Eerste verkiezingsdebat in teken van felle discussies over coronabestrijding (nos.nl)


Onder meer de PVV en de PvdA verweten het demissionaire kabinet een lakse en trage aanpak van de coronabestrijding.Volgens PVV-leider Wilders blijft de Nederlandse zorgcapaciteit, en dan met name die in de ziekenhuizen, ver achter bij die in landen ...
Lees verder op nos.nl

1 jaar geleden door Inter in Politiek | 18 Reacties | 281


Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Reacties (18)

Wilders moet zijn mond houden Eerst tegen het zorgplan van de SP stemmen . Het zorgplan die zorgt voor genoeg bedden Investeren i.p.v. bezuinigen en nu om te scoren stellen dat er te weinig ziekenhuis bedden zijn. Hoe hypocriet. Maar het zal wel scoren want niemand weet meer dat de PVV voor bezuinigen in de zorg gestemd heeft.

3
yanyans    
1 jaar geleden door yanyans

yanyans schreef: "Wilders moet zijn mond houden Eerst tegen het zorgplan van de SP stemmen . Het zorgplan die zorgt voor genoeg bedden Investeren i.p.v. bezuinigen en nu om te scoren stellen dat er te weinig ziekenhuis bedden zijn. Hoe hypocriet. Maar het zal wel scoren want niemand weet meer dat de PVV voor bezuinigen in de zorg gestemd heeft."

yanyans Dat zorgplan wat Marijnissen wil uitvoeren kan niet in praktijk waargemaakt worden

4

Diederik    
1 jaar geleden door Diederik

Diederik schreef: "Dat zorgplan wat Marijnissen wil uitvoeren kan niet in praktijk waargemaakt worden"

Diederik Is door berekend en heel makkelijk uitvoerbaar. Voor minder geld betere zorg.

0

yanyans    
1 jaar geleden door yanyans

yanyans schreef: "Is door berekend en heel makkelijk uitvoerbaar. Voor minder geld betere zorg."

yanyans Ben jij ook lid van nationaalzorgfonds?

2

Diederik    
1 jaar geleden door Diederik

Diederik schreef: "Dat zorgplan wat Marijnissen wil uitvoeren kan niet in praktijk waargemaakt worden"

Diederik https://www.doorbraak.eu/sp-of-pvv-wie-komt-er-voor-ons-op/

De SP stemde:
1. tegen voorstellen die hogere “eigen bijdragen” in de zorg mogelijk maken; de PVV stemde voor.
2. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op het persoonsgebonden budget (pgb); de PVV stemde voor.
3. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op de begeleiding van ouderen in de dagopvang; de PVV stemde voor.
4. vóór het voorstel van een meer inkomensafhankelijke premie. Mensen met een hoog inkomen gaan dan wat meer betalen aan zorgpremie, zodat mensen met een laag en middeninkomen minder kwijt zijn aan zorgpremie. De PVV stemde tegen.
5. vóór het afschaffen van het “eigen risico” in de zorg; de PVV stemt daarin tegen telkens in met voorstellen die leiden tot een hoger “eigen risico” in de zorg.
6. vóór maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen; de PVV stemde tegen.
7. vóór voorstellen om het wettelijk recht op jeugdzorg in stand te houden; de PVV stemde tegen.
8. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op jonggehandicapten; de PVV stemde voor.
9. vóór voorstellen waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag gebruik kunnen blijven maken van een pgb; de PVV stemde tegen.
10. vóór het invoeren van een Balkenende norm in de zorg, zodat meer zorggeld aan de zorg besteed kan worden in plaats van dat geld in de zakken van directeuren en managers verdwijnt; De PVV stemde tegen.
11. tegen het afschaffen van de alleenstaande ouderen korting; de PVV stemde voor.
12. tegen winstuitkeringen in de zorg zodat zorggeld aan zorg besteed wordt en niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnt; de PVV stemde voor.
13. tegen het korten op de huurtoeslag; de PVV stemde voor.
14. vóór het afschaffen van het gedeelte hypotheekrente aftrek boven de miljoen euro (beperking villasubsidie); de PVV stemde tegen.
15. vóór het voorstel om woning corporaties/stichtingen in gemeenten waar de woningnood het grootst is, vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing zodat minder sociale huurwoningen verkocht hoeven te worden en meer bijgebouwd kan worden. De PVV stemde tegen.
16. vóór alle voorstellen ten behoeve van armoedebestrijding; de PVV stemt structureel tegen maatregelen om armoede te bestrijden.
17. vóór invoering van de miljonairsbelasting waardoor gat tussen arm en heel rijk zou kunnen slinken; de PVV stemde tegen.
18. vóór maatregelen die de belastingvoordelen van het koningshuis beperken; de PVV stemde tegen.
19. tegen liberalisering huursector; de PVV stemt structureel voor voorstellen ten behoeve van het ontleden van de sociale huursector.
20. tegen de “verhuurdersheffing” waardoor woningstichtingen en woningcorporaties financieel gedwongen zijn om veel sociale huurwoningen te verkopen en onvoldoende woningen kunnen bijbouwen. De PVV stemde voor.
21. vóór het omzetten van de “verhuurdersheffing” naar “bouw-investeringsplicht” zodat de woningstichtingen en corporaties weer extra kunnen en moeten gaan bouwen en renoveren. De PVV stemde tegen
22. daarnaast is de PVV van mening dat gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro niet meer in een sociale huurwoning mogen wonen; daar is de SP tegen.
23. de SP is tegen TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals. De PVV is voor.
24. tegen het bevriezen van alle lonen in de publieke sector; de PVV stemde voor.
25. vóór gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers; de PVV stemde tegen.
26. tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen; de PVV stemde voor.
27. tegen bezuinigingen op de politieopleiding; de PVV stemde voor.
28. tegen stopzetting vergoeding van aspirant-agenten; de PVV stemde voor.
29. vóór maatregelen om alcoholverslaafden uit het gemotoriseerd verkeer te houden, de PVV stemde voor.
30. vóór voorstel voor 2000 extra agenten op straat; de PVV stemde tegen.
31. vóór 200 extra internet rechercheurs om internet criminaliteit (waaronder kinderporno) aan te pakken. De PVV stemde tegen.
32. vóór concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen; de PVV stemde tegen.
33. vóór behoud en verbetering voorzieningenniveau van openbaar vervoer in het landelijke gebied; de PVV stemde tegen.
34. vóór het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen; de PVV stemde tegen.
35. vóór inventarisatie van knelpunten op het spoor en voor een onafhankelijke klachteninstelling met betrekking to het openbaar vervoer; de PVV stemde tegen.
36. vóór betere controle op de intensieve veehouderij met betrekking tot volksgezondheid en dierenwelzijn. De PVV stemde tegen.
37. vóór verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen. De PVV stemde tegen ondanks het feit dat de laatste vijf jaar ruim 700 duizend dieren levend zijn verbrand in stalbranden.
38. vóór het voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen; de PVV stemde tegen.
39. vóór het voorstel om de “plezierjacht” te verbieden; de PVV stemde tegen.
40. vóór het voorstel om uitbreiding van het aantal megastallen tegen te gaan; de PVV stemde tegen.
41. vóór het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems. De PVV stemde tegen.
42. tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales en kolencentrales; PVV wil nog meer kerncentrales en kolencentrales.
43. vóór nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken; de PVV stemde tegen.
44. vóór het voorstel tot openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan; de PVV stemde tegen.
45. tegen het leenstelsel in het onderwijs omdat dit leidt tot hoge schuld van studenten. Een drempel om door te leren voor veel jongeren uit gezinnen zonder hoog inkomen. De PVV stemde voor het leenstelsel.
46. voor opvang van mensen in nood, kleinschalig en goed verspreid. De PVV zegt tegen elke opvang te zijn. De werkelijkheid is dat de PVV onlangs instemde met het sneller bouwen van grootschalige asielzoekerscentra. In 2011 toen de PVV aan de knoppen zat kwamen er 16.114 asielzoekers Nederland binnen.

2

Gekste Henkie    
1 jaar geleden door Gekste Henkie

Gekste Henkie schreef: "https://www.doorbraak.eu/sp-of-pvv-wie-komt-er-voor-ons-op/

De SP stemde:
1. tegen voorstellen die hogere “eigen bijdragen” in de zorg mogelijk maken; de PVV stemde voor.
2. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op het persoonsgebonden budget (pgb); de PVV stemde voor.
3. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op de begeleiding van ouderen in de dagopvang; de PVV stemde voor.
4. vóór het voorstel van een meer inkomensafhankelijke premie. Mensen met een hoog inkomen gaan dan wat meer betalen aan zorgpremie, zodat mensen met een laag en middeninkomen minder kwijt zijn aan zorgpremie. De PVV stemde tegen.
5. vóór het afschaffen van het “eigen risico” in de zorg; de PVV stemt daarin tegen telkens in met voorstellen die leiden tot een hoger “eigen risico” in de zorg.
6. vóór maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen; de PVV stemde tegen.
7. vóór voorstellen om het wettelijk recht op jeugdzorg in stand te houden; de PVV stemde tegen.
8. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op jonggehandicapten; de PVV stemde voor.
9. vóór voorstellen waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag gebruik kunnen blijven maken van een pgb; de PVV stemde tegen.
10. vóór het invoeren van een Balkenende norm in de zorg, zodat meer zorggeld aan de zorg besteed kan worden in plaats van dat geld in de zakken van directeuren en managers verdwijnt; De PVV stemde tegen.
11. tegen het afschaffen van de alleenstaande ouderen korting; de PVV stemde voor.
12. tegen winstuitkeringen in de zorg zodat zorggeld aan zorg besteed wordt en niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnt; de PVV stemde voor.
13. tegen het korten op de huurtoeslag; de PVV stemde voor.
14. vóór het afschaffen van het gedeelte hypotheekrente aftrek boven de miljoen euro (beperking villasubsidie); de PVV stemde tegen.
15. vóór het voorstel om woning corporaties/stichtingen in gemeenten waar de woningnood het grootst is, vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing zodat minder sociale huurwoningen verkocht hoeven te worden en meer bijgebouwd kan worden. De PVV stemde tegen.
16. vóór alle voorstellen ten behoeve van armoedebestrijding; de PVV stemt structureel tegen maatregelen om armoede te bestrijden.
17. vóór invoering van de miljonairsbelasting waardoor gat tussen arm en heel rijk zou kunnen slinken; de PVV stemde tegen.
18. vóór maatregelen die de belastingvoordelen van het koningshuis beperken; de PVV stemde tegen.
19. tegen liberalisering huursector; de PVV stemt structureel voor voorstellen ten behoeve van het ontleden van de sociale huursector.
20. tegen de “verhuurdersheffing” waardoor woningstichtingen en woningcorporaties financieel gedwongen zijn om veel sociale huurwoningen te verkopen en onvoldoende woningen kunnen bijbouwen. De PVV stemde voor.
21. vóór het omzetten van de “verhuurdersheffing” naar “bouw-investeringsplicht” zodat de woningstichtingen en corporaties weer extra kunnen en moeten gaan bouwen en renoveren. De PVV stemde tegen
22. daarnaast is de PVV van mening dat gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro niet meer in een sociale huurwoning mogen wonen; daar is de SP tegen.
23. de SP is tegen TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals. De PVV is voor.
24. tegen het bevriezen van alle lonen in de publieke sector; de PVV stemde voor.
25. vóór gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers; de PVV stemde tegen.
26. tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen; de PVV stemde voor.
27. tegen bezuinigingen op de politieopleiding; de PVV stemde voor.
28. tegen stopzetting vergoeding van aspirant-agenten; de PVV stemde voor.
29. vóór maatregelen om alcoholverslaafden uit het gemotoriseerd verkeer te houden, de PVV stemde voor.
30. vóór voorstel voor 2000 extra agenten op straat; de PVV stemde tegen.
31. vóór 200 extra internet rechercheurs om internet criminaliteit (waaronder kinderporno) aan te pakken. De PVV stemde tegen.
32. vóór concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen; de PVV stemde tegen.
33. vóór behoud en verbetering voorzieningenniveau van openbaar vervoer in het landelijke gebied; de PVV stemde tegen.
34. vóór het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen; de PVV stemde tegen.
35. vóór inventarisatie van knelpunten op het spoor en voor een onafhankelijke klachteninstelling met betrekking to het openbaar vervoer; de PVV stemde tegen.
36. vóór betere controle op de intensieve veehouderij met betrekking tot volksgezondheid en dierenwelzijn. De PVV stemde tegen.
37. vóór verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen. De PVV stemde tegen ondanks het feit dat de laatste vijf jaar ruim 700 duizend dieren levend zijn verbrand in stalbranden.
38. vóór het voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen; de PVV stemde tegen.
39. vóór het voorstel om de “plezierjacht” te verbieden; de PVV stemde tegen.
40. vóór het voorstel om uitbreiding van het aantal megastallen tegen te gaan; de PVV stemde tegen.
41. vóór het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems. De PVV stemde tegen.
42. tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales en kolencentrales; PVV wil nog meer kerncentrales en kolencentrales.
43. vóór nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken; de PVV stemde tegen.
44. vóór het voorstel tot openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan; de PVV stemde tegen.
45. tegen het leenstelsel in het onderwijs omdat dit leidt tot hoge schuld van studenten. Een drempel om door te leren voor veel jongeren uit gezinnen zonder hoog inkomen. De PVV stemde voor het leenstelsel.
46. voor opvang van mensen in nood, kleinschalig en goed verspreid. De PVV zegt tegen elke opvang te zijn. De werkelijkheid is dat de PVV onlangs instemde met het sneller bouwen van grootschalige asielzoekerscentra. In 2011 toen de PVV aan de knoppen zat kwamen er 16.114 asielzoekers Nederland binnen."

Gekste Henkie Lekker gedateerd artikel dat vandaag de dag niet relevant meer is en sowieso een hoop onzin bevat.

Als je ergens voor stemt in de kamer stel strengere regels in de bijstand dan is het nog altijd aan de regerende partijen om het goed te doen immers zij zitten allemaal op de verschillende ministerposten.

Zowel PVV als SP hebben nooit in die 10 jaar op één van deze posten gezeten enkel VVD, CDA, D66 en PVDA voor het grootste gedeelte en dat was het. Als je nog verder terug gaat zie je dat voor Rutte de opstart van afbraak van de staat al bij Balkenende een feit was en niet bij PVV of SP of FVD met je grote vriend Bedotje zoals jij hem noemt.

Met dat laatste span je de kroon en is niets anders dan een leugen omdat PVV nooit aan de knoppen heeft gezeten. Kijk maar even hoe Rutte I viel en niet door PVV of laat ik het zo zeggen Wilders maar door tegenwerking van zowel mensen van de VVD en CDA die lagen te bakkeleien. Mijn bewijs hier:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I Goed lezen want dat schijnt voor jou nog wel een behoorlijk probleem te zijn in diverse andere topics.

Los hiervan was het ook nooit de gewoonte om een minderheidskabinet te hebben omdat het altijd een paars beleid was en ook een grote puinhoop was maar dat terzijde.

Ik gaf al aan ik stem strategisch en niet op voorkeur omdat ik geen Rutte IV wil met alle rotzooi die ze hebben veroorzaakt maar nee daar zie ik jou totaal niets over zeggen nee het is PVV of FVD die het doen. Doe je gekke roze bril eens af en stop met het rondvliegen op die roze wolk in fabeltjes land want dat is niet de realiteit.

Wat ook de realiteit is (ik was helaas te jong) is dat Pim Fortuyn heeft laten zien wat er kapot is in de politiek dat voornamelijk geleid wordt door de verkeerde mensen en het alleen maar erger is geworden.

De realiteit van nu is dat zo goed als geen andere partij hoog kan eindigen omdat ze bijna allemaal vrij laag staan (om nog iets te kunnen uitmaken of veranderen) en gezien hun aandachtspunten voor het grootste gedeelte vrij zwak zijn of dit nu klimaat rakkers zijn van GL of D66 of immigranten knuffelaars zoals CU of CDA. Het is allemaal zooi als je dus het één of het ander kiest.

Dit is wat NPO-Kennis zei toen ze PVV als partij onder de loep namen.

De partij is populistisch, met zowel conservatieve, liberale, rechtse als linkse standpunten. De PVV is geen one issue-partij, zij richt zich niet op één politiek onderwerp of één beperkte doelgroep. Er zijn wel typische PVV-thema’s te benoemen, zoals de angst voor de islamisering van Nederland, de weerstand tegen ‘linke hobby’s’ als kunstsubsidie en het verzet tegen een ruimhartig vluchtelingenbeleid. (Gevolgd).

De partij hangt ook standpunten aan die door linkse partijen gedeeld worden, zoals lagere huren en het vasthouden aan een AOW van 65 jaar. Uniek voor de PVV is dat de partij alle ontwikkelingshulp wil stopzetten en geen geld meer in windmolens, kunst en omroepen wil steken. Op monetair gebied moet Nederland af van de euro en terugkeren naar de gulden. Nederland moet uit de EU en de partij is voor directe democratie: “Burgers krijgen macht”. In haar laatste verkiezingsprogramma ‘Nederland weer van ons!’ stelt de partij dat “miljoenen Nederlanders schoon genoeg hebben van de islamisering van ons land. Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid.” De partij wil er nul asielzoekers bij en sluit de grenzen voor immigranten uit islamitische landen. (Iedereen weet nu wel dat Wilders anti islam is en ertegen strijdt)

Nog even over zijn beveiliging

Meteen na zijn vertrek uit de VVD-fractie, moet Wilders al beveiligd worden: sinds oktober 2004 leeft hij met permanente beveiliging. De politicus krijgt doodsbedreigingen vanwege zijn harde standpunten over de islam. Twee dagen na de moord op filmmaker Theo van Gogh, op donderdag 4 november 2004, wordt ontdekt dat Wilders doelwit is van een geplande aanslag. Op de computer van Mohammed B. - Van Gogh’s moordenaar - worden plannen gevonden voor een aanslag op de uitgesproken ex-VVD’er, die ook nog eens politiek bevriend is met islamcritica Ayaan Hirsi Ali. Ook staat Wilders op de vierde plaats van een dodenlijst van terreurorganisatie Al Qaida. Deze zeer serieuze dreigingen vormen de opmaat voor jarenlange schuiladressen waar Wilders en zijn vrouw verblijven. Zij hebben te maken met persoonlijke en permanente beveiliging. Op 23 oktober 2015 stuurt Wilders een tweet om zijn beveiligers te bedanken. Hij beleeft op dat moment het wrange jubileum van precies 11 jaar permanente beveiliging. Zijn tweet: "Maar ik leef gelukkig nog. Waarvoor veel dank".

PVV heeft de beste kaarten om hoog te eindigen en ik hoop dat hij er 50 haalt om een einde te maken aan dat randdebielen zooitje wat er nu al sinds 2010 zit. Zij zijn de hoofdverantwoordelijken van al het leed dat wij burgers van Nederland ondervinden al 10 jaar lang. Volledig kaal gevreten zorgstaat, absurde verhogingen op basisbehoeften zoals voedsel of huizenmarkt (zowel huur als koop) en de marktwerking in de zorg die van het goede zorgstelsel een winstmakend particulier bedrijf heeft gemaakt dat voor de mensen met lage inkomens en midden inkomens de das om doen en zo zijn er nog velen zaken als toeslagen affaires en bonnetje affaire en meer corruptieschandalen.

Nee Gekke Henkie ik ben niet pro Wilders maar ik wil een einde aan deze waanzin en ik denk dat er heus wel bepaalde zaken goed zijn van andere partijen waaronder SP maar zonder PVV komen de anderen nooit waar Rutte zit met de VVD en dat is ongekend hoog en als je een beetje gezond verstand hebt weet jij ook dat dit de anderen niet gaat lukken. Daarom snap ik wel dat Kaag opperde met max 2 termijnen omdat je altijd een einde moet kunnen maken aan een regering die slecht voor de bevolking is.

2

Diederik    
1 jaar geleden door Diederik

Diederik schreef: "Ben jij ook lid van nationaalzorgfonds?"

Diederik Nee lid van de SP

1

yanyans    
1 jaar geleden door yanyans

Diederik schreef: "Lekker gedateerd artikel dat vandaag de dag niet relevant meer is en sowieso een hoop onzin bevat.

Als je ergens voor stemt in de kamer stel strengere regels in de bijstand dan is het nog altijd aan de regerende partijen om het goed te doen immers zij zitten allemaal op de verschillende ministerposten.

Zowel PVV als SP hebben nooit in die 10 jaar op één van deze posten gezeten enkel VVD, CDA, D66 en PVDA voor het grootste gedeelte en dat was het. Als je nog verder terug gaat zie je dat voor Rutte de opstart van afbraak van de staat al bij Balkenende een feit was en niet bij PVV of SP of FVD met je grote vriend Bedotje zoals jij hem noemt.

Met dat laatste span je de kroon en is niets anders dan een leugen omdat PVV nooit aan de knoppen heeft gezeten. Kijk maar even hoe Rutte I viel en niet door PVV of laat ik het zo zeggen Wilders maar door tegenwerking van zowel mensen van de VVD en CDA die lagen te bakkeleien. Mijn bewijs hier:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I Goed lezen want dat schijnt voor jou nog wel een behoorlijk probleem te zijn in diverse andere topics.

Los hiervan was het ook nooit de gewoonte om een minderheidskabinet te hebben omdat het altijd een paars beleid was en ook een grote puinhoop was maar dat terzijde.

Ik gaf al aan ik stem strategisch en niet op voorkeur omdat ik geen Rutte IV wil met alle rotzooi die ze hebben veroorzaakt maar nee daar zie ik jou totaal niets over zeggen nee het is PVV of FVD die het doen. Doe je gekke roze bril eens af en stop met het rondvliegen op die roze wolk in fabeltjes land want dat is niet de realiteit.

Wat ook de realiteit is (ik was helaas te jong) is dat Pim Fortuyn heeft laten zien wat er kapot is in de politiek dat voornamelijk geleid wordt door de verkeerde mensen en het alleen maar erger is geworden.

De realiteit van nu is dat zo goed als geen andere partij hoog kan eindigen omdat ze bijna allemaal vrij laag staan (om nog iets te kunnen uitmaken of veranderen) en gezien hun aandachtspunten voor het grootste gedeelte vrij zwak zijn of dit nu klimaat rakkers zijn van GL of D66 of immigranten knuffelaars zoals CU of CDA. Het is allemaal zooi als je dus het één of het ander kiest.

Dit is wat NPO-Kennis zei toen ze PVV als partij onder de loep namen.

De partij is populistisch, met zowel conservatieve, liberale, rechtse als linkse standpunten. De PVV is geen one issue-partij, zij richt zich niet op één politiek onderwerp of één beperkte doelgroep. Er zijn wel typische PVV-thema’s te benoemen, zoals de angst voor de islamisering van Nederland, de weerstand tegen ‘linke hobby’s’ als kunstsubsidie en het verzet tegen een ruimhartig vluchtelingenbeleid. (Gevolgd).

De partij hangt ook standpunten aan die door linkse partijen gedeeld worden, zoals lagere huren en het vasthouden aan een AOW van 65 jaar. Uniek voor de PVV is dat de partij alle ontwikkelingshulp wil stopzetten en geen geld meer in windmolens, kunst en omroepen wil steken. Op monetair gebied moet Nederland af van de euro en terugkeren naar de gulden. Nederland moet uit de EU en de partij is voor directe democratie: “Burgers krijgen macht”. In haar laatste verkiezingsprogramma ‘Nederland weer van ons!’ stelt de partij dat “miljoenen Nederlanders schoon genoeg hebben van de islamisering van ons land. Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid.” De partij wil er nul asielzoekers bij en sluit de grenzen voor immigranten uit islamitische landen. (Iedereen weet nu wel dat Wilders anti islam is en ertegen strijdt)

Nog even over zijn beveiliging

Meteen na zijn vertrek uit de VVD-fractie, moet Wilders al beveiligd worden: sinds oktober 2004 leeft hij met permanente beveiliging. De politicus krijgt doodsbedreigingen vanwege zijn harde standpunten over de islam. Twee dagen na de moord op filmmaker Theo van Gogh, op donderdag 4 november 2004, wordt ontdekt dat Wilders doelwit is van een geplande aanslag. Op de computer van Mohammed B. - Van Gogh’s moordenaar - worden plannen gevonden voor een aanslag op de uitgesproken ex-VVD’er, die ook nog eens politiek bevriend is met islamcritica Ayaan Hirsi Ali. Ook staat Wilders op de vierde plaats van een dodenlijst van terreurorganisatie Al Qaida. Deze zeer serieuze dreigingen vormen de opmaat voor jarenlange schuiladressen waar Wilders en zijn vrouw verblijven. Zij hebben te maken met persoonlijke en permanente beveiliging. Op 23 oktober 2015 stuurt Wilders een tweet om zijn beveiligers te bedanken. Hij beleeft op dat moment het wrange jubileum van precies 11 jaar permanente beveiliging. Zijn tweet: "Maar ik leef gelukkig nog. Waarvoor veel dank".

PVV heeft de beste kaarten om hoog te eindigen en ik hoop dat hij er 50 haalt om een einde te maken aan dat randdebielen zooitje wat er nu al sinds 2010 zit. Zij zijn de hoofdverantwoordelijken van al het leed dat wij burgers van Nederland ondervinden al 10 jaar lang. Volledig kaal gevreten zorgstaat, absurde verhogingen op basisbehoeften zoals voedsel of huizenmarkt (zowel huur als koop) en de marktwerking in de zorg die van het goede zorgstelsel een winstmakend particulier bedrijf heeft gemaakt dat voor de mensen met lage inkomens en midden inkomens de das om doen en zo zijn er nog velen zaken als toeslagen affaires en bonnetje affaire en meer corruptieschandalen.

Nee Gekke Henkie ik ben niet pro Wilders maar ik wil een einde aan deze waanzin en ik denk dat er heus wel bepaalde zaken goed zijn van andere partijen waaronder SP maar zonder PVV komen de anderen nooit waar Rutte zit met de VVD en dat is ongekend hoog en als je een beetje gezond verstand hebt weet jij ook dat dit de anderen niet gaat lukken. Daarom snap ik wel dat Kaag opperde met max 2 termijnen omdat je altijd een einde moet kunnen maken aan een regering die slecht voor de bevolking is."

Diederik Goedkoop om het gedateerd te noemen Al deze punten gelden nog steeds. Bent U niet overtuigd dat de PVV een hypocriete partij is Die zelfs tegen een eigen motie stemde omdat dat van dhr Wilders moest.

0

yanyans    
1 jaar geleden door yanyans

yanyans schreef: "Nee lid van de SP"

yanyans Dat is dus het probleem want ik ben wel lid vanaf het begin maar het is te triest voor woorden dat jij als SP fan hier niet eens lid van bent wat dit is wat SP wilde bereiken maar heeft gefaald door eigen schuld met slap beleid binnen hun partij.

1

Diederik    
1 jaar geleden door Diederik

yanyans schreef: "Goedkoop om het gedateerd te noemen Al deze punten gelden nog steeds. Bent U niet overtuigd dat de PVV een hypocriete partij is Die zelfs tegen een eigen motie stemde omdat dat van dhr Wilders moest."

yanyans Jij hebt het verkiezingsprogramma van PVV niet gelezen want wat jij zegt klopt geen zak van.

0

Diederik    
1 jaar geleden door Diederik

Diederik schreef: "Dat is dus het probleem want ik ben wel lid vanaf het begin maar het is te triest voor woorden dat jij als SP fan hier niet eens lid van bent wat dit is wat SP wilde bereiken maar heeft gefaald door eigen schuld met slap beleid binnen hun partij."

Diederik Ik geloof er niets van Als ik Uw opmerking lees hoe U afgeeft op de SP en vooral op hun zorgplan kan ik niet geloven dat U er lid van bent. Door lid te zijn van de SP ondersteun ik nationaal zorgplan.

0

yanyans    
1 jaar geleden door yanyans

Diederik schreef: "Jij hebt het verkiezingsprogramma van PVV niet gelezen want wat jij zegt klopt geen zak van."

Diederik Is dat niet waar soms? Lees de 49 punten van die gekke Hennie heeft ingebracht. Weet U niet meer dat de PVV en de SP samen een motie inbrachten om mensen die te veel verdienden voor een sociale woning en te weinig voor een koopwoning te beschermen en tot ontzetting van de SP stemde de PVV tegen hun eigen motie dus niet stellen dat er geen zak van klopt. Heeft U de 49 punten gelezen die de SP verzameld heeft waar de PVV hun beloften niet nakomt. Dat heet kiezers bedrog. Om ze gedateerd noemen is heel kinderachtig Geen argumenten

0

yanyans    
1 jaar geleden door yanyans

yanyans schreef: "Ik geloof er niets van Als ik Uw opmerking lees hoe U afgeeft op de SP en vooral op hun zorgplan kan ik niet geloven dat U er lid van bent. Door lid te zijn van de SP ondersteun ik nationaal zorgplan."

yanyans Nee hoor want daar moet jij je apart voor inschrijven hier https://nationaalzorgfonds.nl/ en kijk onderaan de pagina wie dit ondersteunt.

Helaas maar 250.000 inschrijvingen wat miljoenen had kunnen zijn als ze een betere overtuiging hadden gehad.

0

Diederik    
1 jaar geleden door Diederik

yanyans schreef: "Is dat niet waar soms? Lees de 49 punten van die gekke Hennie heeft ingebracht. Weet U niet meer dat de PVV en de SP samen een motie inbrachten om mensen die te veel verdienden voor een sociale woning en te weinig voor een koopwoning te beschermen en tot ontzetting van de SP stemde de PVV tegen hun eigen motie dus niet stellen dat er geen zak van klopt. Heeft U de 49 punten gelezen die de SP verzameld heeft waar de PVV hun beloften niet nakomt. Dat heet kiezers bedrog. Om ze gedateerd noemen is heel kinderachtig Geen argumenten"

yanyans Begin je weer met die onzinnige zogenaamde zaakjes die toevallig alleen door de SP zijn uitgezocht ergens in 2011 en die allang niet relevant meer zijn. Ook die lijst van Gekke Henkie is niet relevant.

De enige relevantie die het heeft is jullie haat jegens PVV terwijl Roemer jou partijtje naar de prullenbak heeft gewezen met zijn slappe gelul.

Wat jij niet begrijpt is dat SP nooit boven VVD gaat komen qua zetels en ik zeg ook niet dat PVV dat doet maar wel een veel grotere kans heeft dan SP.

CDA is ook een probleem omdat die juist nu maar ook in het verleden partijen uitsluit wat niets met democratie te maken heeft wat veel gebruikers hier rond roepen maar dictatuur omdat zij weer VVD en CDA bepaald hadden welke weg ze gingen inslaan.

In een gezonde democratie bepaalt de stemmingsuitslag wie regeert en niet één of twee partijen die de ander buitensluit van jij doet lekker niet mee. We spreken hier over een kwart van Nederland die gewoon van tafel is geveegd.

2

Diederik    
1 jaar geleden door Diederik

Diederik schreef: "Begin je weer met die onzinnige zogenaamde zaakjes die toevallig alleen door de SP zijn uitgezocht ergens in 2011 en die allang niet relevant meer zijn. Ook die lijst van Gekke Henkie is niet relevant.

De enige relevantie die het heeft is jullie haat jegens PVV terwijl Roemer jou partijtje naar de prullenbak heeft gewezen met zijn slappe gelul.

Wat jij niet begrijpt is dat SP nooit boven VVD gaat komen qua zetels en ik zeg ook niet dat PVV dat doet maar wel een veel grotere kans heeft dan SP.

CDA is ook een probleem omdat die juist nu maar ook in het verleden partijen uitsluit wat niets met democratie te maken heeft wat veel gebruikers hier rond roepen maar dictatuur omdat zij weer VVD en CDA bepaald hadden welke weg ze gingen inslaan.

In een gezonde democratie bepaalt de stemmingsuitslag wie regeert en niet één of twee partijen die de ander buitensluit van jij doet lekker niet mee. We spreken hier over een kwart van Nederland die gewoon van tafel is geveegd. "

Diederik Makkelijk he om te stellen dat de verkiezingsfraude verjaard is. Wat de PVV in 2011 onderzocht heeft volgens mij geldt dat nog steeds. Onbetrouwbaar in 2011 nog steeds onbetrouwbaar. Het ergste waar ze eerst tegen stemde brengen ze nu in als zijnde hun idee. Ik vind het jammer dat meer mensen het niet zien dat de PVV onbetrouwbaar is.

0

yanyans    
1 jaar geleden door yanyans

Gekste Henkie schreef: "https://www.doorbraak.eu/sp-of-pvv-wie-komt-er-voor-ons-op/

De SP stemde:
1. tegen voorstellen die hogere “eigen bijdragen” in de zorg mogelijk maken; de PVV stemde voor.
2. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op het persoonsgebonden budget (pgb); de PVV stemde voor.
3. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op de begeleiding van ouderen in de dagopvang; de PVV stemde voor.
4. vóór het voorstel van een meer inkomensafhankelijke premie. Mensen met een hoog inkomen gaan dan wat meer betalen aan zorgpremie, zodat mensen met een laag en middeninkomen minder kwijt zijn aan zorgpremie. De PVV stemde tegen.
5. vóór het afschaffen van het “eigen risico” in de zorg; de PVV stemt daarin tegen telkens in met voorstellen die leiden tot een hoger “eigen risico” in de zorg.
6. vóór maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen; de PVV stemde tegen.
7. vóór voorstellen om het wettelijk recht op jeugdzorg in stand te houden; de PVV stemde tegen.
8. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op jonggehandicapten; de PVV stemde voor.
9. vóór voorstellen waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag gebruik kunnen blijven maken van een pgb; de PVV stemde tegen.
10. vóór het invoeren van een Balkenende norm in de zorg, zodat meer zorggeld aan de zorg besteed kan worden in plaats van dat geld in de zakken van directeuren en managers verdwijnt; De PVV stemde tegen.
11. tegen het afschaffen van de alleenstaande ouderen korting; de PVV stemde voor.
12. tegen winstuitkeringen in de zorg zodat zorggeld aan zorg besteed wordt en niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnt; de PVV stemde voor.
13. tegen het korten op de huurtoeslag; de PVV stemde voor.
14. vóór het afschaffen van het gedeelte hypotheekrente aftrek boven de miljoen euro (beperking villasubsidie); de PVV stemde tegen.
15. vóór het voorstel om woning corporaties/stichtingen in gemeenten waar de woningnood het grootst is, vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing zodat minder sociale huurwoningen verkocht hoeven te worden en meer bijgebouwd kan worden. De PVV stemde tegen.
16. vóór alle voorstellen ten behoeve van armoedebestrijding; de PVV stemt structureel tegen maatregelen om armoede te bestrijden.
17. vóór invoering van de miljonairsbelasting waardoor gat tussen arm en heel rijk zou kunnen slinken; de PVV stemde tegen.
18. vóór maatregelen die de belastingvoordelen van het koningshuis beperken; de PVV stemde tegen.
19. tegen liberalisering huursector; de PVV stemt structureel voor voorstellen ten behoeve van het ontleden van de sociale huursector.
20. tegen de “verhuurdersheffing” waardoor woningstichtingen en woningcorporaties financieel gedwongen zijn om veel sociale huurwoningen te verkopen en onvoldoende woningen kunnen bijbouwen. De PVV stemde voor.
21. vóór het omzetten van de “verhuurdersheffing” naar “bouw-investeringsplicht” zodat de woningstichtingen en corporaties weer extra kunnen en moeten gaan bouwen en renoveren. De PVV stemde tegen
22. daarnaast is de PVV van mening dat gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro niet meer in een sociale huurwoning mogen wonen; daar is de SP tegen.
23. de SP is tegen TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals. De PVV is voor.
24. tegen het bevriezen van alle lonen in de publieke sector; de PVV stemde voor.
25. vóór gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers; de PVV stemde tegen.
26. tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen; de PVV stemde voor.
27. tegen bezuinigingen op de politieopleiding; de PVV stemde voor.
28. tegen stopzetting vergoeding van aspirant-agenten; de PVV stemde voor.
29. vóór maatregelen om alcoholverslaafden uit het gemotoriseerd verkeer te houden, de PVV stemde voor.
30. vóór voorstel voor 2000 extra agenten op straat; de PVV stemde tegen.
31. vóór 200 extra internet rechercheurs om internet criminaliteit (waaronder kinderporno) aan te pakken. De PVV stemde tegen.
32. vóór concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen; de PVV stemde tegen.
33. vóór behoud en verbetering voorzieningenniveau van openbaar vervoer in het landelijke gebied; de PVV stemde tegen.
34. vóór het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen; de PVV stemde tegen.
35. vóór inventarisatie van knelpunten op het spoor en voor een onafhankelijke klachteninstelling met betrekking to het openbaar vervoer; de PVV stemde tegen.
36. vóór betere controle op de intensieve veehouderij met betrekking tot volksgezondheid en dierenwelzijn. De PVV stemde tegen.
37. vóór verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen. De PVV stemde tegen ondanks het feit dat de laatste vijf jaar ruim 700 duizend dieren levend zijn verbrand in stalbranden.
38. vóór het voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen; de PVV stemde tegen.
39. vóór het voorstel om de “plezierjacht” te verbieden; de PVV stemde tegen.
40. vóór het voorstel om uitbreiding van het aantal megastallen tegen te gaan; de PVV stemde tegen.
41. vóór het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems. De PVV stemde tegen.
42. tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales en kolencentrales; PVV wil nog meer kerncentrales en kolencentrales.
43. vóór nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken; de PVV stemde tegen.
44. vóór het voorstel tot openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan; de PVV stemde tegen.
45. tegen het leenstelsel in het onderwijs omdat dit leidt tot hoge schuld van studenten. Een drempel om door te leren voor veel jongeren uit gezinnen zonder hoog inkomen. De PVV stemde voor het leenstelsel.
46. voor opvang van mensen in nood, kleinschalig en goed verspreid. De PVV zegt tegen elke opvang te zijn. De werkelijkheid is dat de PVV onlangs instemde met het sneller bouwen van grootschalige asielzoekerscentra. In 2011 toen de PVV aan de knoppen zat kwamen er 16.114 asielzoekers Nederland binnen."

Gekste Henkie Ik heb al vaak geschreven dat die onbenullen die op de PVV stemmen geen seconde in de gaten hebben dat ze zelf het hardst genaaid zijn wanneer de PVV werkelijk de kar zou mogen trekken.

Maar ja, Geert is ook anti-Islam. Alles dat telt voor die schaapjes. En zo blaten ze trouw achter Geertje aan. question question

0

Weet geen naam    
1 jaar geleden door Weet geen naam

In plaats van het over de maatregelen te hebben, zouden ze het eerst over de daadwerkelijke ernst van het virus moeten hebben.
Als je eenmaal hebt geconstateerd dat het helemaal niet zo'n gevaarlijk virus is (vergelijkbaar met een zware griep), dan hoef je het daarna niet over maatregelen te hebben, want die zijn dan ALLEMAAL overbodig en onwenselijk.


4
xtremy    
1 jaar geleden door xtremy

xtremy schreef: "In plaats van het over de maatregelen te hebben, zouden ze het eerst over de daadwerkelijke ernst van het virus moeten hebben.
Als je eenmaal hebt geconstateerd dat het helemaal niet zo'n gevaarlijk virus is (vergelijkbaar met een zware griep), dan hoef je het daarna niet over maatregelen te hebben, want die zijn dan ALLEMAAL overbodig en onwenselijk.


"

xtremy Met maatregelen méér doden in 2020 dan zonder maatregelen in 2018..... Zegt genoeg lijkt mij.

Daarnaast gaat het natuurlijk niet alleen om de doden maar ook over wat de zorg en de mensen in de zorg aan kunnen. Die moeten we niet overbelasten.

2

Rare Rakker    
1 jaar geleden door Rare Rakker

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Laatste reacties
smurf
Energiecrisis: 'Als mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, komen ze in opstand' - Café Weltschmerz

Daarom hebben ze geheime diensten de afgelopen decennia ook zo opgeschaald. Om de komende opstand te onderdrukken....

5 uur geleden geplaatst door smurf

LoydMorris
Limburg moet 450 extra opvangplekken asielzoekers regelen

Zet ze maar bij Eric van der Burg voor de deur. . . De Staatssecretaris (VVD) die alle VVD-stemmers besodemietert. Zie onderstaand linkje...

5 uur geleden geplaatst door LoydMorris

Bram brabant
Rijk gaat bij ’weigergemeenten’ bestemming aanpassen voor azc

Tief op met die profiteurs. Kut kabinet. 🤬...

5 uur geleden geplaatst door Bram brabant

progressiefliberaal
Tentenkamp in Rotterdam als protest tegen 'inhumane' opvang vluchtelingen

Men wil humanere opvang. Dat doet me denken aan wat Jesse Klaver jaren geleden riep: we moeten empathischer zijn.Wat betekent dat? Dat m...

5 uur geleden geplaatst door progressiefliberaal

progressiefliberaal
Nog 5.600 extra crisisnoodopvangplekken asielzoekers nodig

Niemand.Intussen krijgen we als Nederlanders te horen dat we minder energie moeten verbruiken, dat er een watertekort is, dat we maar moeten w...

5 uur geleden geplaatst door progressiefliberaal