Buitenland
  • 22
Als eerste ging het debat over demografie: het is bekend dat moslims in Europa een groter geboortecijfer kennen dan niet-moslims. Gecombineerd met grote migratiestromen uit Afrika en het Midden-Oosten kan dit snel leiden tot een demografisch overwicht en een toenemende invloed van de Islam ...

8 maanden geleden door Moszkowicz

REAGEER MET EEN EMOJI
5
2
1
10
7
4
5

@168 Bush zal het idd niet bedacht hebben. De grote genius van de buitenlandse politiek was toen Dick Cheney. Maar de meeste presidenten zijn geen domme marionetten en laten zich uitvoerig en goed adviseren voor ze besluiten nemen. In de documentaire die gemaakt is over het falen in Irak is goed te zien hoe de Amerikanen de boel verkloten doordat ze vergeten de vrede te winnen. Een mooi voorbeeld van “politiek correctheid” was dat ze de Irakese soldaten niet wilden betalen voor het ontwapenen. Daarom liepen die over naar Isis. Heel politiek correct. Uiterst dom en dodelijk bleek later.

201 Trompetsignaal    
8 maanden geleden door Trompetsignaal
3
Meld

@201 : Dick Cheney was het engste mannetje ooit. Hij had een afdeling van het Witte Huis onder zich en voor het eerst in de geschiedenis werd de archief-afdeling, die van elk document een kopie bewaart, de toegang tot de afdeling ontzegd. Ze mochten de documenten die die afdeling produceerde/binnenkreeg, niet archiveren. Nou dan heb je wat te verbergen, lijkt mij, en probeer je te voorkomen dat ook na de verjaringstermijn niemand meer de waarheid kan achterhalen.

Ook was hij nauw betrokken bij het oplichten van niet alleen Griekenland maar alle grote investeerders in de EU met die verzekeringen op faal-hypotheken. Ook binnen de bank die in allerijl veel mensen ronselde om zo snel mogelijk zoveel mogelijk van die faal-hypotheken goed te keuren, letterlijk iedereen kwam in aanmerking, mocht er absoluut nergens schriftelijk over gecommuniceerd worden, die baas werd des duivels als hij iemand daarop betrapte. Dan weet je het wel.

Men is steeds meer bezig te zorgen dat bewijs niet eens ontstaat, ook hier in NL. En wat te denken van de EU die een bewaakte kamer heeft waar EU-parlementariërs belangrijke stukken kunnen inzien, waar ze geen aantekeningen mogen maken en geen mobiel mee naar binnen mogen nemen.

En maar ons privé constant openbreken met de vraag "Of had je soms iets te verbergen, dat je je ertegen verzet?"

202 Wendel    
8 maanden geleden door Wendel
3
Meld

Waar een wil is is een weg. Stop de ongebreidelde import, verbied gezinshereniging, gooi de grenzen dicht,

203 Zeekomkommer    
8 maanden geleden door Zeekomkommer
3
Meld

@98 Nederland bestaat hoofdzakelijk uit migranten.... geen probleem mee hoor! Enkel een goepering steekt er met kop en nek ver bovenuit.... en laten deze nu net de islam aanhangen....

204 LoydMorris    
8 maanden geleden door LoydMorris
1
Meld

@200 Misschien doelt hij op een langer proces van 'omvolking' van de stad Rome en de (vermeende) vernietiging van de boerenstand in Italië door de enorme instroom van slaven uit het Oosten. Dat begon inderdaad in de 2e eeuw v. Chr.

205 Civ    
8 maanden geleden door Civ
0
Meld

Waar een wil is, is een weg. Jammer alleen dat we alles wat religieus is lekker laten doorsudderen. En met het huidig kabinet met twee partners die volgens het religieuze mandaat regeren moet je voorlopig niets verwachten.

206 niet-alles-geloven    
8 maanden geleden door niet-alles-geloven
1
Meld

@27 hoogopgeleide vrouwen snappen dat je met overbevolking de wereld niet redt. Waren alle vrouwen maar beter opgeleid en bewust at zij vooral mens zijn en niet slechts een broedmachine ter meerdere eer en glorie van narcistische leiders

207 Katte_kop    
8 maanden geleden door Katte_kop
2
Meld

@12
En ook niet stemmen op GL de knuffelpartij.

208 Interessant    
8 maanden geleden door Interessant
1
Meld

@205 oh, dat speelde constant. Maar dat als oorzaak voor de neergang aan te voeren? Terwijl de glorie tijd nog goed en wel moet beginnen???

209 Trompetsignaal    
8 maanden geleden door Trompetsignaal
0
Meld

@209 Ja, het zou kunnen dat hij dat bedoelt. Het beeld van de kleine stad die een rijk opbouwt dat vervolgens van binnenuit wordt overgenomen door de veel talrijkere volkeren die het overwon.

210 Civ    
8 maanden geleden door Civ
1
Meld

@167
@181
mijn postings
.
@200 Trompetsignaal.

Ik hoop dat U dit nog leest.

Ik ga uit van een model van culturele cycli met sub-cycli.
Verval van een cultuursysteem blijkt in de regel veroorzaakt te worden door handelen tegen beter weten in door de machthebbers, dat overgaat in het (grootschalig) inzetten van de middelen van staat tegen de bevolking. De staatsinfrastructuren putten zich zo uit op de eigen bevolking en op werkoorzaken van buitenaf.

De strijd met de Hellenistische Rijken in de 2e eeuw v. Chr. en de vernietiging van Carthago beschouw ik als het doorslaggevende kantelpunt. De toestroom aan slaven , aan oosterlingen en aan edele metalen zetten het Romeinse cultuursysteem onder druk. De erecode van de elite zette hen aan tot meer van hetzelfde en het uiteen trekken van de onderlinge verhoudingen.
De uitkomst van deze periode was de crisis in de Republiek, beginnend met de Gracchen , burgeroorlogen (Marius, Sulla), het Triumviraat, de strijd na de moord op Caesar) tot aan de vestiging van het Principaat van Octavianus (Actium 31. v. Chr.0
Van dat moment af gold voor de Princeps (Keizer): veilig stellen van de buitengrenzen en handhaving van zijn macht, ten overstaan van de senaatspartij, hun aanhang en de legioenen.

Wat betreft de analogie tussen domesticatie van dieren en planten in de biologische sfeer en het temmen van mensen in de culturele sfeer, geef ik al aan dat de analogie altijd ergens mank gaat.
Wat niet mank gaat is dat , zodra beschaving overgaat in appeasement tegen beter weten in en het maatschappelijk probleemoplossend vermogen verdwijnt, evenals het maatschappelijk vertrouwen , de neergang doorzet.

Politieke correctheid is de bijl aan de wortel van de democratie en rechtsstaat. Het is immers de ideologie die belaagde machthebbers in staat stelt onwelgevallige gegevens en feiten methodisch buiten de beraadslagingen te houden en weg te houden uit de rechtbank.
Het is een handelen tegen beter weten in, dat, zodra de schade accumuleert, dwingt de staatsmiddelen toenemend tegen de eigen burgerij in te zetten.

Over de ‘verheffing’ = inpassing van vreemdelingen heb ik al vaker geschreven. De oplossing hier is zeker niet hen bij laten komen van hun cultuurschok, een inburgeringscursus, uitleg van wat westerse waarden en geleidelijke integratie, zodra men zich daar toe in staat voelt.

Veeleer is het onderwijs en/of scholing , waardoor mensen met nieuwe denkbeelden in een nieuwe omgeving kennismaken, zelfredzaam worden in de culturele en economische infrastructuren van de nieuwe omgeving. Wat iemand behouden wil van zijn oude cultuur , kan hij pas bepalen nadat hij zichzelf kan redden in de nieuwe.
In de regel is dit voor veel vreemdelingen overkomelijk. Maar migranten uit islamitische culturen, waar het maatschappelijk wantrouwen van oudsher bijzonder hoog is, hebben er in groten getale moeite mee. Omdat ze geen vertrouwen kunnen geven, kunnen ze het ook moeilijk krijgen, terwijl het van groot belang is om te kunnen functioneren in een westerse samenleving.

211 duurendaal    
8 maanden geleden door duurendaal
1
Meld

Alles kan worden gestopt, maar dan moet er nodige wilskracht achter zitten. Veel hypocriete politici denken en doen alleen maar in korte termijnen, pas als hun positie in gevaar komt, veranderen ze van denkpatroon.

Inburgeren, integratie en uiteindelijk assimilatie van nieuwkomers in de lokale maatschappij is een kwestie van lange adem, een goed basis leggen en hard ingrijpen waar het nodig is.

Geen enkel maatschappij kan overleven, als er geen sociale samenhang is. En in een multireligieuze land heb je geen sociale samenhang, zeker niet met de religie van islam.
Overal waar islam een factor speelt, komt er een einde aan sociale samenhang en begin van ellende. Allerlei onnodige ruzies, burgeroorlogen en onderdrukking van een ander.

En met dingen als politiek correctheid word het alleen maar erger, want dan word het vrije woord of vrijheid van meningsuiting. En als je niks meer mag zeggen, komt er ook geen einde aan de waanzin.

Juist het vrije woord is belangrijk voor het benoemen van de problemen.

212 Handalf    
8 maanden geleden door Handalf
2
Meld

@211 natuurlijk leuk om je reactie te lezen. Ik herken in je verhaal de rode draad dat het fout gaat zodra de leiding zich vervreemd van het volk. En dat die vervreemding onmiskenbaar optreedt als de staat te groot wordt. Of als er te veel vreemdelingen komen. Dat zie jij terug bij de EU/migratie en Romeinse wereldrijk/slavenhandel en vermenging van volkeren.

Ik mis in je verhaal echter het economisch en demografisch-politiek perspectief. Economisch omdat dat wat zegt over hoe mensen in hun behoeften voorzien en hoe de verdeling arm rijk was. Demografisch-politiek is van belang omdat als je erg afhankelijk bent van een groep maar die geen invloed geeft op je politiek je op lange duur altijd ontregelt raakt. Die invloed kan gaan via integratie of assimilatie van nieuwkomers die na assimilatie zelfde burrechten verwerven. Of doordat er via religie of handel een indirecte politieke beïnvloeding ontstaat. Bij de Romeinen zag je dat de Romeinen het politieke monopolie vastgehouden hebben. Hoewel al snel de militaire (sub)top buitenlands werd. En het leger buiten Rome moest blijven. In de handel en cultuur (Grieken, Egyptenaren) zag je dat buitenlanders gewoon een machtspositie konden opbouwen. En een overwonnen volk mocht vaak zijn eigen religie en heersers houden als loyaal waren aan Rome.
Dat systeem werkte goed zolang de Romeinen hun soldaten met boerderijen konden belonen als pensioen. Toen het rijk niet meer groeide kwam daar een eind aan en daarmee aan de loyaliteit. En ook aan het vermogen het Romeinse gepeupel te vreden te houden met graan/brood en spelen.
Om het verschil duidelijk te maken neem ik het joodse volk. Ook zij hadden veel slaven en buitenlanders om het werk te doen. Maar anders dan de Romeinen waren ze op etnische zuiverheid gesteld. We weten dat hun staat uiteindelijk door de Romeinen vernietigd werd. En dat ze ook daarvoor meer oorlog dan vrede kenden. Hun etnische politiek heeft ze dus niet beschermd.

213 Trompetsignaal    
8 maanden geleden door Trompetsignaal
0
Meld

@213 [Dat systeem werkte goed zolang de Romeinen hun soldaten met boerderijen konden belonen als pensioen. Toen het rijk niet meer groeide kwam daar een eind aan en daarmee aan de loyaliteit.]

De Romeinse overheid had volgens mij voldoende grond binnen de grenzen om zijn soldaten voor 25 jaar trouwe dienst te belonen. Het Romeinse leger was relatief klein en gebrek aan mankracht was één van de grotere problemen waar met name het West-Romeinse Rijk later mee te maken kreeg. Dat werd in eerste instantie opgelost door Germaanse stammen van over de grenzen land te geven in ruil voor militaire ondersteuning, maar die oplossing bleek niet duurzaam.

[En ook aan het vermogen het Romeinse gepeupel te vreden te houden met graan/brood en spelen.]

Bij mijn weten werden de ingrediënten voor brood (graan) en spelen (leeuwen en olifanten) voornamelijk uit Noord-Afrika gehaald. Dat gebied bleef Romeins tot na de val van de stad Rome. Het wel of niet volgen van een expansiepolitiek had daar verder weinig invloed op.

214 Civ    
8 maanden geleden door Civ
0
Meld

@211 mijn bericht
@213 Trompetsignaal

Ik onderscheid voor het verloop van beschavings-/cultuurcycli een psychische werkoorzaak en een uitwendige werkoorzaak.
De uitwendige oorzaak brengt een deel van het cultuursysteem in beweging. Dat heeft tot gevolg dat alle geledingen ervan in beweging komen en gaan schuiven.

Leiders die functioneel zijn komen met een oplossing die het vertrouwen en momentum geeft voor vervolgoplossingen. Het cultuursysteem verandert, maar stabiliseert zich op een hoger niveau (van vertrouwen). Hoe meer mensen elkaar vertrouwen, des te meer differentiatie staan zij elkaar toe, des te groter kan de maatschappij (/beschaving) uitgroeien

Machthebbers die vooral structureel aanwezig zijn en willen blijven, lopen voor het probleem weg en kiezen voor rationalisaties (hetzelfde blijven doen , maar doelmatiger ) , schijn- of non-oplossingen. De problemen keren dan op gezette tijden terug, meestal heftiger en hopen zich op tezamen met nieuwe problemen die de kop opsteken.


Dat is het geijkte beeld dat ik door de cycli heen telkens zie opdoemen.

Het autoritaire, absolute karakter van politieke correctheid is niet verenigbaar met de vrijheden van democratie en de rechtsstaat. Zij zijn een teken van een toenemend structureel aanwezige macht die de middelen van de samenleving inzet tegen de burgers, die zij wantrouwen.
Daarmee voorspellen zij voor een high-trust society een terugval naar lagere vertrouwensniveaux. Dan strekt tot verdere desintegratie van het cultuursysteem.

Het denkbeeld in West-Europa dat de West-Europese cultuur het meta-niveau vormt voor alle culturen en dus de universele cultuur voor de gehele mensheid , is elitaire overmoed (hybris).
Dit denkbeeld is de verklaring dat men gelooft in West-Europese waarden, waaronder alle culturen naast elkaar een plaats kunnen vinden. Het integratiemodel.

215 duurendaal    
8 maanden geleden door duurendaal
0
Meld

@215 [Het denkbeeld in West-Europa dat de West-Europese cultuur het meta-niveau vormt voor alle culturen en dus de universele cultuur voor de gehele mensheid , is elitaire overmoed (hybris).
Dit denkbeeld is de verklaring dat men gelooft in West-Europese waarden, waaronder alle culturen naast elkaar een plaats kunnen vinden.]

Dat zou zomaar eens kunnen. Veelgehoorde uitspraken als 'Uiteindelijk wil ieder mens vrede', 'Uiteindelijk willen mensen allemaal hetzelfde' zie ik ook meer als aannames die gebaseerd zijn op wat we zélf zouden willen. Noem het hybris of gewoon naïviteit.

216 Civ    
8 maanden geleden door Civ
0
Meld

@216 @215 op dit punt helemaal met Civ en Duurendaal. Hoewel ik persoonlijk inhoudelijk overtuigd ben de superioriteit van de west europese waarden zoals vrijheid van meningsuiting, scheiding der machten, particulier bezit e.d. Ik zou die niet graag relativeren of in ruilen voor meer collectivistische waaren. Hoewel ik ook zie dat tegenover die pluspunten we nog wat “historische lasten” meedragen zoals het kolonialisme en sommige vormen van roofkapitalisme.

217 Trompetsignaal    
8 maanden geleden door Trompetsignaal
0
Meld

@215 jammer dat de discussie nu stil valt, maar ik had graag eens doorgediscussieerd over wat volgens mij een blinde vlek is van het conservatisme: de gedachte dat de “natuurlijke of historische”orde statisch is en goed en zich vertaald heeft in een bepaalde machtsverhouding en staatsinrichting die daarme “van nature cq historisch” bewezen heeft goed te zijn.
Niet dat ik denk dat jij per se een “zuivere” conservatief bent. Je hebt het ten slotte over vervreemding van de macht. Een verschijnsel dat ik herken. Maar volgens mij maken zowel Baudet als Hiddema met hun juridische blik de denkfout “juridische” begrippen als volk, staat een “natuurlijke betekenis” te geven. Waar bij op een of andere manier “natuurlijke processen” als in en uitstroom als ondermijnend worden gezien. Die denkfout leidt tot een keuze voor “zuiver” houden van staat en volk, zonder dat daar sociaal geografisch (afkomst) of biologisch (erfelijkheid) een “natuurlijke of historische”basis voor is.

218 Trompetsignaal    
8 maanden geleden door Trompetsignaal
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Arjan (28): Voor mijn vijftigste wil ik genoe...
In deze rubriek vragen we lezers naar hun rel...

1 dag geleden door AD

Kabinet erkent blunder met energierekening: T...
Het kabinet heeft achterhaalde gegevens gebru...

1 dag geleden door AD

Dodental mazelenepidemie Filipijnen stijgt to...
In de Filipijnen is het dodental door de maze...

1 dag geleden door Wilmama

Salvini heeft effect: Aantal “vluchteli...
De Italiaanse “grenzen dicht”-politiek werkt...

1 dag geleden door Inter

Alec Baldwin vreest voor zijn veiligheid nada...
De Amerikaanse acteur Alec Baldwin kroop zate...

1 dag geleden door Crezee


ADVERTENTIE


Laatste reacties
PFL
Peilingen: hoe dichterbij Brexit komt, hoe me...
@124 nog steeds geen argumenten dus maar weer...

minder dan een minuut geleden door PFL

chouffleur
Kabinet hanteerde oude cijfers, zag forse sti...
@37 herhaling is de basis van reclame ...

minder dan een minuut geleden door chouffleur

datkanjijmakkelijkzeggen
Dodental mazelenepidemie Filipijnen stijgt to...
@194 eh, nee, zo is het bij hun niet gegaan. ...

1 minuut geleden door datkanjijmakkelijkzeggen

chouffleur
Jongeman (23) getuigt over hoe zijn vriendin ...
@6 ik mep gewoon terug...

1 minuut geleden door chouffleur

shym
‘Mijn vrouw werkt, ik doe de kinderen. Zij ...
En dat gaat iets bijzonders worden?...

1 minuut geleden door shym

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig