Politiek
  • 9
De kop boven de foto’s suggereert dat de vrouwen het slachtoffer zijn van geweld door vluchtelingen. In werkelijkheid gaat het om willekeurige portretten van mishandelde vrouwen. ...

ongeveer 1 jaar geleden door verdwijderd21

REAGEER MET EEN EMOJI
1
2
2
6

Ja vluchtelingen *kuch* doen zoiets niet anders stond het wel in de reguliere media. Die zijn er immers als de kippen bij om het dan te publiceren, zoals in Keulen.
-sarc-

101 B55    
ongeveer 1 jaar geleden door B55
8
Meld

@98

'Misschien wilde hij de profeet Mohammed imiteren? '

Eerder een katholieke priester.....

102 Liwwie    
ongeveer 1 jaar geleden door Liwwie
4
Meld

@101

'Ja vluchtelingen *kuch* doen zoiets niet '

Natuurlijk wel. Maar zoals je weet, als je wijst met je wijsvinger, dan wijzen je middelvinger, ringvinger en pink terug.

103 Liwwie    
ongeveer 1 jaar geleden door Liwwie
3
Meld

@99 Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Ja, er zijn meer autochtone daders omdat er nou eenmaal veel meer autochtonen in Nederland wonen dan allochtonen (logisch hé?). Daarom is het belangrijk om de cijfers relatief te bekijken, waardoor iedereen tot de conclusie komt dat allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, en behoorlijk ook.

https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/FA26E32C-250B-4D1D-B3B9-35085B6C48BC/0/2005verdachtvancriminaliteit.pdf

"Van alle allochtone mannen was 3,8% in 2002 als verdachte in het HKSgeregistreerd tegen 1,6% van de autochtone mannen, van allochtone vrouwen 0,7% tegen 0,3% van de autochtone vrouwen. In absolute aantallen verdachten zijn, na de autochtonen met 102.000 personen, met elk ruim10.000 personen de Marokkanen en Surinamers de grootste groepen, gevolg ddoor de Turken (7.500) en de Antillianen (6.600). Binnen de allochtone bevolking liggen de verdachtenpercentages van de eerste generatie wat hoger dan van de tweede. In tegenstelling tot dit overallbeeld laten de uitkomsten van Marokkanen en Turken en enkele in omvangkleinere herkomstgroepen echter een ander beeld zien. Bij dezeherkomstgroeperingen liggen de verdachtenpercentages van de tweedegeneratie hoger dan van de eerste generatie. Tussen westerse en niet-westerse allochtonen zijn wél grote verschillen te constateren binnen zowel de eerste als de tweede generatie. Het hoogste verdachtenpercentage heeft de groep mannelijke niet-westerse allochtoneverdachten van de tweede generatie. Hiervan is 7,1% in 2002 door de politie als verdachte geregistreerd. Deze uitkomst is meer dan drie keer zo hoog als die van de mannelijke westerse allochtone verdachten van de tweede generatie."


https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/47/criminaliteit
https://www.trouw.nl/home/criminaliteit-daalt-maar-niet-onder-alle-bevolkingsgroepen~a1dd3b38/

104 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
4
Meld

@104
"Ja, er zijn meer autochtone daders "

Precies; er zijn meer autochtone daders dan allochtone daders, en de cijfers bewijzen het.
ophouden met wegkijken van autochtoon (seksueel) geweld en gewoon erkennen dat het in alle geledingen voorkomt, en niet iets is wat specifiek voorkomt bij allochtonen.

105 NKreaguurder    
ongeveer 1 jaar geleden door NKreaguurder
7
Meld

@105 Goed... Je hebt een discussie met @95 , welke zegt dat allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Vervolgens zeg jij in @95 dat de meeste daders autochtoon zijn. Maar, het gaat niet over absolute aantallen, maar over relatieve aantallen.

Vervolgens laat ik je dit middels zeer duidelijke feiten zien, dat allochtonen inderdaad heel erg zijn oververtegenwoordigd in de Nederlandse cirminaliteit, maar dit wil je niet zien en ga je het weer hebben over absolute aantallen.

Leer de cijfers relatief te bekijken, dan doe je de waarheid recht aan. Nu ben je jezelf aan het voorliegen.

106 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
6
Meld

@106
De genen die zichzelf aan het voorliegen zijn, zijn zij die (zoals jij doet) alleen naar de relatieve cijfers kijken, zodat ze zichzelf wijs kunnen maken dat het vooral een allochtonen probleem is, en dat autochtone mannen eigenlijk gewoon engeltjes zijn.
https://www.volkskrant.nl/opinie/lezersbrieven-over-seksisme-ik-ken-geen-vrouw-die-niet-me-too-kan-zeggen~a4522369/
"In mijn omgeving is er bij rondvraag geen enkele vrouw die niet me too kan zeggen. "

107 NKreaguurder    
ongeveer 1 jaar geleden door NKreaguurder
7
Meld

Dus weer een website/blogje die de Nederlandse samenleving probeert opte zetten teggen elkaar door fake nieuws te verspreiden

108 LGK    
ongeveer 1 jaar geleden door LGK
1
Meld

@107 Als dat zo is, waarom laat je het dan na om inhoudelijk de feitelijke cijfers te weerleggen?

Kijk, je wilt gewoon niet begrijpen dat de cijfers relatief bekijken de enige juiste manier is om de cijfers te interpreteren. Natuurlijk zijn er meer autochtone criminelen/daders, er wonen veel meer autochtonen in Nederland dan dat er allochtonen wonen, dit is logisch, toch?

Procentueel gezien, zijn er meer criminelen/daders onder de allochtone bevolking dan onder de autochtone bevolking. Er is dus een grotere kans dat een allochtoon crimineel is dan dat een autochtoon crimineel is.

Ik zeg niet dat het een allochtonen probleem is, dat denk ik ook niet op enige wijze. En dat autochtone mannen engeltjes zijn denk ik al helemaal niet. Je bent mij weer eens woorden in de mond aan het leggen, en je bent de feiten volledig aan het negeren omdat die jou niet goed uitkomen.

109 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
6
Meld

@107 Dat klopt precies.

110 Violier    
ongeveer 1 jaar geleden door Violier
0
Meld

@109
Blijf jij jezelf maar voor de gek houden.
Zou sneu zijn als je hele wereld in zou storten omdat je plotseling de feiten onder ogen zou gaan zien.

111 NKreaguurder    
ongeveer 1 jaar geleden door NKreaguurder
5
Meld

@109
Feit is, dat je meer kans hebt om slachtoffer te worden van een autochtoon dan van een allochtoon!

112 NKreaguurder    
ongeveer 1 jaar geleden door NKreaguurder
5
Meld

@111 Wat een prachtig inhoudelijk reactie weer van je, chapeau! Je bent niet in staat om de feiten te weerleggen, dus ga je maar weer op de persoon spelen zoals je altijd doet.

Wat wil jij niet begrijpen aan het feit dat allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit? Om het over oververtegenwoordiging te hebben, moet je de cijfers dus relatief bekijken. Dit begrijp jij toch ook wel, of niet?

113 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
6
Meld

@112 Ja, geheel logisch natuurlijk omdat er veel meer autochtonen in Nederland wonen.

Hetgeen waar jij volledig aan voorbij gaat is dat de kans op een crimineel onder allochtonen hoger ligt dan de kans op een crimineel bij autochtonen. Kansberekening doet men in percentages(procenten), om dit te doen moet je de cijfers relatief bekijken.

114 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
4
Meld

@114
Kansberekening:
Als ik overvallen wordt, is de kans dan groter dat de dader een autochtoon is of een allochtoon.
Antwoord: een autochtoon!

115 NKreaguurder    
ongeveer 1 jaar geleden door NKreaguurder
6
Meld

@102 Liwwie

De kerk keurt pedofilie af. Terecht uiteraard. Ieder normaal mens keurt het af.
In de Islam vereren ze een pedofiel. Hoe gek kun je het verzinnen ?

116 Natayo the Bobcat    
ongeveer 1 jaar geleden door Natayo the Bobcat
7
Meld

@115 NKreaguurder
Als je een automobilist, fietser, bromfietser, motorrijder, buschauffeur, of treinbestuurder ziet is de kans ook groter dat het een autochtoon is. Ook bij een schilder een timmerman een arts een leraar.
Natuurlijk, want we zijn in Nederland. Hier wonen vooral Nederlanders (autochtonen).

Bij de sociale dienst (bijstand) echter lopen meer allochtonen dan autochtonen.
In relatieve zin en ook in absolute cijfers.
Ook bij Opsporing Verzocht zijn ze gek genoeg in de meerderheid.

117 Natayo the Bobcat    
ongeveer 1 jaar geleden door Natayo the Bobcat
8
Meld

@116

Geleuter. Hoeveel zijn er veroordeeld? Schandalen in Engeland, Ierland, Australië en in Nederland wist Commissie Deetman het ook met onder andere verjaring onder de pet te houden.

Gewoon boetekleed aantrekken en priester eruit trappen. Zelfreinigend.. Alleen dan keur je het af.....

118 Liwwie    
ongeveer 1 jaar geleden door Liwwie
5
Meld

@115 Kansberekening is weer iets anders dan de relatieve cijfers. Het is geheel logisch dat de kans groter is dat je een autochtone crimineel tegenkomt omdat er, geheel logisch, nou eenmaal meer autochtone criminelen zijn.

Je blijft het relatief bekijken van de cijfers maar negeren. Je wilt maar niet accepteren dat onder de allochtone bevolking er procentueel meer criminelen zijn dan onder de autochtone bevolking. Ik heb je dit middels feitelijke cijfers aangetoond, en je blijft het maar negeren.

119 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
6
Meld

@119

Punt is alleen dat je niets zulke conclusies niets kunt beginnen omdat het niets zegt over 'de' allochtoon in het bijzonder, het individu. Alleen onnozele mensen die kampen met vooroordelen zullen immers de conclusie trekken dat je moet oppassen met een allochtoon omdat de klans "groot" zou zijn dat het om een vermeende crimineel zou gaan.

Wel relevant is dat de vraag gesteld kan worden waarom het komt dat allochtonen meer in de cijfers over crimineel gedrag voorkomen dan autochtone mensen, vaak zegt dat iets over opleiding, wel of geen werk hebben, de algemene positie in de samenleving, enz. Zaken die de politiek alsmede de lokale politiek kunnen aankaarten en vervolgens kunnen aanpakken maar dan wel op pragmatische wijze.

120 Drumpf    
ongeveer 1 jaar geleden door Drumpf
4
Meld

@120

Correctie: "Punt is alleen dat je niets zulke conclusies niets kunt " moet zijn "Punt is alleen dat je weinig met zulke conclusies kunt doen anders dan...." zie tweede alinea.

121 Drumpf    
ongeveer 1 jaar geleden door Drumpf
3
Meld

@120 Ik haal het dan ook niet aan omdat het iets zegt over de allochtoon in het bijzonder. Ik haal het niet aan omdat je om moet passen met een allochtoon omdat de kans (relatief) groter is dat dat een crimineel is. Waarom denk jij dat? Vooroordelen?

Die vraag kan niet eens worden gesteld omdat NKreaguurder ontkent dat allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Verder vergeet je de omgeving, de familie, de religie als oorzaken.

122 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
7
Meld

@122

" Ik haal het dan ook niet aan omdat het iets zegt over de allochtoon in het bijzonder. Ik haal het niet aan omdat je om moet passen met een allochtoon omdat de kans (relatief) groter is dat dat een crimineel is. Waarom denk jij dat? Vooroordelen?"

Het is een vooroordeel van iemand om zich anders op te stellen tegen een persoon met een allochtone achtergrond louter omdat allochtonen meer vertegenwoordigt zouden zijn in de statistieken over crimineel gedrag. Men moet een persoon individueel beoordelen, op basis van wie zij letterlijk voor zich hebben staan, en natuurlijk niet op basis van statistieken of op basis van afkomst. Dat is namelijk discriminatoir en tamelijk onnozel.

Verder vergeet ik niet 'de familie' of 'religie', ik haal ze alleen niet aan omdat er geen enkele wetenschappelijke thesis bestaat waar men een correlatie kan trekken tussen crimineel gedrag en familie en geloof. De omgeving haal ik trouwens wel degelijk aan, ik citeer: "vaak zegt dat iets over opleiding, wel of geen werk hebben, de algemene positie in de samenleving, enz."

123 Drumpf    
ongeveer 1 jaar geleden door Drumpf
3
Meld

@123 Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik stel me niet anders op tegen een persoon met een allochtone achtergrond. Het enige wat ik zeg, is het feit dat allochtonen (vooral niet-westerse) zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, en dit is gewoon een feit. Waarom reageer je daar niet op, maar kom je aanzetten met gebazel over vooroordelen die ik (kan alleen voor mezelf spreken) niet heb?

Haha, en je hebt een wetenschappelijke thesis die de correlatie trekt met de positie in de samenleving en crimineel (waaronder dus ook terroristisch) gedrag? Dat een aantal allochtone jongens 's nachts op straat rondloopt, overlast veroorzaakt, en de ouders er helemaal niets tegen doen komt natuurlijk niet door de ouders... question

124 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
6
Meld

@124

Je schreef: "Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik stel me niet anders op tegen een persoon met een allochtone achtergrond. Het enige wat ik zeg, is het feit dat allochtonen (vooral niet-westerse) zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, en dit is gewoon een feit. Waarom reageer je daar niet op"

Dat doe ik, zie @120 en @121 . Daar schrijf ik toch duidelijk dat je met zulke conclusies over allochtonen weinig kunt doen anders dan kijken naar de oorzaken die veelal te vinden zijn in sociale omstandigheden; hoge werkeloosheid, gebrekkige opleiding en/of integratie, analfabetisme, und so weiter.

Je schreef: ", maar kom je aanzetten met gebazel over vooroordelen die ik (kan alleen voor mezelf spreken) niet heb?"

Je reageert weer geagiteerd. En waarom betrek je het op jezelf? Ik stel toch nergens dat jij bevooroordeeld bent?

Je schreef: "Haha, en je hebt een wetenschappelijke thesis die de correlatie trekt met de positie in de samenleving en crimineel (waaronder dus ook terroristisch) gedrag? "

De lijst aan wetenschappelijk onderzoek is eindeloos. Al decennia lang wordt hier serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Na talloze onderzoeken is de consensus dat gebrek aan opleiding, welvaart en gebrek aan toekomstperspectief welliswaar niet direct wil stellen dat iemand, een individu, per definitie vervalt tot het uiten van crimineel gedrag maar dat het wel als een katalysator kan fungeren binnen een gemeenschap waarbij je kunt spreken over een verhoogd risico tot crimineel gedrag.

Daarom is het van belang dat een regering, welke dan ook, altijd als doelstelling heeft om armoede te bestrijden en strijd tegen werkeloosheid in gebieden waar dit uit de hand begint te lopen.

Ik citeer: "Starting from the 1970s, studies in the US pointed more and more at the link between unemployment, poverty and crime. After that other connections with income level, time spent at school, quality of neighborhood and education were revealed as well. Fresh research from the UK even indicates that economic cycles may affect variations in property and violent crimes."

Het is dus in ieders belang om te blijven investeren om meer welvaart te realiseren in gebieden waar dit ontbreekt. Ergo, dit onderzoek uit 2008 concludeert zelfs dat het de samenleving uiteindelijk alleen maar meer gaat kosten wanneer besloten wordt niet te investeren in gebieden waar sprake is van vergaande armoede, ik citeer: "This synthesis demonstrates that the consequences of child poverty are serious, far-reaching and multi-faceted. Low income, material deprivation, poor housing, disadvantaged neighbourhoods and schools, parental stress and social exclusion, all recognised attributes of poverty, seem individually and possibly cumulatively negatively to shape the lives of children with short and long-term consequences. Child poverty also takes its toll on communities, the cumulative effects of disadvantage and inequality, reducing social cohesion (HM Treasury, 200question. The severity, duration, timing and nature of poverty also matter, for example, Brooks-Gunn and Duncan (1997) highlight the signi cant impacts of long-term poverty on development and later earnings."

https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/2301-child-poverty-costs.pdf

125 Drumpf    
ongeveer 1 jaar geleden door Drumpf
4
Meld

* Verwijderd door de redactie *

126 Gut    
ongeveer 1 jaar geleden door Gut

Heel vervelend maar andersom gebeurt dit natuurlijk ook: de foto van het, voor het effect verplaatste, ‘vluchteling’-jongetje Alan Kurdi beheerste dagenlang de voorpagina’s, zonder dat erbij vermeld werd dat de vader niet voor een oorlog gevlucht was maar al jarenlang in het veilige Turkije woonde en met zijn familie in een bootje stapte om zich een nieuw gebit aan te laten meten. Gewoon gezond verstand gebruiken dus en niet alles geloven wat op internet staat.

127 Mrs. K    
ongeveer 1 jaar geleden door Mrs. K
6
Meld

@124 Ik bewonder je geduld. Ik had gereageerd met TL;DR lol

De ‘agitatie’ zie ik ook niet in je reactie, wel de emotie waarmee erop gereageerd wordt question

128 Mrs. K    
ongeveer 1 jaar geleden door Mrs. K
6
Meld

@125 Net zoals de oorzaak van radicalisering ligt in werkloosheid en sociale uitsluiting ligt terwijl veel aanslagplegers een goede opleiding en voldoende kansen hadden?

129 Mrs. K    
ongeveer 1 jaar geleden door Mrs. K
5
Meld

Grappig dat er een discussie ontstaat terwijl @123 en @124 het met elkaar eens zijn: beiden vinden dat criminaliteit ontstaat als gevolg van externe oorzaken en niet door afkomst.

130 Mrs. K    
ongeveer 1 jaar geleden door Mrs. K
5
Meld

@129 nou veel van de aanslagplegers zijn ex criminelen.
Daar achter zitten inderdaad vaak slimme lui die genoeg kansen hebben gehad maar het fout gebruiken maar ook dat is nirt iets nieuws.
Kijk naar de bende vorming in de VS, de mafia in Italie.
Slimme bazen en domme meelopers die de rottigheid uitvoeren, waaronder jonge jongens of in de gevangenis gerecruteerden.
Wat ik dan altijd mis is de rol van de Surinamers en Antillianen als het om de misdaad gaat.
Zij zijn net zo ruim vertegenwoordigd in de misdaad statistieken maar geen moslims dus wat is hun smoes dan om misdadiger te worden? En wat is de smoes van de grootbekken als natayo en anderen hier om daar altijd stil over te zijn.

131 streek    
ongeveer 1 jaar geleden door streek
1
Meld

@131 u bedoelt met uw laatste zin dat die ongehoorde schreeuwerd natayo Caraibisch bloed heeft?

132 Gut    
ongeveer 1 jaar geleden door Gut
3
Meld

@125 Nee, dat doe je dus niet. Je hebt het over het trekken van conclusies, dat het niets zegt over de allochtoon in het bijzonder, enzovoorts. Maar je hebt het niet over het feit dat allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Deze discussie begon omdat een bepaald persoon in dit draadje dit feit niet wilt erkennen.

Ik reageer weer geagiteerd volgens Drumpf... question In elke discussie die jij en ik hebben kom je hier mee aanzetten. Ik betrek het op mezelf omdat jij met vooroordelen, trekken van conclusies e.d. aan komt zetten, en vervolgens vertel ik je dat dat bij mij geen probleem omdat jij op mij reageert.

Grappig dat je niet eens op de proppen kan komen met zo'n onderzoek in Nederland. Amerika, en de achterstelling van Afro-Amerikanen is niet te vergelijken met hoe het hier in Nederland en allochtonen gaat.

Het is ook wel grappig dat het gros van de zelfmoordterroristen uit een goede familie komt en een goede opleiding genoten heeft.
http://www.economist.com/node/17730424
http://foreignpolicy.com/2008/01/08/suicide-bombers-warriors-of-the-middle-class/
https://www.scientificamerican.com/article/inside-the-terrorist-mind/

Kijk naar de achtergrond van de terroristen op 9/11, en zo zijn er nog vele anderen voorbeelden. Het is dus niet alleen maar armoede en dat soort dingen

@131 Heeft het dan ook volledig onjuist, en gaat uit van bepaalde vooroordelen.

133 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
3
Meld

@128 Het is dan ook het projecteren van de eigen irritatie op mijn woorden. question

134 Bluth    
ongeveer 1 jaar geleden door Bluth
2
Meld

@131 nee hoor, de aanslagplegers in Frankrijk en Belgie bleken allemaal een crimineel verleden te hebben.
Die van 9/11 waren inderdaad hoogopgeleide figuren, maar die zijn nu slimmer geworden en laten het werk aan de domme jongens over.
En opnieuw hoe zit het met de Surinamers en de Antiianen, net zo zwaar vertegenwoordigd in de statistieken maar kennelijk niet van belang voor veel reageerders hier.

135 streek    
ongeveer 1 jaar geleden door streek
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
16-jarig meisje doodgeschoten bij school Esse...
Bij een schietpartij in Rotterdam is zojuist...

21 uur geleden door boevennieuws.nl

“Binnen 40 jaar moslims in de meerderhe...
Binnen de 40 jaar zullen in West-Europa mosli...

1 dag geleden door Nexit-En-Snel

Trump wil migrantenkinderen van ouders blijve...
De Amerikaanse president Donald Trump heeft a...

1 dag geleden door DTS

Kerstfeest wordt winterfeest
Om bepaalde bevolkingsgroepen te ontzien word...

14 uur geleden door in holland

PVV haalt ‘nepnieuwssite’ aan tij...
Het VN-migratiepact is niet juridisch bindend...

20 uur geleden door AD


ADVERTENTIE


Laatste reacties
benbenieuwd
Moslims gaan vrijwillig vuurwerkafval Oud &am...
@20 Het schijnt dat de AZC's een verschrikkel...

minder dan een minuut geleden door benbenieuwd

Hadjememaar
Groot deel Nederlanders wil het liefst het he...
@5 Als je dan permanent zomertijd invoert hee...

minder dan een minuut geleden door Hadjememaar

FCT
Vanaf volgend schooljaar ook gratis vaccin te...
@321 Kom jij wel van deze wereld? belachelijk...

minder dan een minuut geleden door FCT

chouffleur
Turkse Rotterdammer uitgeroepen tot held...
Dode held, dus domme held....

minder dan een minuut geleden door chouffleur

Ektoplasma
'Apple Watch blijft komende vijf jaar marktle...
Onder het artikel op nu.nl staat enorme wasli...

minder dan een minuut geleden door Ektoplasma

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig