10 dagen geleden door ABRACADABRA in Politiek | 35 Reacties | 300


Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.

houden zo op 22 november

3
1 ABRACADABRA    
10 dagen geleden door ABRACADABRA

Ik blijf het knap vinden, dat een 1-manspartij zoveel zetels kan krijgen.
De mogelijke deelnemers aan een regering zijn dus eigenlijk partijloos.

10
2 sockknitter    
10 dagen geleden door sockknitter

Er is hoop. Als Geert de grootste is moet ie maar meteen een cordon sanitair aanleggen rondom de andere partijen.

2
3 smurf    
10 dagen geleden door smurf

Whoehahaha.... Zou wat zijn.... 😂

2
4 spookrijder    
10 dagen geleden door spookrijder

Slimme zet van Wilders om de islam in de koelkast te zetten.
Alleen voor hoelang?

1
5 Benzardi    
10 dagen geleden door Benzardi

@5 Hopelijk niet te lang.

2
6 spookrijder    
10 dagen geleden door spookrijder

@5
Als hij het voor het zeggen krijgt, gaat die koelkast vast weer open.. 😉

2
7 Strongoli    
10 dagen geleden door Strongoli

Raar dat er nog mensen op D66 stemmen laten zie dat ze zich goed kunnen vinden met Hamas en Taliban en hebben er ook geen probleem mee om de burgers sprookjes te vertellen en een paar klimaat miljarden uit te draaien!

3
8 Zie Hier    
10 dagen geleden door Zie Hier

@7
Dat is dan kiezersbedrog

6
9 Defcte burger    
10 dagen geleden door Defcte burger

@6
Als Wilders mee mag regeren dan ieder geval 4 jaar.
Denk ik.

Zo niet ,word het 23 nov. 😁

0
10 Benzardi    
10 dagen geleden door Benzardi

Ik zie, dat er mensen bij #3 niet weten, dat de PVV maar 1 lid heeft en dat is Geert.

5
11 sockknitter    
10 dagen geleden door sockknitter

@11 Nou en?

2
12 spookrijder    
10 dagen geleden door spookrijder

@12
Dat betekent dat je alleen maar op Wilders kunt stemmen. De rest is partijloos.

9
13 sockknitter    
10 dagen geleden door sockknitter

@13 Ik stem op Bosma. Het is allemaal mogelijk.

2
14 spookrijder    
10 dagen geleden door spookrijder

@13 Dat maakt in Nederland helemaal niet uit. Je hoeft geen lid van een partij te zijn om op de kieslijst van die partij te komen.

1
15 JackKropotkin    
10 dagen geleden door JackKropotkin

@15 En dat er na zoveel jaar nog steeds van dit soort informatie gegeven moet worden geeft eigenlijk wel aan hoe onwetend sommigen graag blijven.

1
16 JackKropotkin    
10 dagen geleden door JackKropotkin

@13
Elke politieke partij is een verenging, dus partijloos kan niet.

1
17 Benzardi    
10 dagen geleden door Benzardi

@15
Sterker nog: ibn het verleden werden er wel bewindslieden benoemd, die nog snel even lid van een partij werden, voordat ze daadwerkelijk op het pluche gingen zitten.
Het zegt dus allemaal niet zoveel, wèl of geen lid.

0
18 Strongoli    
10 dagen geleden door Strongoli

@18 Bewindslieden (ministers & staatssecretarissen) is iets anders, die hoeven ook helemaal niet in de tweede kamer gekozen of lid van een partij te zijn. Het gaat nu even om de tweede Kamerverkiezingen.

1
19 JackKropotkin    
10 dagen geleden door JackKropotkin

@13

Je haalt dingen door elkaar, je kunt ook niet op alle leden binnen een partij stemmen 😀

1
20 Vageali6888    
10 dagen geleden door Vageali6888

@7 Of het wordt permafrost.....

0
21 21st Century Guy    
10 dagen geleden door 21st Century Guy

Hehehe, Maurice de Hond... die telt vermoedelijk aerosolen in plaats van zetels...

10
22 zeikenderechter    
10 dagen geleden door zeikenderechter

@19
Daarom heeft Timmermans destijds, ook heel sneaky zich een weg naar boven, voor de Europese verkiezingen gewerkt, om het tot vice-voorzitter te kunnen schoppen.
https://www.trouw.nl/nieuws/paul-tang-maakt-plaats-voor-frans-timmermans-om-eu-lijsttrekkerschap~bf1b50b1/
Dat deze Tang "plaats maakte" voor Timmermans, maakte de media ervan. De persoon Tang zelf, was not amused bij deze hele gang van zaken, dat moge duidelijk zijn.
Al dat gedoe op lijsten, zegt dus niet zoveel, als het om de poppetjes gaat.

2
23 Strongoli    
10 dagen geleden door Strongoli

@14 ook een goede keuze, net als Fleur Agema

2
24 ABRACADABRA    
10 dagen geleden door ABRACADABRA

Woensdag gehaktdag! 😂

2
25 spookrijder    
10 dagen geleden door spookrijder

@22
Ook de Hond heeft wel eens gelijk.

2
26 Benzardi    
10 dagen geleden door Benzardi

@25
Ik ga een paar kilo inslaan.. 😄

2
27 Strongoli    
10 dagen geleden door Strongoli

@27 Deuglinks kan vast kilo's zure druiven inslaan. 😀

2
28 spookrijder    
10 dagen geleden door spookrijder

@28
Ja dat is zeker. Twijfelde nog tussen Agema en Bosma maar Ik ga ook voor Bosma. 👍

2
29 Strongoli    
10 dagen geleden door Strongoli

Wat blijkt? De PVV komt helemaal niet op voor de gewone man. De gemiddelde PVV-stemmer denkt dat er veel schort aan de ouderenzorg omdat we nu meer vluchtelingen opvangen of omdat Marokkaanse pensioengerechtigden in hun thuisland van hun pensioen genieten.

Hieronder volgt de lijst:

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.

4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.

5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.

6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.

7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.

Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.

8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!), tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.

9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.

10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer. Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politieagent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.

11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.

13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.

14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weerbestendig te worden gemaakt en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.

15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.

16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail, tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.

17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand. De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.

18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV-verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.

20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.

21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.

22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.
Het is maar dat u het weet de PVV gaat ons net zo bedonderen als de rest.

4
30 zilvergoud    
9 dagen geleden door zilvergoud

ik heb al een aantal keren juichende voorspellingen gezien bij de Hond voor de PVV vlak voor de verkiezingen. Ben bang dat het weer zo'n teleurstellende exercitie gaat worden voor de fans. Maar afijn, woensdag weten we het.

1
31 Tussenderegels    
9 dagen geleden door Tussenderegels

De PVV is een nep partij. De pers is bijvoorbeeld heel kritisch op Omzigt wat betreft het aantal van 50.000 immigranten per jaar. Dit kan niet zus zo.
Wilders zegt 0 immigranten maar daar is geen enkele kritiek op. De pers wil duidelijk dat Wilders stemmen afpakt van Omzigt.
Wilders wordt alleen maar bewierookt in de media.

3
32 visvogel    
8 dagen geleden door visvogel

@22 hij gebruikt statistieken en methodes die in de wetenschap ook gangbaar zijn... volgens mij had ie wel eea aangetoond op basis van data mbt covidverspreiding... in ieder geval niet zo als diederik Stapel

1
33 maarten1234    
8 dagen geleden door maarten1234

@30
Zou interessant zijn om erbij te vermelden, welke moties zijn verworpen c.q. zijn aangenomen.
Zo'n lijstje is anders niet ter zake doende want er kan ook Strategisch gestemd worden, iets wat D66 bijvoorbeeld altijd doet, zodra de PVV een motie ergens over indient.

1
34 Strongoli    
8 dagen geleden door Strongoli

@30 Wilders is idd niet te vertrouwen. Hij zegt wel leuke dingen , maar is te onbetrouwbaar wanneer puntje bij paaltje komt. Zelfde met Omzigt.
Beide zeggen leuke dingen maar stemmen vervolgens anders.

1
35 soapbox    
8 dagen geleden door soapbox

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Zoeken
Laatste reacties
Strongoli
Tientallen Udenaren stappen naar de rechter om asielopvang tegen te houden

Tsja 300 man in een dorpje van 100 bewoners, is wèl iets om angstig voor te zijn.Knettergek is dat opvangbeleid momenteel. Er zit totaal geen...

1 minuut geleden geplaatst door Strongoli

ABRACADABRA
Noa Lang wees Feyenoord af: 'Iedereen weet wat ik diep van binnen ben'

een brekebeentje ? 😁...

6 minuten geleden geplaatst door ABRACADABRA

LoydMorris
Bever knaagt en graaft voor miljoenen euro's schade, er iets aan doen is lastig

@17 En deze boeren krijgen hier ook nog eens veel bijval van menigeen die niet veel verder kijkt dan zijn/haar eigen voortuintje. . . ...

6 minuten geleden geplaatst door LoydMorris

ABRACADABRA
Uitvinder heeft dé oplossing voor de stikstofcrisis, maar overheid negeert hem

@1 ja, ik snap er ook niks van. hier in Nederland zijn we zo innovatief , maar blijkbaar wil de overheid hier niks van weten en alleen de boeren...

8 minuten geleden geplaatst door ABRACADABRA

Prikkebeen
45 'weigergemeenten' krijgen verzoek om per direct statushouders te huisvesten

@66 En voor dat opzeggen van verdragen kan een wijziging van de grondwet nodig zijn. Toch beter eens lezen./begrijpen wat ik eerder schreef...

9 minuten geleden geplaatst door Prikkebeen

Prikkebeen
Bever knaagt en graaft voor miljoenen euro's schade, er iets aan doen is lastig

@16 "met zo'n mentaliteit gaat ons landje naar de klote" Ja, met die mentaliteit van de boeren is ons landje naar de kloten aan het g...

11 minuten geleden geplaatst door Prikkebeen

LoydMorris
Tientallen Udenaren stappen naar de rechter om asielopvang tegen te houden

Allemaal klagers. . . (S.O.)...

12 minuten geleden geplaatst door LoydMorris

Seconda
Lopend Vuur: Winterbanden onder de auto zijn belangrijk

Hier gewoon all-seasons, meer is echt niet nodig....

20 minuten geleden geplaatst door Seconda

duurendaal
Spanningen in en rond opvangcentrum Ter Apel door te grote drukte

Typisch dat het COA na de voor de organisatie ongunstige verkiezingsuitslag ineens weer begint te dreigen dat migranten buiten moeten slapen. En...

21 minuten geleden geplaatst door duurendaal

pornhubfapmeister