Binnenland
  • 30
Het is tijd om harder op te treden tegen activisten die besmeuren, bedreigen en geweld gebruiken. ...

9 maanden geleden door Inter

REAGEER MET EEN EMOJI
13
1

Eens.+++

1 Shit...Fan...WhatAMess    
9 maanden geleden door Shit...Fan...WhatAMess
1
Meld

Als de auteur van het artikel denkt dat Justitie ''actievoerders'' , politieke hooligans, brandstichters en straatvechters gaat vervolgen die behoren tot de officieuze onderbuiken van de politieke partijen zelf, dan kan hij dat wel vergeten.

Volkert was een bedrijfsongeval, omdat de chauffeur van Fortuyn hem achtervolgde. Maar die krijgt sindsdien bij ieder proces een walk-over. Er valt nog zoveel met hem goed te maken.

2 marielouisevankleinmareslag    
9 maanden geleden door marielouisevankleinmareslag
2
Meld

De islam is ook een misdrijf tegen de mensheid moet ook aangepakt worden

3 Kiron    
9 maanden geleden door Kiron
9
Meld

Vandalisme is geen geweldpleging. Geweld pleeg je tegen levende wezens en niet tegen levenloze objecten. Iemand die de ruit van een bushokje aan gruzelementen slaat, wordt vervolgd wegens vandalisme en niet wegens geweldpleging.

Het criminaliseren van aktievoerders door deze 'lobbyist' is een teken van doorgeslagen fascisme in onze maatschappij.

4 Hollander1967    
9 maanden geleden door Hollander1967
31
Meld

Wat een ijzersterk artikel.
Links-rechts wordt losgelaten door de schrijver, behalve dat hij aangeeft dat het niet uitmaakt of het een linkse of rechtse politicus is die het overkomt. Het is fout! PUNT!

1 van de sterkste punten wil ik nog extra belichten:
"Naast het mijden van de politiek leiden bedreigingen ook tot zelfcensuur. Ik ken te veel politici die hun tekst kuisten of onderwerpen meden, omdat ze geen zin hadden in gedoe of erger. Terreur werkt! "

En er wordt met recht gesteld dat het bedreigen van politici (en daar vallen ook het gooien van tomaten, sturen van dreigbrieven en besmeuren van een deur onder) niet meer of minder is dan terreur.
Ik hoop dat als die feministische terreurorganisatie opgepakt wordt voor het bekladden van Baudet zijn voordeur, dat ze dan ook berecht worden als terroristen.
Dat geldt ook voor eventuele dreigbrieven schrijvers van Klaver, of mensen die auto's van GL wethouders in de fik steken.
Het bedreigen van politici is terreur en moet bestraft worden als terreur.

(1 puntje was ik het niet mee eens. En dat was Sylvana Simons. Die werd niet bedreigd omdat ze politicus was, maar vanwege haar persoonlijke strijd in de media op persoonlijke titel)

5 beastyboy    
9 maanden geleden door beastyboy
6
Meld

@4
Koekoek. Of ben je stiekem gewoon Anne Fleur Dekker die het geweld tegen Baudet verheerlijkt en zelf in de vrije uurtjes (vrij van wat? vrij van uitkering trekken?) mensen gaat terroriseren?

6 beastyboy    
9 maanden geleden door beastyboy
8
Meld

@3
Off-topic

7 beastyboy    
9 maanden geleden door beastyboy
5
Meld

@6 Ik stel gewoon zaken vast tijdens de lunchpauze in mijn leuke, goed gekwalificeerde en redelijk betaalde job.

Het wegzetten van tegenstanders en critici als profiteurs, is ook al 1933-1945 geschiedenis...

Gefeliciteerd!

8 Hollander1967    
9 maanden geleden door Hollander1967
19
Meld

Dat mogen de rechtse bedreigers van Sylvana Simons zich aantrekken want zij zijn ver in de meerderheid wat betreft het bedreigen van personen.Daar doet de bekladding van de deur van Baudet niets aan af.

