Binnenland
  • 22
Asielstroom naar de EU verandert ook Nederland, zeker als het zo doorgaat. Politici als Timmermans en Juncker doen veel te lichtzinnig over de effecten van niet-westerse immigratie. Wat is een reëel scenario? ...

8 maanden geleden door Hangingmen

REAGEER MET EEN EMOJI
10
1
2
2
LEES MEER OVER

Harder is prima, jammer van dat armer.

1 Wild Rover    
8 maanden geleden door Wild Rover
22
Meld

Ach, die 2 hangen ook aan touwtjes.

2 caso    
8 maanden geleden door caso
6
Meld

klopt als een zwerende vinger.

3 120db    
8 maanden geleden door 120db
4
Meld

Hoe luchtig men ook doet over het aantal asiel dat jaarlijks Nederland binnenkomt, dat zullen er dit jaar waarschijnlijk "niet meer dan 40.000 tot 45.000 zijn". En dat gaat al járenlang zo!
Het kan per jaar ook variëren, want in het jaar 1994 waren het er 52.575.

Ik vraag mij serieus af hoeveel asielzoekers er de afgelopen (pakweg) 30 jaar in ons land binnen zijn gekomen en uiteindelijk hier zijn gebleven. Dát zou pas inzicht geven in de aantallen buitenlanders die in de Nederlandse samenleving zijn opgenomen!

4 Scorpio    
8 maanden geleden door Scorpio
6
Meld

@4 het aantal asiel > het aantal asielZOEKERS

5 Scorpio    
8 maanden geleden door Scorpio
5
Meld

De EU-bonzen hebben er kennelijk alle belang bij om de samenhang en cohesie van bestaande autochtone gemeenschappen te vernietigen. De import van veel vreemd volk is daartoe een zeer efficiënt middel. Vandaar dat zij de grenzen open willen houden en de verkapte veerdienst vanuit o.a. Libië onderhouden. De tegenstellingen tussen de verschillende parallelle samenlevingen zullen alleen meer verder toenemen. Integratie is een utopie van linkse mensen die maar blijven geloven dat het allemaal goed gaat komen. Mensen dier daar anders over denken vinden zij racisten en fascisten. Dus fout! Degenen die fout zijn, zijn juist de goed bedoelende linksmensen die door het moslimgedeelte van de bevolking worden beschouwd als nuttige idioten

6 bozeman    
8 maanden geleden door bozeman
5
Meld

Vluchtelingen opnemen is ook het probleem niet zo. Profiteurs en haters die ons laten werken en weigerennterugbte gaan is iets anders. Timmermans is een jankende leugenaar die zich hier totaal niet druk om maakt.

7 Al    
8 maanden geleden door Al
2
Meld

"Nederland zal een harder, onaangenamer en vrijwel zeker ook armer land worden door de komst van grote groepen immigranten – al helemaal als ze uitsluitend worden geselecteerd op het feit dat ze uit oorlogsgebied of uit een onaangenaam land komen."

Maarja daar heeft timmerfrans in z'n sociale bubble geen last van...

8 Hangingmen    
8 maanden geleden door Hangingmen
5
Meld

2025..het zal er niet leuker en gezelliger op zijn geworden tegen die tijd. Die voorspelling durf ik nu al te maken.

9 Querulijn Xaverius,    
8 maanden geleden door Querulijn Xaverius,
2
Meld

@6 u hebt het over linksmensen die het goedkeuren dat dit land overspoeld wordt door asielzoekers. Ik vind mijzelf ook links. Ik ben echter van mening dat de overheid moet streven om asielzoekers hier altijd maar tijdelijk op te vangen. Om de oorlog in Syrië te beëindigen zou Europa druk moeten uitoefenen op de VS, VK en de Golfstaten (met Saoudi-Arabië voorop) om de terroristen te ontwapenend en niet meer te steunen. Gezien het verleden met Libië en Irak is het een utopie om in deze en andere landen een democratie naar Europees model te installeren. Onze samenleving is er ook niet op gericht en bij gebaat om de barmhartige Sameritaan te zijn voor mensen uit alle delen van de wereld.

10 Eric    
8 maanden geleden door Eric
1
Meld

De vraag is bovendien of de verzorgingsstaat houdbaar blijft bij een voortgaande, relatief grote instroom. Eigen aan de verzorgingsstaat is dat die – om met wijlen PvdA-Kamerlid Karin Adelmund te spreken – ‘een nationaal arrangement’ is.

