U blokkeert onze banners :(

Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden goedgekeurd. Dit vinden wij jammer, want Nieuwskoerier.nl is mede dankzij onze advertenties gratis toegankelijk. Help ons door Nieuwskoerier.nl te whitelisten

Binnenland
  • 12
Het is niet uitgesloten dat vanwege de coronacrisis de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar worden uitgesteld. ...

10 dagen geleden door opinievolger68

REAGEER MET EEN EMOJI
1
1
5
1
36

@97 Roken brengt de gezondheid van anderen ook in gevaar, toch pleeg je geen strafbaar feit en kun je dus niet beboet worden als je op straat binnen een straal van 1,5m naast me de rook in mijn gezicht zou blazen! Uw opmerking is dan ook onzin.
En welke suggestieve beschuldigingen bedoeld u nu precies? Of bent u nu aan mijn adres suggestieve beschuldigingen aan het uiten?

101 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
5
Meld

@96 Tja, vooralsnog zie ik, kennelijk anders dan u, geen enkele reden om aan te nemen dat we richting politiestaat gaan. Ik zie wetten, waar ik het al dan niet mee eens ben, op democratische wijze tot standkomen, namelijk via van het door ons gekozen parlement.

U stelt aan die wetten een tweede eis: dat ze aansluiten bij hoe ú de samenleving ingericht wilt zien. Dat vind ik dan weer een ondemocratische gedachte.

102 Smiling    
10 dagen geleden door Smiling
4
Meld

@65 We hebben het nu alleen niet over een "wissewasje".
Maar dat besef je je zelf hopelijk ook wel.
Ik snap dat het voor jou als VVD 'er allemaal lastig is, en dat je Rutte niet wil afvallen, maar hij heeft het écht op alle fronten totaal verkeerd aangepakt, en de democratie is daardoor verloren gegaan.

103 xtremy    
10 dagen geleden door xtremy
5
Meld

@92

Als er ergens een chemische fabriek in brand staat en in de omgeving wordt opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven ga je jouw dan ook beroepen op artikel 13 van de universele mensen rechten?

Onze grondwet:

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

104 NLsandman    
10 dagen geleden door NLsandman
1
Meld

* Verwijderd door de redactie *

105 Jan Baarch    
10 dagen geleden door Jan Baarch

@98 ,
De rechter zal een afweging maken tussen onbeperkte bewegingsvrijheid en het mogelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
Mijn inschatting is dat gezondheid de voorrang krijgt boven het recht de medemens tot op minder dan 1,5 meter te benaderen.

106 Graaier1000    
10 dagen geleden door Graaier1000
1
Meld

@106 Daar ben ik nog niet zo zeker van. Des te meer, er nu wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont dat 1,5m in de buitenlucht helemaal niet nodig is en dat er geen gevaar is voor de gezondheid. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-nauwelijks-kans-op-besmetting-in-buitenlucht~b28c006b

107 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
5
Meld

@106 . Het mogelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is al aan de orde zodra je achter het stuur van auto stapt. . Onzin dus. Er is nog nooit iemand veroordeeld voor het besmetten van een ander met Corona en zeker niet met de beschuldiging van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. En in dat licht gezien zijn het extreme maatregelen en zeker als er boetes op staan terwijl je alleen gebruik maakt van je grondrechten.

Advies is prima en ook ik loop met grote bogen om anderen heen als ik buiten ben. Maar dat doe ik voor mezelf en uit vrije wil.

108 PFL    
10 dagen geleden door PFL
6
Meld

@101 Zolang roken op straat in een wet niet gezien wordt als het bewust in gevaar brengen van de gezondheid van anderen, is het niet strafbaar. Zodra dit wel in een wet wordt opgenomen, is het wel strafbaar.

Vraag niet naar de bekende weg als het gaat over het gebrek aan geschiedenislessen en een plaat voor mijn kop. Lees je eigen reacties.

109 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
0
Meld

@103 Een beslissing die je als regering kan nemen is gewoon een beslissing die je als regering kan nemen. Net als dat je moties van de tweede kamer niet hoeft uit te voeren. Zo werkt het nu eenmaal al 100+ jaar in onze democratie, kan je om huilen en grienen maar is nu eenmaal een feit. Is verder helemaal niet lastig ook niet als VVD’er.

En je ‘ de democratie is verloren gegaan’ getuigt van een idiote hysterie en is gewoon liegen. Maar dat snap je zelf ook wel.,

110 JackKropotkin    
10 dagen geleden door JackKropotkin
1
Meld

@105 Ook jij begint verkouden te worden.

111 JackKropotkin    
10 dagen geleden door JackKropotkin
0
Meld

@108 Je schrijft: "Het mogelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is al aan de orde zodra je achter het stuur van auto stapt"

Het is pas strafbaar als je de bedoeling hebt om een ander zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, bewust de veiligheid van jezelf in gevaar te brengen of opzettelijk schade toe te brengen aan goederen van een ander.

Voorbeeld: Zodra je met een auto gaat rijden zonder rijbevoegdheid, ben je al strafbaar. Zodra je auto rijdt zonder gordels om, ben je strafbaar. Zodra je te hard rijdt, ben je strafbaar. Enz. enz. Dat is dus geen aantasting van je grondrechten, maar bedoeld om schade en letsel te voorkomen. De kans is aanwezig dat je door een coronabesmetting al of niet in ernstige mate ziek wordt of zelfs komt te overlijden. Dat lijkt mij toch een aardig voorbeeld van het in gevaar brengen van de gezondheid van een ander.

Het is de grondwettelijke plicht van de overheid om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Dus geen aantasting van de grondrechten.

112 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

Toen Janmaat onder luid hoongelach van zijn mede-Kamerleden in de fik werd gestoken met zijn hele entourage, was dat het begin van het einde.

113 Wendel    
10 dagen geleden door Wendel
2
Meld

Nog even terugkomend op @92 , waarin verwezen wordt naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De UVRM is niet bindend. Bovendien staat er in diverse VN-verdragen dat er beperkingen kunnen worden aangebracht door een wet, om de rechten van anderen of de openbare orde te beschermen.

114 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@112 'Zodra je auto rijdt zonder gordels om, ben je strafbaar. Zodra je te hard rijdt, ben je strafbaar. Enz. enz. Dat is dus geen aantasting van je grondrechten, maar bedoeld om schade en letsel te voorkomen'
Nee, Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn fundamentele onaantastbare rechtsnormen die aan burgers persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan moeten verzekeren en die ingrijpen van met name de overheid moeten beperken.
Grondrechten hebben dus niets te maken met het strafrecht. Fijn dat u uw zelf tegenspreekt met @90

115 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
4
Meld

@115 Ook grondrechten kunnen in bepaalde situaties aan beperking onderhevig zijn. Het staat nota bene in onze Grondwet!

Je haalt grondrecht en strafrecht door elkaar.

116 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
3
Meld

@116 U draait weer in de bekende cirkeltjes rond. het is u al vele male eerder uitgelegd in een ander draadje. Kijk u historie aan berichten even na. Daarin vind u het juiste antwoord. U bent juist degene die het verschil niet weet tussen de grondwet en het strafrecht.

117 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
6
Meld

#117

Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn fundamentele onaantastbare rechtsnormen die aan burgers PERSOONLIJKE VRIJHEID en een MENSWAARDIG bestaan moeten verzekeren en die ingrijpen van met name de overheid moeten beperken.

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag STRAFWAARDIG wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten).

118 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
4
Meld

@117 Het is feitelijk niet zo heel ingewikkeld. Je hebt grondrechten volgens onze grondwet, daar zitten de klassieke grondrechten bij (vrijheid van etc) en wat - in mijn ogen beetje onnozele, wat erg algemene en niet afdwingbare - nieuwere- sociale grondrechten (de regering zorgt ...) .

Al deze grondrechten zijn eigenlijk nooit absoluut, volgens de wet of een ander grondrecht ingeperkt of anderszins niet afdwingbaar.

Het zal altijd een afweging zijn.

119 JackKropotkin    
10 dagen geleden door JackKropotkin
0
Meld

@119 In Nederland zijn de sociale grondrechten te vinden in de artikelen 19 tot en met 23 van de Nederlandse Grondwet. Deze artikelen gaan over werkgelegenheid,huisvesting en recht op zorg.
De spoedwet gaat juist over de mogelijkheid tot inperking met betrekking tot artikel 8 t/m 13 van de grondwet. ( de klassieke grondrechten dus en deze zijn WEL afdwingbaar) Van deze klassieke grondrechten kan slechts worden afgeweken en worden ingeperkt als daar hele zwaarwegende gegronde ( lees juridisch getoetste ) redenen voor zijn. Een coronacrisis KAN dat zijn voor een zeer korte periode (maar HOEFT dat juridisch niet te zijn), maar kan NOOIT voor een lange termijn gebruikt worden om deze klassieke fundamentele grondrechten te schenden.
En in dat laatste zit nu het enge van deze overheid. Er dreigt nu misbruik gemaakt te worden om middels de spoedwet deze fundamentele grondrechten wel op een lange termijn te kunnen inperken. En dat is dus ondemocratisch gebruik maken van de democratie om repressie maatregelen in te voeren onder het mom van het gevaar voor de volksgezondheid!

120 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
5
Meld

Hè, hè. Je hebt het eindelijk door. Nou alleen nog je verzonnen tekst en de artikelkop aanpassen.

121 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

Ollongren is levensgevaarlijk voor de democratie! De bewezen nepnieuws koningin, (En als de dood voor de verkiezingen, maar zij heeft wel de geheime diensten tot haar beschikking)

122 logikus    
10 dagen geleden door logikus
0
Meld

@121 Wat begrijpt u niet aan de woorden NOOIT voor een lange termijn gebruikt worden om deze klassieke fundamentele grondrechten te schenden. en MISBRUIK SPOEDWET en ONDEMOCRATISCH repressie maatregelen in te voeren onder het mom van het gevaar voor de volksgezondheid!

123 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
2
Meld

@120 Da's nou weer jammer.
Noodverordeningen zijn over het algemeen eenmalig van toepassing of voor een relatief korte termijn. Inmiddels duurt de coronacrisis al zo'n 2,5 maand en de verwachting is dat bepaalde maatregelen nog vele maanden of misschien wel een jaar of twee noodzakelijk zijn tot er een afdoend vaccin beschikbaar is.

Juridisch kan een noodverordening dan worden aangevochten omdat het voor ongelijke regels zorgt in verschillende gebieden en ingevoerd zonder dat er een normaal democratisch proces aan vooraf is gegaan. Vandaar de spoedwet. Een wet die zorgt voor duidelijkheid en met instemming van het parlement. Het kan en mag alleen ingezet worden als daar noodzaak voor is en kan eventueel ook weer vrij gemakkelijk vervallen.

124 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@123 Jouw woorde: "onder het mom van het gevaar voor de volksgezondheid!" doet vermoeden dat jij van mening bent dat het gevaar van corona wel meevalt.

De deskundige virologen en IC-artsen zijn het niet met je eens en hebben daar doorslaggevende argumenten voor aangedragen. De maatregelen zijn dus legitiem en duidelijke wetgeving zorgt dat willekeur zo veel mogelijk vermeden wordt.

125 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@124
Wetten vervallen niet zo snel. Ook dat is u al meerdere keren uitgelegd in een andere draadje.
Bij mensen met een normale IQ die iets uitgelegd krijgen, zie je kennis toenemen. Bij mensen zoals u, die steeds maar weer hetzelfde vragen op eerdere antwoorden, zie je vooral hun domheid toenemen.
Als wetten net zo makkelijk weer zouden kunnen vervallen, dan zou men namelijk geen spoedwet nodig hebben, maar zou de noodverordeningen prima kunnen volstaan. Ook voor een noodverordening is een democratisch proces afgelegd. Noodverordeningen dienen namelijk eerst met toestemming van een meerderheid van de Gemeenteraad te worden AANGENOMEN alvorens deze in werking kan treden.

126 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
3
Meld

@125 Dan begeef ik me in goed gezelschap van heel veel andere wetenschappers, artsen en IC specialisten en hoogleraren staatsrecht, die het coronabeleid van de overheid ook destructief, inhumaan en staatkundig ondemocratisch noemen.

127 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
3
Meld

@126 Gemiddeld worden wetten één keer per 5 jaar aangepast en hebben een gemiddelde levensduur van 25 jaar.

Ook nu bezondig je je weer met persoonlijke beledigingen met: "Bij mensen zoals u, die steeds maar weer hetzelfde vragen op eerdere antwoorden, zie je vooral hun domheid toenemen."
Kennelijk heb je dat zelf niet in de gaten. Ondanks dat ik je daar al eerder op gewezen hebt.

Noodverordeningen worden meestal pas achteraf beoordeeld door de volksvertegenwoordigers. En dus is het democratisch proces niet zo goed als wetgeving, die vooraf wordt getoetst. Een spoedwet of noodwet kent alleen een snellere procedure is alleen van toepassing als daar noodzaak toe is. De omstandigheden en noodzaak staan omschreven in de spoedwet zelf.

128 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

Welke democratie, die democratie is een ieder toch afgenomen met de nieuwe "normaal".

129 Rattocasi    
10 dagen geleden door Rattocasi
3
Meld

@126 In de spoedwet over digitale besluitvorming ten tijde van corona staat deze bepaling:

"Deze wet treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking en vervalt op 1 september 2020. Het tijdstip waarop deze wet vervalt kan bij koninklijk besluit worden bepaald op een ander tijdstip, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten hoogste twee maanden na het tijdstip ligt waarop de wet zou vervallen."

Elke keer dat de wet verlengd wordt, gaat dat via het democratische proces.

De maatregelen uit de noodverordening gaan volgens mij juist NIET via de gemeenteraad, maar komen direct uit de Veiligheidsregio's.

130 Smiling    
10 dagen geleden door Smiling
0
Meld

@128 Ach uw argumenten zijn op, dus valt u weer terug op ronddraaien in uw bekende cirkel?
Gemiddeld worden wetten één keer per 5 jaar aangepast en hebben een gemiddelde levensduur van 25 jaar. = u al vele male getoond in andere draadje dat uw stelling onzin is. Gemiddelde loopsnelheid van wetten bestaan niet!

Noodverordeningen worden meestal pas achteraf beoordeeld door de volksvertegenwoordigers. En dus is het democratisch proces niet zo goed als wetgeving, die vooraf wordt getoetst. = klinkklare nonsens. Noodverorderingen treden pas in werking ALS de Gemeenteraad heeft toegestemd en de noodverordening openbaar is gemaakt door de Gemeente aan de burger! en zijn dus door de Gemeenteraad vooraf getoetst!

Een spoedwet of noodwet kent alleen een snellere procedure is alleen van toepassing als daar noodzaak toe is. De omstandigheden en noodzaak staan omschreven in de spoedwet zelf. = ONZIN. Dat staat nergens beschreven, alleen uit uw duim!

Pas maar op dat u duim niet zo dik wordt met het zuigen, dat uw speeksel blijft plakken aan uw artikelen en anderen in gevaar brengt op besmetting met u uit de duim gezogen teksten hier op NK!131 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
5
Meld

Je hebt nog bijna een jaar de tijd om voorbereidingen te treffen... Hoe moeilijk kan het zijn?

Desnoods smeer je de verkiezingen uit over meerdere dagen.

132 progressiefliberaal    
10 dagen geleden door progressiefliberaal
0
Meld

@130

De spoedwet is ondemocratisch, ook al wordt deze door het parlement steeds verlengd, omdat de het inperken van de grondrechten in strijd is met de betekenis van een democratie. Inperken van burgerrechten horen niet in een democratie thuis. Wel in een politiestaat, waar u blijkbaar geen enkele moeite mee heeft. @76

De noodverordening gaat via de veiligheidsregio's, waarna ze per Gemeente in de Gemeenteraad worden behandeld en wanneer deze worden goedgekeurd door de Raad pas daadwerkelijk in werking treden in de desbetreffende Gemeente..

133 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
5
Meld

Redt uw land! Weg met deze Zweedse heks!

134 SergioLeone    
10 dagen geleden door SergioLeone
3
Meld

@133 Grappig dat u deelnemers aan het gesprek verwijt in kringetjes te draaien, terwijl u zelf niet verder komt dan een pirouette.

Uit de Wet Veiligheidsregio's maak ik toch echt op dat de voorzitter van de Veiligheidsregio besluiten kan nemen zonder de gemeenteraad te raadplegen. Ik lees graag op basis waarvan u dat anders ziet. Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2020-01-01

135 Smiling    
10 dagen geleden door Smiling
1
Meld

@133 Je schrijft: "De noodverordening gaat via de veiligheidsregio's, waarna ze per Gemeente in de Gemeenteraad worden behandeld en wanneer deze worden goedgekeurd door de Raad pas daadwerkelijk in werking treden in de desbetreffende Gemeente.."

Dat is onjuist. Zie paragraaf 9 (Bovenlokale rampen en crises) - artikel 40 - lid 1 Wet Veiligheidsregio's

Het is dus niet persé noodzakelijk dat de gemeenteraad het goedkeurt voordat de noodverordening daadwerkelijk in werking treedt.

136 Belazerd    
10 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@135 Ik ben bang dat u toch niet echt op de hoogte bent, want Dit is toch echt geregeld in artikel 176 van de Gemeentewet. Let even in het bijzonder op lid 2 en 3
Hierin is bepaald dat:

1 Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich voordoet, kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken. Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze.

2 De burgemeester brengt de voorschriften zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad, van de commissaris van de Koning en van het hoofd van het arrondissementsparket.

3 De voorschriften vervallen, indien zij niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, worden bekrachtigd.

4 Indien de raad de voorschriften niet bekrachtigt, kan de burgemeester binnen vierentwintig uren administratief beroep instellen bij de commissaris van de Koning. Deze beslist binnen twee dagen. Gedurende de beroepstermijn en de behandeling van het administratief beroep blijven de voorschriften van kracht.

5 Hoofdstuk 6 en afdeling 7.3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op het administratief beroep, bedoeld in het vierde lid.

6 De commissaris kan de werking van de voorschriften opschorten zolang zij niet bekrachtigd zijn. Het opschorten stuit onmiddellijk de werking van de voorschriften.

7 Zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich niet langer voordoet, trekt de burgemeester de voorschriften in. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Hieronder de bovenste tekst uit de noodverordening van Gooi- en Vechtstreek

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 11 mei 2020)
De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,
gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG en 8 mei 2020, nr. 168601-204996-PG;

137 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
5
Meld

"Democratie in gevaar" klinkt zo nostalgisch naïef!
Wij zijn met zijn allen in een val gelopen die meer dan 40 jaar geleden al werd voorbereid vanuit de3 VS en Brussel.....en die valstrik heeft alles met democratie, soevereine staten en vrije welvarende burgers te maken.....namelijk om dat alles af te schaffen!

138 CoolMemories    
10 dagen geleden door CoolMemories
4
Meld

@ 136 U moet toch beter leren Googlen. Een noodverordening heeft meerdere wettelijke regels waaraan moet worden voldaan, waaronder artikel 176 van de Gemeentewet voordat het daadwerkelijk inwerking kan treden.

Misschien moet u deze link eerst even volgen om te weten wat de werkelijke wettelijke basis is van een noodverordening en waaraan het moet voldoen, VOORDAT u hier onzin op NK neerzet.

https://www.huizen.nl/inwoner/coronanieuws_43578/item/noodverordening-veiligheidsregio-gooi-en-vechtstreek_15592.html

139 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
4
Meld

@50 Ik begrijp dat het je triggert, ouwe fascist!

140 Mac Benac    
10 dagen geleden door Mac Benac
3
Meld

@137 En dat wordt dan precies overruled door de Wet Veiligheidsrisico's, zoals ik het begrijp.

Uit uw citaat van de Noodverordening Gooi- en Vechtstreek blijkt mijns inziens niet dat de gemeenteraden daar vooraf over gestemd of vergaderd hebben.

Zie ook:

"De noodverordening in de context van een regionale of landelijke crisis.
Tijdens de coronacrisis (2020) zijn alle Veiligheidsregio's opgeschaald. Daarmee activeerden de voorzitters van de Veiligheidsregio artikel 39 Wvr, wat impliceert dat de bevoegdheid om een noodverordening af te kondigen ook overgaat naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. Hierbij spelen een aantal zaken:

De voorzitter is bij uitsluiting bevoegd om bovengemeentelijk een of meer noodverordeningen af te kondigen,
Handhaving van de noodverordening moet bijvoorbeeld aan de door de gemeente aangestelde BOAs worden toegewezen,
De noodverordening hoeft niet meer door de 'lokale' gemeenteraard worden bekrachtigd, omdat dit zou impliceren dat een gemeenteraad de voorzitter zou kunnen overrulen, hetgeen indruist tegen de gedachte om de voorzitter juist de bevoegdheid te geven,
De noodverordening moet wel duidelijk kenbaar worden gemaakt in het gebied waar deze van kracht is, bijv. door publicatie op de gemeentelijke websites in het gebied."

Dat laatste citaat komt van deze bron: https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/noodverordening

141 Smiling    
10 dagen geleden door Smiling
1
Meld

@137 Daar heeft de Gemeenteraad wel over beslist. Vergaderingen van Gemeente 's zijn openbaar en men kan dus plaatsnemen op de tribune. (voor de coronacrisis). tegenwoordig wordt er digitaal vergaderd via Zoom. Ook de vergadering zelf worden online gestreamd en kunnen worden bekeken. Agendapunten en raadsstukken zijn tevens openbaar in te zien op de website van de Gemeente. Tenslotte worden alle aangenomen besluiten en maatregelen openbaar gemaakt op de website van de Gemeente.
Er wordt helemaal niets overruled! Artikel 176 van de Gemeentewet is geen dode regel in de noodverordening, al denk ik dat u dat graag zou willen.

142 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
4
Meld

@142 is bedoeld voor @141

143 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
3
Meld

@142 Ik neem aan dat u op mijn #141 reageert?

Zou u in dat geval ook even in kunnen gaan op het citaat dat van het Genootschap van Burgemeesters komt? Ik denk dat daar toch echt wel kennis zit over hoe het werkt met die noodverordening in crisistijd.

By the way: u vlecht steeds aannames over wat ik zou willen en denken in uw berichten. Dat vind ik een onaangename manier om mij in een hokje te plaatsen. Dat uw aannames nergens op slaan maakt het alleen maar erger.

144 Smiling    
10 dagen geleden door Smiling
1
Meld

COVID-19 begint steeds meer op 'n coup te lijken.

145 Chat Baker    
10 dagen geleden door Chat Baker
4
Meld

@144 begrijp ik u nu goed dat u van mij een mening wilt over het citaat bevoegdheden burgemeesters op de pagina van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters?
Als ik op die link klik krijg ik juist precies het stuk over artikel 176 van de gemeentewet. Wat ik dit reeds noemde.
Het citaat waarop u doelt is volgens mij niets anders dat een casus/mening/idee van dit Genootschap op een eigen visie van de noodverordening in de context van een regionale of landelijke crisis. Er wordt nergens melding gemaakt dat hier ook een juridische grondslag en besluitvorming van is. Als dat wel zo zou zijn zou dat op de rijksoverheidspagina, in de desbetreffende wetten in een paragraaf artikel kenbaar moeten worden gemaakt. Ik heb daar niets over kunnen vinden in de huidige wetgeving. Maar misschien kunt u mij wel een originele wet tekst linken waarin dit idee/voorstel van het Genootschap in wetgeving is meegenomen?. Er moet dan een wet zijn die artikel 176 van de gemeentewet bij corona noodmaatregelen tijdelijk buiten werking stelt. Graag verneem ik van u zo'n link.

146 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
4
Meld

Het lijkt me niet zo moeilijk om via je DigID-loket te stemmen.

147 de gezonde roker    
10 dagen geleden door de gezonde roker
3
Meld

@146 Nee, het citaat dat ik geef staat boven de casuïstiek en is domweg een beschrijving van hoe het met een noodverordening in de context van een regionale of landelijke crisis werkt. Het is niet een 'idee' van het genootschap.

De verwijzing waar u om vraagt staat ook in dat citaat: artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio's.

Ik heb er de verslagen van de vergaderingen van 'mijn' gemeenteraad ook nog eens op nageslagen. Daarin vind ik deze passage:

"De burgemeester doet verslag van de stand van zaken rondom deze crisis. Daarin wordt duidelijk dat we aan het begin staan van een langere periode dat het coronavirus ons zal beheersen. Er is een regionale noodverordening van kracht geworden."

Niets suggereert dat de gemeenteraad die noodverordening moet bekrachtigen.
(https://almere.notubiz.nl/document/8582412/1/200322%20-%20besluitenlijst%2019%20maart%20)

148 Smiling    
10 dagen geleden door Smiling
1
Meld

@146 Trouwens, vlak boven het citaat dat ik al gaf staat dit: "Bekrachtiging is niet (meer) nodig in situaties waarin de voorzitter van de Veiligheidsregio krachtens de Wet Veiligheidsregio's in de bevoegdheid van de lokale burgemeester treedt."

En nee, ook dat is niet een mening maar een beschrijving van de situatie.

149 Smiling    
10 dagen geleden door Smiling
1
Meld

@149 Nee, dat is een beschrijving volgens de mening van het Nederlandse genootschap voor Burgemeesters. Bestaande wetgeving (art 176 van de Gemeenteraad kan NIET zomaar terzijde worden geschoven ZONDER Besluit en bekrachtiging van een Minister. Dit zou dan tevens openbaar gemaakt moeten worden in wetgeving. NERGENS staat in bestaande wetteksten dat art 176 van de Gemeentewet tijdelijk uitgeschakeld is met een corona noodverordening. Wetteksten zijn geen mode artikelen die je naar gelieve kunt aanpassen als de kleur je niet meer aanstaat. Nederland is veel dingen, maar een bananenrepubliek is het nog net niet! Als dat wel zo zou zijn geweest, zou het ook niet meer op noodverordeningen vermeld hoeven te staan. Echter tot op heden wordt dit nog steeds in de huidige noodverordening vermeld! Het is dus onzin om aan te nemen dat art 176 overruled zou zijn door de veiligheidsregio. Als dat wel zou kunnen dat er zomaar kan worden besloten om wetsartikelen te schrappen zonder democratisch overleg, dan kunnen we dus met recht zeggen dat de democratie in Nederland in gevaar is!!
Nogmaals waar is een link in een wetsartikel op een overheidspagina die aangeeft art 176 niet meer van kracht is op een noodverordening? Ik wacht nog steeds op een officiële link van u.

150 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
4
Meld

#150 https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01

Gemeentewet

Geldend van 01-01-2020 t/m heden.

Hierin wordt NIETS vermeld over dat art 176 recentelijk aangepast is of is komen te vervallen!
Met ander woorden art 176 is nog steeds van toepassing. Leuker kan ik het niet voor u maken, wel makkelijker!

151 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
3
Meld

@149 Ook in de wet op de beveiligingsregio's is artikel 176 van de gemeenteraad niet buiten werking gesteld.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2020-01-01#Paragraaf3

Wet veiligheidsregio’s

Geldend van 01-01-2020 t/m heden
Artikel 39

In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan: (Let u even goed op 1b)

1
a. de artikelen 4 tot en met 7 van deze wet;

b. de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met UITZONDERING van artikel 176, derde tot en met zesde lid;

Laat het 3e lid art 176 van de Gemeentewet nu precies het volgende zijn:
De voorschriften VERVALLEN, INDIEN zij niet door de RAAD in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, worden bekrachtigd.

152 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
2
Meld

@148 Dat u een deel niet kunt vinden bij op de pagina van de gemeente, komt omdat besluitvorming ook plaats vindt tijdens een besloten deel van de raadsvergadering. Dit doen B & W en gemeenteraden als er sprake is van gevoelige informatie waar een embargo op ligt. Denk bijvoorbeeld aan grote financiële plannen en investeringen van een Gemeente, die maatschappelijk gevoelig liggen als zulke informatie vroegtijdig bekend zou worden gemaakt. Maar ook veiligheidsrisico aspecten (zoals noodverordeningen) worden vaak in een besloten deel van een raadsvergadering besproken. Dat wil echter niet zeggen dat de raad hierin niet wordt betrokken en art 176 van de gemeentewet wordt overtreden. De noodverordeningen van de Gemeentes zijn wel gewoon openbaar te raad plegen.

153 opinievolger68    
10 dagen geleden door opinievolger68
2
Meld

@151 U vergist zich. Dat heb ik op verschillende manieren laten zien, maar u weigert te kijken.

Ware het zo dat de gemeenteraad de verordeningen zou bekrachtigen, dan hadden de staatsrechtgeleerden er niet op gewezen dat de verordeningen ondemocratisch tot stand waren gekomen. Alleen dat al...

154 Smiling    
9 dagen geleden door Smiling
1
Meld

@116 : Grondrechten horen niet gelijk in de Grondwet beperkt te worden, zeker niet door de gewone wetten met zoveel woorden boven die grondrechten te plaatsen in de Grondwet zelf. "Behoudens wat er in andere wetten staat" dus niet HOGERE wetten maar ANDERE wetten, dus ook lagere wetten kunnen je grondrechten beperken.

Gezien het feit dat de Eerste Kamer al sinds jaar en dag hun taak verzaakt om nieuwe wetten te toetsen aan de grondwet en, indien deze strijdig zijn met de grondwet, ze af te keuren, hebben wij effectief geen grondwet en dus ook geen grondrechten.

De enige grondrechten die wij officieel hebben zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de UN en een soortgelijk ding van de EU. Maar dan moet je wel doorprocederen tot het EU-gerechtshof om je recht te halen en maak je jezelf dus compleet afhankelijk van EU.

155 Wendel    
9 dagen geleden door Wendel
2
Meld

Je schrijft: "Gezien het feit dat de Eerste Kamer al sinds jaar en dag hun taak verzaakt om nieuwe wetten te toetsen aan de grondwet ..."

De Eerste Kamer verzaakt helemaal niets. Simpelweg omdat ze daar niet toe bevoegd is

Citaat - artikel 120 Grondwet:
"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen."

Waarom staat dat in de Grondwet?
Dit is met opzet gedaan om te voorkomen dat de rechter op de stoel gaat zitten van de wetgever en het benoemingsbeleid van rechters beïnvloed wordt door politieke keuzes.

De UVRM is geen verdrag, maar een intentie-verklaring. Wetten kunnen wel getoetst worden aan internationale verdragen.

156 Belazerd    
9 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@155 De UVRM is een verklaring van de VN en niet van de EU.
Je bent kennelijk in de war met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Dat is, in tegenstelling van de UVRM, wel een verdrag.

157 Belazerd    
9 dagen geleden door Belazerd
0
Meld

@154 Ik vergis me niet. U begrijpt het niet . De officiële wettekst van de wet op de veiligheidsregio 's artikel 39 geeft me gewoon gelijk. In de Wet staat duidelijk vermeld:

met UITZONDERING van artikel 176, derde tot en met zesde lid;

Laat het 3e lid art 176 van de Gemeentewet nu precies het volgende zijn:
De voorschriften VERVALLEN, INDIEN zij niet door de RAAD in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, worden bekrachtigd.

Wat is begrijpt u niet aan het woord uitzondering!!!
Het betekent dat de veiligheidsregio's bevoegd zijn om een noodverordening te bekrachtigen, BEHALVE als er niet wordt voldaan aan art 176 van de Gemeentewet 3e t/m 6 lid.

158 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
1
Meld

@156 Gezien het feit dat de Eerste Kamer al sinds jaar en dag hun taak verzaakt om nieuwe wetten te toetsen aan de grondwet ..."

U begrijpt duidelijk de taak niet van de eerste kamer: Deze heeft een controlerende taak.

De Eerste Kamer is deel van de volksvertegenwoordiging en heeft met name een rol op wetgevend gebied. Over een wetsvoorstel moet, als de Tweede Kamer het heeft aangenomen, ook door de Eerste Kamer worden gestemd. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel nog tegenhouden.

De eerste kamer heeft dus primair de taak om wetten die gemaakt worden te toetsten of deze niet in strijd zijn of in tegenspraak zijn met of op gespannen voet staan met de Grondwet!!!

Dat is extra belangrijk, want juist de rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. Maar de rechter beoordeelt wel over ALLE andere wetten. En als deze niet goed zijn ( omdat de eerste kamer heeft zitten slapen ) moet de Staat bakzeil halen of de bewuste wet alsnog aanpassen.

159 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
1
Meld

@158 Nog twee citaten dan, daarna houd ik op.

Deze komt uit het Nederlands Juristenblad:

"De normale procedure tot bekrachtiging van nood- verordeningen door de gemeenteraad, de mogelijkheid van administratief beroep bij de commissaris van de Koning (bij niet-bekrachtiging) en de mogelijkheid van het opschorten van de werking van de noodverordening door de commissaris zijn hierbij niet van toepassing. De reden daarvoor ligt voor de hand, gelet op het feit dat de bevoegdheid niet langer door een gemeentelijk orgaan wordt uitgeoefend."

(https://njb.nl/media/3702/lr_njb14_2020.pdf pagina 942. )

Dit is een citaat uit een opiniestuk van Wim Voermans, een van de juristen die het lang laten voortduren van de toestand met noodverordeningen bekritiseert:

"(...) waar normaal bij het vaststellen van noodverordeningen bepaalde democratische garanties gelden (de gemeenteraad moet zo’n noodverordening bekrachtigen en kan de burgemeester ervoor verantwoordelijk houden) gelden die niet in het geval van de coronamodelverordeningen. Die worden als model opgesteld door het kabinet, maar noch het parlement, noch de gemeenteraad hoeven die te bekrachtigen, of kunnen meepraten over de inhoud ervan. En ter verantwoording roepen is heel ingewikkeld. Hier dreigt een flink democratisch tekort."

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/23/parlement-maak-een-eind-aan-deze-uitzonderingstoestand-a3997665

Dat u denkt het beter te weten dan ik, prima. Dat u denkt het beter te weten dan het Genootschap van Burgemeesters, gepromoveerde juristen van wie een betrokken is bij het opstellen van de noodverordeningen én een hoogleraar Staatsrecht getuigt mijns inziens van een heel bijzonder soort arrogantie.

160 Smiling    
9 dagen geleden door Smiling
0
Meld

@160 Wat begrijpt u niet aan het woord OPINIESTUK van Wim Voermans

Juristen maken geen wetten, dat doet het kabinet!

Het kabinet beslist over wetten, niet de juristen, burgemeesters of welke andere hooggeleerde ook die vindt dat een wet aangepast dient te worden. Zolang het kabinet niets wijzigt aan deze wetten gelden deze zoals ze op de overheidspagina staan vermeld.

Daar kunt u 10 linken van juristen hier op NK plaatsen, het helpt u niet om u gelijk te krijgen.

De huidige wettekst op de op de veiligheidsregio 's artikel 39 op de overheidspagina geeft mij gewoon gelijk! Wat begrijpt u niet aan het woord : UITZONDERING?

De enige die hier arrogant is bent u, daar u stug volhoudt dat de officiële wetteksten van de overheid niet juist zijn. Tuurlijk joch, als ik binnenkort voor de rechter verschijn, omdat ik een boete heb gekregen, verwijs ik hem gewoon naar u hier op NK om de rechter uit te leggen dat ene Smiling hier op NK heeft geroepen dat de officiële wetteksten van de overheid niet juist zijn en hij het beter weet.161 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
0
Meld

@161 Dee uitzondering in artikel 39 heeft alleen betrekking op een crises die zich beperkt tot de gemeentegrens. De Wet Veiligheidsregio's heeft betrekking op meerdere gemeenten.

162 Belazerd    
9 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@162 Bij u is domheid aangeleerd! Jammer voor u dat u niet kan lezen:
artikel 39 van de Wet op de veiligheidsregio 's gaat namelijk over

§ 9. BOVENLOKALE rampen en crises

Artikel 39

In geval van een ramp of crisis van MEER DAN plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan:
1
a. de artikelen 4 tot en met 7 van deze wet;

b. de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid;

c. de artikelen 11, 14, eerste lid, 56, eerste en vierde lid, en 62 van de Politiewet 2012;

d. de artikelen 5 tot en met 9 van de Wet openbare manifestaties.

Wat begrijpt u niet aan de woorden Bovenlokaal en Meer dan plaatselijk?
Misschien wordt het voor u tijd om eens een studie te volgen, in plaats van u domheid op NK te dumpen!

163 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
0
Meld

@163 Weer beledigingen?

Het zou natuurlijk onwerkzaam zijn als bij een crisis, die het hele land treft, eerst alle afzonderlijke gemeenteraden toestemming moeten geven om afdoende maatregelen te kunnen nemen.

164 Belazerd    
9 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@164 Jammer voor u dat dat in de wet zo bepaald is.
Dat u niet kan lezen is niet mijn probleem, dat u het er niet mee eens bent, vind het kabinet ook geen probleem. De wet is duidelijk voor mensen met een normaal IQ.
Alleen mensen zoals u dienen eerst een studie te volgen voordat men begrijpt wat de betekenis is van

3e lid art 176 van de Gemeentewet:
De voorschriften VERVALLEN, INDIEN zij niet door de RAAD in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, worden bekrachtigd.

165 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
1
Meld

@165 Het 3e lid art 176 van de Gemeentewet is alleen van toepassing als de maatregelen zich beperken tot één gemeente.

Je trekt de verkeerde conclusie dat het jammer voor mij zou zijn, maar het is volledig in lijn met wat ik (en ik niet alleen) je steeds probeer duidelijk te maken. Bij veiligheidsrisico's, die groter zijn dan één gemeente kan de gemeenteraad hooguit achteraf een oordeel vellen. Dat wil niet zeggen dat ze dan ook direct teruggedraaid moeten worden. Zou dat wel het geval zijn, dan zorgt dat voor rechtsongelijkheid. Vandaar dat een spoedwet juridisch beter is.

Ik zie trouwens tot mijn genoegen dat jij jouw verzonnen koptekst en overige tekst in het topic hebt gewijzigd in de oorspronkelijke teksten.

166 Belazerd    
9 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@166 Blijf jij maar lekker geloven in je eigen onzin, trol berichten.
De enige die niet kan lezen en verkeerde conclusies trekt bent u!
De spoedwet is ondemocratisch. Dat is u ook al vele male uitgelegd. Spit je historie maar na.
Mensen zoals u die niet weten wat woorden betekenen als 'BOVENLOKAAL' en 'VOORSCHRIFTEN VERVALLEN, INDIEN zij niet door de RAAD', zijn werkelijk niet serieus te nemen. De enige dagbesteding voor u is blijkbaar u onkunde en domheid etaleren op NK, zelfs als je 100 keer iets aantoont blijft u stug in uw eigen cirkels ronddraaien.

Succes met de studie lezen en het aanschaffen van een woordenboek en succes met een studie staatsinrichting.


167 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
2
Meld

@167 Echt hoor...

- Uw interpretatie is onlogisch en onwerkbaar;
- de praktijk is anders;
- deskundigen die dicht bij de praktijk onderschrijven uw interpretatie niet (wat heet, ze zeggen het tegenovergestelde).

Maar u bent de enige die het juist heeft en wie u tegenspreekt is arrogant, dom, kan niet lezen etc. etc. Gaat u dat ook even zeggen tegen de auteurs van de artikelen die ik heb aangehaald? "Meneer de hoogleraar Staatsrecht, hoog tijd dat u een studie staatsinrichting gaat volgen." Ik kijk graag via een webcammetje mee bij uw bezoek aan Wim Voermans.

168 Smiling    
9 dagen geleden door Smiling
1
Meld

@ 168 wat begrijpt u niet aan de woorden dat juristen geen wetten maken en daar ook niet over beslissen. Het kabinet gaat over wetgeving!
Zolang het KABINET wetten niet aanpast gelden deze zoals ze gepubliceerd staan op de officiële webpagina van de overheid.
Daar kunt u het mee eens zijn of niet, maar dat is de praktijk!

Trol lekker verder en neem die andere trol ook mee!

169 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
0
Meld

@168 Eigenlijk is het verloren moeite om met opinievolger68 te discussieren. Je discussieert namelijk niet over bewijs, maar over een verwrongen wereldbeeld waarin je wegzakt in een diep complotmoeras. Zelfs als je aantoont dat iets niet waar is, zeggen complotters dat het een leugen is. Of ze gaan schreeuwen met hoofdletters en ordinaire beledigingen.

170 Belazerd    
9 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@170 doe Smiling de groeten met je complottheorie onzin.

171 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
0
Meld

@171 Nog even en je ontkent zelfs dat je dit topic begonnen bent met een verzonnen tekst en complottheorie.

172 Belazerd    
9 dagen geleden door Belazerd
1
Meld

@172 Dag trol. Zwaai Zwaai, Bye Bye!!!

173 opinievolger68    
9 dagen geleden door opinievolger68
0
Meld

Nooit begrepen:
Je persoonlijke gegevens en overheidszaken gaan sinds enkele jaren allemaal digitaal.

Waarom niet stemmen via je DigiD?

Veilig, snel en betrouwbaar, toch?

174 Garp    
9 dagen geleden door Garp
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Trump dreigt fors geweld te gebruiken tegen d...
In een tirade is Trump losgegaan en wekte hij...

1 dag geleden door progressiefliberaal

Antifa zijn vanaf nu een terroristische organ...
The United States of America will be designat...

19 uur geleden door Desphex

Zweden meldt voor het eerst sinds maart geen...
In Zweden zijn voor de eerste keer sinds 11 m...

21 uur geleden door Waarheid, gewoon zoals het is

Antifa is nu een terroristische organisatie!...
'ANTIFA is now a terrorist organisation!' Tru...

17 uur geleden door DONKEY R

Racisme zit diep in de VS
Het is de perfecte storm die tot de (rassen)r...

14 uur geleden door Racism monitor 2020


ADVERTENTIE


Laatste reacties
greenmango
Muziekindustrie houdt stille dinsdag na dood ...
@6 "Het zijn mensen zoals jij die ervoor zorg...

minder dan een minuut geleden door greenmango

jantje van leiden
Dood van George Floyd: de lange geschiedenis ...
@1 Hij is wel dood maar ik heb de agent geen ...

2 minuten geleden door jantje van leiden

Seconda
Antifa zijn vanaf nu een terroristische organ...
@139: Je bent een radicaal, daar is m.i. van ...

2 minuten geleden door Seconda

XingFu
COVID-19 KOMT TERUG - DE JENSEN SHOW #168...
@783.Voor een officieel rapport van het min...

2 minuten geleden door XingFu

TC
Amazone in nood: ‘Arme boeren winnen niets,...
Over de hele wereld zit met te vitten over he...

2 minuten geleden door TC

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig