U blokkeert onze banners :(

Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden goedgekeurd. Dit vinden wij jammer, want Nieuwskoerier.nl is mede dankzij onze advertenties gratis toegankelijk. Help ons door Nieuwskoerier.nl te whitelisten

Binnenland
  • 16
Met het vorige week overeengekomen Europese coronaherstelfonds wordt de Europese Unie volgens sommige critici een transferunie. Deze critici hebben vaak als repliek te horen gekregen dat de EU daarvan al lang de karaktertrekken vertoont. Er bestaan al heel lang sociale-cohesiefondsen waard ...

12 dagen geleden door Querulijn Xaverius

REAGEER MET EEN EMOJI
3
1
1
10
LEES MEER OVER

De Engelsen liggen in een deuk.

1 Spraypaint    
12 dagen geleden door Spraypaint
4
Meld

artikel:
(Bert de Vries is oud-minister van Sociale Zaken (CDA) en auteur van het boek Ontspoord kapitalisme)

Europese Unie Zuid-Europese landen hebben onhoudbare staatsschulden, ineenstorting van de muntunie dreigt, schrijft Bert de Vries. Het coronaherstelfonds helpt niet:

Met het vorige week overeengekomen Europese coronaherstelfonds wordt de Europese Unie volgens sommige critici een transferunie. Deze critici hebben vaak als repliek te horen gekregen dat de EU daarvan al lang de karaktertrekken vertoont. Er bestaan al heel lang sociale-cohesiefondsen waardoor geld van de rijke naar de zwakke lidstaten stroomt om in die laatste de economische structuur te versterken. Het nieuwe herstelfonds zou daarom niet meer betekenen dan een – door de coronacrisis gerechtvaardigde – flinke schep daarbovenop. Het vernieuwende ervan zou er vooral in zitten dat de EU voor de financiering daarvan voor een ongekend bedrag obligaties gaat uitgeven, waarvan de aflossing wordt gegarandeerd door alle lidstaten. Daardoor zou volgens verschillende commentatoren ook de Rubicon naar eurobonds zijn overgestoken. Nu zelfs de Duitse bondskanselier Merkel bereid was die stap te zetten, zouden de dwarsliggers hun achterhoedegevechten moeten staken en zich constructiever moeten opstellen.

Met deze framing van de discussie wordt de werkelijkheid flink geweld aangedaan. Dat de EU kenmerken van een transferunie heeft valt niet te betwisten. Dat alle lidstaten garant staan voor de financiering van het herstelfonds evenmin. Maar dit raakt de kern van de discussie niet. Bovendien leidt het herstelfonds af van de echte problemen: binnen een paar jaar staat de muntunie voor een nieuwe schuldencrisis.

Het misverstand over de transferunie wordt vooral veroorzaakt door het ongelukkige gebruik van die term. Wat de tegenstanders feitelijk bedoelen, is dat zij zich verzetten tegen een schuldenunie. Daarvoor beroepen zij zich op artikel 125 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie waarin gesteld wordt: „De Lid-Staten zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van […] andere overheden […] en nemen deze verbintenissen niet over, onverminderd de wederzijdse garanties voor de gemeenschappelijke uitvoering van een specifiek project”. Waar het dus om gaat is dat de lidstaten overeengekomen zijn dat zij niet garant zullen staan voor elkaars schulden. Het artikel verbiedt niet dat lidstaten alleen of gezamenlijk garant staan voor schulden van de EU.

Hoge staatsschuld niet afgestraft:
Dat maakt ook duidelijk dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen eurobonds en de obligaties die nu worden uitgegeven voor de financiering van het herstelfonds. Eurobonds zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van de staatsschuld van lidstaten. Wanneer de aflossing daarvan wordt gegarandeerd door alle lidstaten, betekent dat een duidelijke inbreuk op de afspraak dat lidstaten niet aansprakelijk zijn voor elkaars schulden. Bovendien betekent het dat zwakke lidstaten meeliften op de kredietwaardigheid van sterkere lidstaten en daardoor hun hoge staatsschuld goedkoop kunnen financieren. Hoge staatsschulden worden daardoor niet meer afgestraft door een hoge rente, waardoor de disciplinerende werking van de kapitaalmarkt ernstig wordt afgezwakt. Het is om die reden dat Merkel tijdens de eurocrisis in 2012 verklaarde: „Zolang ik leef zal er geen vergemeenschappelijking van schulden in de Europese Unie komen”. En het is precies om dezelfde reden dat Frankrijk en andere zuidelijke lidstaten elke gelegenheid aangrijpen om daarvoor te pleiten.

Voor de uitgifte van obligaties voor het herstelfonds gelden deze bezwaren niet. Het is daarom onjuist om te stellen dat Merkel hiermee een draai van 180 graden heeft gemaakt, zoals wel is beweerd. De Europese Verdragen verbieden nergens dat de lidstaten elkaar geld cadeau doen of aan elkaar lenen en dat financieren uit een fonds waarvoor ze gezamenlijk garant staan.

Wel is het zo dat de disciplinerende werking van het verbod om voor elkaars schulden garant te staan ernstig ondermijnd is door de opkoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zorgen ervoor dat de rente op de staatsobligaties van zwakke lidstaten maar heel weinig boven het niveau van de sterkste lidstaten ligt. Zonder die opkoopprogramma’s zou de rente op de staatsobligaties van Italië en andere zuidelijke lidstaten waarschijnlijk zo hoog oplopen, dat hun staatsschuld onhoudbaar wordt en de muntunie de gevolgen daarvan niet overleeft. En daar zit het echte probleem; niet bij de economische coronacrisis waarvoor het herstelfonds voor opgezet is.


De staatsschuld mag gerust oplopen, zoals Japan laat zien De politiek is verantwoordelijk
Het is echter zeer de vraag of het bijeenhouden van de muntunie onder het mandaat van de ECB valt. Niet toevallig verklaarde Christine Lagarde tijdens haar eerste persconferentie als president van de ECB dat die bank er niet was om te voorkomen dat de renteverschillen tussen de lidstaten (de zogeheten ‘spread’) te veel zouden oplopen. Evenmin is het toevallig dat zij zich in de discussies met de regeringsleiders daarna aan de kant van de pleitbezorgers voor eurobonds schaarde. De verantwoordelijkheid voor de muntunie hoort immers thuis op het bordje van de politiek, en niet op dat van een technocratisch orgaan als de ECB. De noordelijke lidstaten gaan die verantwoordelijkheid tot nu uit de weg. Dat kan slechts zolang de ECB door met haar opkoopprogramma’s de oneigenlijke taak op zich neemt om de renteverschillen klein te houden. Het is zeer de vraag hoe lang dat kan voortduren.

Daarom is het herstelfonds van 750 miljard euro eigenlijk vooral een afleidingsmanoeuvre. Op basis van de nu bekende informatie kan Italië de komende vier jaar ruim 80 miljard aan subsidies uit dit fonds tegemoet zien. Dat lijkt heel wat, maar het is niet meer dan 5 procent van de Italiaanse economie. Naar verwachting zal die dit jaar met circa 11 procent krimpen en zal het begrotingstekort oplopen tot ruim 10 procent. De staatsschuld zal daardoor groeien naar zo’n 160 procent. Ervan uitgaande dat het economisch herstel traag op gang komt en de regering het herstel niet in de kiem wil smoren met een hard bezuinigingsbeleid, bestaat er ondanks de subsidies uit het herstelfonds nauwelijks uitzicht op daling daarvan.

Je hoeft niet over grote profetische gaven te beschikken om te kunnen voorspellen dat de zorg over de houdbaarheid van de Italiaanse staatsschuld al binnen een of twee jaar de gemoederen weer heftig in beroering zal brengen. Met Spanje zal het niet veel anders gaan. De kans is levensgroot dat de noordelijke lidstaten het grote gebaar dat zij nu gemaakt hebben door in te stemmen met het herstelfonds dan zullen gebruiken als argument om er op aan te dringen dat de zuidelijke staten eindelijk echt gaan hervormen. Maar de discussie van de laatste tijd heeft tegelijk duidelijk gemaakt dat de zuidelijke landen van die bemoeizucht niet gediend zijn en zullen claimen dat substantiële begrotingstekorten juist een voorwaarde vormen om uit de schulden te kunnen groeien.

De ‘historische’ daadkracht die de regeringsleiders na een voorbereiding van vijf maanden en onderhandelingen die zich vier etmalen voortsleepten hebben getoond komt daardoor neer op de zoveelste illustratie van wat Adam Tooze in zijn boek Gecrasht (over de vorige schuldencrisis) typeerde als een beleid van uitstellen en doen alsof.

2 Querulijn Xaverius    
12 dagen geleden door Querulijn Xaverius
1
Meld

Boeie... dan ligt ik allang onder de grasmat.

3 smurf    
12 dagen geleden door smurf
9
Meld

@3 Over een paar jaar? hoe dat? mag het toch niet hopen!

4 Querulijn Xaverius    
12 dagen geleden door Querulijn Xaverius
2
Meld

@4 Nah... je hebt gelijk hoor wat betreft de EU. Stelletje ratten zijn het.

5 smurf    
12 dagen geleden door smurf
2
Meld

@2 stukjes fictie herhalen maakt het nog geen realiteit.
Je voorspelt niks, je hoopt het (of je trolt).

6 kritischelezer    
12 dagen geleden door kritischelezer
7
Meld

@5 Kijk! Dan zijn we het toch eensquestion

7 Querulijn Xaverius    
12 dagen geleden door Querulijn Xaverius
1
Meld

@6 Ik trol niets..haal alleen maar Bert de Vries uit het NRC aan..Niet de minste. Of is dat ook al een trol in jouw ogen

8 Querulijn Xaverius    
12 dagen geleden door Querulijn Xaverius
4
Meld

De wereldeconomie krimpt door een pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen en meneer voorspelt een schuldencrisis. Briljant, dat kan een 5 jarige nog..

9 BlackNinja    
12 dagen geleden door BlackNinja
11
Meld

@9 jammer dat je het artikel niet gelezen hebt..Maar het moet niet meevallen voor je. Het is iets meer leesvoer dan de Donald Duck.

10 Querulijn Xaverius    
12 dagen geleden door Querulijn Xaverius
5
Meld

@8 "haal alleen maar aan" Je haalt fictie aan, want ook Bert de Vries kan de toekomst niet voorspellen.

11 kritischelezer    
12 dagen geleden door kritischelezer
6
Meld

@11 ,
En toch heb ik meer vertrouwen in de toekomstvoorspellingen van Bert de Vries dan die van Frans Timmermans, Mark Rutte en Guy Verhofstadt...

12 Graaier1000    
12 dagen geleden door Graaier1000
1
Meld

@12 Uiteraard mag je dat zelf weten.

13 kritischelezer    
12 dagen geleden door kritischelezer
4
Meld

Niets nieuws wat hij roept.
Is al lang door gerenommeerde economen en mensen uit de (Europese) bankwereld, voor gewaarschuwd.
Door deze coronacrisis, is de kans erop alleen maar sneller geworden...

14 Strongoli    
11 dagen geleden door Strongoli
0
Meld

Daarom moeten we een NEXIT veroorzaken, liefst DIT jaar nog.

15 xtremy    
11 dagen geleden door xtremy
2
Meld

Geeft niet, Sophie in 't Veld heeft een geldboom dus we moeten niet alleen maar centendiscussies voeren.

16 progressiefliberaal    
11 dagen geleden door progressiefliberaal
0
Meld

@3 U heeft geen kinderen of kleinkinderen die het misschien straks voor hun kiezen krijgen?

17 Nieuwsgierig    
11 dagen geleden door Nieuwsgierig
1
Meld

Serieuzer: de oude Italiaanse schuld (van ruim voor 2000) moet kwijtgescholden worden. Leg voor de grap eens wat cijfers bij elkaar:

https://tradingeconomics.com/italy/government-debt

Ruim 40% van de schuld bestond al voor de jaren 90. Deels vanwege die oude schuld, draagt men dik over de 10% van de totale opbrengsten voor de staat, aan rente af.
https://tradingeconomics.com/italy/interest-payments-percent-of-revenue-wb-data.html

Dat veroorzaakt net zo goed voor een groot deel de tekorten.
https://tradingeconomics.com/italy/government-budget


Snijd in die schuld. We zijn alleen maar met zijn allen schuldeisers aan het spekken die al lang en breed hun geld terugverdiend hebben. De belastingbetalers, zowel in Italië als in Nederland, bloeden enkel om investeerders rijker te maken.

18 progressiefliberaal    
11 dagen geleden door progressiefliberaal
1
Meld

@17 Ach... ik word een beetje moe van die hele EU. We hebben er een boel ellende van en ik kan het eigenlijk niet meer aanzien. Nederlanders zouden massaal op anti-EU partijen moeten stemmen. Maar dat doen ze toch niet. Dus jah...

19 smurf    
11 dagen geleden door smurf
0
Meld

De discussies over hoeveel miljard er van het ene na het andere land overgeheveld moeten worden, zijn alleen maar afleiding.

Waar het werkelijk over zou moeten gaan, is de vraag wie die schuldenaren eigenlijk zijn en hoeveel zij binnen harken.

Stop allereerst maar eens met rente te betalen aan de graaiers, dan zijn we al een hele stap verder.

Het geouwehoer van politici dient enkel ter afleiding van de rijke zakenlui die ondertussen achter de schermen slapend rijk worden doordat er letterlijk tientallen miljarden alleen al aan rente afgedragen wordt.

20 progressiefliberaal    
11 dagen geleden door progressiefliberaal
0
Meld

@19 IK ben ook niet zo'n fan van de EU maar ik weet niet wat beter is, erin blijven of eruit gaan?

Zolang je als land een hele sterke positie hebt en echt iets te bieden hebt en Europa (samenwerking van landen) niet echt nodig hebt omdat je veelal je zelf kan bedruipen kan de keus om er uit te gaan of er niet aan te beginnen makkelijker zijn.

Noorwegen is bijv. een land dat niet in de EU zit, maar die hebben olie en gas en geen staatsschuld en hebben wel enkele regelingen met Europa lopen, maar behouden hun soevereiniteit:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen_en_de_Europese_Unie#:~:text=Noorwegen%20is%20geen%20lid%20van,politiek%20sinds%20de%20Tweede%20Wereldoorlog.

21 Nieuwsgierig    
11 dagen geleden door Nieuwsgierig
1
Meld

@21 Nederland is een doorvoer land. Ons belangrijkste kunstje is dozen schuiven... Tja..

22 smurf    
11 dagen geleden door smurf
1
Meld

@22 Ja daar heb je het al, dus erg afhankelijk van andere landen.

23 Nieuwsgierig    
11 dagen geleden door Nieuwsgierig
1
Meld

@23 Ja... een klimaat project zou ons al minder afhankelijk maken. Dat is dus altijd positief.

24 smurf    
11 dagen geleden door smurf
2
Meld

Ik ga me niet de touwtyfus werken om die schulden af te betalen.
En verder vind ik het best!

Rest my case.

25 Arthur2000    
11 dagen geleden door Arthur2000
0
Meld

Ja, dan zijn de huidige "leiders" binnen

26 Uitede aka Espede    
11 dagen geleden door Uitede aka Espede
0
Meld

dat is een makkelijke voorspelling, want wanneer is er geen crisis. elk jaar wel

27 Roomboterbabbelaar    
11 dagen geleden door Roomboterbabbelaar
0
Meld

@27 En nu Corona en een spoedwet in de maak om ons monddood te maken. En als bonus, een muilkorfje.

28 Rapunzel    
11 dagen geleden door Rapunzel
0
Meld

@25
Denk dat dit de komende jaren en zal je maar niet bang praten door het decennia’s te noemen, wel het geval zal zijn. Deze (steeds verder oplopende) schulden zullen toch ergens vandaan gehaald moeten worden. Hoe logisch is het dan om deze bij de grootste club ‘betalers’ te stallen. Als de grootste club een beetje mak blijft ... wordt ook dit een pies of koekie. question

29 Tante Annie    
11 dagen geleden door Tante Annie
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Kritiek op Maarten van Rossem die het Oude Te...
Totaal krankjorum, gewelddadig en idioot”, oo...

1 dag geleden door Coen

Dit is de ‘running mate’ van Joe...
De Democratische presidentskandidaat Joe Bide...

13 uur geleden door AD

President Trump en media als TGP hadden gelij...
Dit is gebleken uit documenten die JW heeft v...

1 dag geleden door Proemevla

Behandeling “spoedwet” versneld.
De regeling is omstreden omdat sinds de Tweed...

1 dag geleden door Rapunzel

Ruim 4000 nieuwe besmettingen, 1448 meer dan...
De afgelopen week zijn er in Nederland 4036 m...

22 uur geleden door AD


ADVERTENTIE


Laatste reacties
Nicks R. Van
Kabinet stelt vanaf donderdag weer inreisverb...
Hadden ze 40 jaar eerder moeten doen!...

minder dan een minuut geleden door Nicks R. Van

Bezorgde Europeaan
Rapper Killer Mike: 'Breng allemaal je geld n...
Wat is "een zwarte bank"?* Een bank welke...

minder dan een minuut geleden door Bezorgde Europeaan

Reagurius
Rapper Killer Mike: 'Breng allemaal je geld n...
@8 O heb jij wel een abbo op dat blad?...

1 minuut geleden door Reagurius

Proemevla
Dit is de ‘running mate’ van Joe Biden...
@198Je bedoelt de reacties van halve zolen ...

1 minuut geleden door Proemevla

solidsteel
Dit is de ‘running mate’ van Joe Biden...
@199 "Zo, Proem is weer lekker aan het karakt...

1 minuut geleden door solidsteel

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig