamischijf    
7 maanden geleden door Bamischijf
0
Meld

@250 Ik heb altijd een aardappelschilmesje bij me...mag gewoon ..

251 netcat    
7 maanden geleden door netcat
0
Meld

@242 tuurlijk. Stel dat die zandbakbewoners met hun eeuwenoude haat en geweldscultus misschien hun ellende aan zichzelf te wijten hebben. Nee. In dat geval zijn westerse landen debet. Zoals alles wat zijzelf aan ellende veroorzaken wordt geexternaliseerd.

Verander de wereld, begin bij jezelf is een westerse spreuk. Het MO neemt dit letterlijk en zegt: verander de wereld...jullie. Het ligt aan jullie ! Altijd.

Het geeft de zwakke rationele vermogens aan van een volk die niet verder komt dan de orale fase. Waarschijnlijk gedevalueerd door eeuwenlang bloedvergieten, haat en geweld.

252 Katte_kop    
7 maanden geleden door Katte_kop
1
Meld

@251 een gekarteld zakmes uitgeklapt tot 28cm ook.

253 Bamischijf    
7 maanden geleden door Bamischijf
0
Meld

@252
Ja mee eens. Echter is het je nooit opgevallen dat dat hele MO inclusief dat zogenaamde Israel. Zij zijn zo met mekaar aan het vechten dat ze eigenlijk geen tijd hebben om de wereld te veroveren. MITS we ze maar met rust lieten dan vermoordden ze mekaar wel. Maar Amerika wilde perse met hen bemoeien. En nu zijn die booslims boos op mij en jou terwijl Gutte veilig in zijn gepantserde auto wordt rond gereden.

254 Tegenlicht    
7 maanden geleden door Tegenlicht
0
Meld

@254 goeie aanvulling. Ik denk dat als men genetisch onderzoek zou verrichten bij de huidige MO bevolking, er wel eens heel verrassend een voorouderlijke lijn zou kunnen gaan naar de tasmaanse duivel. het gedrag tussen deze beide soorten vind ik van opmerkelijke gelijkenis.

255 Katte_kop    
7 maanden geleden door Katte_kop
1
Meld

@242

ISIS is ontstaan door de overgebleven generaals en kolonels van Saddam Hoessein, die vervolgens door de CIA in het zadel is geholpen, en vervolgens weer afgezet

256 Robbedoes    
7 maanden geleden door Robbedoes
0
Meld

@229 U schrijft, ''is Rutte al geschokt en heeft Halsema haar afschuw uitgesproken.''

U heeft gelijk!

Femke halalSema heeft geproclameerd dat zij solidair is met de islam, dus is ze solidair met de dood & verderf ideologie en elke volgeling van Mohammed die dit in de praktijk brengt.
Het zou tegenstrijdig van haar zijn als zij haar afschuw zou uitspreken van deze gruweldaden.

257 OnLiNe    
7 maanden geleden door OnLiNe
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Guido den Aantrekker boos over hoofddoek in P...
“Hoe voorspelbaar: vrouw met hoofddoek in he...

23 uur geleden door Moskowfiets

Kim Kardashian keert zich tegen Zwarte Piet
Kim Kardashian-West, een Amerikaanse vrouw me...

23 uur geleden door Moskowfiets

Peiling: positie Rutte verzwakt
De electorale aantrekkingskracht van premier...

1 dag geleden door Telegraaf

Rotterdam keert zwarte piet definitief de rug...
De eerste intocht van Sinterklaas in Rotterda...

15 uur geleden door Waarheid, gewoon zoals het is

Den Bosch - Excelsior gestaakt wegens racisme
De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior...

19 uur geleden door RTL Nieuws


ADVERTENTIE


Laatste reacties
Gremdaat
George Soros heeft “connecties” met de Oe...
@14Denk nog maar een keer.....;-)...

minder dan een minuut geleden door Gremdaat

Rare Rakker
5G risico voor volksgezondheid. Waarom wij di...
@66 Maar goed dat gedrag zie je hier helaas w...

1 minuut geleden door Rare Rakker

Aunti
Sneeuw: de winter is vroeg dit jaar...
Laat maar komen.. ik ben er klaar voor......

1 minuut geleden door Aunti

Moskowfiets
Nederland stemde opnieuw voor anti Israel res...
@52 Tijdens de “Zesdaagse oorlo...

2 minuten geleden door Moskowfiets

MARCUSAURELIUS
Groei economie valt terug, koopkracht naar nu...
Men wil een greep gaan doen in de pensioenkas...

2 minuten geleden door MARCUSAURELIUS

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig