Politiek
  • 19
Premier Mark Rutte is ervan overtuigd dat in Nederland geen steun bestaat voor het raadgevend referendum. Hij noemde dit instrument donderdag bij EenVandaag ’halfbakken’. „Het raadgevend referendum is vlees noch vis. Je mag je mening geven, maar of wij hem gaan uitvoeren...” ...

9 maanden geleden door Carol Fenijn

REAGEER MET EEN EMOJI
4
5
15

De landverraders en anti- democratie mensen zijn weer erg actief op dit draadje

101 Ivo    
9 maanden geleden door Ivo
3
Meld

Ooit meer boter van een hoofd zien druipen?

102 Eb    
9 maanden geleden door Eb
1
Meld

@14 "...Om dan belangrijke, ingewikkelde beslissingen af te laten van die domme burger zonder dossierkennis, lijkt me vreselijk....."

Sinds wanneer is dossierkennis vereist om te bepalen welke richting een land en volk op wil?
Dus de Catalanen kunnen niet onafhankelijk worden omdat ze te weinig dossierkennis hebben?
De Moslimalbanzezen in Kosovo mochten eigenlijk niet voor onafhankelijkheid van Servië stemmen omdat zij de dossiers niet kenden .....?

103 CoolMemories    
9 maanden geleden door CoolMemories
3
Meld

Een bindend referendum had ons voor veel schade behoed: deelname aan de illegale oorlog in Irak, de islamisering, massa-immigratie van kanslozen, de idiote doorgedrukte missies, het afdragen van de soevereiniteit en honderden miljarden aan Brussel, de bezuinigingen op de reële economie enz. enz

104 CoolMemories    
9 maanden geleden door CoolMemories
4
Meld

Mafklapper Rutte heeft mij niet gevraagd. Dat heb je met een halfbakken pinokkio.......

105 Tiidmasine    
9 maanden geleden door Tiidmasine
5
Meld

Enige halfbakken figuur is deze mafklapper die NIET namens mij spreekt in binnen/buitenland

106 Undertaker    
9 maanden geleden door Undertaker
5
Meld

In het VK kun je zien welke ellende er van kan komen. Hele bevolkingsgroepen die doelbewust voorgelogen worden, en dan met een zeer minimaal verschil een besliissing als de Brexit kiezen.

Daar wordt echt geen enkel land beter van.

107 Bakplaat    
9 maanden geleden door Bakplaat
4
Meld

@14 : Hoe 'domme burger'. Je hebt niet veel vertrouwen in het intellect van de samenleving als geheel en daarmee het gemiddeld niveau van de Nederlander. Bah! Ben je soms een VVD-er? Zie ook @98 . En trouwens, hoeveel verstand hebben diegenen die nu als minister zijn aangesteld over een ministerie, over het onderwerp het ministerie aangaand?

108 Reagentje    
9 maanden geleden door Reagentje
3
Meld

NOS journaal schreef recent over dat referenda en neutraliteit mensen verbind. Daar kunnen we in Nederland dus wat van leren want we hebben geen van beiden geregeld.

"Het zit in de aard van de mensen hier te kijken naar wat de meerderheid wil en dat op te volgen. Samen met de neutraliteit en het federalisme verbindt het alle inwoners met elkaar."

Bron : https://nos.nl/artikel/2131768-zwitsers-blij-met-vele-referenda-maar-opkomst-is-laag.html

109 Ruud100    
9 maanden geleden door Ruud100
0
Meld

@98 : vraag aan jou was onterecht. Was bedoeld als aanvulling op mijn reactie naar 14, dus eigenlijk moet het zijn zie ook @98 . Sorry!

110 Reagentje    
9 maanden geleden door Reagentje
0
Meld

@101
Wanneer men op anti-democraten en landverraders stemmen, zal er niets veranderen. De burger verdient zijn gekozen leider, ook al is het hun ondergang. Onze vorm van democratie is niets meer dan de wet van de gemanipuleerde meerderheid. De burger geeft elkaar de schuld, terwijl zij allen worden voorgelogen. In een werkelijke democratie dient het denken over het leven op school ingevoerd te worden. Wanneer niemand de essentie van democratie bevat, waar strijden wij eigenlijk met zijn allen voor..?

111 4lb3rt P1k3    
9 maanden geleden door 4lb3rt P1k3
1
Meld

Het niet opvolgen van "de raad van het volk"/ de uitslag van het raadgevend referendum is niet anders dan verkiezingsbeloften niet nakomen.
De wil van het volk lijkt de hoogste macht, maar ondertussen doet de volksvertegenwoordiging en/of het kabinet gewoon wat ze willen. Onze wil/wensen zijn een speelbal tijdens politieke afwegingen...
In de genoemde situatie is "meer democratie" simpelweg een wassen neus. question

112 Gandalf    
9 maanden geleden door Gandalf
3
Meld

Rutte laat zijn ware gezicht zien. Hij heeft maling aan de kiezer.

113 Eric    
9 maanden geleden door Eric
2
Meld

@97

De uitslag van 2005 is dan ook gevolgd,

De vraag die aan de kiezers werd voorgelegd, luidde: Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa?

Nederland heeft destijds niet ingestemd met het verdrag tot vaststelling van die grondwet, en heeft die ook niet geratificeerd,

114 DaStef    
9 maanden geleden door DaStef
0
Meld

Ok, voortaan dus een bindend referendum Markie...

115 greenpollo    
9 maanden geleden door greenpollo
1
Meld

@101 wie bedoel je daarmee?

116 Hoofd bijzaken    
9 maanden geleden door Hoofd bijzaken
0
Meld

@114

Nogal wiedes, i het kort, men heeft het verdrag een andere naam gegeven, volkslied eruit geschrapt en er door gedrukt.

Vlees noch vis

117 garriet    
9 maanden geleden door garriet
3
Meld

@117 onzin om te beginnen is een verdrag iets heel anders als een grondwet. En ook de inhoud is anders.

Het Europese volkslied en de Europese vlag worden niet meer genoemd.
-
De taken van de Europese Commissie worden duidelijker afgebakend: publieke diensten (zoals volkshuisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg) vallen niet onder de interne markt. Lidstaten houden dus een ruime bevoegdheid op die terreinen.
-
Het Handvest van de Grondrechten is uit de tekst gehaald. Maar er is wel een verwijzingsregeling opgenomen naar het handvest, waardoor het juridisch bindend blijft (al kunnen landen ervoor kiezen niet mee te doen: de 'opt-out' - het Verenigd Koninkrijk en Polen willen dat).
-
Nationale parlementen krijgen een zogenaamde 'oranje kaart': als meer dan de helft van alle nationale parlementen vindt dat een voorstel van de Europese Commissie in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel, dan moet de Commissie het voorstel heroverwegen en besluiten of zij het voorstel intrekt, aanpast of handhaaft. In dat laatste geval moet de Commissie duidelijk motiveren waarom zij vindt dat er geen strijd is met het subsidiariteitsbeginsel. Zet de Commissie dan alsnog door, dan kan de Raad van Ministers met 55% van de stemmen, of een meerderheid in het Europees Parlement, besluiten het voorstel niet te behandelen.
-
Er komt geen Europese minister voor Buitenlandse Zaken (zoals voorgesteld in de grondwet). Wel blijft de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) bestaan; deze gaat echter niet alleen deel uitmaken van de Raad van Ministers, maar ook van de Europese Commissie,
-
De bepaling uit de Europese Grondwet dat Europese regelgeving voorgaat boven nationale wetgeving, is vervallen. De jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie dat Europees recht voorrang heeft boven nationaal recht blijft onaangetast.
-
Er wordt nu (in een voetnoot van het Verdrag van Lissabon) verwezen naar de ' Criteria van Kopenhagen ', essentiële zaken waar kandidaat-lidstaten aan moeten voldoen. Dit was een verzoek van Nederland om de drempel voor nieuwe lidstaten te verhogen.
-
Er komt een speciale solidariteitsclausule die stelt dat de EU-lidstaten elkaar helpen bij energiecrises.
-
De huidige rechtsinstrumenten blijven bestaan: richtlijnen, verordeningen, beschikkingen etc. De Europese grondwet stelde voor deze te vervangen door Europese wetten en kaderwetten.
-
De doelstelling uit de Grondwet om tot een volledig vrije markt te komen waarin geen ruimte meer is voor protectionisme van nationale industrie, is geschrapt. Het tegengaan van concurrentievervalsing als doel van de Europese Unie is verhuisd van het verdrag zelf naar een protocol.

118 mike45    
9 maanden geleden door mike45
0
Meld

Puur angst dat mettertijd die EU word weggestemd.

119 Ceesje    
9 maanden geleden door Ceesje
1
Meld

@119 in de huidige referendum wet kun je helemaal niet stemmen over de EU of het koningshuis. Je kunt alleen een referendum aanvragen over nieuwe wetten.

120 mike45    
9 maanden geleden door mike45
0
Meld

Het maakt niet uit wat Rutte er van vindt. Binnenkort hebben we toch weer verkiezingen.

121 TonAlias    
9 maanden geleden door TonAlias
1
Meld

@121 Ja, voor de gemeenteraad meen ik.

122 Hadjememaar    
9 maanden geleden door Hadjememaar
0
Meld

Premier Mark Rutte is ervan overtuigd dat in Nederland geen steun bestaat voor het raadgevend referendum. Wel Rutte, dan heb je het toch mis.Die steun is er namelijk wel. Sterker nog met z'n overtuiging krijg je van mij het bindend advies om op te stappen.

123 waterkracht    
9 maanden geleden door waterkracht
1
Meld

In een peiling van Maurice de Hond in september wilde slechts 28% van de Nederlanders het raadgevend referendum afschaffen (http://tpo.nl/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-03-kga.pdf). Ik ben benieuwd of dit percentage nu enorm gestegen is.

Het lijkt me dat het nieuws van de laatste tijd (nieuw referendum, plannen om referendum af te schaffen, geen correctief referendum) de mensen misschien aan het denken heeft gezet, maar of dat in de richting is die Rutte denkt weet ik niet.

124 siga    
9 maanden geleden door siga
1
Meld

Ik vind een raadgevend referendum geniaal.
Wat anders heeft zo duidelijk laten zien hoe makkelijk men ons voor kan liegen.
Niet alleen besluit men tegen de uitslag (wat feitelijk ook mag) maar daarnaast heeft men keer op keer aangegeven de uitslag te zullen uitvoeren.
Niks halfbakken...zalig middel om de boel te ontmaskeren.
Dat ze ermee wegkomen zegt meer over de lafhartige kiezer..maar dat is een ander verhaal.

125 MarkUg    
9 maanden geleden door MarkUg
1
Meld

@111 ja maa rdat is juist het probleem tegenwoordig. Mensen worden massal voorgelogen en lijken zelf hun gezond vberstand niet meer te gebruiken. En het lijkt ook net of ze een geheugen van een vis hebben question

126 Ivo    
9 maanden geleden door Ivo
0
Meld

@117

Moet je niet beginnen te zeuren, het referendum van 2005 is geheel conform de vraagstelling gevolgd, ik heb nergens in de vraagstelling gezien dat Nederland geen verdragen meer mocht sluiten.

ën het geeft precies aan waarom een referendum niet het meest geijkte middel is in veel gevallen, blijkbaar heb je meer informatie en beleid nodig dan alleen een simpel voor/tegen.

127 DaStef    
9 maanden geleden door DaStef
0
Meld

@123

Bij een opkomst van 32% voor een referendum, kan ik niet echt zeggen dat het middel heel populair is, het is dat het komende referendum gaat samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen, dan komen ze in ieder geval nog een beetje tot acceptabele opkomstcijfers.

128 DaStef    
9 maanden geleden door DaStef
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Vluchtelingen, onder wie kinderen, gestikt in...
Zeker acht vluchtelingen, onder wie zes kinde...

12 uur geleden door RTL Nieuws

'Russische internettrollen waren ook in...
NRC onderzocht twee archieven met zo'n 200.00...

22 uur geleden door NOS

Migranten plunderen Frankrijk na WK-titel
Mooi man, die multiculturele dinges overal! H...

19 uur geleden door Vaartuig

Trump: 'Ik geloof dat Rusland zich niet...
​Donald Trump gelooft dat Rusland zich niet h...

8 uur geleden door Nu.nl

VS in rep en roer over optreden Trump in Hels...
Democraten en journalisten, maar ook prominen...

5 uur geleden door NOS


ADVERTENTIE


Laatste reacties
nikkytha
G7: Rusland moet opheldering geven over MH17...
ja mag ook niet alles verklappen @331 sommige...

1 minuut geleden door nikkytha

21st Century Guy
“Terroristenweduwe rekruteert vrouwen om de...
@46 En toch gebeurt het er zijn moslim vrouwe...

2 minuten geleden door 21st Century Guy

Bluth
G7: Rusland moet opheldering geven over MH17...
@330 Goed, aangezien de eerste bijdrage begon...

3 minuten geleden door Bluth

nikkytha
G7: Rusland moet opheldering geven over MH17...
overigens zat korps al 98 daar onder cominuca...

5 minuten geleden door nikkytha

User76
G7: Rusland moet opheldering geven over MH17...
@324 Wie zijn wij?Lijkt mij sterk dat Ned...

6 minuten geleden door User76

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig