Film
  • 29
De omstreden islamitische middelbare school van Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) moet gewoon open, volgens de uitspraak van de Raad van State. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wilde vestiging van de school juist voorkomen, omdat hij vreesde dat de radicale school kinderen ...

ongeveer 1 jaar geleden door Moskowfiets

REAGEER MET EEN EMOJI
2
29
LEES MEER OVER

Rechtbanken staan paal achter de islam waaronder alle Vluchtelinge en asielzoekers vallen en te hier alles gratis krijgen waar de Nederlandse burgers voor betalen moeten.

101 Gunther    
ongeveer 1 jaar geleden door Gunther
3
Meld

@100
Maar die scholen hingen geen doodscultus aan!

102 Jan met de korte achterlul    
ongeveer 1 jaar geleden door Jan met de korte achterlul
2
Meld

geen zin in uw kul JAN mdka LUL

en niet naar de bekende weg vragen! verder antwoord geef ik u ook niet. bekijk het verder.

103 info    
ongeveer 1 jaar geleden door info
15
Meld

Waar is Sander Dekker mee bezig? Weer een groep kinderen die geindoctrineerd wordt met een ideologie die het als zijn hoofdtaak beschouwt om gestaag en aanhoudend te strijden voor het omverwerpen van onze manier van leven en die te vervangen door de Sharia. De islam is hier al 1400 jaar mee bezig, zouden ze daar dan nu ineens mee stoppen? Een slappe, naieve regering is het ergste wat een land kan overkomen.

104 Soare    
ongeveer 1 jaar geleden door Soare
2
Meld

@103
Moeilijk hé, met de mond vol tanden staan. question

105 Jan met de korte achterlul    
ongeveer 1 jaar geleden door Jan met de korte achterlul
2
Meld

@97 het feit dat je dit vraagt zegt al genoeg.

106 Kleikloet    
ongeveer 1 jaar geleden door Kleikloet
7
Meld

@99 Nee

107 radicalenradar    
ongeveer 1 jaar geleden door radicalenradar
9
Meld

@100 dat waren de zgn. Steve Jobs scholen

108 radicalenradar    
ongeveer 1 jaar geleden door radicalenradar
12
Meld

@108 - ach ja, bedankt.

109 info    
ongeveer 1 jaar geleden door info
10
Meld

@109 - toevoeging.
tijdje geleden dat ik daar een artikel over las. een giga mislukking. een enkele school heeft er nog wel iets van in het lesprogramma. het gros is mislukt. het heeft giga veel subsidie geld gekost. Maurice de Hond is er wel rijker van geworden.
dat wel.

110 info    
ongeveer 1 jaar geleden door info
11
Meld

* Verwijderd door de redactie *

111 info    
ongeveer 1 jaar geleden door info

excuus, het plaatsen van de link

http://925.nl/archief/2017/06/09/die-ipad-scholen-zijn-een-dikke-bleeder-met-fiscaal-vriendelijke-stak-voor-maurice-de-hond/

en eventueel dit

De Onderwijsinspectie is er klaar mee en stelt een onderzoek in naar de financiële handel en wandel van De Hond en zijn vrienden.

was voldoende geweest.

112 info    
ongeveer 1 jaar geleden door info
10
Meld

@83
Je snapt best wat ik bedoel, niet zo bijdehand doen.
@92
Ja, en ik ben lekker zoet zegt ie. question

113 greenpollo    
ongeveer 1 jaar geleden door greenpollo
1
Meld

@113 "Je snapt best wat ik bedoel"

Waarom zeg je dat dan niet?

114 Kleikloet    
ongeveer 1 jaar geleden door Kleikloet
9
Meld

@106
De kleur van uw sokken vloekt met de kleur van het behang.

115 Jan met de korte achterlul    
ongeveer 1 jaar geleden door Jan met de korte achterlul
2
Meld

@107
Dank voor het eerlijke antwoord.

116 Jan met de korte achterlul    
ongeveer 1 jaar geleden door Jan met de korte achterlul
1
Meld

@114
Nou vooruit, ik had te snel getypt.
Tevreden?
En om dat ik de beroerdste niet ben zal ik je even helpen, maak van het woordje ''een'' zo'n in @81 en klaar is keessie. question

117 greenpollo    
ongeveer 1 jaar geleden door greenpollo
1
Meld

Sjoemelrechtspraak.

118 Wil je niet weten    
ongeveer 1 jaar geleden door Wil je niet weten
2
Meld

Raad van State bestaat uit wereldvreemde bejaarden

119 wijs    
ongeveer 1 jaar geleden door wijs
3
Meld

@63
Als vrouw scheiden van je man? Dat gaat in Israël zomaar niet. Volgens de joodse wetten mag een koppel alleen scheiden als de man daarmee instemt. Weigert hij, dan kan de vrouw soms wel jarenlang getrouwd blijven. Tegen haar wil in.
NPO Spirit besteedt de aandacht aan Karen, een levende voorbeeld van zo’n extreem geval. Haar man weigert om van haar te scheiden. Hij zou haar mishandelen, schulden hebben, geen alimentatie betalen en bij een andere vrouw wonen. Toch kan zij niet verder met haar leven, omdat hij de echtelijke verbintenis weigert te breken.

En daar moet dus verandering in komen vinden joodse vrouwen. Voorstanders van joodse huwelijkshervorming zien een oplossing in het gebruik van huwelijkse voorwaarden. De rabbijnse rechters lijken vooralsnog niet warm te lopen voor dat voorstel.

120 Sonneberg    
ongeveer 1 jaar geleden door Sonneberg
0
Meld

5. Daargelaten of de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de weigering om bekostiging te verstrekken kan worden gebaseerd op artikel 4:35 van de Awb, is de Afdeling van oordeel dat de staatssecretaris zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van een gegronde reden, als bedoeld in deze bepaling, om aan te nemen dat niet door SIO aan de bekostigingsvoorwaarden zal worden voldaan. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling volgt dat het bestuursorgaan, "[o]m op grond van het eerste lid een subsidie te kunnen weigeren zal […] moeten beschikken over concrete, op de individuele subsidie-ontvanger betrekking hebbende aanwijzingen, die het oordeel kunnen dragen dat zich waarschijnlijk ("misschien" is niet voldoende) een intrekkingsgrond zal voordoen" (Kamerstukken II, 1993-1994, 23 700, nr. 3, blz. 59). Naar het oordeel van de Afdeling rechtvaardigen de feiten en omstandigheden, zoals deze naar voren komen uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting, niet de door de staatssecretaris getrokken conclusie dat een gegronde reden als hiervóór bedoeld aanwezig is. De Afdeling overweegt hiertoe het volgende.

5.1. Ter zitting zijn geparafeerde notulen overgelegd van de vergadering van het bestuur van SIO van 21 juni 2014, twee dagen na plaatsing van de oproep door [persoon], en van 22 juli 2014. Deze notulen geven de zienswijze weer van het bestuur. De Afdeling constateert dat SIO in een brief aan de staatssecretaris van 16 februari 2016 op bedoelde notulen een beroep doet ter onderbouwing van haar toen betrokken stelling dat SIO zich vanaf het begin heeft gedistantieerd van elke vorm van extremisme en terrorisme. Hoewel de notulen zelf blijkens de brief van 16 februari 2016 kennelijk zijn ingebracht in een andere procedure van SIO, brengt de vermelding ervan in de brief van 16 februari 2016 mee dat de notulen thans bij de rechterlijke beoordeling betrokken kunnen worden. De notulen getuigen ervan dat het bestuur de sympathieën en uitspraken van [persoon] verwerpelijk vindt en de positie van het bestuurslid onhoudbaar acht.Mocht je zin hebben dit is hoe er tot de conclusie is gekomen.
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=91946

121 student1255    
ongeveer 1 jaar geleden door student1255
0
Meld

Als je die troela van de Raad v State op het journaal ziet dan zie je gewoon "Groen Links" op d'r voorhoofd staan.

122 Spraypaint    
ongeveer 1 jaar geleden door Spraypaint
3
Meld

@11 info
Lang verhaal over Maurice de Hond en allerlei BV's en stichtingen, maar is eigenlijk allemaal offtopic natuurlijk. Heeft niets met het onderwerp te maken.

Bovendien weet ik toevallig dat er allerlei vormen van stichtingen bestaan. Dat hij iets doet wat niet kan of niet mag zou ik maar niet al te zeker van zijn.
Er zijn specialisten die zich daar mee bezig houden, en die daar de weg in weten. Ik ben geen specialist.
Weet wel dat een stichting uiteraard ook leden kan hebben. Dan lijkt mij "aandelen" (voor die leden) ook niet onmogelijk.

123 Natayo the Bobcat    
ongeveer 1 jaar geleden door Natayo the Bobcat
1
Meld

En Maurice de Hond kan best een lul zijn. Best mogelijk.
Maar met dit verhaal heeft hij niets te maken. Hij is geen aanhanger van IS volgens mij. Dus weer een onzinverhaal.

124 Natayo the Bobcat    
ongeveer 1 jaar geleden door Natayo the Bobcat
1
Meld

Laat me raden: bij handvaardigheid leren we bomgordeltjes maken, bij sport leren we schieten met een Kalasjnikov, bij scheikunde leren we de formule van Tri Nitro Tolueen, bij maatschappijleer leren we dat we homo's van daken moeten gooien, bij natuurkunde leren we de krachten die ontstaan als een Boeing in een wolkenkrabber vliegt en bij biologie leren we het strottenhoofd ontleden. Toch weer een interessante dagbesteding voor de moslimjeugd. Anders hangen ze toch maar een beetje rond met hun scootertjes bij de plaatselijke juwelier.

125 RazorBlade    
ongeveer 1 jaar geleden door RazorBlade
7
Meld

Zolang een Christen het recht heeft om een school te beginnen, heeft een Islamiet dat ook. Wil je het één verbieden, zul je het andere ook moeten verbieden! Gelijke monniken, gelijke kappen.

126 rEmco44    
ongeveer 1 jaar geleden door rEmco44
11
Meld

@126 Ook al is het al zo vaak misgegaan en is het funest voor onze samenleving?

127 Xmod    
ongeveer 1 jaar geleden door Xmod
2
Meld

@126 Dat is onzin en dat weet je.
Scholen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Islam scholen voldoen niet aan veel voorwaarden. De meest bekende en belangrijke zijn:
a] Het les materiaal is zeer slecht.
b] Antisemitisme is een hoofdvak.

128 Rex    
ongeveer 1 jaar geleden door Rex
1
Meld

Met dank aan CDA, SGP en CU, die art. 23 Grondwet met alle macht in stand willen houden. Al zou het me niet verbazen als GL, D66 en de PvdA tegenwoordig ook voor zijn: die partijen zijn al lang niet meer progressief en liberaal maar hebben zich opgeworpen als de hoeders van een religie.

129 Mrs. K    
ongeveer 1 jaar geleden door Mrs. K
2
Meld

@126
Wat een geweldig idee, die indoctrinatie van jonge zieltjes mag wat mij betreft vanaf morgen tot het verleden behoren. Gewoon omdat onderwijs niets met sprookjes te maken heeft.

130 Al    
ongeveer 1 jaar geleden door Al
1
Meld

@126 Artikel 23 Grondwet

131 wijs    
ongeveer 1 jaar geleden door wijs
0
Meld

Een islamitische school mag best bestaan, net als een katholieke school.

Maar de stof die ze leren moet aantoonbaar voldoen aan de Nederlandse standaarden en waarden.

Zo niet, dan de school sluiten.
Zo wel, geen probleem.

132 Aufklärung    
ongeveer 1 jaar geleden door Aufklärung
1
Meld

Zolang een christen het recht heeft een school te beginnen heeft een islamiet dat ook. Dus ook NSBers of ISIS aanhangers hebben dat recht.
Wij zijn stapelgek.

133 Mollevanger    
ongeveer 1 jaar geleden door Mollevanger
1
Meld

@5
Inderdaad. Zijn uitspraak:
'Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?'
Eerst gaat de politiek er voor zorgen dat 2/3e van de Nederlandse bevolking moslim wordt (m.n. door het importeren van haatlims) en vervolgens wordt de sharia ingevoerd.

134 beastyboy    
ongeveer 1 jaar geleden door beastyboy
1
Meld

Ik zou deze ontwikkeling toch met meer vertrouwen tegemoet zien als iets was in de trant van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden, zoals voorgesteld door Forum van Democratie (https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/wet-bnw).

Vooral het gedeelte: "Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen."

In de huidige situatie wordt er toch wat bijgelapt met vieze dweilen.

135 YeahWhatever    
ongeveer 1 jaar geleden door YeahWhatever
1
Meld

Wat een misselijk land wordt dat hier !!!

136 Gr@ndioos    
ongeveer 1 jaar geleden door [email protected]
1
Meld

@5 @12

Je post hier een leugen over Donner, wat je vervolgens zélf aantoont op een manier alsof je serieus denkt dat het je onzin juist bevestigt. Maar goed, onder een artikel met een duidelijk misleidende titel (het bestuurslid in kwestie is immers al jaren geleden opgestapt) waar dan de gebruikelijke halve zolen op de voor hen zo gebruikelijke zwakzinnige manier op los gaan kun je dit eigenlijk ook wel verwachten.

Wat mij betreft zou er géén door de staat gefinancierd religieus onderwijs moeten zijn in NL. Maar als dat er wel is, kun je niet één religie daarvan uitsluiten. Islamitisch onderwijs heeft tot nog toe geen best track record, maar dat betekent op zichzelf nog niet dat ze geen kans zouden moeten krijgen het alsnog beter te doen (een en ander, uiteraard, zoals dit nu eenmaal geldt binnen de huidige wetgeving. Ik ben er persoonlijk níet voor). Met andere woorden: je kunt niet een school bij voorbaat weigeren omdat je aanneemt dat het onderwijs er slecht zal zijn. Je zult het aan moeten tonen dat dit het geval is aan de hand van de feiten zoals die op gegeven moment zullen ontstaan. De Raad van State heeft hiervoor juridisch zuivere argumenten aangedragen die hier op geen enkele wijze weerlegd worden.

137 MK2000    
ongeveer 1 jaar geleden door MK2000
0
Meld

@134

Als ik een bericht als dit lees, hoop ik altijd dat de schrijver zulks in een gesloten inrichting bivakkeert. Zoiets extreems als dit roepen zonder maar een spoortje navolgbaar bewijs is compleet geschift.

138 MK2000    
ongeveer 1 jaar geleden door MK2000
0
Meld

@129

Het is je misschien ontgaan, maar het is juist de PvdA hier in Amsterdam die TEGEN de komst van deze school is. Maar goed, wat doen feiten er toe als je ook lekker puntloos kunt toeteren.

139 MK2000    
ongeveer 1 jaar geleden door MK2000
0
Meld

Discussies worden automatisch na 96 uur gesloten

Het is niet meer mogelijk om nog te reageren bij deze discussie.
Trending vandaag
Moslima’s in Arnhem zwemmen halal: zond...
De zonwering naar beneden, camera's uit, gee...

1 dag geleden door Inter

Wilders: Het tuig mag niet langer de baas zij...
Het tuig mag niet langer de baas zijn in Nede...

21 uur geleden door Inter

Hoorzitting tweede kamer over vaccineren
Vandaag een hoorzitting over vaccineren in de...

1 dag geleden door kwatta

Bernie Sanders: Trump is een racist
Bernie Sanders, de voormalige presidentskandi...

13 uur geleden door AD

NOS gaat zeiknat op indianenverhaal, herstelt...
De VPRO mag dan vrezen voor het populisme, he...

22 uur geleden door JackKropotkin


ADVERTENTIE


Laatste reacties
Weet geen naam
Bezorger PostNL gaat retourpakketjes meenemen...
@20, Probleem is (en dit is geen smoes) dat d...

1 minuut geleden door Weet geen naam

eigenmening
‘Vlieggretige D66’er hypocriet bezig’ (...
@4.Of Pechtholt met het privé vliegtuig va...

1 minuut geleden door eigenmening

Balling
CDA'er Henk Bleker vindt dat boeren blij moge...
@10 Bleker was inderdaad de initiator van het...

1 minuut geleden door Balling

120db
Tijd voor een permanente oplossing voor uitze...
ik hoor nooit het verhaal andersom. ze komen ...

1 minuut geleden door 120db

GOTCHA666
Asieladvocaten zijn NSB’ers...
@84 Jaloers kreng...

1 minuut geleden door GOTCHA666

Binnenland      Buitenland      Politiek      Economie      Internet      Technologie      Sport      Showbizz      Wetenschap      Gezondheid      Lifestyle      Cultuur      Media      Film      Games      Verkeer      Overig