9 jantje van leiden    
9 maanden geleden door jantje van leiden
19
Meld

@8
Welke zaken heeft u dan vastgesteld in dit topic?
U heeft blijkbaar niet vastgesteld wat de bedreigingen (en daar valt ook het bekladden van deuren onder en ook het versturen van doodsbedreigingen) doen met politici. Heeft u het artikel wel gelezen?
Waar schaart u het met de dood bedreigen van mensen dan onder? Want dat is toch ook enkel iets dat op papier is geschreven?
Mensen die anderen doodsbedreigingen sturen zijn gewoon strafbaar. Als een rechter zulke mensen veroordeeld, is die rechter dan ook aktievoerders aan het criminaliseren en is het een teken van doorgeslagen fascisme in onze maatschappij?

10 beastyboy    
9 maanden geleden door beastyboy
5
Meld

@4 . Neem art. 141 WvS er even bij zou ik zeggen.

11 Vandeprinsgeenkwaad    
9 maanden geleden door Vandeprinsgeenkwaad
1
Meld

Ik vind het een sterk artikel en ben het over het algemeen eens met de strekking van het verhaal. Bedreiging van een politicus of diens eigendommen is simpelweg fout.

@4 : U geeft aan dat u dus niet beseft dat dit geen vandalisme is. Het is een bedreiging van de persoonlijke leefsituatie. Het in elkaar schoppen van een bushokje valt misschien onder vandalisme, maar de persoon die er tegenover woont durft daardoor misschien niet meer naar buiten.
Volgens uw redenatie is het dus niet erg dat ik uw voorruit in gooi. Immers vandalisme tegen een levenloos object. Er was niemand thuis dus hoef ik niet vervolgd te worden voor geweldpleging. Volgens de letter van de wet zou dat misschien wel gelden maar uw leefsituatie is wel degelijk aangetast. U zult zich een stukje onveiliger voelen thuis.

Wat u aktievoerders noemt, noem ik malloten die de gevolgen van hun acties niet kunnen overzien. Die niet door hebben wat hun acties teweeg brengen. Of erger nog, ze weten precies wat hun acties teweeg brengen en zijn dus dan met voorbedachte rade bezig. Dat maakt het uiteraard een graadje erger. U noemt het criminaliseren van "aktievoerders" door de "lobbyist". Ik noem het gezond boerenverstand gebruiken door de auteur. Hierin mogen we verschillen van mening.

Bij dit soort akties moet u zich altijd een keer de vraag stellen "wat zou dit doen als het bij mijn moeder thuis gebeurt?". Vind u het dan nog steeds een aktievoerder omdat die persoon vindt dat uw moeder fascistische trekjes heeft gebaseerd op weinig tot niets?

12 Gezond boerenverstand    
9 maanden geleden door Gezond boerenverstand
2
Meld

We hebben het hier over extreem Links en gewoon links die zich als terroristen gedragen.

Komend gevaar voor Europees en nationale veiligheid en moet met wortel en tak bestreden worden als we de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen veilig willen stellen.

13 Dachtutniet    
9 maanden geleden door Dachtutniet
2
Meld

De reactie van @4 is zo kenmerkend voor de hedendaagse maatschappij.Alles moet maar kunnen en men gebruikt hiervoor de meest krankzinnige argumenten.
Laat mensen die dit soort acties goed praten eens haarfijn uitleggen waarom het geen probleem is om een ieder met een andere mening/opvatting aan te pakken door middel van geweld,intimidatie of beschadigen van eigendommen.
Als je het niet met iemand eens bent ga je met degene in gesprek,en in sommige zaken stap je naar de rechter.
Er is niet 1,ik herhaal niet 1 argument wat iets anders rechtvaardigt,en dat geldt voor rechts,links of voor mij part door het midden!

14 knorretje knorretje    
9 maanden geleden door knorretje knorretje
1
Meld

Met zo'n kop heb je het wel gezegd. Helemaal mee eens.

15 Captain Hero    
9 maanden geleden door Captain Hero
0
Meld

Ik lees net dat een Amerikaan is vastgezet tot het aanzetten, om een pluk haar van Mevr. Clinton te bemachtigen. Dus in Amerika hadden ze Anne-fleur opgepakt en vastgezet in een cel omdat ze aanzet tot geweld op een politicus.

16 Verwonderd    
9 maanden geleden door Verwonderd
1
Meld

@4 U zit er weer naast. Zoals @11 al stelde: zie art 141 WvS:
"Artikel 141 1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie"". Dus "..tegen personen EN goederen".
Ook site strafrechtadvocaten zegt hetzelfde: "openlijke geweldpleging wordt vaak aan vechtpartijen gedacht (geweld tegen personen), en vaak gaat het ook om vechtpartijen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Van openlijke geweldpleging kan ook sprake zijn bij vandalisme (geweld tegen goederen). Niet veel mensen weten dat. "
Jij weet het dus ook niet.

17 Stachouwer    
9 maanden geleden door Stachouwer
2
Meld

@10 Ik stel vast dat bepaalde protestacties niet vallen onder geweld of bedreiging. Verder stel ik vast dat deze 'lobbyist' onterecht bepaalde protestacties aanmerkt als bedreiging.

Het anarchistenteken op de voordeur kladden met roze verf uit protest tegen zijn uitspraken, is duidelijk geen doodsbedreiging. Dat valt dus niet onder geweld of bedreiging maar onder vandalisme. Hetzelfde geldt voor de onsmakelijke poeptaart. Dat heeft niets met geweld of bedreiging te maken. Leuk is het niet maar het heeft niets met geweld of bedreiging te maken. Vandalisme is ook een misdrijf en valt als vernieling onder art. 350 sr De strafmaat is echter met max 2 jaar gevangenisstraf lager dan geweld of bedreiging.

Wanneer er een doodskop op de deur was geklad of hij een kogelbrief had gehad of als er een paardehoofd in Baudet's bed was gelegd of een potlood met een afgebroken punt op zijn schoorsteen was gelegd, dan is dat te interpreteren als bedreiging. Bedreiging valt onder art. 285 sr

Wanneer Baudet wordt mishandeld of vermoord, is er sprake van geweldpleging.
Mishandeling valt onder art. 300-303 sr en moord onder art. 289 sr

18 Hollander1967    
9 maanden geleden door Hollander1967
11
Meld

@17
Titel XXVII. Vernieling of beschadiging
Artikel 350 1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.

http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel350

19 Hollander1967    
9 maanden geleden door Hollander1967
10
Meld

@17 Ter aanvulling. art. 141 sr betreft Misdrijven tegen de Openbare Orde (Boek V). Het gaat hier om het oogmerk van de daad. Hier is dus geen sprake van omdat de openbare orde niet wordt verstoord door het bekladden of besmeuren van private goederen van Baudet en dat ook niet het oogmerk is geweest.

Wanneer de daad 'openlijk' gepleegd zou zijn door een groep die uit was op verstoring van de openbare orde zou art .141 van toepassing zijn. Maar hier is sprake van heimelijk opereren van de daders die dus de openbare orde niet hebben verstoord.

Volgens uw redenatie zou alle vernieling vallen onder art. 141 sr. Dat is natuurlijk belachelijk.

20 Hollander1967    
9 maanden geleden door Hollander1967
12
Meld

@20 . Het vandaliseren van de deur van een volksvertegenwoordiger is bij uitstek een misdrijf tegen de democratische rechtsorde.

Afgezien daarvan blijf je gewoon met je poten van een ander zijn spullen af. Punt.

21 Vandeprinsgeenkwaad    
9 maanden geleden door Vandeprinsgeenkwaad
0
Meld

@21 U kunt niet recht praten wat krom is. Er is geen verstoring geweest van de openbare orde, geen bedreiging door het bekladden of de poeptaart en er is geen geweld gebruikt.

Dit valt onder Vernieling art 350 sr

Wanneer Baudet is bedreigd, hebben we andere wetten.
Maar dat is niet zo.

22 Hollander1967    
9 maanden geleden door Hollander1967
11
Meld

@22 .

Akkoord.

En inzake mijn tweede zin?

23 Vandeprinsgeenkwaad    
9 maanden geleden door Vandeprinsgeenkwaad
0
Meld

Geweld en bedreiging zijn dat inderdaad ... maar om 'besmeuring' gelijk te stellen met dat niveau lijkt mij verre van wenselijk (je zou de vele 'some ludieke' manieren van protesteren van de afgelopen jaren maar eens langs die nieuwe lat moeten leggen) ...

Maar goed, de conservatief repressieve wind waait blijkbaar zo hard dat zelfs de volkskrant er onder buigt. Geen vrijheid maar onderdrukking, geen protest maar slaafse genoegzaamheid... Als het nieuwe kabinet er reeds zou zitten zou ik er nog aan toe willen voegen dat, als je in het vervolg iets wil je er maar om moet bidden, en als God het wil zal het geschieden.

24 mightimouse    
9 maanden geleden door mightimouse
5
Meld

Inderdaad een prima idee kan worden begonnen met de illegalen die gebouwen in Amsterdam kraken, de AFA die bij iedere betoging geweld gebruiken!

En dan niet 24 uur vast maar gewoon beginnen met 2 weken en illegaal direct op het vliegtuig naar Afrika!

25 Zie Hier    
9 maanden geleden door Zie Hier
0
Meld

Er komt eindelijk meer tegenwind voor diegenen, die tot nu toe veel te veel vrijheid hadden, namelijk personen en groepen die aggressief gedrag vertonen tegenover islam-critici en burgers, die flink bezwaar hebben tegen de grote aantallen immigranten.

Tot nu toe waren die critici en burgers zo goed als vogelvrij, nu komt er eindelijk enigszins kritiek op, hoe zij worden geintimideerd om hun mond te houden, tot en met naar hun baas lopen en zorgen, dat ze de baan kwijtraken, aan toe.

Weliswaar moet je het zo verpakken, dat je beide "kanten" dezelfde kritiek doet toekomen, je kunt nog steeds niet zeggen dat de discriminatie tegen autochtone nationalisten de spuigaten uit loopt en veel meer getolereerd wordt dan omgekeerd, maar het begin is er.

26 Wendel    
9 maanden geleden door Wendel
1
Meld

@4
"""
doorgeslagen fascisme
"""
Ah, dus jij praat het "AF" gerelateerde geweld goed begrijp ik. Geweld mag volgens jou gebruikt worden.

Zie @17 voor de uitleg waarom de mensen van wie jij het geweld goedpraat gestraft moeten worden.

27 Pxf7+    
9 maanden geleden door Pxf7+
0
Meld

Geweld en bedreigingen zijn misdrijven, geen actiemiddelen

Wegens blijvend uitblijven van resultaat gaat men naar steeds hardere middelen zoeken om zijn onzinnige zin te krijgen.
Zoiets ontaard in een opklimmende escalatie van middelen tot intimidatie van hun beoogde gehate doel.
Dat is ook Pim overkomen, de dader loopt allang weer vrij rond en heeft geen enkele spijt betoond. Integendeel, deze man is er in wezen trots op wat hij heeft gedaan voor de "maatschappij" van vooral links.

28 Wil je niet weten    
9 maanden geleden door Wil je niet weten
0
Meld

@28 Dat maakt duidelijk dat onze regering terreur gedoogd als het maar tegen een zekere richting is..

29 Xmod    
9 maanden geleden door Xmod
1
Meld

Een stuk bos kappen is ook agressie. Het is agressief om de leefomgeving van mensen in te pikken, onze natuur en akkers vol te storten met beton en industriegebieden en te vervuilen, onze grond, onroerend goed, collectieve voorzieningen, bedrijven en werkgelegenheid uit te verkopen aan exploitanten en ondernemers in de hele wereld, en een onafzienbare vloed van immigranten onze leefomgeving in te voeren zodat we vervreemden van alles wat we kennen, en dan ook nog eens racist en nationalist te noemen als we ons verzetten tegen de kapitalistische en religieuze agressie.

De democratie beschermen tegen gewelddadig activisme klinkt goed, maar bescherm hem dan ook tegen de agressieve rijke en narcistische criminelen die onze democratie in bezit hebben genomen en de wetten maken om zichzelf makkelijker te kunnen verrijken en te parasiteren op de massa, en dan beweren dat ze 'democratisch gekozen zijn', dus dat ze 'een mandaat van de bevolking hebben om te doen wat ze willen'. Onze democratische leiders lijken steeds meer onze vijanden dan onze vertegenwoordigers.

30 zewa    
9 maanden geleden door zewa
0
Meld

Nog even en rechtse clubjes gaan zich organiseren tegen afa feminazis en blm booslims. Mooi zou ik zeggen.

31 Vanillestok    
9 maanden geleden door Vanillestok
1
Meld

@31
Dus geweld van extreemrechtse clubjes is wel goed?

32 Rinze    
9 maanden geleden door Rinze
1
Meld

@31
De vrijheid van meningsuiting stopt bij geweld oproepen.

33 info    
9 maanden geleden door info
0
Meld

@33
Precies.
Het maakt mij geen fuck uit hoe die dwaze clubjes zichzelf noemen, identitair verzet IS of wat dan ook ik moet ze niet

34 Rinze    
9 maanden geleden door Rinze
2
Meld

@34 - het maakt ook elk gesprek onmogelijk. het lost niets op. IS erbij halen gaat wat ver. geflipte gasten die de Islam misbruiken. dat is mijn mening.

35 info    
9 maanden geleden door info
0
Meld

@35 - toeving.
de heilige oorlog, de kruistocht tegen het as van het kwaad van Bush, Blair en Balkenende vond ik ook misbruik maken van christenen. neem aan dat het gros Irak niet wilde vernietigen.

36 info    
9 maanden geleden door info
1
Meld

ach om het bij NK te houden is dit al voldoende

De vrijheid van meningsuiting stopt bij geweld oproepen.

37 info    
9 maanden geleden door info
1
Meld

Ik wil alleen maar aangeven dat ik extreme clubjes afkeur
En dit is NK dus ik stel het vooral lekker ongenuanceerd question

38 Rinze    
9 maanden geleden door Rinze
2
Meld

@38 - tuurlijk, nix mis mee. ik pas mij ook regelmatig aan. maar ga afkicken voor vanavond. cu

39 info    
9 maanden geleden door info
0
Meld

@23 Als publieke persoonlijkheid kun je publieke reacties verwachten. Die zijn niet altijd even subtiel, zeker niet tegenwoordig in deze verharde gepolariseerde maatschappij. Maar laten we eerlijk zijn: wasbenzine er over, vernislaag er af, vernislaag opnieuw aanbrengen en klaar is Thierry! Dat had hij ook kunnen doen voordat hij deze aktie publiek maakte. Dan had dit ook niet de aandacht gekregen die het nu heeft gehad en zijn dergelijke akties in de toekomst niet de moeite en het risico van een straf waard. Dus hij had er ook belang bij om dit in de media te brengen.

Zelf ga ik discussies ook niet uit de weg, dat zal u al zijn opgevallen, ook niet buiten internet. Drie weken terug heeft iemand gericht de voorruit van mijn auto ingeslagen. Die stond in een straat achter me omdat in mijn eigen straat geen parkeerplek was. Die dader heeft ook geen briefje achtergelaten. In deze maatschappij moet ik dan via internet aangifte doen dus heb ik dat gedaan maar natuurlijk heeft dit geen opsporingsprioriteit. De politie heeft het veel te druk om alle bedreigde publieke figuren te beschermen die het debat verharden (vergeef me de spot).

@27 Nergens kunt u me erop betrappen dat ik geweld goedpraat en @20 heb ik al uitgelegd dat art. 141 niet van toepassing is omdat deze vernieling niet openlijk is gepleegd en niet tot oogmerk had: de verstoring van de openbare orde. Dit is dus geen geweld.

40 Hollander1967    
9 maanden geleden door Hollander1967
1
Meld

@32
Ooh de knee-jerk reactie van de deugmens. Direkt bang en verongelijkt in een slachtofferrol duiken. Verwijten maken. Beroep doen op fatsoen. Maar taarten met poep en ko "neuh dat is allemaal ok joh". Een Booslim die kinderen omver rijdt neuh "tragisch maar we moeten onze relatief open nederlandse cultuur open houden anders vergaat deze.."

Mijn bedoeling is, kennelijk is geweld gewoon nodig. Links gebruikt geweld. Wordt elke dag via de NPO goedgepraat. Dan verwacht je toch wel een tegenreactie ?

41 Vanillestok    
9 maanden geleden door Vanillestok
0
Meld

@33

De vrijheid van meningsuiting stopt wanneer de linkse deugmens het er niet mee eens is. Dat zien we toch gebeuren. De publieke omroep en ook veel kranten zingen in koor. Censuur, labels, framing. Alles wat ze niet zint is antisemiet en Nazi.

42 Vanillestok    
9 maanden geleden door Vanillestok
0
Meld

@39

Mensen zoals jij lopen alleen in pas met jullie zelfgenoegzame onderbuikgevoel voor politieke correctheid. De negatieve gevolgen wentelen jullie voor het gemak af op de samenleving. Wanneer pas jij je aan aan de realiteit?

43 Vanillestok    
9 maanden geleden door Vanillestok
0
Meld

@40

Je bent ontzettend aan het baggeteliseren en draaien dat is punt 1. Dat van je autoruit is vast klassieke linksretoriek. Een leugen om je verhaal wat te sauzen maar desalnietemin gewoon hard liegen. Het leest als een formule en heeft daar alle schijn van. Jamaar mijn autoruit ook 'lieg lieg'. Verder werd het publieke debat altijd al verhard en gepolariseerd door linkse deugmensen. Je hoort nu alleen meer van het tegengeluid. Snap je. Heel de publieke omroep was allemaal roze en gesausd. Jullie leefden in een schijnwereld.

44 Vanillestok    
9 maanden geleden door Vanillestok
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Baudet met mond vol tanden: ‘Hebben jul...
Thierry Baudet werd dinsdagavond tijdens het...

1 dag geleden door Brynnar

Marokko vecht op WK voor zijn laatste kans: &...
Het Marokkaanse elftal neemt het vanmiddag bi...

1 dag geleden door RTL Nieuws

DENK plande een nepnieuwscampagne
DENK plande in de aanloop naar de Tweede Kame...

23 uur geleden door beastyboy

Trump komt met oplossing voor 'grenskind...
De Amerikaanse president Donald Trump zal van...

17 uur geleden door RTL Nieuws

Het einde van de Zweedse sociaal-democratisch...
De beroemde brug van Denemarken naar Zweden,...

1 dag geleden door Vaartuig


ADVERTENTIE


Laatste reacties
solidsteel
Waarom Trump de Europese populisten omarmt...
@72 "Want dat is waar al die populisten op ui...

minder dan een minuut geleden door solidsteel

Winston
‘Detentiecentra VS geven kinderen kalmering...
@27 En daarmee (trouwens niet alleen daarmee,...

minder dan een minuut geleden door Winston

Voorzittershamer
Satudarah doet mee aan motorrit Middelburg, l...
@2Bij bewezen misdrijven waarbij een moto...

minder dan een minuut geleden door Voorzittershamer

Endandit
‘Detentiecentra VS geven kinderen kalmering...
@4https://www.huffingtonpost.com/entry/mi...

1 minuut geleden door Endandit

Moskowfiets
‘Detentiecentra VS geven kinderen kalmering...
@28 Trouwens weer geen lolly vanavond hé ...

1 minuut geleden door Moskowfiets

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig