Overig
  • 1
In het kader van het project Moslims in Nederlandse kranten houd ik systematisch bij hoe moslims worden geportretteerd in de vier grootste kranten van Nederland. Een vrij tijdrovende bezigheid, want we lijken maar niet uitgepraat te raken over de islam, moslims en alles wat daar bij (zou) ...

10 dagen geleden door Hadito

REAGEER MET EEN EMOJI
2

* Verwijderd door de redactie *

1 Positivo    
10 dagen geleden door Positivo

Weer iemand die maar niet lijkt te willen begrijpen dat iedere religie een ideologie is. Religie is een vorm van ideologie.

Het Jainism en de islam zijn niet met elkaar te vergelijken. De één is vredelievend, de ander barbaars en gewelddadig, toch zijn het allebei religies.

En dat zo vaak het beeld van de onderdrukte moslima blijft hangen is niet zo gek, omdat een moslima de islam aanhangt en de islam vrouwen onderdrukt.

2 Bluth    
10 dagen geleden door Bluth
3
Meld

Zelfgekozen lot. Who cares?

3 chouffleur    
10 dagen geleden door chouffleur
2
Meld

".. we lijken maar niet uitgepraat te raken over de islam, moslims en alles wat daar bij (zou) komen kijken. "

Nee, we worden er constant over platgezeken, zodat we zo snel mogelijk het gevoel krijgen,, dat de islam alomtegenwoordig is in ons leven en dat we ons zo snel mogelijk niet meer kunnen herinneren of voorstellen, dat dat ooit anders was.

Overal en altijd wordt heel zorgvuldig "de moslim" en het liefst de schattig ogende "moslima" in elke groep in de media nadrukkelijk geëtaleerd, we worden geïndoctrineerd dat minstens de helft niet-blonde mensen met niet-blauwe ogen in elk plaatje ons normaal is, we worden al heel suggestief bewerkt dat blonde vrouwen heel romantisch verliefd worden op negroïde of arabische mannen, en dat dat allemaal normaal verloopt alsof er geen andere cultuur of geloof ook maar enige rol speelt, die mannen zijn allemaal toch zo "normaal" en "fatsoenlijk" enzovoorts.

En artikelen over scholen, heel zorgvuldig gemengde beelden, echt geheel afgepast met de gewenste mix, alsof dàt het einddoel zou zijn. Nee, het einddoel is helemaal niemand meer blond met blauwe ogen, en als al, als (sex-)sloofje van niet-blanken. DAT is het einddoel. Van ònze volksvertegenwoordigers, of liever volksverraders.

Ik vind het een belediging aan mijn intellect en het roept alleen maar oceanen van verzet op. Elke keer dat ik dat soort suggestieve meuk onder ogen krijg word ik een stukje kwaaier op Bakellende, Rutte en aanverwanten.

4 Wendel    
10 dagen geleden door Wendel
4
Meld

@2 Bluth,

een ideologie kan men uit rationele en veelal verklaarbare gronden kiezen. (Bijv. communisme of nazisme.)
Bij een "geloof" ontbreekt rationaliteit en verklaarbaarheid van "het fenomeen".
Derhalve is een of enig geloof een ideologie zonder rationalisme. (Rationeel denkenden geloven niet.) Ofwel wat blijft is een holle (ongegronde) geloofs-ideologie.

T.a.v. "de" islam:

Soera 9:29
„Doodt hen dan die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift is gegeven, totdat zij het bescherm­geld betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn.”

Juist door deze bovenstaande soera ben ik een absoluut tegenstander van "de" islam.

Een interessant artikel dienaangaande (gevonden middels Soera 9:29) :
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/islam-ideologie-of-religie-1.566752

5 Bezorgde Europeaan    
10 dagen geleden door Bezorgde Europeaan
2
Meld

@5 En bij het communisme niet? Bij het nazisme niet? Hitler was de 'god' voor de Nazi's, Stalin (e.d.) was dit voor het communisme.

In Noord-Korea hangen ze de communistische ideologie aan, ze aanbidden die mafkees daar als een ware god. Dus ja, religie is gewoon een vorm van een ideologie.

6 Bluth    
10 dagen geleden door Bluth
3
Meld

@6 Bluth,

neen, Hitler, Mao, Stalin of Kimmetje bouwden een (af) godsbeeld of hen werd dit, door "het volk" (al dan niet afgedwongen) gegeven. Tastbare mensen welke stonden of staan voor een bepaalde (veelal verwerpelijke) ideologie.
Het "geloof" in het ontastbare (een onzichtbare "god" of soms onbewezen profeet) is wat anders.
Niet iedere gelovige is een ideoloog en niet iedere ideoloog een gelovige, dit laatste in de zin van geloof in een opperwezen. Immers hoe zou dit zitten met "partij" ideologieën? De ideologie van een Hypocrates? De ideologie van milieu activisten? Zijn deze allen "geloofs" ideologen ofwel lieden welke in een onzichtbaar opperwezen geloven?

Feit is dat de islam geloof met politieke ideologie verbindt, nogmaals ter verduidelijking Soera 9:29 en natuurlijk vinden wij dit (in het verleden) ook terug bij o.a. christelijke en joodse uitingen.

"Geloof" en strenge geloof volgers, waarbij hier de definitie dat geloof het volgen van een opperwezen is staat los van kale ideologie (een ideoloog welke niet in een of enig opperwezen geloofd).

Feit blijft, en hierin hebt U gelijk, dat "het" geloof veelal een ideologische misleiding is of kan zijn.

7 Bezorgde Europeaan    
10 dagen geleden door Bezorgde Europeaan
1
Meld

@7 Mijn hemel zeg, ben je religieus of zo? Lange reacties, het gros volledig nietszeggend.

Het is erg simpel. Hier de definitie van beide woorden.

Ideologie;
"Een ideologie is een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse. Het kan zowel een beschrijvende term zijn als een normatieve."

Religie:
Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

Einde discussie.

8 Bluth    
10 dagen geleden door Bluth
4
Meld

@8 Bluth,

neen, ik ben niet gelovig, men noemt mij atheist.

Maar U geeft in @8 duidelijk de verschillen aan tussen "ideologie" en "geloof", waarvan akte.
Kort genoeg?

9 Bezorgde Europeaan    
10 dagen geleden door Bezorgde Europeaan
1
Meld

@9 Ik zeg dan ook op geen enkele wijze dat ze identiek zijn. Ik zeg juist dat religie een vorm van een ideologie is, wat dus klopt aan de hand van beide definities.

Dat jij dankt dat religie alleen gaat om een 'god', dat is dan weer kortzichtig.

10 Bluth    
10 dagen geleden door Bluth
4
Meld

@10 "Dat jij dankt dat religie alleen gaat om een 'god', dat is dan weer kortzichtig."

Dan is het een godsdienst.

11 solidsteel    
10 dagen geleden door solidsteel
0
Meld

@11 En laat godsdienst nou een levensbeschouwing zijn, waardoor het óók een ideologie is. question

12 Bluth    
10 dagen geleden door Bluth
4
Meld

@12 Idd.

13 solidsteel    
10 dagen geleden door solidsteel
0
Meld

@10 Bluth,

en waar gaat religie dan wel om?
Eén of meerdere opperwezens? De "gelovige" ofwel religieuze atheist?
Kunt U verklaren c.q. duiden waar en of enige religie niet om een "god", profeet, voorbeeld of opperwezen(s) gebouwd is?
Zelfs als ik uitsluitend zou "geloven" in de vier elementen dan nog dicht ik deze een bovennatuurlijke (goddelijke) status toe in mijn of enig wereldbeeld.

Maar mogelijk kunt u mij inzichtelijk "verlichten" en mijn kortzichtigheid verhelpen.

14 Bezorgde Europeaan    
10 dagen geleden door Bezorgde Europeaan
1
Meld

@4 , die beeldvorming klopt wel ja. Nieuwsfiet in Adam in beeld, veelal geen blanke meer als eerste in beeld.

15 caso    
10 dagen geleden door caso
1
Meld

@14 boeddhisme

16 solidsteel    
10 dagen geleden door solidsteel
1
Meld

@14 Jainisme, boeddhisme, hindoeïsme, enzovoorts.

Religie gaat echt niet alleen maar over de 'god'.

17 Bluth    
10 dagen geleden door Bluth
3
Meld

@17 Bluth,
fout.

Jainisme = "Boeddha gelijke", gebaseerd op het onderwijs van "heer" Mahavira derhalve een in mijn @14 genoemd "voorbeeld" ofwel een religie c.q. verheerlijking..
Boeddhisme = het volgen van het voorbeeld Boeddha ofwel een religie. (Het volgen van een voorbeeld.)
Hindoeisme (Sanātana Dharma), wouw als er ergens een meergodendom heerst ..... een religie ten voeten uit.

De "heer" Mahavira is in het jainisme een lichtend voorbeeld (profeet),
Boeddha een lichtend voorbeeld (profeet) welke overigens her en der behoorlijk verheerlijkt wordt.

Alles gebouwd rondom één persoon, één filosofie of één dan wel meerdere "goden".
Wat U aantoont is dat "geloof" een filosofie is meer dan een ideologie, maar ook het jainisme heeft buiten zijn filosofische insteek ideologische trekjes (praat maar eens met de aanhangers).

Daarnaast vind men in enkele van de hierboven genoemden het besef van kosmische "straf" dan wel "beloning" terug (reincarnatieleer) waarbij derhalve feitelijk "de kosmos" als (volgens deze leren een levend wezen) de taak van een of enige god danwel godsbeeld op zich neemt.

18 Bezorgde Europeaan    
10 dagen geleden door Bezorgde Europeaan
1
Meld

@18 Geen 'god' dus. En zoals ik al aangaf werden ook o.a. Hitler verheerlijkt. Of is bijvoorbeeld het communisme nu ook plotseling een religie? Nee, een vorm van een ideologie, zoals religie dit ook is.

Iedere religie is een ideologie, maar niet iedere ideologie is een religie.
Ja, iedere gelovige is een ideologoog omdat de religie het heeft over o.a. de inrichting van de samenleving, iedere religieus persoon streeft een ideaal na, wat ze ideoloog maakt. Zo simpel is het.

Eerst geef je aan dat er voor een religie een 'god' (profeet) moet zijn, ik toon aan dat dit niet hoeft. Dan verzet je de doelpalen door er nog wat toevoegingen aan te geven, dan ga je het hebben over "verheerlijking". Verheerlijking komt ook binnen het communisme voor, zo zien Noord-Koreanen die kleine gek als een ware 'God'.

Ik begrijp echt al dat zweverige geouwehoer over "kosmos" niet... Afgoden, goden... En ik zeg toch juist dat iedere religie een ideologie is, dus ook het jainisme.

19 Bluth    
9 dagen geleden door Bluth
0
Meld

" Ik wilde laten zien hoe ideologie aardige mensen aanzet tot verschrikkelijke dingen. Dat vind ik met de islam ook. De meeste moslims zijn vast aardig, maar hun geloof roept op tot narigheid. Ik zie een generatie opgroeien tot salafisten, kinderen die nog vromer willen zijn dan hun ouders. Daar zie ik mezelf in terug. Ga toch alsjeblieft een fijn leven leiden, geniet van muziek en laat je haren in de wind wapperen! Jolande Withuis ".

Boem, die komt binnen!

20 optimist    
9 dagen geleden door optimist
1
Meld

islamgoedpraters zijn de grootste racisten van allemaal. islam is geen ras of bedreigde diersoort.
het is een ideologie met religieuze cult trekjes.
Maar die deugmensen moeten dat weer anders praten; want die moslims hebben een andere huidskleur en dus zielig.
Alle moslims bestempelen als zielig omdat ze een andere huidskleur is niks minder dan racisme verpakt met een positieve draai eraan.
En dat is niemand belang; die moslims wensen ook niet als een soort troetelbeer te worden bestempeld die kan worden misbruikt door deugmensen met politieke ambities.
islamisten en islamgoedpraters zijn vreselijke mensen die de deur open zetten voor onnodige ellende.

21 Handalf    
9 dagen geleden door Handalf
1
Meld

@20 Laten mensen dat lekker zelf uitmaken of ze wel of geen muziek willen luisteren en ze wel of niet hun haren willen wapperen in de wind , daar hoeft niets of niemand ze toe aan te sporen of hen van te weerhouden.

22 21st Century Guy    
9 dagen geleden door 21st Century Guy
1
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Nederland wordt voller, armer en islamitische...
Als partijen als D66 en GroenLinks hun zin kr...

13 uur geleden door Kiki

Mars tegen Marrakesh: Eigen volk eerst
Volgens de Belgische politie hebben 5500 mens...

12 uur geleden door AD

Vanaf volgend schooljaar ook gratis vaccin te...
Vlaanderen trekt extra geld uit om vaccins aa...

15 uur geleden door kwatta

Melania Trump vreest voor Donalds gezondheid...
Melania Trump maakt zich zorgen over de stres...

16 uur geleden door Denisova

Russen laten wel zien wat er vandaag in Bruss...
westerse media doen alsof hun neus bloed, het...

3 uur geleden door leefvandaag


ADVERTENTIE


Laatste reacties
mightimouse
Er is steeds meer werk, maar niet in de finan...
En overduidelijk worden de vrijgemaakte FTE n...

1 minuut geleden door mightimouse

21st Century Guy
Nederland stopt wapenexport naar Saoedi-Arabi...
Het is niet te hopen dat ze hun wapens dan ui...

1 minuut geleden door 21st Century Guy

Hadjememaar
Advocaat Trump: 'Trump laat zich niet ondervr...
@47 U let op deze corrupte tellers?Wat er...

3 minuten geleden door Hadjememaar

CoolMemories
Advocaat Trump: 'Trump laat zich niet ondervr...
@43 "...Stop er toch mee, ze zijn niet te ove...

4 minuten geleden door CoolMemories

Captain Hero
Nederland stopt wapenexport naar Saoedi-Arabi...
Vandaar dat alles duurder gaat worden....

5 minuten geleden door Captain Hero

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig