Politiek
  • 48
3 miljard euro belastinggeld per jaar ...

11 maanden geleden door Inter

REAGEER MET EEN EMOJI
2
3
3
40
LEES MEER OVER

NEPNIEUWS want deze werkelijkheid is niet die we wensen. Of heeft er nog niemand geroepen dat het nepnieuws is?

101 NouMoeZeg    
11 maanden geleden door NouMoeZeg
3
Meld

Niet verrassend natuurlijk. Het is zelfs in sommige kringen een prestatie om blijvend gratis geld te ontvangen van de overheid. En de meeste van die figuren wil je ook niet eens in je bedrijf hebben

Pak het breed aan met ook de autochtone profiteurs. Maar hoe?

102 Hefan430    
11 maanden geleden door Hefan430
0
Meld

Stoppen met deze waanzin. Overgaan van uitkering in geld tot verstrekken van rantsoenen.

103 Bokkerijder    
11 maanden geleden door Bokkerijder
6
Meld

Zijn er nog weldenkende mensen die zeggen dat het procemtueel bijna niets is met die immigrantem?

104 case    
11 maanden geleden door case
1
Meld

@102 Meteen duidelijk aangeven dat je maar 1,2, of max 3 jaar een uitkering kan krijgen. Moet je zien hoe het motiveert om een baan te vinden.

Veel mensen vinden zichzelf " te goed" voor bepaalde baantjes. Vervolgens soliciteren ze niet op die baantjes, of schrijven een slechte brief, of ALS ze worden uitgenodigd voor een gesprek...het gesprek verknallen.

Het moet afgelopen zijn met die zielepiet maatschappijen waarin het Westen is veranderd. Gelooft men nou serieus dat mensen die jaren uitkering trekken, hun best doen om betaald werk te vinden?

105 Chauvinist    
11 maanden geleden door Chauvinist
6
Meld

Rutte ziet vanuit toren en glimlacht ons uit.

106 case    
11 maanden geleden door case
1
Meld

@11 "Hebben ze dus geen rekening gehouden met hun achterban."

Aangezien een groot gedeelte van de VVD stemmers eigenlijk niets bij deze partij te zoeken heeft, (is immers een partij die opkomt voor de belangen van ondernemers en vermogenden, zodat al die mensen die niet tot deze groep behoren en toch VVD stemmen in feite tegen hun eigen belang in stemmen), kon je wel eens gelijk hebben.

107 Mappie    
11 maanden geleden door Mappie
1
Meld

Nederland is 53 miljard dollar rijker geworden. 45 procent daarvan ging naar de rijkste 1 procent van de Nederlanders. Over profiteren gesproken. Daar zul je de VVD NOOIT over horen.

108 Yamaj    
11 maanden geleden door Yamaj
1
Meld

Hoe dat nu dat de gewone mensen dat al tijden wisten, en de super-politiek-correcten-club dat nog nooit hebben begrepen!

109 Zie Hier    
11 maanden geleden door Zie Hier
0
Meld

3 mrd valt mij eigenlijk nog mee, als je nagaat dat we een begroting hebben van 270 mrd

110 DaStef    
11 maanden geleden door DaStef
13
Meld

hoeveel hebben ze eigenlijk over de balk gegooid met die jsf fanfare

111 vliegende-tovenaar    
11 maanden geleden door vliegende-tovenaar
1
Meld

@111

Een veelvoud, alleen is dat een eenmalige uitgave, dit komt elk jaar weer terug, en dus onvergelijkbaar.

112 DaStef    
11 maanden geleden door DaStef
2
Meld

3 mrd per jaar, 6,6 mrd oude guldens per jaar weggegooid aan niet-westerse allochtonen , omdat ze economisch niet zelfredzaam zijn en de taal niet machtig zijn.

Het toelatingsbeleid is dus totaal verkeerd.

De smoes van Mevr. van Ark dat ze strenger er op gaat toezien dat ze de taal leren, horen we al minstens 30 jaar. Het is een zoethouder voor de publieke opinie. Het lijkt net alsof de politici iets doen, terwijl van Ark uiteraard niets gaat doen.
Want ook zij gaat over een paar jaar weer vertellen dat het taalonderwijs voor de groep niet rond te krijgen was. Omdat ze te weinig medewerking en faciliteiten (leslokalen) kreeg van de gemeenten; ze niet zomaar een blik docenten kon opentrekken; er geen geschikt cursusmateriaal was ; vele cursisten niet kwamen opdagen, niet gemotiveerd waren, of afhaakten.
Al deze smoezen horen we ook al dertig jaar.

Als je 3 mrd per jaar 30 jaar terugrekent is dat een bedrag van 90 mrd euro , 198 mrd ouderwetse guldens, verbrand op het altaar van immigratie, aangetaste kwaliteit van de samenleving, belangen van de "hulp"instanties en politieke partijen.

Toen ik midden jaren 50 naar Nederland kwam vanuit de West heb ik vrijwel geen dag zonder werk gezeten. Als donkere jongen omhelsde ik de Nederlanders, die maar wat nieuwsgierig naar mij waren. Ik hielp iedereen in het pand (en daarbuiten) waar we, vanwege de woningnood, kamers hadden. Zij hielpen mij: o.a. met tips voor werk.
Na een eerder baantje zus en een ander baatje zo, kreeg ik werk bij het bedrijf waar ik de rest van mijn leven gebleven ben.


De huidige immigranten zijn niet geïnteresseerd in Nederland of de Nederlanders. Geld is hun enige drijfveer. Kunnen ze dat gratis krijgen van de politiek en de ambtelijke instanties die ze zelf dikbetaald werk bezorgen, des te mooier. Hoef je niet te werken en je best te doen.

En dan noemen van Ark en Rutte zich liberalen die vinden dat mensen zich moeten ontwikkelen. Niet dus.
Het ene deel van de bevolking moet torenhoge , onnodige belastingen betalen en kan zich daardoor minder ontwikkelen. Het andere deel krijgt geld in de schoot geworpen om niets te doen.

Moet je eens zien als je Groninger bent en je huis staat vol scheuren en stempels vanwege dat andere verdienmodel van onze superinhalige politici en mandarijnen: dan krijg je geen cent en kom je maar om in je dorp.
Dit politieke bestel is een schande en kan zo niet voortbestaan.

113 stanley.staatsman    
11 maanden geleden door stanley.staatsman
1
Meld

@112 net zoals de vluchtelingen dus

114 vliegende-tovenaar    
11 maanden geleden door vliegende-tovenaar
3
Meld

@114

Die aantallen variëren sterk, afhankelijk van de hoeveelheid ellende die elders ter wereld plaatsvind.

We hebben jarenlang minimale vluchtelingen bewegingen gehad
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf

In 2015 waren er meer dan 43.000 aanvragen in 2016 was dat al weer gehalveerd,


De topjaren waren 1996 en 2015, maar in 2006 waren er nog geen 10.000 aanvragen. https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/~/media/images/werkwijzer-vluchtelingen/contentpages/feiten-cijfers/asielzoekers-en-nareizigers-2016-vanaf-1990.ashx?la=nl

Je moet het probleem ook niet grote willen maken dan dat het feitelijk is.

115 DaStef    
11 maanden geleden door DaStef
9
Meld

In het buitenland worden zeker niet overal "uitkeringen" gegeven zoals in het rijke noorden.
Wij zijn helemaal aan het doordraaien met deze "hoogopgeleide" uitkeringstrekkers met hun nagereisde, "ingevlogen" familieleden.
Wanneer gaan bij onze politieke "sinterklazen" nu eens de ogen geopend worden?
Doe zoals in het buitenland doen en geef deze profiteurs eerst een paar euro leefgeld, totdat ze zélf iets gepresteerd hebben. En anders linea recta retour.

116 Strongoli    
11 maanden geleden door Strongoli
0
Meld

Stoere taal van een bewindsvrouw met slappe knieën. Het moet toch inmiddels duidelijk zijn dat geen van de niet westerse immigranten(lees mohammedanen) het gratis geld, gratis ziektekosten, het met voorrang verkrijgen van woningen zullen opgeven omdat deze dame verkondigt dat er een einde komt aan de vrijblijvende afspraken. U mevrouw de non valeur heeft vrijblijvende afspraken gemaakt of bent politiek verantwoordelijk voor de gemaakte vrijblijvende afspraken. 3 miljard dat zijn 3000 miljoen Euro die jaarlijks weggegeven worden aan gelukzoekers die geen enkele maar dan ook geen enkele toegevoegde waarde voor Nederland hebben en dat ook nooit zullen krijgen. Die 3 miljard zouden we zeer goed kunnen gebruiken om zo snel mogelijk af te komen van het aardgas maar nee hoor we blijven de bodemloze graaiput maar vullen. Brrrrr

117 nostradamus666    
11 maanden geleden door nostradamus666
0
Meld

Vind je 't gek dat de helft van de bijstandsgerechtigden niet-westers-allochtoon is. De arbeidsmarkt heeft immers een overduidelijke voorkeur voor blanken, ook al zijn die crimineel.

118 Black65    
11 maanden geleden door Black65
16
Meld

En dan hebben ze nog een grote smoel als je zegt dat ze in alle negatieve statistieken bovenaan staan. Ze zouden zich kapot moeten schamen. I..p.v een beetje qat te kauwen, de hele dag aan hun kruis grijpen en een beetje handgebaartjes maken en bro en ho roepen, hangen, de boel verzieken, roven en mishandelen... zouden ze hun school af moeten maken, knap NL leren praten en schrijven en een baan zien te krijgen,welke baan dan ook! En hier roeptoetert de kliek "LINKEN" "FAKENEWS" "RASCISTEN" "LEUGENS" "HAATZAAIEN" enz.

119 Bleke Betty    
11 maanden geleden door Bleke Betty
2
Meld

@113 Uitstekend geformuleerd. De kern van de problematiek.

120 thestranger    
11 maanden geleden door thestranger
0
Meld

En wat gaan we dan nu doen met dit gegeven? NIKS, belastingbetaler betaalt toch wel!
Zorg er maar eerst voor dat de regels aangaande de bijstand en gezinshereniging een keer nageleverd wordt door iedereen die er gebruik van wil maken!
Geen Nederlandse inburgering geen volledige uitkering!
Geen Nederlandse inburgering naar behoren gedaan, geen recht op woning AZC is ook een dak boven je hoofd!
Geen voldoende inkomen Geen gezinshereniging!
Niet de Nederlandse taal deels dan helemaal machtig dan naar ratio ook weer korting op uitkering!

Let wel dit zal voor iedereen gaan gelden die een uitkering ontvangt dan wel wens te ontvangen er is hier dus geen sprake van discriminatie! Bij rechten horen namelijk ook nu eenmaal plichten. En als je niet aan je plichten kan of wil voldoen dan waar baseer jij je recht op een uitkering dan nog op!

121 psje    
11 maanden geleden door psje
1
Meld

@113 maw de nieuwkomers zijn schuld aan ruim 1/4 van onze nationale schuld en door hen wordt als wij geen maatregelen nemen alleen maar groter!
De "werkende" Nederlander wordt steeds meer uitgeknepen en waarvoor! Of er wordt op diverse zaken (onderwijs ouderen ect) bezuinigd (ten onrechte blijkt nu wel weer!
We zouden nu al een heel groot deel van onze schuld kunnen inlossen als er een keer actie komt!

122 psje    
11 maanden geleden door psje
2
Meld

@118 De arbeidsmarkt heeft behoefte aan mensen die geen grote bek op zetten, die laten zien dat ze willen werken, die respect hebben voor hun collega's, die gepast gekleed zijn.

123 gaulette    
11 maanden geleden door gaulette
6
Meld

@118

Net zoals ik weinig kans zal hebben in een surinaamse winkel, shoarmatent, etc. omdat ik niet voldoe aan de gewenste eisen.

Zal niet zeggen dat je crimineel mag zijn om daar te kunnen werken.

124 garriet    
11 maanden geleden door garriet
0
Meld

@118 Dan moeten ze zorgen dat ze liever hun hebben ipv blanken door beter te zijn
en ja dat kan wel ff duren
Hun instelling moet anders

125 Ikke44    
11 maanden geleden door Ikke44
1
Meld

@123 Talloze onderzoeken nu en in 't verleden hebben statistisch en procentueel aangetoond dat blanken op de Nederlandse arbeidsmarkt bij werkgevers een absolute voorkeur genieten, de ervaringsdeskundigen niet eens meegerekend.

126 Black65    
11 maanden geleden door Black65
14
Meld

@124 Een Hollandse kaaskop die vloeiend Surinaams spreekt , dus aan de taaleis voldoet moet vermoedelijk nog geboren worden. Andersom spreken rasechte Surinamers wel vloeiend Nederlands...

127 Black65    
11 maanden geleden door Black65
14
Meld

@125 Jezelf invechten/ extra hard je best doen heet dat. Op zich mee eens, maar niet iedereen binnen de allochtone gemeenschappen denkt er zo over. Die willen namelijk gelijke kansen.

128 Black65    
11 maanden geleden door Black65
15
Meld

En de ontwikkeling is dat nog minder autochtonen in de bijstand terecht komen en nog meer niet-westerse allochtonen erbij komen.
Als we de statistieken vanaf 2002 tot 2014 erbij pakken, dan zien we dat er 7.300 autochtonen minder in de bijstand zitten en 84.900 niet-westerse allochtonen meer in de bijstand zitten.
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81574ned&D1=2,5&D2=0&D3=0&D4=0-1,5,8-11&D5=0&D6=a&HDR=G1,G3,G2,T&STB=G4,G5&VW=T

Zegt wel genoeg.
Zeker als je bedenkt dat de immigratiegolven van 2015 en 2016 in deze cijfers nog niet zijn meegenomen.

129 beastyboy    
11 maanden geleden door beastyboy
1
Meld

NEPNIEUWS, maar een orgasme voor VVD-ers dit soort berichten.

130 Mac Benac    
11 maanden geleden door Mac Benac
14
Meld

@128 En die gelijke kansen die krijgen ze dan ook wel
Eerst laten zien dat ze willen dus geen bijstand als niet nodig en niet crimineel en ja dan kan het nog generaties duren eerst dat het beeld van allochtonen is verbeterd

131 Ikke44    
11 maanden geleden door Ikke44
0
Meld

@122 De staatsschuld bedraagt op het moment ruim 479 miljard euro.
3 miljard is dus 0.6 procent, nog geen 1%, nog geen 1/00-ste deel.
En dus geen 25%, oftewel 1/4 deel.

www.staatsschuldmeter.nl

(kunt u nog tellen, tel dan mee.)

132 mijnvorigemeningwastochbeter    
11 maanden geleden door mijnvorigemeningwastochbeter
13
Meld

@126 Wij hebben zelf alleen maar mensen aangenomen die fatsoenlijk Nederlands spraken, zich netjes gedroegen, nette kleding aanhadden, aantoonden dat ze écht wilden werken. Daar zaten niet alleen 'blanken' tussen. We hebben zelfs Nederlandse mensen afgewezen omdat ze niet voldeden aan wat wij wilden en wel iemand aangenomen met een 'kleurtje' die zich niet op religie of afkomst wilde profileren, maar gewoon wilde werken.

133 gaulette    
11 maanden geleden door gaulette
5
Meld

@127 Niet allemaal, een groot deel spreekt met een zwaar accent.

134 gaulette    
11 maanden geleden door gaulette
6
Meld

@133 Dan ben je een uitzondering op de regel.

135 Black65    
11 maanden geleden door Black65
8
Meld

@minner 132: bezwaar tegen concrete cijfers oftewel feiten?

136 mijnvorigemeningwastochbeter    
11 maanden geleden door mijnvorigemeningwastochbeter
7
Meld

Daar ging dus weer 3 miljard aan belastinggeld door het riool dat veel beter aan de eigen burgers besteed kan worden. Denk aan ouderen, gehandicapten, armen, enz enz. Waarom willen onze overheden toch zo graag ons belastinggeld verkwisten aan mensen die hier NIETS te zoeken hebben.

137 PFL    
11 maanden geleden door PFL
0
Meld

@113
Chapeau, prima onder woorden gebracht. Als je werkelijk wil dan biedt NL je alle kansen en geloof me, jij moest het maar zien te rooien en het is je door je wilskracht en misschien ook nog wel misschien ook nog door je eigen eergevoel, je zelfrespect, zelf gelukt. Nu worden ze aan alle kanten geholpen en voorgetrokken zelfs en dan nog wordt het niks, omdat de basis totaal anders is dan die van jou. Jij wilde het wel, zij willen niks, jij ging ervoor, zij blijven hangen in het 'klaagnet'

138 Bleke Betty    
11 maanden geleden door Bleke Betty
2
Meld

Dat de helft van de bijstandsuitkeringen naar niet-westerse migranten gaat geeft haarfijn aan hoezeer die groep wordt gediscrimineerd bij het vinden van werk.

139 Commodus    
11 maanden geleden door Commodus
11
Meld

@126
Eén vd redenen waarom ze Nederlanders dolgraag als expat in het buitenland verwelkomen. Harde werkers en geen klagers of zeurpieten en verstand van zaken! Overal gewild in de hele wereld!.

140 Bleke Betty    
11 maanden geleden door Bleke Betty
2
Meld

@127
Is het nog niet te vroeg voor een Djogootje? Howeel in Suriname is het voor en Djogo al best laat! question

141 Bleke Betty    
11 maanden geleden door Bleke Betty
2
Meld

@132 +136 +++

Mensen die boos zijn zijn doof voor de werkelijkheid.

142 Mac Benac    
11 maanden geleden door Mac Benac
6
Meld

@128
Overigens, gelijke kansen begint bij gelijke kunde en kennis en de uitval op scholen van kinderen van allochtone afkomt ed is bizar hoog, er geen zin in hebben, teveel spijbelen en geen inzet tonen en veelal overal voor zakken, cq. geen diploma, geen opleiding. Nog maar te zwijgen van het sjoemelen. Dan als je bv. een marrokkaan aanneemt en die begint te zeuren oer dit en over dat, en te langzaam werkt, geen inzet toont, te laat op zijn werk komt, de kantjes er vanaf loopt en je zegt er wat van (eigen ervaring) dan heb je gewoon een probleem! Je kan geen woordje van kritiek tegen die gasten zeggen. Afin, na een aantal van dit soort van ellende begrijp je dat hierdoor de goeie onder de kwade komen te lijden en men vaak wel 3x op zijn hoofd krabt voor je weer zo'n avontuur begint!

143 Bleke Betty    
11 maanden geleden door Bleke Betty
2
Meld

@126
Zijn dat diezelfde Nederlanders die in de land- en tuinbouw weigeren te werken omdat je daar te hard moet werken? Je weet wel, die banen die gevuld moeten worden met mensen uit Oost-Europa?
Vergis je niet, ook bij de autochtone Nederlanders zitten een zootje luie varkens. En zij hebben dan niet het excuus dat ze de taal niet machtig zijn.
Dus, lekker beide groepen hard aanpakken, zodat ze iets nuttigs gaan bijdragen ipv bijstand trekken.

144 Xyron    
11 maanden geleden door Xyron
8
Meld

@127

Daar ga je mank, ben geen hollander!

Er zijn meer provincies in NL.

145 garriet    
11 maanden geleden door garriet
3
Meld

@127
Aangezien Nederlands de officiële taal is in Suriname, denk ik dat dat redelijk goed moet lukken hoor.

146 Xyron    
11 maanden geleden door Xyron
1
Meld

@145 Daarmee wordt eigenlijk een "oude Nederlander" bedoeld Holland was er namelijk eerder dan de Nederlandse natiestaat.

147 21st Century Guy    
11 maanden geleden door 21st Century Guy
8
Meld

@147

Ga je mond spoelen!
Ik ben ook geen Hollander, echt een belediging!

Niet goed opgelet bij geschiedenis:

Republiek der Zeven Verenigde Nederland

Zo heette Nederland vroeger.

148 Dunkelheit    
11 maanden geleden door Dunkelheit
3
Meld

Decennia lang hebben de liberalen goedkope werkkrachten naar Nederland gehaald en hebben ze er grof geld aan verdiend.
Nu blazen ze hoog van de toren en worden de kosten afgewend op de gehele bevolking, zo kennen we de liberalen weer, altijd rupsjes nooitgenoeg!

149 dummydum    
11 maanden geleden door dummydum
2
Meld

@148

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden!

150 Dunkelheit    
11 maanden geleden door Dunkelheit
1
Meld

@148 Met voetbal zingt iedereen hup Holland hup,zonder problemen.
Veel mensen buiten Noord -en Zuid Holland,Utrecht,Flevoland en Zeeland vinden het ook geen probleem om Hollander genoemd te worden sterker nog soms noemen ze zichzelf ook zo.

151 21st Century Guy    
11 maanden geleden door 21st Century Guy
3
Meld

Toch fijn dat ze dit onderkennen bij onze :bestuurders"!
Gaat gewoon door, maar wat is momenteel nu 3 miljard. In de verdienfabrieken van onze "hoogopgeleide" nieuwe medelanders, wordt niet op een paar miljard meer of minder gekeken!
Zoals reactie van @129 laat zien, gaan de aantallen waarschijnlijk fors toenemen in de komende jaren
Zou beter zijn om 3 miljard te gaan besteden aan goed uitzettingsbeleid, in plaats van alles aan de sociale voorzieningen te gaan koppelen, scheelt vast een heleboel miljarden! Ahum.

152 Widaan    
11 maanden geleden door Widaan
0
Meld

@151

Ik ben niet van het voetbal.
In mijn omgeving, Brabant willen de meesten niet als Hollanders wegggezet worden.
Holland wordt hier gezegd, is boven de rivieren.
-ofwel de randstad-

153 Dunkelheit    
11 maanden geleden door Dunkelheit
1
Meld

@140 Prima, echter off-topic. Het gaat immers over de NEDERLANDSE arbeidsmarkt.

154 Black65    
11 maanden geleden door Black65
3
Meld

Ach, zaten ze niet in de bijstand, dan kregen ze wel verweten dat zwe de banen inpikten.

We zijn nog steeds in NEderland hoor. Men vindt altijd wel iets om over te zeuren. Of het deugt niet, of het is niet goed. Maar klagen zullen we.

Geef er dan gewoon een positieve draai aan. Hoe meer er in de bijstand zitten, hoe minder banen er ingepikt zijn. question

155 Weet geen naam    
11 maanden geleden door Weet geen naam
4
Meld

@141 ??? Sorry, er is van jouw reactie geen chocola te maken.

156 Black65    
11 maanden geleden door Black65
3
Meld

@143 Hier is wel chocola van te maken, enne zoals je 't nu uiteenzet ben ik 't met je eens.

157 Black65    
11 maanden geleden door Black65
2
Meld

@144 Je hebt een punt, alleen een beetje bezijden de topic.

158 Black65    
11 maanden geleden door Black65
3
Meld

Niet westers betekent toch dat de Polen Bulgaren, HOngaren, etc niet meegeteld worden, dus het is waarschijnlijk 75 80%? Mag ik dat gokken, of is dat verkeerd gedacht.

159 etymologie    
11 maanden geleden door etymologie
2
Meld

@80 Wat de SP dus al decennia lang zegt!

160 dummydum    
11 maanden geleden door dummydum
0
Meld

@145 Je weet heus wel wat bedoeld wordt. Voor de volledigheid: Hollandse kaaskop = etnische Hollander = autochtoon.

161 Black65    
11 maanden geleden door Black65
2
Meld

Maar het ingehouden loon/soldij van KNIL militairen die gevochten hebben en ontberingen in Jappenkampen voor Koning en Vaderland hebben ondergaan heeft onze regering niet uitbetaald en pas na 70 jaar mondjesmaat.

162 Lias    
11 maanden geleden door Lias
2
Meld

@146 De meeste allochtonen in NL voldoen eveneens aan de Nederlandse taaleis, maar bij gelijke geschiktheid direct aangenomen worden, ho maar.

163 Black65    
11 maanden geleden door Black65
3
Meld

@163 Daarom worden er de nodige allochtonen eigen baas en er zitten er bij die het heel goed doen die hebben een betere belegde boterham dan veel mensen in loondienst.

164 21st Century Guy    
11 maanden geleden door 21st Century Guy
3
Meld

@164 +++ Doet me deugd.

165 Black65    
11 maanden geleden door Black65
3
Meld

@127 @128
Ik denk dat deze cijfers niet zozeer betrekking hebben op Surinamers want die doen gewoon mee in de samenleving, denk dat het meer gaat over Marokkanen, Somaliers, Eritreers, Afghanen, Syriers, Irakezen etc.

166 Lias    
11 maanden geleden door Lias
2
Meld

@132 Hoeveel jaren vangen wij al vluchtelingen op ? (meer dan 30 jaar of Zoiets)
De 479 miljard aan schulden is een som van meerdere jaren
Die 3 miljard (en stijgende) moet wel elk jaar op gehoest worden!
Bovendien is dit alleen al het bedrag wat zij kosten aan bijstand alleen , hier zijn alle subsidies (huurtoeslag, zorgtoeslag kindtoeslag kindersubsidie) die men nog extra krijgt niet eens in meegenomen. Ook in dit plaatje zijn de extra kosten voor zorg niet meegenomen
Hoeveel kwamen wij ook alweer per jaar voor goed onderwijs te kort, hoeveel voor goede oudere zorg? (beide bij elkaar is minder dan 3 miljard)
Wat veel belangrijker is wat hebben ze aan onze samenleving bijgedragen , staat dit in verhouding tov de kosten voor de samenleving?
Neem bijvoorbeeld de groep somaliers waarvan er na 10 jaar er nog ruim 80% van in de bijstand zit.


167 psje    
11 maanden geleden door psje
2
Meld

Verweg de meeste van die uitkeringen betreft aanvullende bijstand bij AOW, maar dat bekt niet lekker.

168 Aart    
11 maanden geleden door Aart
7
Meld

Veel werkgevers zitten ook niet te wachten op werknemers die tig keer per dag hun bips in westelijke richting willen heffen of werknemers die bewust kleding dragen welke niet in de gewenste functie past.......... Tja en dan rest of aanpassen, eigen baas worden of de bijstand......

169 Tiidmasine    
11 maanden geleden door Tiidmasine
0
Meld

@156
In @127 stel je dat een rasechte Surinamer vloeiend Nederlands praat en dat is echt niet 'helemaal' waar.
En daarom vraag ik in @141 of je een Djogo hebt genuttigd, een lekker Surinaams biertje.
Dacht dat je het wel zou begrijpen. question

170 Bleke Betty    
11 maanden geleden door Bleke Betty
2
Meld

@2
Ik ben het volledig met u eens, sinds ik vanaf 2017 AOW en pensioen krijg is er nog geen cent bijgekomen. Klagen doe ik niet, ik red me wel maar om nou uitkeringen uit de bijstand naar luie migranten te brengen gaat zelfs mij te ver.
Typisch een VVD regeling en ze blijven pamperen i.p.v. het moeilijker te maken om gelukzoekers naar ons landje te halen.

171 Interessant    
11 maanden geleden door Interessant
1
Meld

bla bla bla... Ff de schapen afleiden.. Eeeeeeuhh immigranten veel geld.. En kiek ze blaten.

Nee echt VVD, nu pas komen jullie erachter. Oh echt nederlandse taal.

pek en veren...

172 PrinsClaus    
11 maanden geleden door PrinsClaus
3
Meld

En u betaald eraan mee...

173 Tjeesus...,    
11 maanden geleden door Tjeesus...,
0
Meld

Niemand die het nog begrijpt.

174 Nerva    
11 maanden geleden door Nerva
0
Meld

Ik werk wel tot 67. Daar is geen 'stok' voor nodig, de wekker voldoet, en het Nederlands beheers ik afdoende. Toch knaagt het ergens. Zoals het als sneeuw voor de zon verdwenen idee voor ouderen beleid. Oh wacht, de uitwerking daarvan is toch niet tot 67 jaar in het tempo van een dertigjarige
presteren? Met op je 65e nog een functioneringsprek met nieuwe doelen voor dat jaar? Werkelijk?
Je zou haast gaan calculeren, twee jaar WW, hmm. Zijn er al cursussen, ' hoe krijg ik schuldloos ontslag voor 65 jarigen?

Nee, mijn eer te na. Ik ga er nog drieëneenhalf jaar tegenaan. Zolang ik gezond ben is het niet anders. Wel een tandje lager, dat is dan mijn ouderenbeleid zeg maar.

175 Hendrianus    
11 maanden geleden door Hendrianus
11
Meld

@12 Ah, daar hebben we weer iemand die vreselijk last heeft van het "maar-hunnie-doen-het-ook"-syndroom. Je 'vergeet' er gemakshalve even bij te vertellen dat de niet westerse allochtonen - die dus de helft van de bijstandsuitkeringen ontvangen - niet de helft van de totale bevolking uitmaken.

176 Pxf7+    
11 maanden geleden door Pxf7+
1
Meld

@166 Er zit niet zo gek veel verschil tussen de bijstandspercentages als je mensen van Surinaamse ,Marokkaanse,Turkse en Antilliaanse afkomst bekijkt,de percentages zijn veel hoger onder mensen va Syrische,Somalische en Eritreese afkomst bijvoorbeeld.

177 21st Century Guy    
11 maanden geleden door 21st Century Guy
4
Meld

@142 Wat u zegt.
Mensen die boos zijn, zijn doof voor de werkelijkheid.
En blind.

178 mijnvorigemeningwastochbeter    
11 maanden geleden door mijnvorigemeningwastochbeter
2
Meld

@176 klopt er zijn hier in Nederland
ca 13 miljoen nederlander autochtoon
ca 2 mijloen niet westerse allochtoon
We hebben 514.000 mensen in de bijstand zitten hiervan is 273.000 niet westers en en 189.000 autochtonen. of te wel 1.4% autochtoon en 14% niet westerse allochtoon ontvangt bijstand. Of te wel 10 maal zo hoog!

voor onderbouwing zie
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=82016ned

179 psje    
11 maanden geleden door psje
1
Meld

@179 Inderdaad, deze gegevens worden door de mij aangesproken muzelman voor het gemak altijd vergeten. Het gaat tenslotte om zijn ideologiegenootjes.

180 Pxf7+    
11 maanden geleden door Pxf7+
0
Meld

@178 en voor degene die voor keiharde feiten hun kop in de zand steken en de realiteit niet onder ogen willen zien
Zie voor mijn onderbouwing @167 of @179

Waar is die van jullie of is het onderbuik

181 psje    
11 maanden geleden door psje
1
Meld

Tijd om daarmee te stoppen, toch geen mooie pareltjes blijkbaar.

182 corretje    
11 maanden geleden door corretje
0
Meld

@166 Je hebt een punt.

183 Black65    
11 maanden geleden door Black65
1
Meld

@170 Helaas hebben mijn ouders hun Surinaamse taal niet aan mij doorgegeven. Ben tot overmaat van ramp ook nog eens in NL geboren in een tijd dat er nauwelijks Surinamers in NL woonachtig waren.
Overigens spreken de meeste rasechte Surinamers wel degelijk vloeiend Nederlands, zoals de bij de autochtonen zo intens geliefde Sylvana Simons...

184 Black65    
11 maanden geleden door Black65
0
Meld

@179 Eigen schuld dikke bult moet je maar kwaliteitsmigranten binnenhalen die meteen inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt of financieel onafhankelijk zijn.

185 21st Century Guy    
11 maanden geleden door 21st Century Guy
0
Meld

@185 er was toch toegezegd dat deze mensen allemaal hoog opgeleid zouden zijn en zo aan het werk zouden kunnen gaan! Of zijn het achteraf gezien toch gelukszoekers die we met terugwerkende kracht retour afzender zouden moeten kunnen doen.
Waarom niet bepaalde plichten koppelen aan het verblijf hier! Oh wacht die zijn er al maar deze worden niet nageleefd
Geen inburgering > geen geld!
Geen inkomen > geen gezinshereniging
Niet de Nederlandse taal machtig> geen eigen huisje, verblijf maar eerst op het AZC tot wanneer wel
ect

186 psje    
11 maanden geleden door psje
2
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
16-jarig meisje doodgeschoten bij school Esse...
Bij een schietpartij in Rotterdam is zojuist...

1 dag geleden door boevennieuws.nl

“Binnen 40 jaar moslims in de meerderhe...
Binnen de 40 jaar zullen in West-Europa mosli...

1 dag geleden door Nexit-En-Snel

Trump wil migrantenkinderen van ouders blijve...
De Amerikaanse president Donald Trump heeft a...

1 dag geleden door DTS

Peilingwijzer: Forum voor Democratie enige wi...
De VVD blijft de grootste in dit gewogen gemi...

11 uur geleden door NOS

Kerstfeest wordt winterfeest
Om bepaalde bevolkingsgroepen te ontzien word...

20 uur geleden door in holland


ADVERTENTIE


Laatste reacties
ongelovenloos
Kabinet bekijkt compensatie energierekening...
er gaat niemand gecompenseerd worden dat is a...

1 minuut geleden door ongelovenloos

TedjeR
Trump verbiedt 'bump stocks', waarmee geweren...
@29 het aantal gevallen waarin vuurwapens in ...

1 minuut geleden door TedjeR

eigenmening
Man bestolen van dierbare ketting in Noord...
Ik ben blij dat ik geen sieraden draag, en no...

1 minuut geleden door eigenmening

SkyNet
Disney beschuldigd van misbruik Lion King-woo...
@1 Niet in dit geval. Wat Disney hier doet is...

2 minuten geleden door SkyNet

Robin
Échte deskundigen zijn het erg met elkaar ee...
@117 6 miljoen doden jaarlijks door bijwe...

2 minuten geleden door Robin

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig