Twijfels over bewijsmateriaal tegen Khadija Arib: vertrouwenspersonen Tweede Kamer herkennen de reeks van 23 klachten niet (volkskrant.nl)


Onder vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer is grote beroering ontstaan over het aangekondigde onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag... ...
Lees verder op volkskrant.nl

3 maanden geleden door Ronin in Politiek | 18 Reacties | 285


Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Reacties (18)

Jammer, niet te lezen.

3
1 sockknitter    
3 maanden geleden door sockknitter

Arib was één van de beste Kamervoorzitters die we gehad hebben. Google er maar eens op (vóór de Bergkamp intrige uiteraard).

1
2 nikkie01    
3 maanden geleden door nikkie01
3 elsemiek    
3 maanden geleden door elsemiek

@2
Daar sluit ik mij graag bij aan, Nikkie.
En ironisch genoeg wordt haar een mes in de rug gestoken door de met afstand slechtste Kamervoorzitter ooit, Vera Bergkamp.

0
4 Ronin    
3 maanden geleden door Ronin

@3 Dank je wel, Elsemiek 🙂

0
5 Ronin    
3 maanden geleden door Ronin

@3 Wie kaats ...

0
6 nikkie01    
3 maanden geleden door nikkie01

Tja D66 hè ? Dat is allemaal niet zo netjes. Maaar eeuh ik denk Arib er de komende jaren warmpjes bij zit hoor.
De regelingen in de kamer zijn allemaal zeer riant.

1
7 pickwick    
3 maanden geleden door pickwick

Twijfels over bewijsmateriaal tegen Khadija Arib: vertrouwenspersonen Tweede Kamer herkennen de reeks van 23 klachten niet

Onder vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer is grote beroering ontstaan over het aangekondigde onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). Tenminste drie van de zes vertrouwenspersonen menen dat een deel van de aangevoerde bewijzen tegen Arib niet tegen haar gebruikt kan worden.
Avinash Bhikhie en Natalie Righton4 november 2022, 19:30
Kamervoorzitter Vera Bergkamp geeft in juli de voorzittershamer aan Khadija Arib, die is verkozen tot voorzitter van de voorbereidingscommissie van de parlementaire enquête over de coronacrisis. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant
Kamervoorzitter Vera Bergkamp geeft in juli de voorzittershamer aan Khadija Arib, die is verkozen tot voorzitter van de voorbereidingscommissie van de parlementaire enquête over de coronacrisis.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Steen des aanstoots is een brief met 23 klachten die in zomer 2021 vanuit vertrouwenspersonen naar de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) en de ambtelijke top van de Kamer is gestuurd. Deze brief is afgelopen maand samen met andere documenten door Bergkamp en griffier Simone Roos aan de landsadvocaat verstrekt, met het doel te beoordelen of er een onderzoek naar wangedrag door Arib zou moeten komen.

Tenminste drie van de zes vertrouwenspersonen zijn hierover stomverbaasd. Anneke Kooij, die de betreffende brief mede ondertekende, zegt dat de 23 klachten ‘geen concrete bewijzen’ vormen tegen Arib. Ze heeft ‘geen idee’ waarom de klachtenbrief aan landsadvocaat Pels Rijcken is overhandigd voor advies over een eventueel onderzoek naar Arib. ‘Ik heb dat niet gedaan.’
Ook klachten over andere Kamerleden

Volgens Kooij moet de brief van de vertrouwenspersonen worden opgevat als een algemeen ‘signaal over sociale onveiligheid’ in de Kamer. ‘Er staat niets meer of minder in dan dat.’ Volgens Kooij heeft de brief betrekking op een periode van 3,5 jaar (2018-2021) waarin er ook klachten over Kamerleden van andere partijen rondgingen. Kooij: ‘Dus die meldingen kunnen ook over anderen zijn gegaan.’

Een tweede vertrouwenspersoon, Monique Christiaanse, zegt ook dat ze de 23 klachten niet herkent. Ze kent zelfs ‘die hele brief niet’. Ook een derde vertrouwenspersoon, die anoniem wil blijven, zegt stellig geen brief met 23 klachten over Arib te kennen. Dat is opmerkelijk, omdat de vertrouwenspersonen wel regelmatig met elkaar overleggen en gezamenlijk een jaarverslag opstellen. De Tweede Kamer telt in totaal zes vertrouwenspersonen voor bijna zeshonderd medewerkers.
‘Zo naar en zo’n chaos’

Wat Christiaanse betreft, is ten onrechte de indruk ontstaan dat de brief namens alle vertrouwenspersonen is opgesteld. Navraag van de Volkskrant leert dat de brief slechts is ondertekend door twee vertrouwenspersonen, namelijk Anneke Kooij en Anita Bos. Voor Christiaanse is dit belangrijk, omdat zij niet wil dat medewerkers van de Kamer denken dat zij vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer: ‘Door dit hele gebeuren zijn mensen die in Kamer werken zich niet veiliger gaan voelen. Want het is nu net alsof ik meteen naar het presidium ren en het daar ga melden als iemand met iets naar mij toe komt. Dat is onze taak helemaal niet’, zegt Christiaanse. ‘Ik vind dit allemaal zo naar en zo’n chaos.’

Er zijn ook drie vertrouwenspersonen die niet willen reageren op vragen van de Volkskrant. Zij verwijzen naar hun woordvoerder, die tevens het woord blijkt te voeren namens Kamervoorzitter Bergkamp, de griffier en het hoofd personeelszaken van de Tweede Kamer. De zegsvrouw wil niet ophelderen of alle 23 meldingen in de brief van de vertrouwenspersonen over Arib gaan of dat hier een misverstand over zou zijn.

Een deel van de Tweede Kamerleden heeft al langer twijfels over de aanpak van het onderzoek naar Arib en heeft daarom Bergkamp en het presidium afgelopen dinsdag gevraagd het onderzoek stil te leggen. Een besluit hierover wordt binnenkort verwacht.

De voorzitter van de ondernemingsraad van de Kamer, Michel Meerts, zette donderdag druk op het presidium om het onderzoek vooral door te laten gaan, omdat onduidelijkheid hierover zou leiden tot ‘grote onrust’ onder het ambtelijk personeel van de Tweede Kamer, aldus Meerts tegen RTL Nieuws.
Ander daglicht

Tegelijkertijd komt het besluit om een onderzoek naar Arib in te stellen plots in een nieuw daglicht te staan nu blijkt dat tenminste drie vertrouwenspersonen menen dat een deel van de bewijzen niet tegen Arib kan worden gebruikt. De suggestie dat er mogelijk al langer 23 klachten lagen speelde namelijk een grote rol bij het besluit van de acht presidiumleden om überhaupt een onderzoek naar Arib te beginnen, zeggen twee van hen tegen de Volkskrant. Zij spreken op voorwaarde van anonimiteit, omdat het een ambtsmisdrijf is om te lekken uit presidiumvergaderingen.

Het eerste presidiumlid vertelt dat het onderzoek naar Arib er uiteindelijk is gekomen na een opeenstapeling van signalen van grensoverschrijdend gedrag: eerst kwamen er begin dit jaar twee anonieme brieven binnen, daarna zei het management dat het de voorvallen in de brieven herkende en vervolgens bleek er ook nog een klachtenbrief van de vertrouwenspersonen te zijn. De eerste anonieme brief van februari was voor het presidium dus nog geen aanleiding voor een onderzoek.
Anonieme klachten

Pas toen bekend werd dat Arib voorzitter van de enquêtecommissie corona zou worden en er in juli opnieuw een anonieme brief binnenkwam, begon de zaak te schuiven. Daarin omschrijft de briefschrijver aanvaringen die anderen gehad zouden hebben met Arib. Die voorvallen werden vervolgens ‘bevestigd door het managementteam en vertrouwenspersonen’, zegt het presidiumlid. Juist de suggestie dat er ook nog eens 23 klachten over Arib zouden zijn bij de vertrouwenspersonen, maakte dat het lid niet om de anonieme klachten heen kon. ‘Dan zeggen vertrouwenspersonen dus: wij hebben ook 23 voorvallen die hetzelfde beschrijven.’

Beide presidiumleden zeggen de brief met 23 klachten niet zelf te hebben gezien, maar tijdens de presidiumvergadering slechts ‘in globale lijnen geïnformeerd te zijn dat zoiets is binnengekomen’ en dat ‘iemand daar toen iets over heeft toegelicht’. Ook voor het tweede presidiumlid speelde de informatie over de 23 klachten een belangrijke rol bij het besluit om Arib formeel te laten onderzoeken door Hoffmann bedrijfsrecherche. ‘Als iemand signalen heeft dat er echt iets niet goed gaat, moet je daar wat mee’, aldus het tweede presidiumlid.

0
8 nikkie01    
3 maanden geleden door nikkie01

@1 mbt @8 Zo beter?

0
9 nikkie01    
3 maanden geleden door nikkie01

@8 Arib zal er niet allen financieel warmpjes bij zitten. Ze is een vrouw met overzicht en uitstraling. Daar zijn er niet zoveel van.

1
10 nikkie01    
3 maanden geleden door nikkie01

@7 Daar heb je weinig aan als je politieke loopbaan aan gort is door anderen

0
11 elsemiek    
3 maanden geleden door elsemiek

Zou een hele goeie zijn voor de (mogelijke) nieuwe partij van Pieter Omtzigt.

0
12 nikkie01    
3 maanden geleden door nikkie01

@5 Bedankt.

Als ik het zo lees, hebben de vertrouwenspersonen niet veel vertrouwen in elkaar.

2
13 sockknitter    
3 maanden geleden door sockknitter

@13 , ik maak eruit op dat t Presidium een verkeerde voorstelling van zaken geeft , dan wordt het nog kwalijker.

0
14 elsemiek    
3 maanden geleden door elsemiek

We mogen in elk geval concluderen dat mevrouw Arib een waardiger afscheid had verdiend dan deze achterbakse aanval vanuit D66.

0
15 Ronin    
3 maanden geleden door Ronin

Zo zeg, 't wordt er niet beter op allemaal. "zo naar en zo'n chaos", dat zegt het wel.

0
16 Tussenderegels    
3 maanden geleden door Tussenderegels

Ik meen dat de kern van dit verhaal eerder ook al in HP de Tijd stond: deze hele soap is gebaseerd op twee anonieme klachten - niet op 23 klagers. Die 23 klachten hebben mogelijk helemaal geen betrekking op Arib - of sterker nog, de hele brief waarin ze genoemd worden bestaat niet.

In de commissie waarvan zij voorzitter zou worden, gold bovendien dat letterlijk iedereen met wie zij werkte aangaf helemaal geen problemen met haar te hebben.

Kortom: twee anonieme klagers aan de ene kant, een brief met 23 klachten die over iedereen konden gaan en een commissie die juist aangeeft dat Arib voor niemand een 'gevaar' vormde.

Dit is of karaktermoord geweest, of complete incompetentie van degenen die dit hadden moeten behandelen, inclusief Bergkamp.

0
17 progressiefliberaal    
3 maanden geleden door progressiefliberaal

Zie, ter onderbouwing van wat hierboven staat, ook:

https://www.hpdetijd.nl/2022-10-03/brief-bergkamp-rammelt-ambtenaren-coronacommissie-hebben-geen-probleem-met-arib/

"De griffier van de coronacommissie is meer dan verbaasd als hij Van Groningen hoort vertellen dat er problemen zouden zijn tussen Arib en zijn ondersteuningsteam. De volgende dag bespreekt hij de kwestie daarom met alle direct betrokken ambtenaren. Die geven unaniem aan dat ze zich ‘niet herkennen’ in het geschetste beeld: zij kunnen wel degelijk goed samenwerken met commissievoorzitter Arib.

Besloten wordt dat de griffier namens alle bij de TCC betrokken ambtenaren een mail stuurt aan de leden van de commissie. Het bericht wordt vrijdagmiddag 30 september j.l. om 15.39 verstuurd. De griffier schrijft: “De afgelopen dagen zijn veel berichten verschenen over de voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona. Op een van die berichten wil ik graag, namens de hele commissiestaf, een reactie geven.”

(...)
We werkten al op een professionele manier samen met de hele commissie, óók met de voorzitter, en zien geen belemmeringen om dat te blijven doen.”"

0
18 progressiefliberaal    
3 maanden geleden door progressiefliberaal

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Laatste reacties
RobP
‘Links gaat winnen’, beloven Kuiken en Klaver aan hun leden

@3 Jij gelooft dat vvd links is?...

1 minuut geleden geplaatst door RobP

JackKropotkin
NOS-gebouw volgeplakt met 14.445 post-its: ‘Plotseling overleden’, ‘hartfalen na prikken’, ‘René is dood’

@9 Dat is geen kwestie van geloven, dat doe je maar in jouw kerk. ...

7 minuten geleden geplaatst door JackKropotkin

JackKropotkin
Woede over Tandzorg: niet-welgestelden kunnen tandzorg niet betalen - SP-leider eist dat basispakket tandzorg omvat

Alleen dat "Woede" :-) . Kan extreemrechts en extreemlinks eens een artikeltje schrijven zonder die idiote superlatieven. ...

9 minuten geleden geplaatst door JackKropotkin

JackKropotkin
Woede over Tandzorg: niet-welgestelden kunnen tandzorg niet betalen - SP-leider eist dat basispakket tandzorg omvat

Prima. Consequentie is natuurlijk wel dat de premie flink omhoog gaat. ...

11 minuten geleden geplaatst door JackKropotkin