meer dan 3 jaar geleden door dloops in Politiek | 24 Reacties | 314


Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Reacties (24)

Fred Udo zegt dat windmolens geen zin hebben.

0
1 Lambaster    
meer dan 3 jaar geleden door Lambaster

* Verwijderd door de redactie *

2 Geert    
meer dan 3 jaar geleden door Geert

Wat ook zo leuk is dat Groenlinksers normaliter over de zeik gaan als je de natuur aantast, maar ze er geen enkel probleem hebben om heel de natuur vol te plempen met afzichtelijke windmolens en zonneparken.
En werkten die windmolens en zonneparken nou altijd dan had je er nog wat aan, echter bij windstil en donker weer (m.n. 's avonds) moeten de gas- en kolencentrales alsnog full power draaien.
Een schijnoplossing dus. De enige echte klimaatneutrale energievoorziening is kernenergie.

0
3 Spraypaint    
meer dan 3 jaar geleden door Spraypaint

Kuch, van dat rapport klopt niet veel en dat rapport dat eigenlijk over het energieakkoord van 2013 gaat en volgens die zelfde groenerekenkamer in 2015 100 miljard zou kosten t/m 2025 heeft die 100 miljard alleen kunnen reproduceren door de periode op te rekken van 2003-2038 en door veel zeer slecht onderbouwde kosten op te voeren.
Zoals de vervroegde afschrijving van centrales voor de som van 2,5 miljard. De correctiebedragen zitten structureel aan de onderkant van de prognose, de SDE+ bedragen voor wind op zee zijn te hoog, er zijn wederom extra kosten voor inpassen windenergie opgevoerd van 2,5 cent per kWh, er wordt vergeleken met het rekenkamerrapport uit 2015 voor SDE+ verplichtingen terwijl onlangs bleek dat de SDE+ verplichtingen veel lager dan geprognosticeerd zijn door lagere prijzen voor hernieuwbaar. Alle kosten worden tenslotte aan gezinnen toegerekend inclusief zaken als belastingderving door lagere EB. Hierbij wordt de term huishouden opnieuw gedefinieerd als een groep van 4 personen om zo de kosten per huishouden extra hoog te laten uitkomen.

Een paar foute aannames uitgelicht:
– elektriciteitsprijs van 3 cent per kWh, die is tegenwoordig 5 cent;
– Offshore wind (incl. aansluiting), 21 ct/kWu, laatste offshore windpark was subsidievrij en de transportkosten zouden 1,4 cent per kWh zijn, Hollandse Kust (zuid) kavels III (350 MW) en IV (350 MW) worden in eerste instantie ook subsidievrij in de markt gezet;
– meerekenen van kosten uitval defecte turbines die voor rekening en risico van de concessiehouder zijn;
– Inschatting van curtailment van 30% die nooit gehaald wordt bij de integratie van 10,5 GW aan windmolens in het net;
– enz enz enz.

3
4 marcmarc    
meer dan 3 jaar geleden door marcmarc

@4
De laatste twee windparken subsidie vrij?
Ga eens kijken naar de prijs die is afgesproken per kilowatts
Dan vind je de verstopte subsidie terug
Het zijn de enigste twee, en de laatste twee
Ze zitten er nergens naast, en deze molens zouden ook nog niet afgeschreven moeten zijn, dus actueel en via de cijfers uit die tijd.
Windmolens gaan nooit draaien zonder subsidie

1
5 dloops    
meer dan 3 jaar geleden door dloops
6 Gratiebarmhart    
meer dan 3 jaar geleden door Gratiebarmhart

@4 Op welke kosten per werknemer komt u dan uit? Zelfs als dat het laatstgenoemde bedrag is, zal dat de koopkracht aantasten.

Daarnaast zal zonder buffering, die onbetaalbaar is, de beoogde CO2 reductie onhaalbaar zijn.

0
7 Myth63    
meer dan 3 jaar geleden door Myth63

@3 , en zonneparken zijn funest voor de natuur in de direchte omgeving voor boompjes en plantjes.

0
8 caso    
meer dan 3 jaar geleden door caso

@5 , ja dloops, jij bent gewoon niet goed geïnformeerd.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/woz-kavels-holl-kust-zuid-iii/iv
Er is dan geen afgesproken prijs per kWh en geen SDE+ subsidie. Alleen de transportkosten zijn 1,4 cent per kWh en die 1,4 cent moet de investering van 4 miljard voor het stopcontact op zee dekken.
Hollandse Kust Zuid 1 en 2 ter grootte van 700 - 750 MW was al subsidievrij gegund aan Vattenfall.

0
9 marcmarc    
meer dan 3 jaar geleden door marcmarc

@7
Ze proberen nu er waterstofgas tussen te drukken als buffer, maar de brandstofcel die een dergelijke auto heeft, bevat platina als slijtstof, dat word gruwelijk duur
En je draait relatief weinig gas

0
10 dloops    
meer dan 3 jaar geleden door dloops

Laat ze die groene energie werknemers maar omscholen naar isolatiemateriaal en isolatie deskundige omscholen
Met als basis stoffen vezel hennep en andere natuurproducten
Dat geeft geen vervuiling bij sloop en werkt veel beter
En kost geen subsidies

0
11 dloops    
meer dan 3 jaar geleden door dloops

@7 , wanneer je de energietransitie reduceert tot een banenmachine heb je er maar weinig van begrepen.

Dat buffering verhaal is gewoon gelul. Het aandeel windenergie is nog lang niet zo groot dat dure buffering nodig is. Voor 2030 gaat men experimenteren met een waterstoffabriek op zee van 1 GW om eventuele windoverschotten in te zetten voor groene waterstof en die kosten zijn niet onbetaalbaar en zullen de komende decennia enorm dalen.
Maar goed, je zal wel in de valse opslagverhalen van climategate uitgaan waarbij met 100% windstroom gerekend wordt en de opslagprijzen van gisteren. Dat is gewoon een vals scenario want er is een energiemix, er is import/export mogelijkheid en de enorme potentie van vehicle to grid opslag en vraagsturing is uiteraard niet meegenomen.

1
12 marcmarc    
meer dan 3 jaar geleden door marcmarc

@7 ik bedoelde 'laagste bedrag'

0
13 Myth63    
meer dan 3 jaar geleden door Myth63

@9
Gewoon slopen die windparken, met fundamenten en al.
Ze verzieken ook door hun turbulentie plaatselijk het klimaat, vis gronden vernietigd
En al die getallen?
Alleen als er GUNSTIGE wind is

0
14 dloops    
meer dan 3 jaar geleden door dloops

@12
Welke export?
Hier te veel windstroom, is daar ook te veel

0
15 dloops    
meer dan 3 jaar geleden door dloops

@14 , lekker volwassen reactie weer. Ik laat zien dat er voor 1,4 GW aan subsidieloze windparken in de pijplijn zit en jij zegt slopen met allemaal gelegenheidsargumenten. Vissen vinden het heel fijn in de gebieden waar windmolens staan en er niet gevist wordt.
Over het slopen. Contractueel is vastgelegd dat aan het eind van het contract alles afgebroken moet worden en daarvoor is een bankgarantie geregeld ter zekerheid.

@15 , we importeren nu al Duitse windstroom die ze niet kwijt kunnen in het Noorden omdat de Noord Zuid link in Duitsland nog niet af is. Tegen die tijd dat er 11,5 GW aan windmolens staan is de infra aanzienlijk verzwaart, kan Duitsland zijn windstroom kwijt in Zuid Duitsland en kan er stroom richting Frankrijk, Noorwegen etc geëxporteerd worden. Je onderschat verder de vraagsturingsmogelijkheid waarbij bij overschotten elektrische auto's meer bijladen, boilers opwarmen, pompen bij de waterschappen ingezet kunnen worden voor vraagsturing enz enz. Daar heb jij waarschijnlijk nog nooit aan gedacht omdat je alleen maar de fantasieverhaaltjes op climategate en de groene rekenkamer leest over de transitie. Je weet wel, de clubjes die niet geloven in AGW en daarom tegen de transitie zijn. Niet echt objectieve media voor informatie over de transitie.

0
16 marcmarc    
meer dan 3 jaar geleden door marcmarc

@12 Dat wordt telkens beweerd o.a. door Rutte. We gaan er zogenaamd aan verdienen. Dat is natuurlijk onzin, want we gaan meer betalen voor energie. Economische groei ontstaat door verhoging van de efficiency, als die laatste daalt, krimpt de economie. Daarom is het belangrijk te weten hoeveel koopkracht en daarmee banen we moeten inleveren.

Dat we meer gaan betalen en dat de politiek dat ontkent is toch geen fabeltje?

In 30 jaar naar 95 reductie met technieken die nog niet bestaan is dat geen wishful thinking?

0
17 Myth63    
meer dan 3 jaar geleden door Myth63

@17 , niemand zegt dat de transitie gratis is maar je kan best discussiëren over de kosten. Die kosten worden door clubjes die niet geloven in AGW als heel hoog gezien. Het is raar om niet kritisch te zijn op kostenberekeningen van clubjes die per definitie tegen zijn. Dezelfde mensen die deze belangengroepen allemaal geloven hebben weer 0 vertrouwen in berekeningen van het CPB en PBL want opdracht van de regering die ze niet geloven. Ik vind dat hypocriet dat eenzijdig kritische.

95% reductie geloof ik vooralsnog ook niet in. 80% is prima te doen met de huidige technieken. Op het moment dat groene waterstof in de toekomst richting de 2 euro per kg gaat heb ik er meer geloof in. Tegen die tijd zal windenergie en zonne-energie sowieso goedkoper op te wekken zijn als fossiel en uit de delta kan je prima de wat duurdere stroom uit op waterstof draaiende gascentrales of brandstofcellen betalen zodat de kosten voor de totale stroommix betaalbaar blijven.

0
18 marcmarc    
meer dan 3 jaar geleden door marcmarc

@18
Wat is het nut?
Kosten maken voor wat?
CO2 reductie? alles wat we hier reduceren, daar worden in Polen kolencentrales gebouwd, en die verdienen er weer aan, het is het verplaatsen van, en je zelf financieel uitkleden.

0
19 dloops    
meer dan 3 jaar geleden door dloops

@18 U gaat uit van volledige electrificatie in combinatie met waterstofgas als drager die kan worden opgeslagen.

Hebt u wel eens berekend hoeveel windmolens je dan nodig hebt en waar je die dan moet plaatsen?

Wij gebruiken 600 miljard kWh per jaar. Daar heb je al 70 kerncentrales van 1 GW voor nodig. In heel de wereld zijn maar 400 kerncentrales actief, 70 stuks is voor het piepkleine Nederland daarom een enorme hoeveelheid.

1 GW komt overeen met minimaal 750 windmolens van 4MW, de helft op zee, de helft op land. Als die windmolens ook worden gebruikt om waterstofgas te produceren heb je er waarschijnlijk 1000 per kerncentrale nodig.

1000 x 70 = 70.000 windmolens, waarvan 35.000 bij voorkeur niet te ver van zee, dus niet in Drenthe!, moeten staan.

Die 35.000 raak je daar echt niet kwijt als je bedenkt dat de molens zeker een kilometer uit elkaar moeten staan omdat een windpark anders als een windscherm gaat werken.

Zien de voorstanders dit probleem niet?
Trouwens ons energieverbruik is nog steeds stijgende, ook iets om rekening mee te houden.

0
20 Myth63    
meer dan 3 jaar geleden door Myth63

@3 En wat denk je van het onderhoud? En als er wat kapot gaat? En vervanging na zoveel jaar? Dat kost ook allemaal geld en materiaal moet in fabrieken gemaakt worden. Is ook slecht voor milieu en klimaat.

0
21 benbenieuwd    
meer dan 3 jaar geleden door benbenieuwd

@20 , ja dat heb ik wel eens uitgerekend. Ten eerste is het een geleidelijk proces dat over 30 jaar plaats gaat vinden. Ten tweede zal het gros van de windmolens op zee bestaan uit nieuwere 12 - 20 MW turbines met een capaciteitsfactor van meer dan 50%. De 12 MW windmolen van GE die momenteel getest wordt haalt onder Noordzee windcondities op 130m hoogte gemakkelijk tegen de 60% aan capaciteitsfactor omdat de gemiddelde windsnelheid op die hoogte tegen de 10 m/s is. Dat is 63 GWh per jaar per windmolen.
Met 10.000 molens op de Noordzee ben je er dan. Maar er is meer dan alleen windenergie. Ook zonne-energie, biomassa, blauwe energie etc etc zitten in de mix en we kunnen stroom importeren/exporteren naar landen met waterkrachtcentrales.
Verder blijft die 600 miljard kWh niet staan want daar zit alles in waaronder vervoer op basis van benzine en diesel en het stoken van huizen op aardgas. In de komende 30 jaar gaan we massaal aan de elektrische auto die veel efficiënter is dan de brandstofmotor, er komen meer warmtepompen die warmte onttrekken aan bodem en lucht en daardoor netto minder energie verbruiken dan wat nu met CV ketels verstookt wordt, de gebouwde omgeving zal beter geïsoleerd zijn, industriële processen worden efficienter enz enz.
Het is dus een valse voorstelling van zaken om het huidige energieverbruik 1 op 1 te vervangen door hernieuwbaar.

0
22 marcmarc    
meer dan 3 jaar geleden door marcmarc

@21 , bij de aanbestede windparken op zee is de eigenaar van het windpark verantwoordelijk voor de bouw, beheer en onderhoud en het weer afbreken van de windmolens. Al die kosten moeten betaald worden uit de opbrengst per kWh. Er gaat geen cent extra belastinggeld naar windmolens. Wanneer het windpark failliet gaat dan is er een bankgarantie die de afbraakkosten zeker stelt.
Dus wanneer een windpark subsidievrij is zijn de enige kosten de wat hogere transportkosten van 1,4 cent per kWh en de normale marktprijs voor elektriciteit.

De transportkosten kunnen voor windparken die verder uit de kust worden gebouwd wel een stijging laten zien bij toekomstige windparken maar het is ook goed mogelijk dat tegen die tijd windenergie nog goedkoper is geworden door hogere windmolens met meer capaciteit zodat uit het verschil met de reguliere stroomprijs en de kostprijs van een kWh windenergie het verschil in transportkosten gedekt kan worden.

0
23 marcmarc    
meer dan 3 jaar geleden door marcmarc

@22 Of we minder energie gaan gebruiken betwijfel ik. Als we bijvoorbeeld echt werk willen maken van recycling kost dat vaak meer energie dan de oorspronkelijke winning en verwerking. Ik vermoed dat die recycling vanwege de schone stroom verplicht wordt om zo grondstoffen te besparen en minder afhankelijk te zijn van het buitenland. We zullen sowieso in de toekomst de (kunst)mest uit het rioolwater moeten terugwinnen. Dat is energieintensief vanwege het grote volume en mogelijk ook vanwege de aard van de toe te passen technieken.

En om on topic te blijven: als toekomstige energie niet goedkoper wordt gaan we er economisch op achteruit. Is goedkopere energie realistisch, met Thorium heel misschien in de (verre?) toekomst, met zon en wind en alles wat daarbij nodig is waarschijnlijk niet.

0
24 Myth63    
meer dan 3 jaar geleden door Myth63

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Laatste reacties
Inter
@ De moderatie

@2 bij mij vanmiddag door deze persoon: https://www.nieuwskoerier.nl/user/RvG...

4 minuten geleden geplaatst door Inter

Prikkebeen
@ De moderatie

@1 En hier de volgende : https://imageupload.io/i/FavPMv7dOa...

8 minuten geleden geplaatst door Prikkebeen

eh
Solar storm from 'canyon-like' hole in the sun could hit Earth as soon as Thursday (Dec. 1)

Misschien noorderlicht als het weer meewerkt?...

10 minuten geleden geplaatst door eh

Seconda
Opnieuw topcardioloog die oproept om te stoppen met mRNA-vaccins

en de alwetenden verwijzen ze 1 voor 1 naar de wappie hoek.Je moet immers geloven in de wetenschap, welke, dat bepaalt de anti-wappie wel voor...

11 minuten geleden geplaatst door Seconda

Prikkebeen
@ De moderatie

@1 'gemind op naam' Voorbeeldje : https://imageupload.io/i/JrO5EBof0j...

11 minuten geleden geplaatst door Prikkebeen