Als de deur van het nationaal arrangement te wijd openstaat, dan moet het verregaand worden versoberd. Solidariteit vereist ook een minimum aan gevoel van verwantschap en erodeert als er te weinig wederkerigheid is. Uitkeringen zullen lager worden of verdwijnen, voor de gezondheidszorg zullen mensen veel meer zelf moeten betalen. Dat alleen al zal tot extra sociale spanningen leiden.
In het algemeen leidt immigratie – vooral van mensen van verre, met afwijkende culturen en gewoonten – tot een hardere samenleving. Zoals de Amerikaanse wetenschapper Robert Putnam ruim tien jaar geleden vaststelde, kruipen mensen in hun schulp naarmate de samenleving diverser wordt. Etnische, religieuze en soortgelijke verschillen ondermijnen de vertrouwensbasis.

Putnam voegde eraan toe dat als er veel sociaal kapitaal is, mensen gelukkiger zijn en langer leven. Het is veiliger en de democratie en de economie functioneren beter. Wie dat op het spel zet door aanzienlijke immigratiestromen toe te staan, moet rekenen op een land met minder sociale samenhang, minder onderling vertrouwen, een slechtere infrastructuur, minder geluk en een samen­leving waarin mensen op zichzelf leven.

Pas betrekkelijk recent verworven moderniteiten, zoals de gelijkheid van man en vrouw, van heteroseksuelen en homoseksuelen en transgenders, kunnen al snel de klos worden bij grootscheepse immigratie uit gebieden waar die moderniteiten niet bon ton zijn. Bepaalde minderheden – Joden, vooral – zullen het extra lastig krijgen met grootscheepse immigratie uit gebieden waar de bevolking het niet op Joden heeft.

Nederland zal een harder, onaangenamer en vrijwel zeker ook armer land worden door de komst van grote groepen immigranten – al helemaal als ze uitsluitend worden geselecteerd op het feit dat ze uit oorlogsgebied of uit een onaangenaam land komen.

11 Querulijn Xaverius,    
8 maanden geleden door Querulijn Xaverius,
2
Meld

@4 Uit het artikel:
Veertig jaar geleden waren er zo’n 150.000 niet-westerse allochtonen in Nederland, nu zijn het er twee miljoen. Niet-westerse allochtonen domineren de vervelende statistieken. Ze spreken – ook de tweede generatie vaak – de taal slechter, zijn niet of laag of in elk geval gemiddeld lager opgeleid dan de rest van de bevolking, ­vaker werkloos, hebben een lager inkomen en ze komen gemiddeld ­vaker in aanraking met de strafrechter.

12 Querulijn Xaverius,    
8 maanden geleden door Querulijn Xaverius,
4
Meld

@10 Verreweg de meeste syriers (bleek uit een vorig artikel) hebben aangegeven helemaal niet terug te willen ook al is het in Syrie veilig.
Bovendien: aan de Joegoslavische oorlogen kwam een eind, maar het is hoogst twijfelachtig of dat ook geldt voor de etnisch en religieus aangedreven oorlogen en maatschappelijke spanningen in nabije delen van Azië en Afrika.
De grootste bron voor de conflicten in het Midden-Oosten is de al bijna 1.400 jaar aanhoudende strijd tussen de twee islamitische hoofdstromingen: sjia en soenna, met nu respectievelijk Iran en Saudi-Arabië als belangrijkste tegenspelers. Een einde aan die islamitische wereldoorlog is niet in zicht.
Het Midden-Oosten kent, samen met het uitreisgebied West-Afrika, ook nog eens de hoogste geboortecijfers van de wereld. En er wonen in de spanningsgebieden ten zuiden en ten zuidoosten van de Europese Unie niet slechts enkele miljoenen mensen – zoals in Bosnië – maar minstens één miljard.

13 Querulijn Xaverius,    
8 maanden geleden door Querulijn Xaverius,
4
Meld

@10Feit is dat veel niet-westerse immigranten leven van de bijstand. Hoewel niet-westerse allochtonen nu zo’n 12 procent van de bevolking uitmaken, vormen zij bijna de helft van het totaalaantal bijstandsgerechtigden.
Uitkeringen en sociale verzieningen in Nederland zullen onder druk komen te staan of sommige verdwijnen. Dat is niet sociaal. Dat is niet links.
Je kunt nu eenmaal niet alle ellende van de gehele wereld op je schouders nemen. Op een gegeven moment moeten die mensen ook wat van hun eigen land maken.

14 Querulijn Xaverius,    
8 maanden geleden door Querulijn Xaverius,
4
Meld

Sinds 2009 wordt er in Nederland gesproken over de verhuftering en de verruwing van de samenleving. Dat is al van ver voor de vluchtelingencrisis.


@13 U schrijft: ""Het Midden-Oosten kent samen met het uitreisgebied West -Afrika...
Hoe zit uw wereldkaart eigenlijk in elkaar, het Midden-Oosten komt niet uit in West-Afrika!

En het hoogste geboortecijfer is Angola, homofoob, christelijk en in Zuid-Afrika, 5000 km verderop.

15 E.Meel    
8 maanden geleden door E.Meel
27
Meld

@13 De eerstvolgende hoge geboortecijfers komen uit andere Afrikaanse landen met een hoge kindersterfte, zoals Niger.

Het Midden-Oosten staat niet eens in de bovenste 15 landen.

16 E.Meel    
8 maanden geleden door E.Meel
24
Meld

@12 Het artikel is niet accuraat. Er kwamen er geen 150.000 destijds, maar 70.000.
De strafrechter heeft het tegenwoordig te druk met ultrarechts.

17 E.Meel    
8 maanden geleden door E.Meel
29
Meld

In 2025 is de VVD nog steeds aan de macht. Het volk zal iedere keer weer in de leugens van die partij geloven.

18 Amrock    
8 maanden geleden door Amrock
1
Meld

@18 Het is de állerhoogste tijd dat bij de verkiezingen, de 20 tot 30% van de stemgerechtigden die NOOIT gaan stemmen... dat nu eens wél gaan doen!

De VVD heeft de meest trouwe kiezers van al de partijen, zij hebben er baat bij als er telkens weer zoveel niet-stemmers zijn. Want voor hen is belangrijk; iedere niet-stemmer... brengt ook GEEN stem uit op andere partijen!
Hoe minder mensen er gaan stemmen, hoe beter het is voor de VVD, want hún stemmers laten het niet afweten bij de verkiezingen.

19 Scorpio    
8 maanden geleden door Scorpio
2
Meld

@17
Wat lul je nou allemaal joh "het artikel is niet accuraat"
Je moet goed lezen er staat "Veertig jaar geleden waren er zo’n 150.000 niet-westerse allochtonen in Nederland"
Waren 'ergo' niet kwamen
Ultra linkse zwetser.....

20 Hangingmen    
8 maanden geleden door Hangingmen
3
Meld

Nederlanders zijn laffe softe burgers die dit laten gebeuren.

Het zit in de gene hè.

1940 Werden de moffen ook met open armen ontvangen en was het een koud kunstje om Nederland te bezetten.
Nederlandse meisjes gingen graag om met de moffen en kregen daar nog kinderen van.

Verraders en heulers waren ook toe erg actief.

Helaas zie je dat nu ook weer gebeuren.

21 Dachtutniet    
8 maanden geleden door Dachtutniet
6
Meld

Nederland wordt willens en wetens kapot gemaakt.

22 Arista    
8 maanden geleden door Arista
1
Meld

“Mijn Nederland” van de jaren voor 2000 is het niet meer met al dit huidige geweld en islamisering. De schuld geef ik aan de poliek, aan Brussel, aan de EU die ons van alles opdringen wat we niet willen. Hoop één ding dat onze kinderen en kleinkinderen bespaard blijven van dat islamitisch geweld en dat de politiek wakker word en zien dat ze verkeert bezig zijn.

23 Interessant    
8 maanden geleden door Interessant
4
Meld

.
een reëel scenario:

Het is nu allemaal nog koek en ei.

Echter geschiedenis leert, het kruitvat is al vol en gesloten.

Enige wat nog nodig is, is de brandende lont, een financiële crisis en werkeloosheid.

Dan zien de volgevreten EU vetzakken in Brussel het fenomeen "geschiedenis herhaalt zich" live in actie.


24 Ook maar gewoon een duts    
8 maanden geleden door Ook maar gewoon een duts
5
Meld

In 2025 Timmermans en Juncker in de gevangenis . En al die andere die mee doen en hen steunen.

25 Ivo    
8 maanden geleden door Ivo
5
Meld

@25 Bitch Ollo dan ook

26 Ikke44    
8 maanden geleden door Ikke44
5
Meld

Gaat vanzelf wel escaleren, gaan ze hekken om rijke wijken zetten met bewaking en dan zoekt de rest het maar uit.

27 Rattocasi    
8 maanden geleden door Rattocasi
6
Meld

Wie islam zaait, gaat geweld en armoede oogsten.

28 Soare    
8 maanden geleden door Soare
5
Meld

Heeft meer met het gevoerde neoliberale beleid te maken dan met immigranten.

29 TedjeR    
8 maanden geleden door TedjeR
10
Meld

Als er enige rechtvaardigheid is zijn de mensen die deze massale import op hun geweten hebben dat al voor een volkstribunaal. Als het hier een puinhoop wordt mogen zij niet ontsnappen met een zak geld naar een of ander Zuidamerikaans paradijs.

30 Arthur2000    
8 maanden geleden door Arthur2000
3
Meld

Ik spaar al voor de 7 magere jaren .
Van het gas af, zonnepanelen , hypotheek afbetalen ,alles al geisoleerd, nog wat studeren voor een beter inkomen en de rest als buffer op de bank want in slechte tijden stijgt de rente .
Wie doet me wat ?-question

En mocht het nepnieuws zijn dan kan ik eerder stoppen of korter werken , ha, ha.

31 No newstoday    
8 maanden geleden door No newstoday
8
Meld

@30

In ern democratie zijn de burgers verantwoordelijk voor hun regering en volksvertegenwoordiging .
Dat zou je die moeten vervolgen .
Maar helaas voor jou is stemmen anoniem .-question

32 No newstoday    
8 maanden geleden door No newstoday
8
Meld

@29

In N- Korea, China en Venezuela gaat het met het linkse beleid ook niet zo reusachtig fijn voor de burger.
Dus kies is uit twee kwaden toch maar de minst kwade.

33 No newstoday    
8 maanden geleden door No newstoday
7
Meld

@31
Je kan ook gewoon verstandig stemmen,want u zegt alles goed op orde te hebben maar hoe ziet Nederland er op de langetermijn uit,het Nederland van uw kinderen zeg maar?

34 Hangingmen    
8 maanden geleden door Hangingmen
2
Meld

@33 als je in je gedachtenwereld niet verder komt dan die twee tegenstellingen, is het droef met je denkvermogen gesteld.

35 TedjeR    
8 maanden geleden door TedjeR
6
Meld

@21

Voor die open armen werd Rotterdam gebombardeerd?
Die meisjes die met Duitsers gingen , werden daarom de deur uitgeschopt en na de oorlog kaal en met pek en veren de stad door gejaagd?
Kregen ze een kind , konden ze meteen emigreren naar de buren .
En die kinderen kregen de meisjes niet van Duitsers maar van Amerikanen en Canadezen .
Je weet wel “Trees en haar Canadees”.
Schrijf jij zelf je geschiedenisboekjes?
Jammer maar ze verkopen niet.

36 No newstoday    
8 maanden geleden door No newstoday
8
Meld

@23

“Mijn Nederland “ bestaat niet.
Het is “ons Nederland”.
En daar is men best blij mee.
Las ondanks nog dat men niet in het buitenland wil werken .
Dan moet het nog best draaglijk zijn , toch?

37 No newstoday    
8 maanden geleden door No newstoday
11
Meld

@34

Ik heb geen behoefte om over mijn graf te gaan regeren .
In alle generaties zaten zwartkijkers of het om “ de bom” ging , oorlogen met kernbommen , geen kinderen in deze wereld zetten enz.
En ach , de soep werd nooit zo heet gegeten als hij opgediend wordt.
En over verstandig stemmen heeft iedereen zo zijn eigen gedachten.
Als de Duitsers versandig hadden gestemd waren er gern miljoenen joden vergast.
Die dachten destijds ook dat ze verstandig stemden .
Ook de burgers van Venezuela zijn van een koude kermis thuisgekomen .
Zo zie je maar ...achteraf als het toch te laat is , weet je of je verstandig gestemd hebt.
Ik stem altijd voor vrede en tegen hen die oorlog willen .
Ik stem voor mensen en tegen onmensen .

38 No newstoday    
8 maanden geleden door No newstoday
9
Meld

@35

Kom eens met anderen .
Ik leer graag.

39 No newstoday    
8 maanden geleden door No newstoday
8
Meld

@26

Aha , het volgende scheldkanon is in stelling gebracht.
Dat krijg je met mannen die een probleem hebben met slimme vrouwen .
Wie zelf ook slim is , vindt het een verrijking.40 No newstoday    
8 maanden geleden door No newstoday
8
Meld

@38
Komt op mij een beetje over als de 'dikke ik' van Rutte,het is toch niet zo moeilijk om voorstellen waar dit 'beleid' toe zal leiden een beetje realiteitszin is genoeg
Als u het niet voor u zelf doet,doe het dan voor hen die u achterlaat....

41 Hangingmen    
8 maanden geleden door Hangingmen
1
Meld

De VN is degene die dit wil. De Europese landen mogen niet langer homogeen zijn qua ras en cultuur, is wat zij hebben besloten. En de VN stond heel lang zowat puur onder de VS, met als laatste anti-blanke VS-president Obama. Je kunt op de site van VN zelf lezen, dat zij dit vinden.

De VN moet per omgaande worden afgeschaft, want hij is van boven tot onder corrupt en volledig onder controle van islamitische landen. Vind je het gek dat dit gebeurt.

Bovendien komt het de bankiers die feitelijk wereldwijd de macht naar zich toe hebben getrokken, goed uit als de intellectueel en financieel meest weerbaren, de blanken, worden onderworpen door islam. Islam is een zuiver hiërarchische structuur en er is geen enkele sprake van democratie of mensenrechten. Handig toch als je mensen als bezit, als vee wilt kunnen behandelen?

42 Wendel    
8 maanden geleden door Wendel
7
Meld

@40 Gebruik ollo en slim niet in dezelfde zin aub

43 Ikke44    
8 maanden geleden door Ikke44
1
Meld

Moslims horen hier niet thuis!!

44 PeKa    
8 maanden geleden door PeKa
3
Meld

@31
Altijd maar dat "ik-heb-het-goed-voor-elkaar" en "mij-kan-niets-gebeuren" - mentaliteit.
Het is te hopen voor u.
Maar het kan óók zo op de ene dag veranderen, u kunt uw partner verliezen, of beiden uw baan, zodat u er alleen voor komt te staan.
Dan wordt alles ineens anders en misschien moet u dan wel uw huis met die 50 zonnepanelen verkopen.
Oh nee, dat gebeurt bij u niet natuurlijk, want u heeft overal verzekeringen voor die u van uw problemen afhelpen.. (Sarc.)
Weet u, ik zou nog niet één dag dat zogenaamde "perfecte" leventje van u willen leiden.. Pff

45 Dieke    
8 maanden geleden door Dieke
1
Meld


@11
"De vraag is bovendien of de verzorgingsstaat houdbaar blijft bij een voortgaande, relatief grote instroom. "
Het antwoord is NEE. Dat wordt nu al bewezen.

46 samcash    
8 maanden geleden door samcash
4
Meld
47 heyou    
8 maanden geleden door heyou
0
Meld

Gij importeert de 3e wereld, gij wordt de 3e wereld.

48 Spraypaint    
8 maanden geleden door Spraypaint
0
Meld

@6

'The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.'

-Albert Einstein-

49 Hefan430    
8 maanden geleden door Hefan430
0
Meld

@40 slim of intelligent is wat anders dan alwetend of arrogant.

Zo heb ik weinig respect voor mensen die half in Duitsland vreten en wonen en zich dan Nederlander noemen question

50 Eastwood    
8 maanden geleden door Eastwood
1
Meld

volgens Juncker (hik) wil de bevolking van de EU nu niet meer bij de neus* genomen worden, inmiddels staat de bevolking dus voorover gebukt met ons broek op de enkels.*bron: https://www.nieuwskoerier.nl/news/3920-eu-burgers-niet-meer-bij-de-neus-nemen-zegt-juncker

51 Ruud100    
8 maanden geleden door Ruud100
1
Meld

ja Nederlanders (en alle andere autochtone bevolking in de EU), als jullie niet willen fokken, dan dan halen die malloten zoals Juncker en Timmermans ze wel en masse uit Afrika. de economie moet groeien en groeien en dat kan alleen maar door meer (veel meer) mensen

52 Roomboterbabbelaar    
8 maanden geleden door Roomboterbabbelaar
1
Meld

Het probleem is dat geloof,..

53 iedereen heeft recht op mijn mening    
8 maanden geleden door iedereen heeft recht op mijn mening
0
Meld

@9 [email protected]@[email protected]@14

Chapeau, 1 plusje per reactie is te weinig dus: ++++++++++++

54 Snowflake    
8 maanden geleden door Snowflake
0
Meld

Het word nu echt hoog tijd eens op te houden met dat links gedram zeker omdat rechts net zo schuldig is maar daar graag voor weg loopt.

Daarbij zal er eens duidelijker regels moeten komen ter bescherming van eigen cultuur en wetgeving. En het besef dat wij de hele wereld niet kunnen redden zal duidelijker moeten zijn .

Ook dat de maatschappij harder word komt niet alleen door verrechtsing waar egotisme groter is .
Maar ook wij doen er aan mee door minder sociaal te zijn we praten minder met elkaar delen minder met elkaar behalve via de media, telefoon etc . En zie ook naar de politiek die je meer voor liegt en van alles opdringt wetje hier voor wetje daar voor echt vrij zijn we niet meer en zeker ook door het vvdistme . Die heeft gezorgd voor een groeiende kloof tussen arm en rijk ook met behulp van de PVD(A) D666 en CDA

Zoals de baas is zo is het personeel en zie dat geeft het juiste beeld van ons politiek land
Ook zal men scholen waar de fundamenten liggen moeten veranderen zoals maar een school zonder invloed van geloof of overtuiging dat doet men maar thuis als hobby. Verder vind ik een paspoort je bent Nederlander of niet als dat niet wil terug naar enigenland klinkt simpel maar dat zal moeten

En eens ophouden met dat onzinnig gelul links rechts zou ook fijn zijn

55 magikeven    
8 maanden geleden door magikeven
1
Meld

@54 dank!question

56 Querulijn Xaverius,    
8 maanden geleden door Querulijn Xaverius,
0
Meld

@52

Nederlanders fokken minder omdat de vrouw er ook bij moet werken, om dat stomme huis te kunnen bekostigen.
Vroeger hoefde dat niet en kon je gewoon alles met 1 salaris betalen. Maar ja de overheid plukt ons helemaal kaal met hun geldverslindende linkse hobby's. De ECB met hun quantitative verruiming doet de rest, daarmee torenhoge inflatie creëren en de rente bewust op nul houden.
Zo wordt alles lekker duur.

Jonge stellen neuken ook steeds minder omdat ze vaak te lang bij hun ouders moeten blijven omdat er geen huizen zijn. Koop is vaak te duur. En als er een paar huurhuizen vrij zijn worden ze toegewezen aan een zooitje allochtonen, die zogenaamd vluchteling zijn.

57 pickwick    
8 maanden geleden door pickwick
2
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Beelden van blanke jongens die in elkaar gero...
Ik zie ze steeds vaker: Beelden van blanke jo...

12 uur geleden door Hangingmen

’Vlees moet op rantsoen’
Nederlanders mogen zich opmaken voor een vlee...

17 uur geleden door in holland

Wilders ziet samenwerking met FvD wel zitten:...
Geert Wilders ziet een samenwerking met Thier...

9 uur geleden door Inter

Eu wil niet heronderhandelen als Brexit akkoo...
Volgens minister buitenlandse zaken Heiko Maa...

12 uur geleden door kovichni

Brits Lagerhuis keurt Brexit-deal af, uittred...
Het is de Britse premier Theresa May niet gel...

4 uur geleden door Nu.nl


ADVERTENTIE


Laatste reacties
GOTCHA666
Geert Wilders bij Jensen!...
@223 Dat hebben die wegkijkers ook idd...

1 minuut geleden door GOTCHA666

Hochiplush
Is rassensegregatie eigenlijk wel zo slecht?...
@22 Een harde pof op je muil verdien je....

1 minuut geleden door Hochiplush

eh
Ed Nijpels: ‘Critici windmolens hebben niet...
@23En kost veel meer grondstoffen....

2 minuten geleden door eh

malod
Nederlander (25) verdacht van steun aan terre...
Waarom Nederlander?Is en zal het ook nooit ...

2 minuten geleden door malod

Gewoon een student
Is rassensegregatie eigenlijk wel zo slecht?...
Ik ga pitten. Als dit draadje morgen nog best...

2 minuten geleden door Gewoon een student

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig