Wat staat er in de Koran? (kidsweek.nl)


De Koran is het heiligste boek in de islam. In de Koran staan leefregels voor moslims. ...

door Inter in Overig  ·  39 Reacties

  • 14
  • 258x gelezen
Reageer met een Emoji
1
4
1

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.

https://ejbron.wordpress.com/2024/06/03/is-de-koran-een-heilig-boek/#more-391322

De burgers dienen de koran te lezen, willen zij een mening hebben over de islam. Want, beste lezer, in dat omstreden boek staat geschreven dat Joden en christenen verdelgd moeten worden en de hals te worden afgesneden.

4
1 Inter

@1
Dat zou honderdduizenden doden per dag opleveren.
Dus waar zijn die ?

17
2 Snorrie

@2 Die zijn er niet maar dat is in deze niet relevant aangezien dat dan meteen het einde van de islam betekent.

8
3 RobP

@3
Lijkt me relevant genoeg om te concluderen dar moslims de woorden in de koran zien en interpreteren in de volle context.
En dus niet zo als de kruizenzwaaiers die het gebruiken om de haat aan te wakkeren.

Beetje zoals die oostenrijker het ook deed.

16
4 Snorrie

@4
Adolf was geïnspireerd door de Koran?

5
5 Ronin

@4 Het is aan de moslim zelf in hoeverre hij zich aan de koran houdt en welk 'excuus' om delen in meer of mindere mate te volgen. Een ander probleem is dat de profeet Mo een voorbeeldfunctie vervult in de islam. Gezien zijn daden is dat niet iets om blij van te worden.
Radicaliseren of gewoon de koran en het woord en daad van Mo (proberen te) volgen?

Als ik de ontwikkeling van het straatbeeld de laatste 10-15 jaar bekijk, dan zie ik een zeer sterke toename van goed gelovige moslims en dat is een ontwikkeling welke ik zeer argwanend bekijk gezien de basis (koran + Mo) van de islam.

4
6 RobP

@1 Inter,

De Koran is m.i. niet zo heilig als die wel eens afgespiegeld wordt. Zelfs ChatGPT, die toch weinig op heeft met extremistische opvattingen ter rechterzijde, ziet een aantal overeenkomsten tussen de Koran, handleiding voor islamaanhangers en Mein Kampf, handleiding voor nazi's:

'Here's the response with the connections between the Quran and Mein Kampf described in Dutch:

1. Antisemitische thema's: Beide teksten hebben antisemitische elementen. De Koran bevat verzen die Joden als bedriegers en manipulatoren portretteren (e.g., 5:82), terwijl Mein Kampf berucht is vanwege zijn giftige anti-Joodse retoriek.
2. Suprematie van een eigen geloven stelsel: Beide teksten benadrukken de superioriteit van hun respectieve geloven stelsels ten opzichte van andere. De Koran promoot Islam als de enige ware weg, terwijl Mein Kampf argumenteert dat het Arische ras een unieke bestemming heeft en vrij moet zijn van niet-Arische invloeden.
3. Profetieën en voorspellingen: De Koran bevat diverse profetieën en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen (e.g., 30:47), terwijl Mein Kampf vol staat met Hitlers eigen voorspellingen over de toekomst van de mensheid, inclusief zijn plannen voor wereldheerschappij.
4. Concept van een gekozen volk: Beide teksten hebben verwijzingen naar een gekozen of superieure groep. In de Koran zijn het de profeten en gelovigen die door God worden uitgekozen, terwijl in Mein Kampf het Arische ras bestemd is voor grootsheid.
5. Belang van zuivering door strijd: De Koran spreekt vaak over jihad als middel tot zuivering van de ziel en geestelijke groei (e.g., 2:154), terwijl Mein Kampf een soortgelijk concept van strijd bepleit, maar in een meer letterlijke zin, omdat dit het Arische ras aanmoedigt om hun vijanden te overwinnen en een nieuwe wereldorde te stichten.
6. Afkeer van compromis: Beide teksten promoten een sterke overtuiging en afkeer van compromis. De Koran benadrukt de noodzaak om strikt aan Gods bevelen te gehoorzamen (e.g., 4:13), terwijl Mein Kampf voor absolute loyaliteit tot de partij en zijn ideologie pleit, zelfs in hey geval van opposanten.

These connections show how some common themes and ideas can be found between the Quran and Mein Kampf.'

3
7 Graaier1000

@6
Kijk eens om je heen en je zal zien dat de problemen zich alleen in hoofd afspelen.

11
8 Snorrie

Correctie bij @7 .
hey geval = het geval.
Mijn excuses.

3
9 Graaier1000

@7
Dat zal ook werken als je de koran vervang door de talmoed of de bijbel.

9
10 Snorrie

"Kijk eens om je heen en je zal zien dat de problemen zich alleen in hoofd afspelen."

@8 Snorrie,

Ik ben van mening dat recente ontwikkelingen in onder meer Mannheim en andere (Duitse) plaatsen aantonen dat de problemen het gebied tussen twee oren te boven gaan.

2
11 Graaier1000

@5
Mogelijk niet door de koran zelf maar wel door het systeem waar alle heilige boeken op gebaseerd zijn.
Het eigen superieur maken en een beloning in het vooruitzicht stellen.
Zelfs pegida etc doen dat.
Er zullen altijd mensen zijn die erin stinken.

11
12 Snorrie

Allahmaal haat.

2
13 spookrijder

@11
Er zijn 1,6 miljard moslims dus alles beoordelen op de acties van een paar lijkt me ietwat onbezonnen.

12
14 Snorrie

"Adolf was geïnspireerd door de Koran?"

@5 Ronin,

Dat valt denk ik moeilijk te zeggen, geschiedkundigen hebben dat volgens mij in ieder geval niet/nooit geopperd. Naar verluidt was Hitler een atheïst en niet gelovig en (dus) ook geen christen.

4
15 Graaier1000

Het is zeer slecht dat boven het bericht 'Kids week' staat.
Dit is toch om te huilen? Alsof je die kinderen nog kunt indoctrineren met leugens die niks te maken hebben met de islam.
Er staat; "Wat staat er in de Koran?"
En vervolgens lees je iets over de 5 zuilen en dat het in het Arabisch is geschreven.
Wat nou de rode draad is binnen de islam en wat mohammed nou precies wilde duidelijk maken aan zijn volgelingen, daar mag het natuurlijk niet over gaan.
Stel je voor dat je kindertjes van 6, 7 jaar bekend laat worden met de mohammedaanse ideologie die daarachter ligt?
Dat is veel te heftig en daarom moet het maar in een hapklare brok verpakt worden?
Wie denken ze hiermee om de tuin te kunnen leiden?
Denken ze nou echt dat die kinderen later allemaal niet hun verstand gaan ontwikkelen?

Dit is zo'n beetje de algemene opvatting die overheden hebben over burgers.
Ze beseffen niet dat burgers zelf het vermogen hebben om na te kunnen denken.
Mensen (kinderen) kunnen zelf de koran lezen en daar een oordeel over vellen.
Dat hoeft niet voorgekauwd te worden zodat ze dat in een 'beter' daglicht kunnen plaatsen.
Mensen, en vooral kinderen, moeten daar zelf achter komen.
Zelf ontdekken.
Zoiets kun je niet van bovenaf opleggen.

4
16 Malinois

@8
Ja dat klopt , zonder hoofd speelt zich niks meer af.
Onze multiculti samenleving heeft zich wel degelijk in negatieve zin ontwikkeld. Alleen al gezien dat verschillende allochtone bevolkingsgroepen hun sores vanuit de thuislanden hier botvieren op elkaar. Alsook de instelling dat alles onderhevig alsook onderdanig is aan islam sluit niet aan en is een gevaar voor de vrije samenleving. En hoe meer er komen naar ons land hoe meer invloed dit gaat krijgen in de politiek alsook de samenleving.
Het gevaar voor de vrije samenleving komt vanuit het extreem salafisme , en als het er op aankomt leent het salafisme zich voor extremisme. Hebben we gezien in Irak hoe snel Isis groeide aldaar, als ook bij ons zijn salafistische jongeren geïnspireerd door het extreem salafisme vertrokken richting het kalifaat.

3
17 Olivia

@17
Misschien is het dan beter voor de integratie en samenleving als we andere mensen bij voorbaat al als crimineel en levensgevaarlijk gaan beschouwen en behandelen.
Oh nee, dat gebeurt al door de mensen die Jezus als grote voorbeeld zien.

13
18 Snorrie

@18
Dat is een kul reactie die nergens op slaat en al helemaal niet aansluitende op mijn reactie. Mensen zijn het geloof, zonder bestaat er geen geloof.
Geloof is maar een machtsmiddel mensen naar de hand te zetten , net zoals politiek.
Nou vergelijkbaar dan, gezien Islam de touwtjes strak houdt zie ik islam als een sterk politiek machtsmiddel. Is nu niet van toepassing maar voor de toekomst van Nederland? , in die richting gaat het wel .

3
19 Olivia

@18

"Oh nee, dat gebeurt al door de mensen die Jezus als grote voorbeeld zien."

Jij wordt met de dag gekker.
De aandacht die je verwacht te krijgen, die krijg je nu niet meer en zeker niet op NK.
Wat dacht je....?
Ik ga hetzelfde proberen hier op NK?

-Ach, ik denk maar zo; De ouderen van dagen moeten ook hun ei kwijt. Doe er een snufje zout bij en het is nog te behappen. Zonder dat zout valt het niet te verteren.-

5
20 Malinois

'Wat staat er in de koran?'

Ja, waarom mogen we het daar niet gewoon plat over hebben?
Waarom moeten er dan ineens allerlei trucjes losgelaten worden op de massa om maar niet tot de kern van die ideologie te kunnen komen?
Dit is weer een misleidend artikel over de islam (ook nog eens gericht aan kinderen die geen eens weet hebben hoe je zo'n ideologie moet interpreteren op wereldschaal) waarin juist niet wordt gezegd wat er in die koran staat.
Confronteer die kinderen eens met de woorden van mohammed.
Leer ze wat de islamitische indoctrinatie, de islam, inhoudt.
Betrek daarbij de gehele islam.
Dus niet dat 'Donald Duckje' wat je overhoudt als je alle verzen en passages verwijdert die de ongelovigen niet zinnen.
De islam is juist veel meer.
Het gaat juist om die hoofdstukken/verzen waarin de islam kenbaar maakt waar het volgens de volgers van mohammed eigenlijk om draait.

Van al dat soort verzen zie ik geen 1 voorbeeld.
Tot dus ver over wat er in de koran staat......

4
21 Malinois

@ snorrie
Ben je nou zo dom of hou je je van de domme?
Waarom pak je zelf niet even de koran er bij dan gaan je ogen misschien wel open en vallen puzzelstukjes op hun plek .
Dan zal je zien dat wat je altijd zegt over de islam kant nog wal raakt.

4
22 ongelovenloos

@14 De koran is een verfoeilijk boek dat vol staat met racisme, Jodenhaat en de vernietiging van alles wat ons in Nederland dierbaar is. Edoch, lezer, er zijn hersenloze lieden die zich in de strijd werpen om het gedachtegoed van de islam met man en macht te verdedigen. Dagelijks arriveren er strijdbare lieden in Ter Apel die met geweld Nederland onder de knoet van Mohammed willen brengen.

4
23 Inter

Nederland is vervallen tot een miserabel land dat inmiddels overstroomd is met lieden die zich straks ontpoppen als een vijandig leger. Deze totalitaire terreur richt zich op de gewone burgers die zich tot een ander soort mens moeten transformeren. Dit regime heeft de ambitie om de wereld te veranderen naar zijn eigen afgebakende ideologie. Deze totalitaire zendingsdrang vormt een rechtstreeks gevaar.

De heerschappij van een islamitische staat zou alle wetten en afspraken die de menselijke relaties regelen, veranderen. De jihad in de vorm van een gewapende strijd is de manier waarop wordt getracht een totalitaire staat te vestigen. Straks is Mohammed de baas in Nederland en horen wij dagelijks de kreet dat Mohammed de allergrootste is.

Maar de Nederlandse burger is niet wakker te krijgen. Straks staan wij tegenover een vijand die onoverwinnelijk is.

4
24 Inter

@23 👍

3
25 spookrijder

@24 👍

3
26 spookrijder

Met " 5 zuilen moslims" zouden er geen problemen zijn, maar er zijn disproportioneel veel problemen met moslims, niet verstandig om de migratie in stand te houden.

2
27 21st Century Guy

"Dat zal ook werken als je de koran vervang door de talmoed of de bijbel."

@10 Snorrie,

Als ik de Koran vervang door het Nieuwe Testament, het gedeelte van de Bijbel dat de grondslag vormt voor het christendom, dan krijg ik via ChatGPT toch een iets ander verhaal inzake de overeenkomsten:
'1. Beide werken zijn schriftelijk manifesten van een bepaalde ideologie of wereldvisie. Het Nieuwe Testament presenteert de christelijke leer, terwijl Mein Kampf het nazisme propageert.
2. Beide werken zijn geschreven vanuit een gevoel van urgentie en noodzaak om een bepaalde boodschap over te brengen. Het Nieuwe Testament wil de boodschap van Jezus Christus overbrengen, terwijl Mein Kampf het doel had om de Duitse bevolking te overtuigen van de noodzaak om het nazisme te omarmen.
3. Beide werken maken gebruik van retorische middelen om hun boodschap over te brengen. Het Nieuwe Testament gebruikt verhalen, parabels en allegorieën om de boodschap van Jezus over te brengen, terwijl Mein Kampf gebruikmaakt van propagandistische teksten en emotieve appel om het nazisme te promoten.
4. Beide werken hebben een grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis. Het Nieuwe Testament heeft een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van het christendom, terwijl Mein Kampf een belangrijke factor was in de opkomst van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog.

Het is echter belangrijk om op te merken dat deze overeenkomsten niet betekenen dat de inhoud van beide werken moreel of ethisch gelijkwaardig is. Het Nieuwe Testament predikt liefde, vergeving en tolerantie, terwijl Mein Kampf een racistische en antidemocratische ideologie propageert. Het is cruciaal om de inhoud en de context van beide werken kritisch te evalueren en te onderscheiden.'

3
28 Graaier1000

Kansloze shit die vergelijkbaar is met die andere 'heilige' boeken.

4
29 progressiefliberaal

"Dit is weer een misleidend artikel over de islam (ook nog eens gericht aan kinderen die geen eens weet hebben hoe je zo'n ideologie moet interpreteren op wereldschaal) waarin juist niet wordt gezegd wat er in die koran staat.
Confronteer die kinderen eens met de woorden van mohammed.
Leer ze wat de islamitische indoctrinatie, de islam, inhoudt.
Betrek daarbij de gehele islam.
Dus niet dat 'Donald Duckje' wat je overhoudt als je alle verzen en passages verwijdert die de ongelovigen niet zinnen.
De islam is juist veel meer.
Het gaat juist om die hoofdstukken/verzen waarin de islam kenbaar maakt waar het volgens de volgers van mohammed eigenlijk om draait.
Van al dat soort verzen zie ik geen 1 voorbeeld.
Tot dus ver over wat er in de koran staat......"

@21 Malinois,

Inderdaad, ik vind het ook op een propagandafolder voor de islam lijken en niet op een informatief artikel waarin oog voor nuances en realiteitszin is.

3
30 Graaier1000

@30

Ik ben niet zo'n ster in schrijven.
Wel mooi om te zien dat jij begrijpt wat ik bedoel te zeggen.
👍

3
31 Malinois

@8 Nou nee, als ik om me heen kijk dan zie ik de laatste decennia steeds meer aanslagen van 'verwarde' mensen die dan allahu akbar roepen.

2
32 RobP

@28
Kijk, daar gaan we al.
Alleen het stukje uit de bijbel nemen wat jouw punt ondersteunt.
Maar tegelijkertijd toch het gevaar van de koran minimaliseert.

Als er iets is wat de nieuwe testament volgers niet zijn dan is het wel datgene wat dat stuk tekst predikt.

En als saillant detail, de uitvoerders van de ideeen uit mijn kampf waren toch wel de aanhangers van dat nieuwe testament.

6
33 Snorrie

"Kijk, daar gaan we al.
Alleen het stukje uit de bijbel nemen wat jouw punt ondersteunt.
Maar tegelijkertijd toch het gevaar van de koran minimaliseert.
Als er iets is wat de nieuwe testament volgers niet zijn dan is het wel datgene wat dat stuk tekst predikt.
En als saillant detail, de uitvoerders van de ideeen uit mijn kampf waren toch wel de aanhangers van dat nieuwe testament."

@33 Snorrie,

Het christendom baseert zich volgens mij met name op het Nieuwe Testament en niet zozeer op het Oude Testament. De schrijver van Mein Kampf en voorman van de nazi's was naar verluidt atheïst en geen aanhanger van het Nieuwe Testament of anderszins een gelovige. De gepredikte afkeer van joden had dan ook geen religieuze oorsprong maar kwam (ook voor nazi's die christen waren) voornamelijk door een ander ras (dan het Arische) te zijn met een andere bloedlijn. Zelfs joden die zich bekeerden tot christenen waren/bleven verdoemd.

4
34 Graaier1000

@33 Wat volgers wel of niet doen is in deze niet van belang.
Het christendom is gebaseerd op het woord en leven van Jezus: naastenliefde en vrede
De islam is gebaseerd op het woord (koran) en leven van Mo: moord, roof en doodslag.

2
35 RobP

@35
Ah natuurlijk.
Dat de volgers precies het tegenover gestelde doen wat hun heilige boek dicteert is van geen enkel belang.
Dan is het geschrevene zeker van geen enkel belang.

3
36 Snorrie

@34 Het was beiden Joden werden gezien als "fremdkorper" door hun afstamming, maar het feit dat ze niet Jezus ( ironisch genoeg zelf Jood ) als heiland zagen zorgde voor veel afkeer.
Die sentimenten waren niet nieuw , die speelden al eeuwenlang in Europa, dus er was een vruchtbare bodem voor Joden haat.

1
37 21st Century Guy

@36 Niet 'de volgers' maar gewoon 'volgers', niet 'precies' het tegenovergestelde maar 'gedeeltelijk' of beter 'gedeeltelijk niet volgen'.
Ik heb al vaker geschreven:
Jammer dat zo weinig mensen het voorbeeld van Jezus volgen.
Gelukkig dat zo weinig mensen het voorbeeld van Mo volgen.

0
38 RobP

@38
En zo blijkt dan weer dat we eigenlijk op dezelfde lijn zitten.

1
39 Snorrie

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Net binnen
Toon meer
Meest gelezen
Laatste reacties
Marrie1
GeenStijl: Polizei schiet bijlzwaaidende man neer tijdens fanmars Oranje in Hamburg

Mooi, snel onschadelijk gemaakt dus. 👍...

1 minuut geleden geplaatst door Marrie1

spookrijder
PVV-minister van Asiel en Migratie Faber mag van Omtzigt het woord Omvolking niet gebruiken - Dissident.one

Omvolking is omvolking, iedereen ziet het gebeuren maar mevrouw Faber mag het niet zo noemen. Da's oude politiek, we zijn er nog lang niet....

2 minuten geleden geplaatst door spookrijder

Strongoli
We hebben een nieuw Nederlands kabinet

@19Dat erop dat gebied een andere wind gaat waaien is we zeker. Hoe het allemaal ingevuld gaat worden, dat moeten we inderdaad afwachten, maar...

5 minuten geleden geplaatst door Strongoli

RobP
Kiev verwerpt ultimatum - Rusland: 'Van het voormalige Oekraïne zal slechts een smalle strook land overblijven - Iedereen met hersens begreep het vandaag' - Dissident.one

"Today he is talking about 4 regions, before he was only talking about Crimea and Donbass. I think this Nazism has already come and now it's got...

19 minuten geleden geplaatst door RobP

Strongoli
Pats! Marjolein Faber mag tóch minister worden: Wilders dwingt Omtzigt en Yesilgöz op de knieën

@15Tsja ook Balkenende werd destijds als Harrie Potter gepresenteerd. Dat beeld heeft hij later wel ietsje bij kunnen stellen, maar dat geldt ...

20 minuten geleden geplaatst door Strongoli

Reconquista
Pats! Marjolein Faber mag tóch minister worden: Wilders dwingt Omtzigt en Yesilgöz op de knieën

@16Van mij mag je hoor, ik wees je alleen even op de tien woke geboden. ...

23 minuten geleden geplaatst door Reconquista

RobP
Russia just let the world know they will NOT protect Big Pharma’s predatory patents – NaturalNews.com

Niemand die verwacht dat Poetin zich aan algemeen geldende regels houdt. Integendeel....

24 minuten geleden geplaatst door RobP

Mac Benac
PVV-minister van Asiel en Migratie Faber mag van Omtzigt het woord Omvolking niet gebruiken - Dissident.one

Je hoeft maar naar de gezichtsuitdrukking van mevrouw Faber te kijken en je ziet dat die vrouw niet deugt. Ik geef haar drie weken....

26 minuten geleden geplaatst door Mac Benac

Snorrie
“LISTEN TO WHAT HE’S SAYING”

@3 Niet we gebruiken als je over de mensen in de vrije wereld heb!!...

30 minuten geleden geplaatst door Snorrie

Malinois
Anonieme bronnen vernietigend over 'ongekend harde' Wilders: 'Een parasiet'

Wilders laat wederom zien dat hij de uitgerolde touwtjes goed onder controle heeft en zich niet laat gek maken door de MSM die maar 1 doel heeft...

31 minuten geleden geplaatst door Malinois

NK. App
Hard Xxx VideoJulia Ann Hd VideosAsian Abuse PornSex Videos With SareeBest Porn To WatchSuperheroine XxxLoli GangbangUnsensered PornButter Churner SexMatur Porn TubePorn CintagePornografia GoreLesbian FuckungJmac SexMrsmilphordBengali Hot Sexy MovieCj Miles XxxPutalocura.comMissjavFunking VidioGirlfriend Next Door PornPackspormegaWillow Ryder VideosHdsex MomLadyxena MarseilleIndian Veb Series PornYoag PornPooja Porn VideoNipple Slips RedditHentai WifeBbc SexyAva Addams New Porn VideosChanis Xxx VideoShorts PornAmateures Gone WildPornos De NegraErinolashسكس برازيليAdrana ChechickMassage Nude WomenPorn SeallowBhabi SxAmber Heard Hot VideoLesbian Twin IncestBrader And Sister XxxArabsex GayKira Kosiran NudeAsiana StarrYoung GangbangedTopless TeenBest Indian Mms WebsiteCuminmouth CompilationAdriana CheckiBdsm StoeiesXhamster Hd VideoAnna PornstarCory Chase DpNaked Teenagers On The BeachListcrawler LiTaking Off Condom PornTiffany LannetteBlow JobshotIce Spice NufeSexy Naked BhabhiMyfamilypirsTumblir XxxGayhairy PornFree Pussy PicturesTeen Hardcore XxxGirls DeltaMy Sister's Hot Friend6ar6ie6 Onlyfans LeaksFr Stripchat ComBig Tit MilfMom Rachel SteeleHoesluvkinz LeaksBbcshemaleBigtits WorkWwwxexMía Khalifa XxMira SunsetJija Sali KiSan Diego PornFree Porn Download For FreeTubepleaureNsfw Discord ServeThat PervetLer HentHot Mom Xnxx ComKannada Sex ClipNadia FoxcDanganronpa HentaiFinnisfine NudeMutal MasturbateProstitutas PornFetlife LinkedinBunni Emmie LeaksXxx Indian Group SexAnimation Porn In EnglishCamsurdfSexsey VideoHindi Bf BoyMiaxxxxxxXideo ComBoundgang BangIndian Anal Sex VideoOriya XxxSoftporn XxxBrandi Porn VideoPanties In MouthFemdom AssReallifecam.comSlutrouletVoqnuQuadrinho IncestosSkip The Games FlintJor Jor Se ChodoChina Wwe PornHdsex BbwMelonstu EWww RedtubemYan ConnerErotik HikayeHamine WebsiteMicrobikiniElizabeth Montgomery NakedSex In SuhagratSister X VedioNude Sunny Leone NudeLarge Porne TubeIs Fapello SafeFivestarpornsitesEmma Watson PornLesbian Ebony Free PornMature Naked WomanJamelizzz PornLove Xxx VideoBrother Sister Indian SexBoudi Sex PhotoTrace MichaelsPutiesposaAkhila SasidharanHannah Hays NudeMaa Aur Beta XxxTrans MasturbatingXnxx HelpSexy Nude BollywoodJohny SibsHentai SakuraRed Bra Sex